[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[ e-news] [Home]
ผู้ใช้งาน 11 ท่าน จำนวนผู้ชม 2393783 ครั้ง

ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี 1
กำลังแสดงหน้าที่ 3/ ->
<< 1 2 3 >>
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :วัดประสาธน์รังสรรค์
หัวข้อข่าว : กิจกรรมทัศนศึกษา ประจำปี 2561

     เมื่อพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2561 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ นำโดยนายปราโมทย์ ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561 ขึ้น ณ จังหวัดชลบุรี ชมสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ชมการแสดงต่าง ๆ ที่ทางเจ้าหน้าที่จัดให้ และแวะเยี่ยมชมสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล นักเรียนได้รับความรู้ และความสนุกสนานกันทั่วหน้าจากการจัดกิจกรรมดังกล่าว ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณคณะเจ้าหน้าที่และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน มา ณ โอก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :วัดประสาธน์รังสรรค์
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

     เมื่อวันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ ได้จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติขึ้น ณ อาคารเอนกประสงค์ของโรงเรียน ซึ่งนอกจากจะเป็นวันพ่อแห่งชาติแล้วยังเป็น “วันดินโลก” ด้วย เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รวมถึงเทิดพระเกียรติพระอัจฉริยภาพ ด้านการพัฒนาทรัพยากรดินของในหลวงรัชกาลที่ 9 กิจกรรมที่จัดประกอบด้วย การจัดป้ายนิทรรศการเทิดพระคุณพ่อ กิจกรรมคัดลายมือ วาดภาพระบายสี การประกวดเรียงความ “พระคุณพ่อ” และมอบรางวัลแก่ผู้ช......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน
หัวข้อข่าว : โป่งตะเคียนจัดกิจกรรมวันชาติไทย

     วันที่ 4 ธันวาคม 2561 นายวรรณชัย ฉิมไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน พร้อมด้วย คณะครูและนักเรียน จัดกิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :วัดประสาธน์รังสรรค์
หัวข้อข่าว : พิธีถวายราชสดุดี วันวชิราวุธ ประจำปี 2561

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 กองลูกเสือ-เนตรนารีโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ จัดให้มีพิธีถวายราชสดุดีขึ้น เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย โดยมีนางสาววราภรณ์ เครือเพ็ชร์ รองผู้อำนวยการกองลูกเสือโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ ประธานในพิธีมีผู้บังคับบัญชา คณะลูกเสือ-เนตรนารี เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 200 คน ลูกเสือ-เนตรนารี ร่วมร้องเพลงชาติ รองผู้อำนวยการฯ และตัวแทนลูกเสือวางพวงมาลา ถวายบังคมพระบรมรูป รัชกาลที่ 6 ประธานในพิธีนำประกอบพิธีถ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านปากคลองบางกระดาน
หัวข้อข่าว : รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

     ด้วยโรงเรียนบ้านปากคลองบางกระดาน ตำบลบางแตน อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต ๑ ประสงค์จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อลดภาระงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนของครู และให้สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการโดยอาศัยอำนาจตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๑๓๔๐/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่องมอบอำนาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริห......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 26 กันยายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :วัดประสาธน์รังสรรค์
หัวข้อข่าว : พิธีมอบประกาศนียบัตร

     เมื่อวันพุธที่ 27 กันยายน 2561 นายปราโมทย์ ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ พร้อมด้วยคณะครู - นักเรียน ให้การต้อนรับ พ.ต.ต.หญิง ทิพา ศรีรักษา สารวัตรอำนวยการ และคณะข้าราชการตำรวจ สังกัดสถานีตำรวจภูธรเมืองปราจีนบุรีได้มาเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านยาเสพติดในเด็กนักเรียน D.A.R.E. ประเทศไทย ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ที่ผ่านการอบรมตามโครงการฯ พิธีดังกล่าวสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี จึงขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ให้คว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 25 กันยายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน
หัวข้อข่าว : โป่งตะเคียนจัดโครงการส่งเสริมเด็กกตัญญู ลดพุง ลดโรค

     วันที่ 20 กันยายน 2561 โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน ร่วมกับ อบต.โคกไทย ได้จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมเด็กกตัญญูด้วยภูมิปัญญาไทย ลดพุง มุ่งทักษะป้องกันการจมน้ำ โดยมี นายเบิ้ม ฉัตรชูสิน นายก อบต.โคกไทย ให้เกียรติมาเป็นประธาน และมีวิทยากรจากโรงพยาบาลศรีมโสหถ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกพนมดี และบ้านหนองเกตุ ซึ่งได้จัดอบรมเกี่ยวกับการปลูกฝังจิตสำนึกให้นักเรียนรู้จักรักตัวเอง รักครอบครัว โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นคือการนวดแผนไทย และให้นักเรียนรู้จักการออกกำลังกาย เลือกรับประทานอาหารที......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :วัดประสาธน์รังสรรค์
หัวข้อข่าว : การศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้

