[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[ e-news] [Home]
ผู้ใช้งาน 26 ท่าน จำนวนผู้ชม 2399385 ครั้ง

ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี 1
กำลังแสดงหน้าที่ 20/ ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >>
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : เคารพธงชาติและกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษา “ป้องกันการทุจริต” ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

     วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 นายดำเนิน เพียรค้า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 พร้อมคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี และกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษา “ป้องกันการทุจริต” ระดับเขตพื้นที่การศึกษา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : อบรมสะเต็มศึกษา สพป.ปราจีนบุรี เขต 1

     เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 นายดำเนิน เพียรค้า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมสะเต็มศึกษา สำหรับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 19 โรงเรียน จำนวน 100 คน ณ ห้องประชุมสมานฉันท์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 โดยมีกำหนดการประชุมในระหว่างวันที่ 8 – 9 พฤษภาคม 2560 ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนมารีวิทยา
หัวข้อข่าว : การอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา โดย สสวท.

     สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ จัดอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ผ่านการถ่ายทอดสัญญาณทางโทรทัศน์ ETV โดย คณะครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้ารับการอบรมระหว่างวันที่ 19-21 เมษายน , คณะครูระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เข้ารับการอบรมระหว่างวันที่ 26-28 เมษายน และคณะครูระดับประถมศึกษา เข้ารับการอบรมระหว่างวันที่ 1-3 พฤษภาคม 2560 ณ ศูนย์การอบรมครูทางไกล สะเต็มศึกษาตามสังกัด ซึ่งในการอบรมครั้งนี้โรงเรียนมารีวิทยา ปราจีนบุรี ได้รับเลือกให้เป......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเครื่องมือสื่อนวัตกรรม สำหรับครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

     เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 นายดำเนิน เพียรค้า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเครื่องมือสื่อนวัตกรรม สำหรับครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 137 คน ณ ห้องประชุมสมานฉันท์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ...... การอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเครื่องมือสื่อนวัตกรรม สำหรับครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในระหว่างวันที่ 5 – 6 พฤษภาคม 2560 โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อพัฒนาการอ่านการเขียน และแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ของนักเรียน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ประชุมขับเคลื่อนโครงการสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (กิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต)

     เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 นายดำเนิน เพียรค้า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนโครงการสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (กิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต) โดยมีบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 เข้าร่วมการประชุม จำนวน 40 คน ณ ห้องประชุมสมานฉันท์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ประชุมปฏิบัติการขับเคลี่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

     เมื่อวันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 นายดำเนิน เพียรค้า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมปฏิบัติการขับเคลี่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เพื่อสืบสานพระราชปณิธานเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รุ่นที่ 1 จำนวน 11 โรงเรียน จำนวน 144 คน ณ ห้องประชุมสมานฉันท์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 19 เมษายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ประชุมทางไกล เรื่อง “การซักซ้อมการดำเนินการสอบแข่งขัน ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี 2560”

     เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 (เวลา 15.00น.) นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานการประชุมทางไกล จาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง “การซักซ้อมการดำเนินการสอบแข่งขัน ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี 2560” โดยมีนายนพรัตน์ เทพตะขบ รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 พร้อมด้วยนายสมร ดาราย ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศรีมโหสถ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 19 เมษายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ประชุมคณะกรรมการ(กำกับห้องสอบ) ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2560 กศจ.ปราจีนบุรี

     เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 (เวลา 14.30 น.) นายดำเนิน เพียรค้า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ(กำกับห้องสอบ) ดำเนินการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2560 กศจ.ปราจีนบุรี ครั้งที่ 1/2560 โดยมีข้าราชการครูสังกัด สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 เขต 2 และ สพม.7 เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบนโยบายและฟังคำชี้แจงการดำเนินการส......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 19 เมษายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2560 กศจ.ปราจีนบุรี

     เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 (เวลา 13.00 น.) นายดำเนิน เพียรค้า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2560 กศจ.ปราจีนบุรี ครั้งที่ 1/2560 โดยมีบุคลากรทางการศึกษา สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัด สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 เขต 2 และ สพม.7 เข้าร่วม......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 12 เมษายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สพป.ปจ.1 ร่วมกับ พสน.อ.เมือง และตำรวจฯ ตรวจพื้นที่เสี่ยงในช่วงเทศกาลสงกรานต์

     เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2560 (เวลา 13.00 น.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ร่วมกับ พสน.อำเภอเมือง และตำรวจภูธรอำเภอเมืองปราจีนบุรี ประกอบด้วย นายปรีชา เดชะไชย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา, นายปรีชา มีพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองปราจีนบุรี, นายสมคิด บุญมา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านพระ , ว่าที่ รอ.ปราชญ์ ปั้นกา ครูโรงเรียนอนุบาลเมืองปราจีนบุรี , นายปรีชา ม่วงพรหม นิติกรชำนาญการพิเศษ และนางโสภา คงเมือง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 พร้อมด้วยตำรวจ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 12 เมษายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ตรวจสภาพสิ่งก่อสร้าง (ส้วม)ที่ขอรื้อถอน ณ โรงเรียนวัดสระข่อย

     เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2560 (เวลา 10.00 น.) นายนพรัตน์ เทพตะขบ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 พร้อมด้วยนางดรุณี บ่อจักรพันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ และนางสาวโสภา คูสุวรรณ รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ได้ไปตรวจสภาพสิ่งก่อสร้าง (ส้วม)ที่ขอรื้อถอน ณ โรงเรียนวัดสระข่อย ตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีนายวิชิต สีมะพริก ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระข่อยให้การต้อนรับ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 12 เมษายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ประชุมคณะกรรมการการขับเคลื่อนสู่เขตพื้นที่สุจริต

     เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 (เวลา 09.30 น.) นายวิโรจน์ น้อยสำเนียง ศึกษานิเทศก์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ได้เชิญคณะกรรมการการขับเคลื่อนสู่เขตพื้นที่สุจริต เข้าร่วมประชุมรับนโยบาย เพื่อเตรียมพร้อมในการประชุม คราวต่อไป ณ ห้องประชุมศรีมโหสถ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 12 เมษายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : รดน้ำดำหัว ผอ.เขต เนื่องในเทศกาลสงกรานต์

     วันที่ 11 เมษายน 2560 (เวลา 14.00 น.) นางสาวรัตนาภรณ์ ศรีสรวย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 พร้อมคณะบุคลากรใน สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 และผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมประเพณีรดน้ำขอพรผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 เนื่องในวันเทศกาลสงกรานต์ เพื่อรักษาขนบประเพณีไทยที่ดีงาม ให้ทรงคุณค่าสืบทอดอย่างยั่งยืน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : พิธีขอขมากรรม ขลิบผม และปลงผมนาค ตามโครงการบรรพชาอุปสมบททำดีเพื่อพ่อ

     เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560 นายดำเนิน เพียรค้า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีขอขมากรรม ขลิบผม และปลงผมนาค ตามโครงการบรรพชาอุปสมบททำดีเพื่อพ่อ จากส่วนราชการต่าง ๆ อาทิเช่น โรงเรียนในสังกัด สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 เขต 2 วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี และศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จำนวน 72 คน บวชเป็นพระ 16 รูป และสามเณร 56 รูป ณ วัดป่ามะไฟ ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 5 เมษายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สถิติผู้สมัครสอบครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2560 กศจ.ปราจีนบุรี ครั้งที่ 1/2560

     สถิติผู้สมัครสอบครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2560 กศจ.ปราจีนบุรี ครั้งที่ 1/2560 มีผู้มาสมัครสอบในระหว่างวันพุธที่ 29 มีนาคม 2560 ถึงวันอังคารที่ 4 เมษายน 2560 จำนวนทั้งสิ้น 800 คน ซึ่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี รับสมัคร 16 วิชาเอก ได้แก่ ภาษาไทย, คณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน, ภาษาญี่ปุ่น, เคมี, สังคมศึกษา, สุขศึกษา, พลศึกษา, ศิลปศึกษา, อุตสาหกรรมศิลป์, เกษตรกรรม, คหกรรมศาสตร์, ประถมศึกษา, ปฐมวัย/อนุบาลศึกษา และจิตวิทยาแนะแนว จำนวนทั้งสิ้น 49 อัตรา......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 20/130 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี 1
เนื่องจากงาน ปชส.ได้ติดตั้ง เซิฟเวอร์ใหม่ ใช้การได้ดีแล้ว ให้ใช้ชื่อกับรหัสผ่านเดิมที่เคยใช้งานอยู่ หากมีข้อสงสัยโปรดโทรถาม คุณปรีชา คุณธนู หรือ คุณกองแก้ว
โทร : 037-211362 sptpj.pr@gmail.com