[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[ e-news] [Home]
ผู้ใช้งาน 3 ท่าน จำนวนผู้ชม 2393799 ครั้ง

ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี 1
กำลังแสดงหน้าที่ 14/ ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 >>
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม
หัวข้อข่าว : รร.ชุมชนวัดศรีฯ จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

     เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารเเห้งพระสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เเละเป็นการเเสดงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ยกระดับคุณภาพการศึกษา ปี 2560

     วันที่ 27 กรกกาคม 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 จัดประชุมกำหนด รูปแบบและแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาปี 2560 จำนวน 4 สาระวิชา (ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ ภาษาอังกฤษ) ของโรงเรียนในสังกัด เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน คุณภาพครู คุณภาพผู้บริหาร และคุณภาพสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยมี นายดำเนิน เพียรค้า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสมานฉันท์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง
หัวข้อข่าว : กิจกรรม"ร้านต้นกล้าสุจริต"

     โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง เปิดกิจการวันแรก "ร้านต้นกล้าสุจริต"(ตามศาสตร์พระราชา) มีผลิตภัณฑ์จากนักเรียนจำหน่ายครับ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง
หัวข้อข่าว : การจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ ร.10

     คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง ร่วมใจจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ ร.10 โดยกิจกรรมทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ ลงนามถวายพระพร การสวนสนามลูกเสือ ปลูกต้นไม้ และกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และภาคบ่ายจัดกิจกรรมวันภาษาไทย และวันสุนทรภู่ครับ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง
หัวข้อข่าว : แสดงผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนสุจริตต้นแบบ ระดับภาค

     โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง แสดงผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนสุจริตต้นแบบ ระดับภาค โดยจัดบูช"ร้านต้นกล้าสุจริต"(ตามศาสตร์พระราชา) ณ รร.เอวาน่า กทม. ครับ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :วัดประสาธน์รังสรรค์
หัวข้อข่าว : เดินสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 10 ประจำปี 2560

     ตามที่ทางราชการ (สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี) ได้กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติ ระหว่างวันที่ 24 – 31 กรกฎาคม 2560 ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษานั้น ในวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560 ทางโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ ได้จัดกิจกรรมภายในโรงเรียนขึ้น โดยกองลูกเสือของโรงเรียนฯ ซึ่งมีนายปราโมทย์ ผลพฤกษา ผู้อำนวยการฯ ในฐานะผู้อำนวยการกองลูกเสือ-เนตรนารีของโรงเรียน ได้จัดให้มีการเดินสวนสนาม อันเป็นการแสดงความเคารพ และกล่าวทบทวน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ขับเคลื่อนกระบวนการ PLC

     วันที่ 24 กรกฏาคม 2560 นายดำเนิน เพียรค้า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) “ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ” สู่สถานศึกษา ณ รอยัลฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครนายก ระหว่างวันที่ 24-25 กรกฏาคม 2560 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ กระบวนการ PLC สามารถวางแผนการขับเคลื่อน ไปสู่การปฏิบัติในสำนักงานเขตพื้นที่ และสถานศึกษา ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิด......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดอินทาราม
หัวข้อข่าว : อบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC

     วันที่ 21 กรกฎาคม2560 เขตคุณภาพบ้านสร้าง 2 ได้รับเกียรติจาก นายดำเนิน เพียรค้า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 มาเป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC สู่สถานศึกษา และดร.ชุตินันท์ จันทรเสนานนท์ ศึกษานิเทศก์ เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ โดยการอบรมครั้งนี้มีวัตถุ เพื่อให้ผู้บริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการ PLC และนำกระบวนการ PLC ไปใช้ในการพัฒนาตน พัฒนางานให้เกิดประสิทธิภาพ โดยมีผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านแหลมหิน
หัวข้อข่าว : โครงการสนามจราจร

     วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 สำนักงานขนส่งจังหวัดปราจีนบุรี ได้มาจัดกิจกรรมโครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย เพื่อให้นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับกฎจราจร ใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้องและปลอดภัย โดยมีนักเรียนในระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 เข้าร่วมกิจกรรม......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านแหลมหิน
หัวข้อข่าว : ประเมินโครงการส้วมสะอาด (HAS)

     วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนบ้านแหลมหิน นำโดย นายวิรัตน์ อรัญญิก ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู ได้ร่วมกันต้อนรับคณะกรรมการประเมินโครงการส้วมสะอาด (HAS) และโครงการองค์กรปลอดโฟม จากสาธารณสุขปราจีนบุรี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านแหลมหิน
หัวข้อข่าว : กราบพระบรมศพ

     วันที่ 15 กรกฎาคม 2560 คณะครูโรงเรียนบ้านแหลมหิน ได้เข้ากราบพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านแหลมหิน
หัวข้อข่าว : ศธ.ร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ

     วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ ศธ.ปลูกป่าร่วมใจ ทำดีเพื่อพ่อของจังหวัดปราจีนบุรี ณ โดยใช้สถานที่โรงเรียนบ้านแหลมหินในการการดำเนินกิจกรรม......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านแหลมหิน
หัวข้อข่าว : แห่เทียนเข้าพรรษา

     วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านแหลมหิน ร่วมกันเวียนเทียนและ ถวายเทียนพรรษาที่วัดเกาะเค็ดใน,วัดเกาะเค็ดนอก,วัดแหลมหิน,วัดแหลมไผ่,วัดเนินอีแจน,วัดจิกสูงและวัดท่าเรือ เพื่อให้นักเรียนได้ระลึกถึงความสำคัญของวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติปฏิบัติตนในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชนอีกด้วย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านแหลมหิน
หัวข้อข่าว : ประเมินคุณภาพภายใน

     วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนบ้านแแหลมหิน ได้ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในโดยหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ซึ่งนำโดย ผอ.ประสงค์ พรมวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดบ้านโง้ง ผอ.สมมาตย์ กมลวิบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองแก้มช้ำ และผอ.วินา มัธยม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่าน ทางโรงเรียนต้องขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านแหลมหิน
หัวข้อข่าว : ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

     วันที่ 30 มิถุนายน 2560 โรงเรียนบ้านแหลมหิน ได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์และประชาสัมพันธ์กิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 14/130 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี 1
เนื่องจากงาน ปชส.ได้ติดตั้ง เซิฟเวอร์ใหม่ ใช้การได้ดีแล้ว ให้ใช้ชื่อกับรหัสผ่านเดิมที่เคยใช้งานอยู่ หากมีข้อสงสัยโปรดโทรถาม คุณปรีชา คุณธนู หรือ คุณกองแก้ว
โทร : 037-211362 sptpj.pr@gmail.com