     เมื่อวันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2561 นายปราโมทย์ ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ พร้อมด้วยคณะครู-นักเรียนให้การต้อนรับผู้บริหารและคณะครู จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช ได้มาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน บรรยากาศเต็มไปด้วยความเป็นมิตรอย่างเป็นกันเอง ทางโรงเรียนหวังว่าท่านจะนำเอาประสบการณ์ที่ได้รับจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ นำไปปรับใช้ในองค์กรของท่านให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อการจัดการศึกษาสำหรับเยาวชนของชาติสืบต่อไป ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :วัดประสาธน์รังสรรค์
หัวข้อข่าว : พิธีเข้าประจำกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ปีการศึกษา 2561

      เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561 นายปราโมทย์ ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ และผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ได้จัดกิจกรรมพิธีเข้าประจำกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขึ้น ตามข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติว่าด้วยการปกครองและวิชาพิเศษ พ.ศ.2509 ข้อ 295 ณ สนามบาสเกตบอล เพื่อเป็นการให้คำสัตย์ปฏิญาณตนหรือให้คำมั่นสัญญาต่อผู้กำกับว่า จะรับการฝึกอบรมวิชาลูกเสือด้วยจิตใจของการลูกเสืออย่างแท้จริง โดยไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น ยอมรับคำปฏิญาณและกฎของลูกเสือ และยึดถือปฏิบัติเป็นกิจวัตรประจำว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 4 กันยายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านแหลมหิน
หัวข้อข่าว : การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพภายใน

     วันที่ 31 สิงหาคม 2561 โรงเรียนบ้านแหลมหิน นำโดย นายวิรัตน์ อรัญญิก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแหลมหิน พร้อมด้วยคณะครูให้การต้อนรับ นายประมวล เหลาแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหว้าเอน , นายอลงกรณ์ เขตสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม และนางสาวสุกัลยา กุระธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหอย คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2560 โดยหน่วยงานต้นสังกัด ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 4 กันยายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านแหลมหิน
หัวข้อข่าว : นายกเหล่ากาชาดเยี่ยมนักเรียนโรงเรียนบ้านแหลมหิน

     วันที่ 30 สิงหาคม 2561 โรงเรียนบ้านแหลมหิน ให้การต้อนรับ นางอังคณา หัตถกิจโกศล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยคณะที่มาตรวจเยี่ยม เด็กหญิงมุกาวี บำรุงจิตร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 นักเรียนที่ได้รับทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ โดยได้มอบทุนการศึกษาพร้อมสิ่งของเครื่องใช้จำเป็น ให้แก่นักเรียนที่ได้รับทุนในครั้งนี้ด้วย ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :วัดประสาธน์รังสรรค์
หัวข้อข่าว : การตรวจสอบคุณภาพการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาฯ

     เมื่อวันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561 นายปราโมทย์ ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ พร้อมคณะครู – นักเรียนโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจสอบคุณภาพการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 คณะผู้ตรวจสอบคุณภาพฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ประกอบด้วย นายกันพิเชฐษ์ มลิเกต ผอ.โรงเรียนวัดหนองโพรง นายสังเกษ ชินสร้อย ผอ.โรงเรียนบ้านหัวซาวิทยา แล......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :วัดประสาธน์รังสรรค์
หัวข้อข่าว : สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

     เมื่อศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561 คณะครู-นักเรียนโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ นำโดยคุณครูนวภรณ์ ไชยฤกษ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ขึ้น เพื่อให้ระลึกถึงวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ที่ได้เริ่มมีขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2525 อันเป็นการเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็น "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย" เพื่อกระตุ้นนักเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจ เกิดความตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีผลต่อการพัฒน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

     วันที่ 10 สิงหาคม 2561 โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี 2561 โดยมี นายวรรณชัย ฉิมไทย ผอ.โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน เป็นประธานเปิดกรวยดอกไม้ ถวายราชสักการะ และกล่าวถวายพระพรชัยมงคล ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 พร้อมเปิดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน พร้อมด้วยคณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา เ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :วัดประสาธน์รังสรรค์
หัวข้อข่าว : การจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2561

     วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 คณะครู - นักเรียนโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติขึ้น ณ อาคารอเนกประสงค์ ของโรงเรียนฯ โดยมีนายปราโมทย์ ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ เป็นประธานในการกล่าวเปิดการจัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อให้เด็กนักเรียนซาบซึ้งและระลึกถึงพระคุณของแม่ ซึ่งประกอบด้วยพิธีลงนามถวายพระพร การกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 การร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีพระแม่เจ้า ตัวแทนนักเรียนกล่าวพระราชประวัติฯ การแสดงนิทรรศการพ......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/130 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี 1
เนื่องจากงาน ปชส.ได้ติดตั้ง เซิฟเวอร์ใหม่ ใช้การได้ดีแล้ว ให้ใช้ชื่อกับรหัสผ่านเดิมที่เคยใช้งานอยู่ หากมีข้อสงสัยโปรดโทรถาม คุณปรีชา คุณธนู หรือ คุณกองแก้ว
โทร : 037-211362 sptpj.pr@gmail.com