[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[ e-news] [Home]
ผู้ใช้งาน 24 ท่าน จำนวนผู้ชม 2399357 ครั้ง

ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี 1
กำลังแสดงหน้าที่ 2/ ->
<< 1 2 >>
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :วัดประสาธน์รังสรรค์
หัวข้อข่าว : วันไหว้ครู และเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปี 2562

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2562 นายปราโมทย์ ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ทุกคน จัดให้มีพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562 ขึ้น ณ อาคารเอนกประสงค์ของโรงเรียน เพื่อสืบทอดประเพณีอันดีงามและปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมที่ดี เป็นผู้มีความกตัญญูและกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ซึ่งเป็นการแสดงถึงความระลึกถึงพระคุณของคุณครู การไหว้ครูเป็นการแสดงตนว่าขอเป็นศิษย์ของท่านโดยตรง บรรยากาศเต็มไปด้วยความเป็นมิตรไมตรี มีความเอื้ออาทรซึ่งกันแ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน
หัวข้อข่าว : ประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2562

     วันที่ 19 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียนได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน โดยมีนายวรรณชัย ฉิมไทย ผอ.โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียนเป็นประธาน และประชุมชี้แจงกับผู้ปกครองนักเรียน เพื่อแจ้งข่าวสารความเคลื่อนไหวของทางโรงเรียน สร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนและชุมชน พร้อมทั้งวางแผนในการจัดการศึกษาร่วมกัน และในโอกาสนี้ก็ได้จ่ายเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับผู้ปกครองด้วย ซึ่ง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน
หัวข้อข่าว : โป่งตะเคียนจัดทำบุญ ร.ร.ครบรอบ 71 ปี

     วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียนได้จัดกิจกรรมทำบุญโรงเรียน เนื่องในโอกาสครบรอบ 71 ปีวันก่อตั้งโรงเรียน โดยมี นายวรรณชัย ฉิมไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน คณะครู นักเรียนและผู้ปกครองได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป เพื่อให้นักเรียนรู้จักประวัติของโรงเรียน และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่คณะครู นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนด้วย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน
หัวข้อข่าว : โป่งตะเคียนนำนักเรียนเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา

     วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียนได้จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปี 2562 ขึ้น โดยคณะครูได้นำนักเรียนไปสวดมนต์ ฟังธรรมเทศนา และร่วมกันเวียนเทียน ณ วัดสามัคคีสุขาราม (โป่งตะเคียน) เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของวันสำคัญทางพุทธศาสนา ได้ร่วมกิจกรรมทางพุทธศาสนา และปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเหมาะสม......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :วัดประสาธน์รังสรรค์
หัวข้อข่าว : กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2561

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 นายปราโมทย์ ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2561 จำนวน 18 คน ซึ่งเป็นนักเรียนชั้น ม.3 รุ่นที่ 23 ของโรงเรียน ทางโรงเรียนได้เรียนเชิญ ร้อยตรีชะโอษฐ์ เนื่องกำเหนิด (ข้าราชการบำนาญ) มาเป็นวิทยากรพิเศษ กิจกรรมประกอบด้วย การติดช่อดอกไม้ ผูกแขนสู่ขวัญ จุดเทียนส่องทาง ลอดซุ้มผูกแขน กิจกรรมน้องบูมพี่ เสร็จแล้วรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน บรร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :วัดประสาธน์รังสรรค์
หัวข้อข่าว : การประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2561

     เมื่อวันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562 ผู้บริหาร คณะครู – นักเรียนโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ ให้การต้อนรับ คณะผู้ประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2561 คณะกรรมการผู้ประเมินฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ซึ่งประกอบด้วย นายผดุงเกียรติ สมมิตร ศน.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ประธานกรรมการ นายวิชิต สีมะพริก ผอ.โรงเรียนสระข่อย และนางนงนิตย์ สังขภิญโญ ผอ.โรงเรียนบ้านโคกพนมดี กรรมการและเลขานุการ โดยโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ขอรับการประเมินใ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :วัดประสาธน์รังสรรค์
หัวข้อข่าว : กิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียน “กันเกราเกมส์ 61”

     เมื่อวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562 คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬา – กรีฑาภายในโรงเรียน “กันเกราเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2561 ขึ้น ณ สนามกีฬาของโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ กิจกรรมดังกล่าวฯ ในช่วงเช้ามีการเดินขบวนพาเหรดรอบ ๆ หมู่บ้านในเขตบริการของโรงเรียนของหมู่สีต่าง ๆ พร้อมรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่จะมาถึงในวันที่ 24 มีนาคม 2562 หลังพิธีเปิดเป็นการแข่งขันกรีฑา และกีฬาของน้องอนุบาล ช่วงบ่ายเป็นการชิงชนะเลิศของกีฬาประเภทต่......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 : ผู้ส่งข่าว :วัดประสาธน์รังสรรค์
หัวข้อข่าว : การแสดงผลงานทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2561

     เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ ได้จัดกิจกรรมนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ขึ้น ณ บริเวณหน้าอาคารเอนกประสงค์ เพื่อเป็นการแสดงผลงานนักเรียน และนำเสนอความสำเร็จด้านการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมา ภายในงานมีการแสดงของนักเรียน การแข่งขันทักษะวิชาการ เกมการศึกษา การแสดงผลงานครู- นักเรียน แข่งขันตอบปัญหาของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน นักเรียนได้รับความรู้ ความสนุกสนานจากการที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้ง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :วัดประสาธน์รังสรรค์
หัวข้อข่าว : การจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

