[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[ e-news] [Home]
ผู้ใช้งาน 6 ท่าน จำนวนผู้ชม 2399433 ครั้ง

ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี 1
กำลังแสดงหน้าที่ 17/ ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 >>
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง
หัวข้อข่าว : ขอขอบคุณ

     โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง ขอขอบคุณนายก อบต.ดงขี้เหล็ก ที่ให้ความอนุเคราะห์รถกระเช้าและเจ้าหน้าที่ในการปรับปรุง ซ่อมแซมเสาธงชาติ และตัดแต่งต้นไม้มา ณ โอกาสนี้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง
หัวข้อข่าว : มาตรการลดอุบัติเหตุบนท้องถนน

     โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง ชี้แจงผู้ปกครองนักเรียน เกี่ยวกับมาตรการ ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน และจักรยานยนต์ โดยชี้แจงการรับ - ส่งนักเรียน การจอดรถ และมาตรการสวมหมวกนิรภัย 100 % โดยทางโรงเรียนได้แจกหมวกนิรภัยให้นักเรียนที่ขาดแคลน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง
หัวข้อข่าว : ประชุมผู้ปกครองนักเรียน

     โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนและเครือข่ายผู้ปกครองชั้นเรียน ครั้งที่ 2/2560 ชี้แจงนโยบายหน่วยเหนือ และผู้ปกครอง คณะครู นักเรียน ร่วมลงนาม MOU โรงเรียนปลอดบุหรี่......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง
หัวข้อข่าว : จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ

     โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ อาทิ แจกแปรงสีฟัน ยาสีฟัน ให้กับนักเรียนทุกคน ล้างมือ ก่อนทานอาหาร แปรงฟันหลังทานอาหารกลางวัน ตรวจวัดสายตา และออกกำลังกายทุกวันพฤหัสบดี เป็นต้น......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนมารีวิทยา
หัวข้อข่าว : The Young Designer Contest ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

      วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560 โรงเรียนมารีวิทยา ปราจีนบุรี จัดการเรียนรู้แบบ "สะเต็มศึกษา" หัวข้อเรื่อง The Young Designer Contest ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) เพื่อนักเรียนได้นำความรู้ กระบวนการและทักษะ ไปบูรณาการโครงงานบูรณาการสะเต็มศึกษา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง
หัวข้อข่าว : ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

     โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2/2560 พร้อมประกาศนโยบายโรงเรียนปลอดบุหรี่......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง
หัวข้อข่าว : ร่วมแรงร่วมใจของผู้ปกครองนักเรียน

     เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560 ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง ได้ร่วมแรงร่วมใจกันจัดสถานที่ ย้ายศาลาที่พัก และปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียนให้สวยงาม ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 14 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : การแข่งขันความสามารถทักษะภาษาไทยของนักเรียน เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2560

     เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560 (เวลา 9.00 น.) นายชัยณรงค์ ห่วงบุญรอด ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล พร้อมด้วยคณะผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล และศึกษานิเทศก์ของศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ได้ร่วมตรวจเยี่ยมสนามสอบแข่งขัน ณ โรงเรียนบ้านแหลมหิน อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 14 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : การแข่งขันความสามารถทักษะภาษาไทยของนักเรียน เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2560

     เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560 (เวลา 13.00 น.) นายดำเนิน เพียรค้า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 เป็นประธานในพิธีการแข่งขันความสามารถทักษะภาษาไทยของนักเรียนเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2560 ณ โรงเรียนบ้านแหลมหิน อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี …….......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 14 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง
หัวข้อข่าว : มอบเสื้อกันฝนและถุงเท้าให้กับนักเรียน

     โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง แจกเสื้อกันฝนให้กับนักเรียน จำนวน 220 ชุด โดยความอนุเคราะห์ของสถานีกาชาดที่ 8 อรัญประเทศ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนมารีวิทยา
หัวข้อข่าว : พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

      เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2560 โรงเรียนมารีวิทยา ปราจีนบุรี จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อให้นักเรียนแสดงความเคารพนบนอบต่อครูบาอาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชา ระลึกถึงพระคุณของครู มีส่วนร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูกับลูกศิษย์ พร้อมกันนี้ คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนทุกคนได้ร่วมพิธีถวายอาลัยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช "พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน" และร่วมแสดงความยินดีกับคุณครู......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนมารีวิทยา
หัวข้อข่าว : การเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560

      เมื่อวันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนมารีวิทยา ปราจีนบุรี จัดกิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อส่งเสริมและสร้างโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคมประชาธิปไตยได้อย่างสงบสุข มีความสามัคคี เกิดความมีน้ำใจในหมู่คณะ เป็นเวทีให้นักเรียนได้ฝึกทักษะและประสบการณ์ตามวิถีประชาธิปไตย การใช้หลักธรรมาภิบาล การรู้จักวางแผนการทำงาน มีความคิดสร้างสรรค์และวิจารณญาณ และมีส่วนร่วมพัฒนาสังคมในโรงเรียน ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนมารีวิทยา
หัวข้อข่าว : คณะครูเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบ "Active Learning"

      เมื่อวันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2560 คณะครูโรงเรียนมารีวิทยา เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยบูรณาการสะเต็มศึกษา ในโครงการพัฒนาผู้บริหารและครูโรงเรียนสังกัดคณะรักกางเขน แห่ง จันทบุรี โดยแบ่งตารางการอบรมตามกลุ่มสาระ ดังนี้ คณะครูระดับปฐมวัย เข้ารับการอบรม ณ โรงเรียนมารีวิทยา ปราจีนบุรี คณะครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ เข้ารับการอบรม ณ โรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัย จ.จันทบุรี และคณะครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ เข้ารับการอบรม ณ โรงเรียนสตรีมารดาพิ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง
หัวข้อข่าว : กิจกรรมเวทคณิตสู่คณะครู และนักเรียน

     วันที่ 8 มิถุนายน 2560 โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง ได้จัดกิจกรรมเวทคณิตสู่คณะครู บุคลากร โดยจัดกิจกรรมหน้าเสาธงลงสู่ตัวนักเรียน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง
หัวข้อข่าว : กิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปี2560

     วันที่ 8 มิถุนายน 2560 โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง ได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปี2560 พร้อมมอบทุนการศึกษา จำนวน 27 ทุน และมอบใบประกาศ ธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก จำนวน 70 คน......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 17/130 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี 1
เนื่องจากงาน ปชส.ได้ติดตั้ง เซิฟเวอร์ใหม่ ใช้การได้ดีแล้ว ให้ใช้ชื่อกับรหัสผ่านเดิมที่เคยใช้งานอยู่ หากมีข้อสงสัยโปรดโทรถาม คุณปรีชา คุณธนู หรือ คุณกองแก้ว
โทร : 037-211362 sptpj.pr@gmail.com