[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[ e-news] [Home]
ผู้ใช้งาน 13 ท่าน จำนวนผู้ชม 2045225 ครั้ง

ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี 1
กำลังแสดงหน้าที่ 3/ ->
<< 1 2 3 >>
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :วัดประสาธน์รังสรรค์
หัวข้อข่าว : พิธีไหว้ครูและเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 นายปราโมทย์ ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนทุกคน จัดให้มีพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561 ขึ้น ณ อาคารเอนกประสงค์ของโรงเรียน เพื่อสืบทอดประเพณีอันดีงามและปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมที่ดี เป็นผู้มีความกตัญญูและกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ซึ่งเป็นการแสดงถึงความระลึกถึงบุญคุณของครู การไหว้ครูเป็นการแสดงตนว่าขอเป็นศิษย์ของท่านโดยตรง บรรยากาศเต็มไปด้วยความเป็นมิตรไมตรี และเอื้ออาทรซึ่งกันและกันระหว่างครูกับลูกศิษย์ เสร็จส......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :วัดประสาธน์รังสรรค์
หัวข้อข่าว : การตรวจเยี่ยมโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

     วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561 นายปราโมทย์ ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ พร้อมด้วยคณะครู – นักเรียน ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประกอบด้วย ดร.ชวลิต โพธิ์นคร ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ. ดร.ปุณพงษ์ โพธิวัฒน์ธนัต ผอ.บางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” นางนิรมล บัวเนียม ผอ.รร.สายน้ำทิพย์ พร้อมด้วยทีมเคลื่อนที่เร็วของเขตตรวจราชการที่ 3 ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ของโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ซึ่งโรงเรียนได้ดำ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านวังทะลุ
หัวข้อข่าว : งานประชุมสัญจรข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เขตศรีมหาโพธิ2 สังกัด สพป ปจ.1

     วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ โรงเรียนบ้านวังทะลุเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมสัญจรพบปะเพื่อครูและบุคลากรทางการศึกษา เขตคุณภาพศรีมหาโพธิ ๒ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต ๑ เพื่อพัฒนาและแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ซึ่งกันและกันระหว่างเพื่อนครูจากโรงเรียนในเขตศรีมหาโพธิ ๒ ในแต่ละระดับชั้น......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม
หัวข้อข่าว : โรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2561 นำโดย ผอ.สันต์ เดชสุภา พร้อมด้วยคณะครู ร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อให้นักเรียนเเสดงความเคารพเเละขอเป็นศิษย์ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 6 มิถุนายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม
หัวข้อข่าว : โรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม จัดกิจกรรมเดิน วิ่ง สมาธิ วิสาขะ พุทธบูชา

     เมื่อวันเสารที่ 3 มิถุนายน 2561 นำโดย ผอ.สันต์ เดชสุภา พร้อมคณะครูเเละนักเรียน ร่วมกับ สสส. จัดกิจกรรมเดิน วิ่ง สมาธิ วิสาขะ พุทธบูชา มีนักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไปสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ทางโรงเรียนขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน
หัวข้อข่าว : โป่งตะเคียนทำบุญครบรอบ 70 ปี

     วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียนได้จัดกิจกรรมทำบุญโรงเรียน เนื่องในโอกาสครบรอบ 70 ปีวันก่อตั้งโรงเรียน โดยมี นายวรรณชัย ฉิมไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน คณะครู นักเรียนและผู้ปกครองได้ร่วมกันจัดเตรียมอาหาร ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป เพื่อให้นักเรียนรู้จักประวัติของโรงเรียน และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่คณะครู นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนด้วย ทางโรงเรียนบ้านโป่งตะเคียนขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนไว้ ณ โอกาสนี้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 1 พฤษภาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม
หัวข้อข่าว : รร.ชุมชนวัดศรีประจันตคาม ประชุมผู้ปกครองนักเรียนครั้งที่ 1/2561

     เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2561 โรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม นำโดย ผอ.สันต์ เดชสุภา พร้อมด้วยคณะครู จัดการประประชุมผู้ปกครองนักเรียน เพื่อเเจกเงินค่าเครื่องเเบบเเละอุปกรณ์การเรียน ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี เเละชี้แจงทิศทางการดำเนินงานของโรงเรียน รวมทั้งประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองในการจัดการศึกษาต่อไป ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :วัดประสาธน์รังสรรค์
หัวข้อข่าว : กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560

