[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[ e-news] [Home]
ผู้ใช้งาน 16 ท่าน จำนวนผู้ชม 2181808 ครั้ง

ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี 1
กำลังแสดงหน้าที่ 26/ ->
<< 25 26 >>
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :วัดประสาธน์รังสรรค์
หัวข้อข่าว : การจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือและเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่

      โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ นำโดยนายปราโมทย์ ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ ในฐานะผู้อำนวยการค่ายฯ ร่วมกับคณะครู ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือและเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ระหว่างวันที่ 26 – 27 ธันวาคม 2559 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ เพื่อเป็นการปลูกฝังให้ลูกเสือและเนตรนารีมีระเบียบวินัย เคารพกฎเกณฑ์ มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และการบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรพิเศษ ร.ต.ช......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ร่วมทำกิจกรรมหน้าเสาธง เพื่อเคารพธงชาติ

     เมื่อวันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 นำโดยนายนพรัตน์ เทพตะขล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 และข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษา ร่วมทำกิจกรรมหน้าเสาธง เพื่อเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี พร้อมกล่าวขอบคุณการปฏิบัติงานสัปดาห์ ที่ผ่านมาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และปฏิบัติหน้าที่ในสัปดาห์นี้ ต่อไป......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ออกกำลังกายกิจกรรมบาสโลป

     เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ส่งเสริมข้าราชการและบุคลากร ได้ออกกำลังทุกวันพุธ วันแรกก็สนุกสนาน มีเฮได้สุขภาพจิตดีทั่วหน้า โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก อ.ประสิทธิ์ วังยายฉิม และ อ.ศิริลักษณ์ วังยายฉิม เป็นวิทยากรในการออกกำลังกายกิจกรรมบาสโลป ณ ห้องประชุมสมานฉันท์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : มอบเกียรติบัตรให้แก่ข้าราชการครูที่ผ่านการอบรมพัฒนาครู

     เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559 นายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่ข้าราชการครูที่ผ่านการอบรมพัฒนาครูให้มีทักษะคอมพิวเตอร์โปรแกรมสำนักงาน สื่อออนไลน์ เพื่อเป็นพื้นฐานนำไปผลิตสื่อดิจิทัลคอนเทนต์ และประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี จำนวน 5 คน คือ 1. นายวรายุทธ นวลงาม โรงเรียนบ้านท่าตูม 2. นางมณีนุช เข็มลาย โรงเรียนบ้านโคกพนมดี 3.นายสิทธิชัย เฟื่องสำรวจ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 4. นายพงศธร ฉัตรเงิน โรงเรียนวัดหนองคุ้ม และ 5......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : มอบเหรียญรางวัล และเกรียติบัตรให้แก่นักเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา และคุณครูผู้ฝึกสอนโรงเรียนในสังกัด

     เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559 นายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ได้มอบเหรียญรางวัล และเกรียติบัตรให้แก่นักเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา และคุณครูผู้ฝึกสอนโรงเรียนในสังกัด สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 รางวัลจากการประกวดสุนทรพจน์ ภาษาอังกฤษ จากชมรมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้แก่โรงเรียนต่าง 6 โรงเรียน คือ 1.โรงเรียนเมืองปราจีนบุรี 2. โรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถ 3.โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 4. โรงเรียนหทัยชาติ (ชนะเลิศ) และ 6. โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองฯ (ชนะเลิศ 4 ปีซ้อน) รวมจำนวน 20 คน ณ ห้องปร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 6

     เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559 นายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 6/2559 โดยมีข้อราชการ เพื่อติดตาม และประสานงาน อันเกิดประโยชน์สูงสุดของทางราชการ ณ ห้องประชุมสมานฉันท์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สวดพระอภิธรรมศพนักเรียนโรงเรียนบ้านประพาสที่เสียชีวิต

     เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559 (เวลา 20.00 น.) นายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 พร้อมด้วยนายนพรัตน์ เทพตะขบ รอง ผอ.สพป.และบุคลากรทางการศึกษาในสพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ได้เป็นเจ้าภาพในการสวดพระอภิธรรมศพ ด.ช.พงศ์พิสิฏฐ์ อู่รัก ชั้น ม.2/2 โรงเรียนบ้านประพาส เสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ โดยมีนายทองคำ เพชรจิตต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านประพาส และคณะครูให้การต้อนรับ ณ วัดสุทธิธรรม (คลองรั้ง) อ.ศรีมหาโพธิ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : มอบเงินช่วยเหลือครอบครัว นร.ที่เสียชีวิต

     เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559 นายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ได้มอบเงินช่วยเหลือครอบครัว ด.ช.พงศ์พิสิฏฐ์ อู่รัก ชั้น ม.2/2 โรงเรียนบ้านประพาส เสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ ณ วัดสุทธิธรรม (คลองรั้ง) อ.ศรีมหาโพธิ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : แข่งขัน...ปั่นบ้านโง้งใจเกินร้อย (เพื่อการศึกษา)

     เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2559 นายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 เป็นประธานในพิธีแข่งขัน...ปั่นบ้านโง้งใจเกินร้อย (เพื่อการศึกษา) โดยมีนายประสงค์ พรมวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนชชุมชนวัดบ้านโง้ง และคณะผู้บริหารในเขตอำเภอประจันตคาม ให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนชุมชนวัดบ้านโง้ง อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : เปิดกีฬาเขตคุณภาพประจันตคาม 1

     วันที่ 20 ธันวาคม 2559 นายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 มอบให้นายนพรัตน์ เทพตะขบ รอง.ผอ.สพป. เป็นประธานเปิดกีฬาเขตคุณภาพประจันตคาม 1 ณ อนุบาลประจันตคาม อ.ประจันตคาม โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาในเขตคุณภาพประจันตคาม 1 ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 จังหวัดจันทบุรี

     เมื่อวันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2559 นายดำเนิน เพียรค้า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 มอบให้ประกอบด้วย นางสาวสิริมา อาศัยผล นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยบุคลากรในกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และนางสาวชุตินันท์ จันทรเสนานนท์ ศึกษานิเทศก์ ไปร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 จังหวัดจันทบุรี ระหว่างวันที่ 16-18 ธันวาคม 2559 ภายใต้ชื่อคำขวัญ “ศิลปหัตถกรรม สื่อนำความคิด สร้างผลผลิตทางปัญญา พัฒนาสู่อาชีพ" เพื่อให้กำลังใจ คณะผู้บริห......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา

     การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษาในเขตตรวจราชการที่2และ3 จำนวน 340คน รุ่นที่6-12ระหว่างวันที่12-19ธ.ค.2559 ณ อิงธารรีสอร์ท จ.นครนายก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ประชุมสามัญประจำปีชมรมลูกจ้างประจำ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1

     เมื่อวันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2559 นายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 มอบให้นายนพรัตน์ เทพตะขบ รอง ผอ.สพป.เป็นประธานเปิดการประชุมสามัญประจำปีชมรมลูกจ้างประจำ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 จำนวน 57 คน โดยมีนายสมชาย นกน้อย ประธานชมรมลูกจ้างประจำ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ได้กล่าวรายงานการประชุม ณ ห้องประชุมสมานฉันท์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2560

     เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559 นายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2560 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม 28 คน ณ ห้องประชุมสมานฉันท์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : บริการคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ ไปโรงเรียนบ้านโคกพนมดี

     เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 นายดำเนิน เพียรค้า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ส่งหน่วยคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Computer Mobile Unit) ไปโรงเรียนบ้านโคกพนมดี อ.ศรีมโหสถ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีภายใต้สโลแกน “บริการความรู้ เคียงคู่คนสำคัญ” เพื่อเป็นของขวัญสำหรับนักเรียนในสังกัด เรียนรู้อย่างมีความสุข......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 26/130 ->
<< 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 >>

[เข้าสู่ระบบ] ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี 1
เนื่องจากงาน ปชส.ได้ติดตั้ง เซิฟเวอร์ใหม่ ใช้การได้ดีแล้ว ให้ใช้ชื่อกับรหัสผ่านเดิมที่เคยใช้งานอยู่ หากมีข้อสงสัยโปรดโทรถาม คุณปรีชา คุณธนู หรือ คุณกองแก้ว
โทร : 037-211362 sptpj.pr@gmail.com