[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[ e-news] [Home]
ผู้ใช้งาน 49 ท่าน จำนวนผู้ชม 2194988 ครั้ง

ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี 1
กำลังแสดงหน้าที่ 25/ ->
<< 25 >>
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 10 มกราคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง
หัวข้อข่าว : ปรับปรุงภูมิทัศน์และแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

     วันที่ 9 มกราคม 2560 โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง นำโดย นายทรงพล ทรัพย์เจริญ ผอ.โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวงคณะครูและนักเรียนได้ร่วมกันปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของโรงเรียนเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 10 มกราคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านแหลมหิน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านแหลมจัดโครงการพัฒนาบุคลากร ศึกษาดูงาน ณ จ.เลย

     โรงเรียนบ้านแหลมจัดโครงการพัฒนาบุคลากรโดยการนำคณะครู ศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านนาบอน จังหวัดเลย เพื่อเป็นการศึกษาเรียนรู้การทำงานและขนบธรรมเนียมประเพณีนำมาปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนแก่นักเรียนต่อไป......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง
หัวข้อข่าว : ความสัมพันธ์กับชุมชน

     วันที่ 8 มกราคม 2560 เวลา 19.00 น.เป็นต้นไป นักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดหนองจวงได้แสดงความสามารถด้านจินตลีลาประกอบเพลง "ล้นเกล้าเผ่าไทย " เพื่อถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระ ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ และสานความสัมพันธ์กับชุมชนในงาน "ดงขี้เหล็กสัมพันธ์" ณ บ้านหนองขนาก หมู่ 7 ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง
หัวข้อข่าว : : โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวงนำนักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้

     เมื่อวันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา ทางโรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง ได้จัดกิจกรรมนำนักเรียนชั้นประถมปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และคณะครูไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ วัดโนนกุ่ม หรือวัดหลวงพ่อโต ไร่องุ่นสุพัตรา ไร่ข้าวโพดสุวรรณ จังหวัดนครราชสีมา และฟาร์มโคนมไทย – เดนมาร์ค จังหวัดสระบุรี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ประชุมนำส่งข้อมูลสารสนเทศเข้าสู่ระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในลักษณะ online

     เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2560 นายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมนำส่งข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นเข้าสู่ระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในลักษณะ online โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา และครูโรงเรียนในสังกัด พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ จำนวน 140 คน ณ ห้องประชุมสมานฉันท์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ประชุมทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน

     เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2560 นายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2559 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม 48 คน ณ ห้องประชุมสมานฉันท์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายการยกระดับคุณภาพโรงเรียนทั่วประเทศ

     เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2560 นายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายการยกระดับคุณภาพโรงเรียนทั่วประเทศ ที่ต้องการความช่วยเหลือ เป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน โดยดำเนินการคัดเลือกโรงเรียน ICU เพื่อพัฒนาต่อไป มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 12 คน ประกอบด้วย รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 และผู้อำนวยการกลุ่ม ทุกกลุ่ม และศึกษานิเทศก์ ณ ห้องประชุมศรีมโหสถ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : บุคลากรใน สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ออกกำลังกายร่วมกันทุกวันพุธ

     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 โดยนางสาวรัตนาภรณ์ ศรีสรวย รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 นำพาบุคลากรในสำนักงาน ร่วมออกกำลังกาย วันพุธ ณ สนามข้าง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.ปราจีนบุรี เขต1 ในวันที่ 4 มกราคม 2560......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ขอพรเนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2560

     เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2560 กลุ่มนโยบายและแผน โดยนางฐิติมา เร่งประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน พร้อมด้วยบุคลากรในกลุ่มร่วมกันมอบของขวัญปีใหม่ แด่ท่าน ผอ.ดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 และท่านรองนพรัตน์ เทพตะขบ รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 พร้อมทั้งขอพรเนื่องในเทศกาลปีใหม่ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านแหลมหิน
หัวข้อข่าว : กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง ลูกเสือและเนตรนารีสามัญโรงเรียนบ้านแหลมหิน

