[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[ e-news] [Home]
ผู้ใช้งาน 7 ท่าน จำนวนผู้ชม 2399437 ครั้ง

ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี 1
กำลังแสดงหน้าที่ 16/ ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 >>
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง
หัวข้อข่าว : รับเกียรติบัตรคัดลายมือภาษาอังกฤษ

     ผู้บริหารและนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง รับเกียรติบัตรการคัดลายมือภาษาอังกฤษ จากท่านสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง
หัวข้อข่าว : ตรวจวัดสายตานักเรียน

     โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง นำนักเรียนจำนวน 24 คน จากการคัดกรองสายตา เข้ารับการตรวจวัดสายตาพร้อมจัดทำแว่นตาให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ขอขอบคุณนักศึกษาแพทย์ม.รังสิต และบริษัทผลิตเลนส์จากจังหวัดชลบุรีมา ณ โอกาสนี้ครับ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ประชุมระดมความคิดเห็นการรับนักเรียน

     วันที่ 29 มิถุนายน 2560 นายดำเนิน เพียรค้า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมระดมความคิดเห็นการรับนักเรียน ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ประกอบด้วยตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดใหญ่ และขนาดเล็ก พร้อมด้วยคุณครู กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียน ในระดับอนุบาล และประถมศึกษา โรงเรียนในสังกัด เข้าร่วมประชุม จำนวน 44 คน ณ ห้องประชุมสมานฉันท์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 โดยมีการแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็นการรับ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง
หัวข้อข่าว : ตรวจปัสสาวะนักเรียนเพื่อหาสารเสพติด

     โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง ตรวจปัสสาวะนักเรียนเพื่อหาสารเสพติด พบว่าปลอดสารเสพติด 100% ตามกิจกรรมห้องเรียนสีขาว และสถานศึกษาสีขาวฯ ขอขอบคุณฝ่ายปกครอง ตำรวจบ้านและผู้ใหญ่บ้านทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ครับ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดอินทาราม
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดโลก

     วันที่ ๒๖ มิถุนายน 2560 โรงเรียนวัดอินทารามจัดกิจกรรม วันต่อต้าน ยาเสพติดโลกและวันสุนทรภู่ โดยมีกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดภายในชุมชน , แต่งคำขวัญ , เรียงความ , วาดภาพ , ประกวดการแต่ง ฯลฯ ให้แก่นักเรียนทุกช่วงชั้น เพื่อให้นักเรียนได้มีทักษะกระบวนการคิด การกล้าแสดงออก การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม และรู้ถึงพิษภัยของยาเสพติด ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ประชุมโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ปีการศึกษา 2560

     วันที่ 28 มิถุนายน 2560 นายดำเนิน เพียรค้า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ปีการศึกษา 2560 จำนวน 46 โรงเรียน ประกอบด้วยครูและนักเรียนโรงเรียนในสังกัด เข้าร่วมประชุม จำนวน 110 คน ณ ห้องประชุมสมานฉันท์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง
หัวข้อข่าว : กิจกรรม วันต่อต้านยาเสพติดโลก

     โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง จัดกิจกรรม วันต่อต้านยาเสพติดโลก ตามคำขวัญ"ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด" 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติด" อาทิ อ่านสาร มอบเกียรติบัตร เดินรณรงค์ คุณหมอ รพสต.ดงขี้เหล็ก อบรมให้ความรู้ และกีฬาต้านยาเสพติดครับ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :วัดประสาธน์รังสรรค์
หัวข้อข่าว : กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2560

     เมื่อวันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560 คณะครู – นักเรียนโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2560 ภายใต้คำขวัญ “ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด” ถือเป็นกิจกรรมสำคัญยิ่งที่ทุกภาคส่วนในสังคมสามารถมีส่วนร่วมในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เพื่อแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงนำแนวทาง “ศาสตร์พระราชา” เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดให้พสกนิกรชาวไทยพ้นภัยจากยาเสพติด และร่วมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หั......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง
หัวข้อข่าว : กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน

     โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน100% เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบ้าน-โรงเรียนครับ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง
หัวข้อข่าว : ตีเส้นจราจรภายในบริเวณโรงเรียน

     โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง ตีเส้นจราจรภายในบริเวณโรงเรียนเพื่อปลูกฝังระเบียบวินัยนักเรียนและรถอุบัติเหตุบนท้องถนน ต้องขอขอบคุณ เสี่ยแดง จากกรมทางปราจีนบุรีไว้ ณ โอกาสนี้ครับ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง
หัวข้อข่าว : กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ

     โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ตรวจสุขภาพช่องปาก เจาะเลือด โดยคุณหมอจาก รพ.สต. ดงขี้เหล็ก และกิจกรรมกระโดดโลดเต้น......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 21 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :วัดอินทาราม
หัวข้อข่าว : อบรมขยายผลการนำเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย(เวทคณิต)

     วันที่ 16 มิถุนายน 2560 โรงเรียนวัดอินทาราม จัดกิจกรรมการขยายผลการนำเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย(เวทคณิต) แก่คณะครู , นักเรียนและโรงเรียนใกล้เคียง คือ โรงเรียนคลองเฆ่ โดยรับเกียรติจากวิทยากรผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ นางสาวหทัยชนก ชูจันทร์ คุณครูโรงเรียนวัดบางกระเบา ในการอบรมครั้งนี้ คณะครูและนักเรียนทุกระดับชั้นได้รับความรู้ ความสนุกสนาน และเทคนิคต่างๆ มากมาย ซึ่งจะนำไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่อไป โรงเรีย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 21 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :วัดอินทาราม
หัวข้อข่าว : อบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กในวัยเรียนที่มีภาวะอ้วน

     วันที่ 14 มิถุนายน 2560 โรงเรียนวัดอินทาราม ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางยาง จัดกิจกรรมอบรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กในวัยเรียนที่มีภาวะอ้วน โดยได้รับเกียรติจากเจ้าหน้าที่จาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางยาง มาให้ความรู้ ความเข้าใจ แนะนำการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหาร การออกกำลังกาย การปฏิบัติตน เพื่อให้มีสุขภาพร่างกายที่เหมาะสมและสมบูรณ์แข็งแรง โรงเรียนวัดอินทาราม ขอขอบคุณคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางยาง ไว้ ณ โอกาสนี้ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 21 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง
หัวข้อข่าว : มอบเกียรติบัตรกิจกรรมมหกรรมภาษาไทย

     โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง มอบเกียรติบัตรแก่คณะครูและนักเรียน กิจกรรมมหกรรมภาษาไทย โดยได้อันดับ 1 ระดับเขตคุณภาพเมืองปราจีนบุรี 2 จำนวน 7 รายการ และระดับ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ได้อันดับ 2 จำนวน 1 รายการ อันดับ 4 จำนวน 4 รายการ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง
หัวข้อข่าว : การทำปุ๋ยหมักจากเศษใบไม้

     โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง ได้ทำปุ๋ยหมักจากเศษใบไม้ พร้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทำมา 4 เดือน ได้ผลเป็นอย่างดี โดยยึดหลัก ทำไว้ใช้เองก่อน มีเหลือก็แบ่งปัน จำหน่ายคณะครูและชุมชนตามยุทธศาสตร์มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 16/130 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี 1
เนื่องจากงาน ปชส.ได้ติดตั้ง เซิฟเวอร์ใหม่ ใช้การได้ดีแล้ว ให้ใช้ชื่อกับรหัสผ่านเดิมที่เคยใช้งานอยู่ หากมีข้อสงสัยโปรดโทรถาม คุณปรีชา คุณธนู หรือ คุณกองแก้ว
โทร : 037-211362 sptpj.pr@gmail.com