[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[ e-news] [Home]
ผู้ใช้งาน 13 ท่าน จำนวนผู้ชม 2194951 ครั้ง

ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี 1
กำลังแสดงหน้าที่ 2/ ->
<< 1 2 >>
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :วัดประสาธน์รังสรรค์
หัวข้อข่าว : การจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

      เมื่อวันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 คณะครู - นักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติขึ้น ณ อาคารเอนกประสงค์ของโรงเรียน โดยมีนายปราโมทย์ ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ เป็นประธานในการอ่านสาส์นวันเด็กแห่งชาติของนายกรัฐมนตรีและกล่าวเปิดการจัดกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งประกอบด้วยการมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เรียนเก่ง ผู้มีมารยาทเรียบร้อย มีจิตอาสาช่วยเหลือสังคม แสดงของนักเรียนชั้นต่าง ๆ จับฉลากของขวัญวันเด็ก นักเรียนได้รับความสนุกสนาน และรับปร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านแหลมหิน
หัวข้อข่าว : วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โรงเรียนบ้านแหลมหิน

     วันที่ 11 มกราคม 2562 โรงเรียนบ้านแหลมหิน ได้จัดกิจกรรมงาน วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยมีการจัดกิจรรมการแสดงของนักเรียน พิธีมอบทุนการศึกษา กิจกรรมนันทนาการ จับสลากของขวัญของรางวัล และมีการเลี้ยงอาหาร เครื่องดิ่ม ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและชุมชน ทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่เด็กๆอนาคตของขาติ ต่อไป ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านแหลมหิน
หัวข้อข่าว : กีฬาสีภายใน “แหลมหินเกมส์ ครั้งที่

     วันที่ 7-9 มกราคม 2562 โรงเรียนบ้านแหลมหิน นำโดย ผอ.วิรัตน์ อรัญญิก ร่วมกับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน “แหลมหินเกมส์ ครั้งที่ 3” ประจำปีการศึกษา 2561 ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านแหลมหิน โดยจัดการแข่งขันกีฬา ได้แก่ ฟุตบอล เปตอง เซปักตะกร้อ วอลเลย์บอล และกรีฑา ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะทางด้านกีฬา และปลูกฝังความมีน้ำใจนักกีฬา ความสามัคคีในหมู่คณะ ขอขอบคุณคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านที่ช่วยให้กิจกรรมนี้ประสบผลสำเร็จด้วยดี ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านแหลมหิน
หัวข้อข่าว : การนิเทศติดตามการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DlIT)

     วันที่ 7 มกราคม 2562 โรงเรียนบ้านแหลมหิน นำโดย ผอ.วิรัตน์ อรัญญิกพร้อมด้วยคณะครูผู้รับผิดชอบโครงการ DLIT ให้การต้อนรับคณะกรรมการนิเทศติดตามประเมินผลโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DlIT) โดยมีนายปราโมทย์ ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประสาธ์นรังสรรค์ นางสาวราตรี เทียนดำ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี นายสุชาติ วีระสวัสดิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี และ ศน.น้ำทิพย์ เพ็ชรกำจัด ศึกษานิเทศก์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 เป็นคณะกรรมการประเมินในครั้งนี้ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :วัดประสาธน์รังสรรค์
หัวข้อข่าว : กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง (DAY CAMP) ประจำปีการศึกษา 2561

     ผู้บริหารและคณะครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 ของโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ โรงเรียนวัดประชาวาส และโรงเรียนวัดทุ่งตะลุมพุก ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2561 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ โดยจัดกิจกรรมแบบไปเช้า-เย็นกลับ (DAY CAMP) เพื่อเป็นการปลูกฝังให้ลูกเสือสำรองมีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ โดยยึดมั่นในกฎของลูกเสือ และบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นทุกวัน ให้สมกับคติพจน์ของลูกเสือสำรองที่ว่า “ทำดีที่สุด” คณะของลูกเส......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :วัดประสาธน์รังสรรค์
หัวข้อข่าว : การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือและเนตรนารีสามัญ ประจำปี 2561

     ผู้บริหารและคณะครูกลุ่มคุณภาพเมืองปราจีนบุรี 3 โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ โรงเรียนวัดประชาวาส โรงเรียนวัดทุ่งตะลุมพุก โรงเรียนวัดหัวกรด โรงเรียนวัดสง่างาม โรงเรียนวัดหาดสะแก และโรงเรียนวัดเลียบ นำโดยนายปราโมทย์ ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ ในฐานะผู้อำนวยการค่ายฯ ได้จัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือและเนตรนารีสามัญ ระหว่างวันที่ 20 – 21 ธันวาคม 2561 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ ลูกเสือและเนตรนารีได้รับความรู้ ความสนุกสนานและประสบการณ์ต่าง ๆ ที่จัดขึ้น โดยได้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :วัดประสาธน์รังสรรค์
หัวข้อข่าว : การจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือและเนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่

     โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ และโรงเรียนวัดหัวกรด นำโดยนายปราโมทย์ ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ และนางสาวฐาปนีย์ จำปา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหัวกรด ร่วมกับคณะครู ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ-เนตรนารีทั้ง 2 โรงเรียน ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือและเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ระหว่างวันที่ 17 – 18 ธันวาคม 2561 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ เพื่อเป็นการปลูกฝังให้ลูกเสือและเนตรนารีมีระเบียบวินัย เคารพกฎเกณฑ์ มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และการบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่ว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :วัดประสาธน์รังสรรค์
หัวข้อข่าว : กิจกรรมทัศนศึกษา ประจำปี 2561

