[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[ e-news] [Home]
ผู้ใช้งาน 1 ท่าน จำนวนผู้ชม 2393795 ครั้ง

ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี 1
กำลังแสดงหน้าที่ 18/ ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 >>
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :วัดประสาธน์รังสรรค์
หัวข้อข่าว : พิธีไหว้ครู และเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2560 นายปราโมทย์ ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ทุกคน จัดให้มีพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้น ณ อาคารอเนกประสงค์ (โรงอาหาร) ของโรงเรียน เพื่อสืบทอดประเพณีอันดีงามและปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมที่ดี เป็นผู้มีความกตัญญูและกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ซึ่งเป็นการแสดงถึงความระลึกถึงพระคุณของคุณครู การไหว้ครูเป็นการแสดงตนว่าขอเป็นศิษย์ของท่านโดยตรง บรรยากาศเต็มไปด้วยความเป็นมิตรไมตรี มีความเอื้ออ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง
หัวข้อข่าว : ปรับภูมิทัศน์สนามเด็กเล่น

     วันที่ 7 มิถุนายน 2560 โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง ได้ปรับภูมิทัศน์สนามเด็กเล่น ตามมาตรการป้องกันอุบัติเหตุของนักเรียนให้เป็น 0 %......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง
หัวข้อข่าว : ประกาศนโยบายโรงเรียนปลอดบุหรี่

     วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2560 โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง จัดทำประกาศนโยบายโรงเรียนปลอดบุหรี่และประชุมชี้แจงแนวทางการจัดการศึกษาตามนโยบายสพฐ.......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 7 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านแหลมหิน
หัวข้อข่าว : ปฐมนิเทศ ปฐมวัยบ้านแหลมหิน

     วันที่ 6 มิถุนายน 2560 โรงเรียนบ้านแหลมหิน นำโดยนายวิรัตน์ อรัญญิก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแหลมหิน และคณะครูในระดับชั้นปฐมวัย ได้ดำเนินการปฐมนิเทศ นักเรียนในระดับชั้นปฐมวัย โดยมีผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 7 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านแหลมหิน
หัวข้อข่าว : อบรม DLIT บ้านแหลมหิน

     วันที่ 3-4 มิถุนายน 2560 โรงเรียนบ้านหลมหิน นำโดยนายวิรัตน์ อรัญญิก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแหลมหิน พร้อมด้วยคณะครู ได้เข้าร่วมการอบรม DLIT สร้างเว็ปไซต์เพื่อการจัดการเรียนการสอน โดยมีนายศุภโชค ศรีสมพร , นายสิทธิชัย เฟื่องสำรวจ และนางสาวประไพวรรณ ถนัดรบ ครูโรงเรียนบ้านแหลมหิน เป็นวิทยากรในการอบรม......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 7 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง
หัวข้อข่าว : ตรวจเยี่ยมโรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง

     วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2560 ท่านรองรัตนาภรณ์ ศรีสรวย ได้มาตรวจเยี่ยม ติดตามมอบนโยบาย พร้อมให้กำลังใจ ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง ทางคณะครูและนักเรียนรู้สึกซาบซึ้งใจเป็นอย่างยิ่งในความเมตตาของท่าน จึงขอกราบขอบพระคุณท่านมา ณ โอกาสนี้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 7 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง
หัวข้อข่าว : ปรับปรุงภูมิทัศน์

     วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2560 โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง ได้ปรับปรุงภูมิทัศน์ขยายถนน เพื่อจัดทำจุดรับ - ส่งนักเรียน และเพิ่มที่พักรอรับผู้ปกครอง เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ เพราะหน้าโรงเรียนเป็นโค้งที่อันตรายมาก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดบ้านพระ

     วันที่ 6 มิถุนายน 2560 นายดำเนิน เพียรค้า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดบ้านพระ เพื่อให้กำลังใจและแนะแนวการจัดการศึกษาแก่คณะครู โดยมีนายสมคิด บุญมา ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูนักเรียนโรงเรียนวัดบ้านพระ ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดอินทร์ไตรย์

     วันที่ 6 มิถุนายน 2560 นายดำเนิน เพียรค้า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 มอบให้นายนพรัตน์ เทพตะขบ รอง ผอ.สพป.ไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดอินทร์ไตรย์ เพื่อให้กำลังใจและแนะแนวการจัดการศึกษาแก่คณะครู โดยมีนายบันเทิง ปิ่นวิหค ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูนักเรียนโรงเรียนวัดอินทร์ไตรย์ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านแหลมหิน
หัวข้อข่าว : พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

      วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2560 โรงเรียนบ้านแหลมหิน นำโดยนายวิรัตน์ อรัญญิก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแหลมหิน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อให้นักเรียนได้ระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้แก่นักเรียน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง
หัวข้อข่าว : การจัดกิจกรรมสวดมนต์ประจำสัปดาห์

     โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวงจัดกิจกรรมสวดมนต์ประจำสัปดาห์พร้อมบูรณาการการสอนมรรยาทไทยทุกวันศุกร์......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : พิธีปิดการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด รุ่นที่ 2

     เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560 นายมุจลินทร์ ปานสวัสดิ์ ผู้อำนวยการฝึกอบรม เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด รุ่นที่ 2 พร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ผ่านการอบรม ลูกเสือและเนตรนารี จำนวน 119 คน จากผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 120 คน โดยได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารโรงเรียนในเขต อ.ศรีมหาโพธิ และ อ.ประจันตคาม เป็นผู้มอบเกียรติบัตรมอบให้แก่ลูกเสือและเนตรนารี ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดปราจีนบุรี (ห้วยเกษียร) อำเภอเมืองปราจีนบุรี ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ว่ายน้ำ เพื่อชีวิต (Lifesaving) นักเรียนในอำเภอประจันตาม

     เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560 นายดำเนิน เพียรค้า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดงานโครงการว่ายน้ำ เพื่อชีวิต (Lifesaving) นักเรียนในอำเภอประจันตาม จำนวน 40 คน ณ สระว่ายน้ำ ค่ายพรหมโยธี อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี โดยมีนายสันต์ เดชสุภา ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม กล่าวรายงาน และคณะผู้บริหารสถานศึกษาในเขตอำเภอประจันตคามให้การต้อนรับ ..... ว่ายน้ำ เพื่อชีวิต (Lifesaving) นักเรียนในอำเภอประจันตาม จำนวน 40 คน เขตคุณภาพประจันตาม 1 จำนวน ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก

      โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก อาทิ อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของการสูบบุหรี่ ประกวดคำขวัญ เดินรณรงค์ จัดป้ายประชาสัมพันธ์ และทำประกาศสถานศึกษาเป็นเขตปลอดบุหรี่ เป็นต้น ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : พิธีอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด รุ่น 2

     เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 นายดำเนิน เพียรค้า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 มอบให้นายนพรัตน์ เทพตะขบ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 เป็นประธานพิธีอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด รุ่น 2 มีนักเรียนเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ จำนวน 120 คน โดยมีนายประมวล เหลาแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหว้าเอน เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดปราจีนบุรี (ห้วยเกษียร) อำเภอเมืองปราจีนบุรี ....... พิธีอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติ......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 18/130 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี 1
เนื่องจากงาน ปชส.ได้ติดตั้ง เซิฟเวอร์ใหม่ ใช้การได้ดีแล้ว ให้ใช้ชื่อกับรหัสผ่านเดิมที่เคยใช้งานอยู่ หากมีข้อสงสัยโปรดโทรถาม คุณปรีชา คุณธนู หรือ คุณกองแก้ว
โทร : 037-211362 sptpj.pr@gmail.com