     ผู้บริหารและคณะครูของโรงเรียนบ้านแหลมหิน ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสำรอง ลูกเสือและเนตรนารีสามัญ ประจำปีการศึกษา 2559 โดย 1.ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 วันที่ 27 ธันวาคม 2559 ณ กองร้อยลาดตระเวนระยะไกลกองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ จังหวัดปราจีนบุรี 2.ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และโรงเรียนในเขตคุณภาพ เมือง 1ระหว่างวันที่ 3-5 ธันวาคม 2559 ณ ค่ายลูกเสือศรีกะอาง จังหวัดนครนายก 3.ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2559 ณ ค่ายลูกเสือเนตรนารีที่โรงเรียนนายร้อย จป......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ประชุมแนวทางการคัดเลือกโรงเรียน ICU

     เมื่อวันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2559 นายดำเนิน เพียรค้า ศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี ผอ.สพป.ปราจีนบุรี 1 และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้ร่วมประชุมแนวทางการคัดเลือกโรงเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน (ICU) ทางระบบวีดีโอคอนเฟอร์เร้นท์ ณ ห้องประชุมศรีมโหสถ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ผอ.เขตพบปะเพื่อนครูผู้เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ O-NET ป.6

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2559 (เวลา 16.20 น.) นายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 พบปะเพื่อนครูผู้เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการ “เตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย รูปแบบอัตนัย” จำนวน 142 โรงเรียน (โรงเรียนรัฐบาล โรงเรียนเอกชน และโรงเรียนโสตศึกษาปราจีนบุรี) เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ ให้ครูในการเน้นเด็กนักเรียนให้ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน เนื่องจากครูเป็นต้นแบบของนักเรียน โดยมีนางบัวบาง บุญอยู่ ศึกษานิเทศก์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :วัดประสาธน์รังสรรค์
หัวข้อข่าว : การจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือและเนตรนารีสามัญ

      ผู้บริหารและคณะครูของโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ โรงเรียนวัดประชาวาส และโรงเรียนวัดทุ่งตะลุมพุก นำโดยนายปราโมทย์ ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ ในฐานะผู้อำนวยการค่ายฯ ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือและเนตรนารีสามัญ ประจำปีการศึกษา 2559 ขึ้นระหว่างวันที่ 29 – 30 ธันวาคม 2559 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ ลูกเสือและเนตรนารีได้รับความรู้ ความสนุกสนานและประสบการณ์ต่าง ๆ ที่จัดขึ้นจากคณะวิทยากรทั้ง 3 โรงเรียน และได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรพิเศษ ร.ต.ชะ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ O-NET ป.6 วิชาภาษาไทย

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2559 (เวลา 13.00 น.) นายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 มอบให้นายชัยณรงค์ ห่วงบุญรอด ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการ “เตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย จำนวน 142 โรงเรียน (โรงเรียนรัฐบาล โรงเรียนเอกชน และโรงเรียนโสตศึกษาปราจีนบุรี) โดยมีนางบัวบาง บุญอยู่ ศึกษานิเทศก์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ได้ทำการประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติดังกล่าว พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ ณ ห้อง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 28 ธันวาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :วัดประสาธน์รังสรรค์
หัวข้อข่าว : การจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง (Day Camp)

     ผู้บริหารและคณะครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 ของโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ โรงเรียนวัดประชาวาส และโรงเรียนวัดทุ่งตะลุมพุก นำโดยนายปราโมทย์ ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ ในฐานะผู้อำนวยการค่ายฯ ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2559 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ โดยจัดกิจกรรมแบบไปเช้า - เย็นกลับ (Day Camp) เพื่อเป็นการปลูกฝังให้ลูกเสือสำรองมีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ โดยยึดมั่นในกฎของลูกเสือ และบำเพ็ญตนให้เป็นป......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 25/130 ->
<< 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 >>

[เข้าสู่ระบบ] ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี 1
เนื่องจากงาน ปชส.ได้ติดตั้ง เซิฟเวอร์ใหม่ ใช้การได้ดีแล้ว ให้ใช้ชื่อกับรหัสผ่านเดิมที่เคยใช้งานอยู่ หากมีข้อสงสัยโปรดโทรถาม คุณปรีชา คุณธนู หรือ คุณกองแก้ว
โทร : 037-211362 sptpj.pr@gmail.com