     เมื่อพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2561 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ นำโดยนายปราโมทย์ ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561 ขึ้น ณ จังหวัดชลบุรี ชมสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ชมการแสดงต่าง ๆ ที่ทางเจ้าหน้าที่จัดให้ และแวะเยี่ยมชมสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล นักเรียนได้รับความรู้ และความสนุกสนานกันทั่วหน้าจากการจัดกิจกรรมดังกล่าว ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณคณะเจ้าหน้าที่และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน มา ณ โอก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :วัดประสาธน์รังสรรค์
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

     เมื่อวันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ ได้จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติขึ้น ณ อาคารเอนกประสงค์ของโรงเรียน ซึ่งนอกจากจะเป็นวันพ่อแห่งชาติแล้วยังเป็น “วันดินโลก” ด้วย เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รวมถึงเทิดพระเกียรติพระอัจฉริยภาพ ด้านการพัฒนาทรัพยากรดินของในหลวงรัชกาลที่ 9 กิจกรรมที่จัดประกอบด้วย การจัดป้ายนิทรรศการเทิดพระคุณพ่อ กิจกรรมคัดลายมือ วาดภาพระบายสี การประกวดเรียงความ “พระคุณพ่อ” และมอบรางวัลแก่ผู้ช......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน
หัวข้อข่าว : โป่งตะเคียนจัดกิจกรรมวันชาติไทย

     วันที่ 4 ธันวาคม 2561 นายวรรณชัย ฉิมไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน พร้อมด้วย คณะครูและนักเรียน จัดกิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :วัดประสาธน์รังสรรค์
หัวข้อข่าว : พิธีถวายราชสดุดี วันวชิราวุธ ประจำปี 2561

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 กองลูกเสือ-เนตรนารีโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ จัดให้มีพิธีถวายราชสดุดีขึ้น เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย โดยมีนางสาววราภรณ์ เครือเพ็ชร์ รองผู้อำนวยการกองลูกเสือโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ ประธานในพิธีมีผู้บังคับบัญชา คณะลูกเสือ-เนตรนารี เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 200 คน ลูกเสือ-เนตรนารี ร่วมร้องเพลงชาติ รองผู้อำนวยการฯ และตัวแทนลูกเสือวางพวงมาลา ถวายบังคมพระบรมรูป รัชกาลที่ 6 ประธานในพิธีนำประกอบพิธีถ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านปากคลองบางกระดาน
หัวข้อข่าว : รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

     ด้วยโรงเรียนบ้านปากคลองบางกระดาน ตำบลบางแตน อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต ๑ ประสงค์จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อลดภาระงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนของครู และให้สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการโดยอาศัยอำนาจตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๑๓๔๐/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่องมอบอำนาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริห......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 26 กันยายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :วัดประสาธน์รังสรรค์
หัวข้อข่าว : พิธีมอบประกาศนียบัตร

     เมื่อวันพุธที่ 27 กันยายน 2561 นายปราโมทย์ ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ พร้อมด้วยคณะครู - นักเรียน ให้การต้อนรับ พ.ต.ต.หญิง ทิพา ศรีรักษา สารวัตรอำนวยการ และคณะข้าราชการตำรวจ สังกัดสถานีตำรวจภูธรเมืองปราจีนบุรีได้มาเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านยาเสพติดในเด็กนักเรียน D.A.R.E. ประเทศไทย ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ที่ผ่านการอบรมตามโครงการฯ พิธีดังกล่าวสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี จึงขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ให้คว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 25 กันยายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน
หัวข้อข่าว : โป่งตะเคียนจัดโครงการส่งเสริมเด็กกตัญญู ลดพุง ลดโรค

     วันที่ 20 กันยายน 2561 โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน ร่วมกับ อบต.โคกไทย ได้จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมเด็กกตัญญูด้วยภูมิปัญญาไทย ลดพุง มุ่งทักษะป้องกันการจมน้ำ โดยมี นายเบิ้ม ฉัตรชูสิน นายก อบต.โคกไทย ให้เกียรติมาเป็นประธาน และมีวิทยากรจากโรงพยาบาลศรีมโสหถ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกพนมดี และบ้านหนองเกตุ ซึ่งได้จัดอบรมเกี่ยวกับการปลูกฝังจิตสำนึกให้นักเรียนรู้จักรักตัวเอง รักครอบครัว โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นคือการนวดแผนไทย และให้นักเรียนรู้จักการออกกำลังกาย เลือกรับประทานอาหารที......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :วัดประสาธน์รังสรรค์
หัวข้อข่าว : การศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้

     เมื่อวันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2561 นายปราโมทย์ ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ พร้อมด้วยคณะครู-นักเรียนให้การต้อนรับผู้บริหารและคณะครู จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช ได้มาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน บรรยากาศเต็มไปด้วยความเป็นมิตรอย่างเป็นกันเอง ทางโรงเรียนหวังว่าท่านจะนำเอาประสบการณ์ที่ได้รับจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ นำไปปรับใช้ในองค์กรของท่านให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อการจัดการศึกษาสำหรับเยาวชนของชาติสืบต่อไป ......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/130 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี 1
เนื่องจากงาน ปชส.ได้ติดตั้ง เซิฟเวอร์ใหม่ ใช้การได้ดีแล้ว ให้ใช้ชื่อกับรหัสผ่านเดิมที่เคยใช้งานอยู่ หากมีข้อสงสัยโปรดโทรถาม คุณปรีชา คุณธนู หรือ คุณกองแก้ว
โทร : 037-211362 sptpj.pr@gmail.com