[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[ e-news] [Home]
ผู้ใช้งาน 10 ท่าน จำนวนผู้ชม 2399446 ครั้ง

ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี 1
กำลังแสดงหน้าที่ 24/ ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สอบO-NET ปีการศึกษา 2559

     วันเสาร์ที่ 4 และวันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ดำเนินการสอบ O-NET โดยการนำของ นายดำเนิน เพียรค้า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 นางสาวรัตนาภรณ์ ศรีสรวย , นายนพรัตน์ เทพตะขบ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 คณะศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการทุกท่าน ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและออกตรวจเยี่ยมสนามสอบ ทุกสนามสอบปฏิบัติหน้าที่และ ดำเนินการสอบตามเวลา และข้อปฏิบัติที่กำหนด ด้วยความเรียบ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สอบ O-NET ปีการศึกษา 2559

     วันเสาร์ที่ 4 และวันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ดำเนินการสอบ O-NET โดยการนำของ นายดำเนิน เพียรค้า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 นางสาวรัตนาภรณ์ ศรีสรวย , นายนพรัตน์ เทพตะขบ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 คณะศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการทุกท่าน ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและออกตรวจเยี่ยมสนามสอบ ทุกสนามสอบปฏิบัติหน้าที่และ ดำเนินการสอบตามเวลา และข้อปฏิบัติที่กำหนด ด้วยความเรียบ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ตรวจสุขภาพประจำปี 2560

     เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 หน่วยแพทย์เคลื่อนที่โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเพทรัตนราชสุดา ได้ออกหน่วยเคลื่อนที่มาบริการตรวจสุขภาพประจำปี 2560 ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต1 เป็นจำนวนทั้งสิ้น 200 คน ณ ห่องประชุมสมานฉันท์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนมารีวิทยา
หัวข้อข่าว : กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสังคม ครั้งที่ 10

     เมื่อวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2560 คณะครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 5 โรงเรียนมารีวิทยา ปราจีนบุรี ร่วมกิจกรรมค่ายจิตอาสาพัฒนาสังคม ครั้งที่ 10 ณ วัดเขาขาด ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว โดยคณะครูและนักเรียนได้ช่วยกันเทปูนเพือปรับพื้นที่ของวัดให้เรียบร้อย สะอาด เป็นประโยชน์แก่วัดและบุคคลอื่น ๆ ที่มาเยี่ยมเยี่ยน และช่วยกันทำความสะอาดรอบ ๆ บริเวณวัด ทั้งนี้เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีให้กับนักเรียนได้มีจิตสำนึกที่ดีในการรู้จักแบ่งปัน ช่วยเหลือผู้อื่น ทำตนให้เป็นประโย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 31 มกราคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านโป่งไผ่
หัวข้อข่าว : ปันน้ำใจจากพี่สู่น้อง

     เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560 พี่ๆ พนักงานจากบริษัท วายเทค และบริษัท โคอิโท ภายในนิคมอุตสหากรรม 304 ได้นำขนมและอุปกรณ์การเรียนมาแจกให้แก่น้อง ๆ นักเรียนโรงเรียนบ้านโป่งไผ่ ทางผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านโป่งไผ่ ขอขอบพระคุณในความเอื้ออารีของพี่ ๆ ในครั้งนี้ มา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 24 มกราคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านแหลมหิน
หัวข้อข่าว : โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เขตคุณภาพเมืองปราจีนบุรี 1

     เขตคุณภาพเมืองปราจีนบุรี ได้จัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อติวเข้มเตรียมการสอบโอเนต ใน 5 กลุ่มสาระหลัก ให้แก่นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของนักเรียนในเขตคุณภาพเมืองปราจีนบุรี 1 ในระหว่างวันที่ 23-27 มกราคม 2560 ณ โรงเรียนบ้านแหลมหิน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนมารีวิทยา
หัวข้อข่าว : พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร ณ โรงเรียนมารีวิทยา ปราจีนบุรี

      คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนมารีวิทยา ปราจีนบุรี น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและบำเพ็ญกุศลสตมวาร แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเสด็จสวรรคตครบ 100 วัน โดย คณะผู้บริหาร ตัวแทนครูและนักเรียน ร่วมพิธีกรรมทางศาสนาคริสต์ ในพิธีมหาบูชามิสซา ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่าน ณ วัดอัครเทวดามีคาแอล และพิธีบำเพ็ญจิตภาวนาทางศาสนาพุทธ ณ โรงเรียนมารีวิทยา ปราจีนบุรี ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนมารีวิทยา
หัวข้อข่าว : กิจกรรมฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก โรงเรียนมารีวิทยา

     เมื่ออังคารวันที่ 17 มกราคม 2560 โรงเรียนมารีวิทยา ปราจีนบุรี จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก หัวข้อ "พระเจ้าเป็นความรัก....รักนี้เพื่อเธอ (GOD IS LOVE....HIS LOVE IS FOR YOU) เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับพระคัมภีร์ ความเป็นมาของวัดคาทอลิกในแขวงปราจีนบุรี ศาสนพิธีกรรมและความรู้ด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับศาสนาคริสต์ในข้อมูลเชิงลึก และปลูกจิตสำนึกในการเป็นคริสตชนที่ดี เพื่อนักเรียนจะสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งแต่ละฐานความรู้ก็จัดให้มีการเล่นเกมส์ท......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนมารีวิทยา
หัวข้อข่าว : กิจกรรมกีฬาสีอนุบาล ประจำปีการศึกษา 2559

