[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[ e-news] [Home]
ผู้ใช้งาน 10 ท่าน จำนวนผู้ชม 2399442 ครั้ง

ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี 1
กำลังแสดงหน้าที่ 25/ ->
<< 25 >>
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ตรวจเยี่ยมเตรียมความพร้อมเพื่อสอบ o - net โรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่

     เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559 นายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 ได้มาตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่ เพื่อดูการจัดการเรียนการสอน การเตรียมความพร้อมเพื่อสอบ o - net และให้กำลังใจกับคณะครูและนักเรียน พร้อมทั้งให้คำแนะนำ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น ณ โรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่ อ.ศรีมหาโพธิ โดยมีนางสุดา พันธุธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่ และคณะครูให้การต้อนรับเป็นอย่างดี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :วัดประสาธน์รังสรรค์
หัวข้อข่าว : การจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560

     เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2560 คณะครู - นักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติขึ้น ณ สนามบาสเกตบอลภายในโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ โดยมีนายปราโมทย์ ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ เป็นประธานในการอ่านสาส์นวันเด็กแห่งชาติของนายกรัฐมนตรี โดยปีนี้ พณฯ ได้ให้คำขวัญเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2560 ว่า “ เด็กไทยใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง” และกล่าวเปิดการจัดกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งประกอบด้วย การแสดงของนักเรียนชั้นอนุบาล 1 ชุดโบกโบ๊กโบก ชั้นอนุบาล 2......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนข้อเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

     เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2560 นายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 มอบให้นางสาวรัตนภรณ์ ศรีสรวย รอง ผอ.สพป.เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนข้อเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมรวมทั้งสิ้น 40 คน ณ ห้องประชุมสมานฉันท์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านแหลมหิน
หัวข้อข่าว : สอบ Pre NT โรงเรียนบ้านแหลมหิน

     วันที่ 11 มกราคม 2560 โรงเรียนบ้านแหลมหิน ได้ดำเนินการจัดสอบ Pre NT สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ NT ต่อไป......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 11 มกราคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ประชุมประทางไกล ในระบบวีดีโอคอนเฟอร์เร้นท์

     เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560 ( เวลา 09.30 น.) นายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 เป็นประธานในการประชุมประทางไกล ในระบบวีดีโอคอนเฟอร์เร้นท์ จากส่วนกลาง เพื่อซักซ้อมการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือนักเรียนและโรงเรียนที่ประสบอุทกภัย ในภาคใต้ และ การดำเนินการที่เกี่ยวข้อง โดยนายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการ กพฐ. โดยมีคณะผู้บริหารเข้าร่วมประชุม พร้อมด้วย บุคลากรในกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผล และผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน จำนวน 14 คน ณ ห้องประชุมศรีมโหสถ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 11 มกราคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : รประชุมคณะกรรมการจัดงานวันครู ครั้งที่ 61 พ.ศ. 2560

     เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2560 นายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 เป็นธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานวันครู ครั้งที่ 61 พ.ศ. 2560 หน่วยจัดงานวันครู จุดที่ 1 (อ.เมืองปราจีนบุรี) ครั้งที่ 1/2560 จำนวน 30 คน ณ ห้องประชุมสมานฉันท์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 11 มกราคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ประชุมสมาชิกสวัสดิการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1

     เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560 นายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ประธานการประชุม พร้อมด้วยนายนพรัตน์ เทพตะขบ รอง ผอ.สพป. และสมาชิกสวัสดิการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ได้ประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาชิกครั้งที่ 1/2560 โดยมีสมาชิกเข้าร่วมการประชุมจำนวน 20 คน ณ ห้องประชุมสมานฉันท์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 11 มกราคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ออกกำลังกายทุกวันพุธ ตามนโยบายนายกรัฐมนตรี

     เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560 นางสาวรัตนาภรณ์ ศรีสรวย รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากร สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ได้ร่วมกันออกกำลังกาย ณ สนามหน้าอาคารสำนักงานฯ ฝั่งบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ตามนโยบายนายกรัฐมนตรี โดยได้ดำเนินการจัดกิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธในช่วงเวลา 15.00น. - 16.30 น. ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 10 มกราคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง
หัวข้อข่าว : ปรับปรุงภูมิทัศน์และแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

     วันที่ 9 มกราคม 2560 โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง นำโดย นายทรงพล ทรัพย์เจริญ ผอ.โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวงคณะครูและนักเรียนได้ร่วมกันปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของโรงเรียนเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 10 มกราคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านแหลมหิน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านแหลมจัดโครงการพัฒนาบุคลากร ศึกษาดูงาน ณ จ.เลย

     โรงเรียนบ้านแหลมจัดโครงการพัฒนาบุคลากรโดยการนำคณะครู ศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านนาบอน จังหวัดเลย เพื่อเป็นการศึกษาเรียนรู้การทำงานและขนบธรรมเนียมประเพณีนำมาปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนแก่นักเรียนต่อไป......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง
หัวข้อข่าว : ความสัมพันธ์กับชุมชน

     วันที่ 8 มกราคม 2560 เวลา 19.00 น.เป็นต้นไป นักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดหนองจวงได้แสดงความสามารถด้านจินตลีลาประกอบเพลง "ล้นเกล้าเผ่าไทย " เพื่อถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระ ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ และสานความสัมพันธ์กับชุมชนในงาน "ดงขี้เหล็กสัมพันธ์" ณ บ้านหนองขนาก หมู่ 7 ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง
หัวข้อข่าว : : โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวงนำนักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้

     เมื่อวันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา ทางโรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง ได้จัดกิจกรรมนำนักเรียนชั้นประถมปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และคณะครูไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ วัดโนนกุ่ม หรือวัดหลวงพ่อโต ไร่องุ่นสุพัตรา ไร่ข้าวโพดสุวรรณ จังหวัดนครราชสีมา และฟาร์มโคนมไทย – เดนมาร์ค จังหวัดสระบุรี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ประชุมนำส่งข้อมูลสารสนเทศเข้าสู่ระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในลักษณะ online

     เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2560 นายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมนำส่งข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นเข้าสู่ระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในลักษณะ online โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา และครูโรงเรียนในสังกัด พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ จำนวน 140 คน ณ ห้องประชุมสมานฉันท์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ประชุมทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน

     เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2560 นายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2559 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม 48 คน ณ ห้องประชุมสมานฉันท์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายการยกระดับคุณภาพโรงเรียนทั่วประเทศ

     เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2560 นายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายการยกระดับคุณภาพโรงเรียนทั่วประเทศ ที่ต้องการความช่วยเหลือ เป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน โดยดำเนินการคัดเลือกโรงเรียน ICU เพื่อพัฒนาต่อไป มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 12 คน ประกอบด้วย รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 และผู้อำนวยการกลุ่ม ทุกกลุ่ม และศึกษานิเทศก์ ณ ห้องประชุมศรีมโหสถ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 25/130 ->
<< 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 >>

[เข้าสู่ระบบ] ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี 1
เนื่องจากงาน ปชส.ได้ติดตั้ง เซิฟเวอร์ใหม่ ใช้การได้ดีแล้ว ให้ใช้ชื่อกับรหัสผ่านเดิมที่เคยใช้งานอยู่ หากมีข้อสงสัยโปรดโทรถาม คุณปรีชา คุณธนู หรือ คุณกองแก้ว
โทร : 037-211362 sptpj.pr@gmail.com