[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[ e-news] [Home]
ผู้ใช้งาน 15 ท่าน จำนวนผู้ชม 2194953 ครั้ง

ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี 1
กำลังแสดงหน้าที่ 22/ ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 >>
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 1 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :วัดประสาธน์รังสรรค์
หัวข้อข่าว : การขับเคลื่อนโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

     เมื่อวันพุธที่ 1 มีนาคม 2560 คณะครู – นักเรียนโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ นำโดยนายปราโมทย์ ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ ให้การต้อนรับ คณะกรรมการขับเคลื่อนโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ อำเภอเมืองปราจีนบุรี ประกอบด้วยนายประเสริฐ พรมพิสัย ผอ.รร.ไทยรัฐวิทยา7 นางธมกร พงพนพร (พยาบาลวิชาชีพ) นายรัฐภูมิ ประกอบทรัพย์ (จพ.สาธารณสุข) และนางประไพ จันทร์เจริญ (นักวิชาการสาธารณสุข) ได้มาประเมินผลการขับเคลื่อนโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ อำเภอเมืองปราจีนบุรี ตามนโยบายดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ เพื่อส......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง
หัวข้อข่าว : ต้อนรับคณะกรรมการ นิเทศ ติดตามผลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

     วันนี้ นายทรงพล ทรัพย์เจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง คณะครูรับการนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ศึกษาดูงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตต้นแบบ

     เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 นายนพรัตน์ เทพตะขบ รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 นำทีมบุคลากรในสังกัด สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 จากกลุ่มต่าง ๆ ไปศึกษาดูงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตต้นแบบ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 3 โดยมีนายสมบูรณ์ ศรีวิชาสร้อย รอง ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 3 พร้อมคณะผู้บริหารให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนมารีวิทยา
หัวข้อข่าว : การแข่งขันความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (Thambrit)

     โรงเรียนมารีวิทยา ปราจีนบุรี โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมการแข่งขันความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (Thambrit) ของนักเรียนตั้งแต่ระดับปฐมวัย - ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 , 14 , 20 - 22 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงเรียนมารีวิทยา ปราจีนบุรี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง
หัวข้อข่าว : การอยู่ค่ายลูกเสีอ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2559

      เมื่อวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง วัดหัวกรด วัดเนินหอมและบ้านพระปรง ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมการอยู่ค่าย ลูกเสีอ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว กองพันทหารม้าที่ 30 รักษาพระองค์ ค่ายพรหมโยธี ตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง
หัวข้อข่าว : การอยู่ค่ายลูกเสีอ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2559

     ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนมารีวิทยา
หัวข้อข่าว : ค่ายกิจกรรมเปิดโลกกว้างพัฒนาการเรียนรู้

      เมื่อวันที่ 16-18 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนมารีวิทยา ปราจีนบุรี จัดกิจกรรมเปิดโลกกว้าง เสริมสร้างพัฒนาการเรียนรู้ ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หัวข้อ "ลูกปราจีนฯ ภูมิใจนักศักดิ์มารี" ณ บ้านสวนมารีย์ ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี และทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ จ.สุพรรณบุรี ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : อบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต”

     เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 (เวลา 09.00 น.) นายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 มอบให้นายนพรัตน์ เทพตะขบ รอง ผอ.สพป.เป็นประธานการอบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (กิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 โดยมีบุคลากรใน สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 และผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสุจริต ร่วมรับการอบรมในครั้งนี้ จำนวน 85 คน ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ค้อนรับ สพม.7 และคณะ เนื่องในโอกาสเดินทางมาส่งบุคลากรทางการศึกษา

     เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 (เวลา 13.00 น.) นายดำเนิน เพียรค้า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 มอบให้นางสาวรัตนาภรณ์ ศรีสรวย รอง ผอ.สพป.พร้อมด้วยคณะบุคลากรใน สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ร่วมต้อนรับ ดร.ธีระวัฒน์ วรรณนุช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 และคณะบุคลากรจาก สพม.7 ในโอกาสมาส่งนางสาวจุฑารัตน์ พิราชา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สพม.7 ให้มาดำรงตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 (กลุ่มบริหารงานบุคคล) โดยต้อนรับคณะ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :วัดประสาธน์รังสรรค์
หัวข้อข่าว : การแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน “กันเกราเกมส์”