      เมื่อวันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 คณะครู - นักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติขึ้น ณ อาคารเอนกประสงค์ของโรงเรียน โดยมีนายปราโมทย์ ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ เป็นประธานในการอ่านสาส์นวันเด็กแห่งชาติของนายกรัฐมนตรีและกล่าวเปิดการจัดกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งประกอบด้วยการมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เรียนเก่ง ผู้มีมารยาทเรียบร้อย มีจิตอาสาช่วยเหลือสังคม แสดงของนักเรียนชั้นต่าง ๆ จับฉลากของขวัญวันเด็ก นักเรียนได้รับความสนุกสนาน และรับปร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านแหลมหิน
หัวข้อข่าว : วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โรงเรียนบ้านแหลมหิน

     วันที่ 11 มกราคม 2562 โรงเรียนบ้านแหลมหิน ได้จัดกิจกรรมงาน วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยมีการจัดกิจรรมการแสดงของนักเรียน พิธีมอบทุนการศึกษา กิจกรรมนันทนาการ จับสลากของขวัญของรางวัล และมีการเลี้ยงอาหาร เครื่องดิ่ม ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและชุมชน ทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่เด็กๆอนาคตของขาติ ต่อไป ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านแหลมหิน
หัวข้อข่าว : กีฬาสีภายใน “แหลมหินเกมส์ ครั้งที่

     วันที่ 7-9 มกราคม 2562 โรงเรียนบ้านแหลมหิน นำโดย ผอ.วิรัตน์ อรัญญิก ร่วมกับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน “แหลมหินเกมส์ ครั้งที่ 3” ประจำปีการศึกษา 2561 ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านแหลมหิน โดยจัดการแข่งขันกีฬา ได้แก่ ฟุตบอล เปตอง เซปักตะกร้อ วอลเลย์บอล และกรีฑา ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะทางด้านกีฬา และปลูกฝังความมีน้ำใจนักกีฬา ความสามัคคีในหมู่คณะ ขอขอบคุณคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านที่ช่วยให้กิจกรรมนี้ประสบผลสำเร็จด้วยดี ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านแหลมหิน
หัวข้อข่าว : การนิเทศติดตามการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DlIT)

     วันที่ 7 มกราคม 2562 โรงเรียนบ้านแหลมหิน นำโดย ผอ.วิรัตน์ อรัญญิกพร้อมด้วยคณะครูผู้รับผิดชอบโครงการ DLIT ให้การต้อนรับคณะกรรมการนิเทศติดตามประเมินผลโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DlIT) โดยมีนายปราโมทย์ ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประสาธ์นรังสรรค์ นางสาวราตรี เทียนดำ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี นายสุชาติ วีระสวัสดิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี และ ศน.น้ำทิพย์ เพ็ชรกำจัด ศึกษานิเทศก์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 เป็นคณะกรรมการประเมินในครั้งนี้ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :วัดประสาธน์รังสรรค์
หัวข้อข่าว : กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง (DAY CAMP) ประจำปีการศึกษา 2561

     ผู้บริหารและคณะครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 ของโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ โรงเรียนวัดประชาวาส และโรงเรียนวัดทุ่งตะลุมพุก ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2561 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ โดยจัดกิจกรรมแบบไปเช้า-เย็นกลับ (DAY CAMP) เพื่อเป็นการปลูกฝังให้ลูกเสือสำรองมีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ โดยยึดมั่นในกฎของลูกเสือ และบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นทุกวัน ให้สมกับคติพจน์ของลูกเสือสำรองที่ว่า “ทำดีที่สุด” คณะของลูกเส......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :วัดประสาธน์รังสรรค์
หัวข้อข่าว : การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือและเนตรนารีสามัญ ประจำปี 2561

     ผู้บริหารและคณะครูกลุ่มคุณภาพเมืองปราจีนบุรี 3 โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ โรงเรียนวัดประชาวาส โรงเรียนวัดทุ่งตะลุมพุก โรงเรียนวัดหัวกรด โรงเรียนวัดสง่างาม โรงเรียนวัดหาดสะแก และโรงเรียนวัดเลียบ นำโดยนายปราโมทย์ ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ ในฐานะผู้อำนวยการค่ายฯ ได้จัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือและเนตรนารีสามัญ ระหว่างวันที่ 20 – 21 ธันวาคม 2561 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ ลูกเสือและเนตรนารีได้รับความรู้ ความสนุกสนานและประสบการณ์ต่าง ๆ ที่จัดขึ้น โดยได้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :วัดประสาธน์รังสรรค์
หัวข้อข่าว : การจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือและเนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่

     โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ และโรงเรียนวัดหัวกรด นำโดยนายปราโมทย์ ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ และนางสาวฐาปนีย์ จำปา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหัวกรด ร่วมกับคณะครู ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ-เนตรนารีทั้ง 2 โรงเรียน ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือและเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ระหว่างวันที่ 17 – 18 ธันวาคม 2561 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ เพื่อเป็นการปลูกฝังให้ลูกเสือและเนตรนารีมีระเบียบวินัย เคารพกฎเกณฑ์ มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และการบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่ว......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/130 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี 1
เนื่องจากงาน ปชส.ได้ติดตั้ง เซิฟเวอร์ใหม่ ใช้การได้ดีแล้ว ให้ใช้ชื่อกับรหัสผ่านเดิมที่เคยใช้งานอยู่ หากมีข้อสงสัยโปรดโทรถาม คุณปรีชา คุณธนู หรือ คุณกองแก้ว
โทร : 037-211362 sptpj.pr@gmail.com