     เมื่อวันที่ 12-13 มกราคม 2560 โรงเรียนมารีวิทยา ปราจีนบุรี จัดกิจกรรมกีฬาสีนักเรียนระดับปฐมวัยปีที่ 1-3 และกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ "เด็กไทย ใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง" ประจำปี 2560 เพื่อส่งเสริมพัฒนาการสมวัยในด้านต่าง ๆ ของนักเรียน ด้านความแข็งแรงของร่างกาย การได้ออกกำลังกายจากการเล่นกีฬาประเภทต่าง ๆ การพัฒนาด้านการคิด อารมณ์และสมอง การเล่นเป็นทีมและการมีน้ำในของนักกีฬาของนักเรียน โดยกิจกรรมครั้งนี้ได้มีผู้ปกครองของนักเรียนระดับปฐมวัยเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสีครั้งนี้ด้วย เพ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 18 มกราคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านแหลมหิน
หัวข้อข่าว : วันเด็ก โรงเรียนบ้านแหลมหิน

     วันที่ 13 มกราคม 2560 โรงเรียนบ้านแหลมหิน นำโดย ผอ.วิรัตน์ อรัญญิก พร้อมด้วยคณะครู ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 ให้แก่นักเรียนในโรงเรียนบ้านแหลมหิน และเด็กๆในชุมชนใกล้เคียง โดยได้รับเกียรติจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด เป้นประธานในพิธีเปิดงาน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการแสดงของนักเรียน การมอบทุนการศึกษา และการจับของขวัญ อีกด้วย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 18 มกราคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม
หัวข้อข่าว : รร.ชุมชนวัดศรีประจันตคาม ตักบาตรข้าวสารอาหารเเห้ง เนื่องในโอกาสวันเด็กเเห่งชาติ

     เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2560 คณะครู - นักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม จัดกิจจกรมตักบาตรข้าวสารอาหารเเห้ง เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียน รู้จักการให้ เเละเป็นสิริมงคลกับคณะครูเเละนักเรียน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 17 มกราคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวงร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติปี 2560

     เมื่อวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา ห้างโลตัส สาขาปราจีนบุรี ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2560 โดยมีนายทรงพล ทรัพย์เจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดหนองจวงและคณะครูได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม โดยทางโรงเรียนได้ส่งกิจกรรมจินตลีลาประกอบเพลง "ล้นเกล้าเผ่าไทย " ประชาชนให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่งและได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี จากเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดงาน ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 17 มกราคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง
หัวข้อข่าว : การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี2560

     เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา นายสงวน พิณสาย ประธานในพิธี ได้กล่าวเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2560 โดยมีนายทรงพล ทรัพย์เจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดหนองจวงและคณะครูให้การต้อนรับ โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆในชุมชน เช่น อบต.ดงขี้เหล็ก ศึกษานิเทศก์ผู้ปกครอง ตลอดจนผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน โดยมีวัตถุประสงค์คือ เพื่อให้เด็กและเยาวชนไทย มีความยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 รับมอบบริจาคที่ดิน ให้แก่โรงเรียนบ้านประพาส

     เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2560 นายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ได้มอบให้นางสาวรัตนาภรณ์ ศรีสรวย รอง ผอ.สพป.เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2560 ณ โรงเรียนบ้านประพาส อ.ศรีมหาโพธิ และ เป็นตัวแทนโรงเรียนในการรับมอบบริจาคที่ดิน ให้แก่โรงเรียนบ้านประพาส จากคุณวิรัตน์ ปังประเสริฐ จำนวน 3 ไร่ 3 งาน 15 ตารางวา เป็นเงิน 3,899,750 บาท (สามล้านแปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) และมอบเกียรติบัตรให้แก่ คุณวิรัตน์ ปังประเสริฐ และคุณศุภชัย พุ่มเดชังกูล ได้สนับสนุนเงินอาหารกลา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : เยี่ยมให้กำลังใจเด็กที่ป่วย ในโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

     เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2560 เวลา 17.00 น. นายดำเนิน เพียรค้า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 พร้อมด้วยนายปรีชา เดชะไชย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และคณะบุคลากรในกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ได้เดินทางไปเยี่ยม เด็ก ๆ ที่ป่วยอยู่ในโรงพยาบาล (ที่ไม่สามารถไปร่วมกิจกรรมวันเด็กในวันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2560 ) พร้อมนำขนมและของขวัญวันเด็ก มอบแก่เด็กที่เจ็บป่วย ณ ห้องสามัญเด็ก และห้องพิเศษ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 24/130 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี 1
เนื่องจากงาน ปชส.ได้ติดตั้ง เซิฟเวอร์ใหม่ ใช้การได้ดีแล้ว ให้ใช้ชื่อกับรหัสผ่านเดิมที่เคยใช้งานอยู่ หากมีข้อสงสัยโปรดโทรถาม คุณปรีชา คุณธนู หรือ คุณกองแก้ว
โทร : 037-211362 sptpj.pr@gmail.com