      เมื่อวันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษา ได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬา – กรีฑาภายในโรงเรียน “กันเกราเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2559 ขึ้น ณ สนามโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ โดยมีนายปราโมทย์ ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ ประธานในการจัดการแข่งขัน อันประกอบด้วย กีฬาฟุตบอล วอลเลย์บอล เซปัคตะกร้อ เปตอง และกรีฑา ซึ่งแบ่งหมู่สีต่าง ๆ ดังนี้ หมู่สีเหลือง สีเขียว สีชมพู และสีฟ้า มีนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 247 คน ในการจัดการแข่งขันครั้งนี้ ได้รับคว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งครูผู้ช่วย

     เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 (เวลา 13.00 น.) นายดำเนิน เพียรค้า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี ได้ประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ. 2560 กศจ.ปราจีนบุรี ณ ห้องประชุมสมานฉันท์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 >>>>> รายละเอียดการรับสมัคร ตำ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ต้อนรับคณะ สพม.18 ชลบุรี

     เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 (เวลา 11.00 น.) นายดำเนิน เพียรค้า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 มอบให้นางสาวรัตนาภรณ์ ศรีสรวย รอง ผอ.สพป.พร้อมด้วยคณะบุคลากรใน สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ร่วมต้อนรับคณะจาก สพม.18 นำโดยนางมลิวัลย์ เจริญสว่าง รอง สพม.18 ในโอกาสมาส่งนายวุฒิศักดิ์ ปริยงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ สพม.18 ให้มาดำรงตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 (กลุ่มบริหารงานบุคคล) โดยต้อนรับคณะบุคลากรดังกล่าว ณ ห้องประชุมสมานฉันท์ สพ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : เยี่ยมนักเรียนที่ประสบอุบัติเหตุ

     เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 (เวลา 09.00 น.) นายดำเนิน เพียรค้า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 มอบให้นายนพรัตน์ เทพตะขบ รอง ผอ.สพป. เป็นประธานพร้อมคณะบุคลากรในกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ไปดูแลช่วยเหลือนางสาวกุลยา สามารถ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดบ้านหอย ประสบอุบัติเหตุ กรณีขับรถมอเตอร์ไซต์ชนรถยนต์ จนได้รับบาดเจ็บ โดยมอบเงินช่วยเหลือเด็กนักเรียนดังกล่าว ณ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ต.ท่างาม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง
หัวข้อข่าว : “กิจกรรม 1 วันสร้างสรรค์การอ่าน การเรียนรู้สู่อาเซียนและนิทรรศการผลงานนักเรียน” ปีการศึกษา 2559

     เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 นายทรงพล ทรัพย์เจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง เป็นประธานในพิธี ได้กล่าวเปิดงาน “กิจกรรม 1 วันสร้างสรรค์การอ่าน การเรียนรู้สู่อาเซียนและนิทรรศการผลงานนักเรียน” โดยภายในงานประกอบกิจกรรมต่างๆคือ การแสดงจินตลีลาประกอบเพลง The ASEAN Way เพลงอาเซียนร่วมใจ กิจกรรม Science show กิจกรรมฐานการเรียนรู้อาเซียน 8 ฐาน และจับของรางวัล นักเรียนร่วมกิจกรรมทั้งหมด 207 คน ครู 17 คน ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :วัดประสาธน์รังสรรค์
หัวข้อข่าว : สำนักงาน กศน. ออกหน่วยตามโครงการส่งเสริมการอ่าน

     เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปราจีนบุรี (สำนักงาน กศน.จังหวัดปราจีนบุรี) ร่วมกับห้องสมุดประชาชนจังหวัดปราจีนบุรี กศน.ตำบล และกศน.อำเภอเมืองปราจีนบุรี ได้นำรถโมบายห้องสมุดเคลื่อนที่ออกหน่วยตามโครงการส่งเสริมการอ่าน ณ โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ คณะจัดงานได้จัดกิจกรรมที่หลากหลาย ซึ่งก็ได้รับความสนใจจากนักเรียน ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นักเรียนอย่างพร้อมเพรียง ซึ่งก็ได้รับความรู้และความสนุกสนานจากการจัดกิจกรรมกันทั่วหน้า กิจกรรมดังกล่าว......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 22/130 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี 1
เนื่องจากงาน ปชส.ได้ติดตั้ง เซิฟเวอร์ใหม่ ใช้การได้ดีแล้ว ให้ใช้ชื่อกับรหัสผ่านเดิมที่เคยใช้งานอยู่ หากมีข้อสงสัยโปรดโทรถาม คุณปรีชา คุณธนู หรือ คุณกองแก้ว
โทร : 037-211362 sptpj.pr@gmail.com