     เมื่อวันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561 นายปราโมทย์ ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2560 จำนวน 14 คน ซึ่งเป็นนักเรียนชั้น ม.3 รุ่นที่ 22 ของโรงเรียน ทางโรงเรียนได้เรียนเชิญ ร้อยตรีชะโอษฐ์ เนื่องกำเหนิด มาเป็นวิทยากรพิเศษ กิจกรรมประกอบด้วย การติดช่อดอกไม้ ผูกแขนสู่ขวัญ จุดเทียนส่องทาง ลอดซุ้มผูกแขน กิจกรรมน้องบูมพี่ เสร็จแล้วรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน บรรยากาศเป็นแบบกันเองระ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :วัดประสาธน์รังสรรค์
หัวข้อข่าว : การจัดนิทรรศการ และสะเต็มศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

     เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 นายปราโมทย์ ผลพฤกษา ผอ.รร.วัดประสาธน์รังสรรค์ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ ได้ให้การต้อนรับ นายวีรวิทย์ สิทธิภานุพงศ์ ศน.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ที่ได้ให้เกียรติกับโรงเรียนมาร่วมกิจกรรม การจัดนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียนและนำเสนอการเรียนรู้ในรูปแบบของสะเต็มศึกษา (STEM) ของแต่ละชั้น ประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้น ณ บริเวณสนามบาสเกตบอล เพื่อเป็นการแสดงผลงานนักเรียน และนำเสนอความสำเร็จด้านการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมา ภายในงานมีการแสดงผลงานของนักเรียน ซึ่งเป็นก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านแหลมหิน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านแหลมหินจัดสอบโดยใช้ข้อสอบกลางและ สอบ Pre NT

     วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนบ้านแหลมหิน นำโดย ผอ.วิรัตน์ อรัญญิก พร้อมด้วยคณะครู ได้ดำเนินการจัดสอบโดยใช้ข้อสอบกลาง ให้แก่นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ,4 และ 5 เพื่อให้โรงเรียนใช้เป็นคะแนนส่วนหนึ่งในการประเมินผลปลายปี พร้อมทั้งดำเนินการสอบ Pre NT ให้แก่นักเรียนในระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการสอบ NT ในวันที่ 7 มีนาคม 2561 นี้ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านแหลมหิน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านแหลมหิน เวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา

     วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนบ้านแหลมหิน นำโดย ผอ.วิรัตน์ อรัญญิก พร้อมด้วยคณะครู นำนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ไปร่วมกันเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดเกาะเค็ดใน ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านแหลมหิน
หัวข้อข่าว : ประเมินความสามารถด้านการอ่าน ป.1 สนามสอบโรงเรียนบ้านแหลมหิน

     วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนบ้านแหลมหิน นำโดย ผอ.วิรัตน์ อรัญญิก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแหลมหิน ประธานสนามสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ของเขตคุณภาพเมืองปราจีนบุรี 1 พร้อมผู้บริหารและคณะครูได้ต้อนรับ ผอ.ดำเนิน เพียรค้า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ซึ่งได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมสนามสอบ โดยมีโรงเรียนร่วมสอบ จำนวน 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียน บ้านแหลมหิน โรงเรียนบ้านแหลมไผ่ โรงเรียนบ้านหนองเต่า โรงเรียนบ้า......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านแหลมหิน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านแหลมหิน รับการประเมินสถานศึกษาสีขาว

     วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนบ้านแหลมหิน นำโดย ผอ.วิรัตน์ อรัญญิก พร้อมด้วยคณะครูให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินโครงการสถานศึกษา สีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2560 นำโดย นายประมวล เหลาแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหว้าเอน นายสุกฤษ ชัยพงษ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ และ ศน.ชุตินันท์ จันทรเสนานนท์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ขอขอบคุณคณะกรรมการประเมินทุกท่านเป็นอย่างสูงสำหรับการประเมินในครั้งนี้ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง
หัวข้อข่าว : รับการประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับเพชร

     โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง รับการประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับเพชร ขอบคุณท่านผอ.ประมวล และท่านศน.ชุตินันท์ ที่ให้คำแนะนำครับ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านแหลมหิน
หัวข้อข่าว : กีฬานักเรียน เขตคุณภาพเมืองปราจีนบุรี 1

     เขตคุณภาพเมืองปราจีนบุรี 1 นำโดย ผอ.วิรัตน์ อรัญญิก ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านแหลมหิน ประธานเขตคุณภาพเมืองปราจีนบุรี 1 พร้อมด้วยผู้บริหารโรงเรียนใน เขตคุณภาพเมืองปราจีนบุรี 1 และคณะครู ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม “การแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียนเขตคุณภาพเมืองปราจีนบุรี 1 ประจำปีการศึกษา 2560” ในระหว่างวันที่ 22 - 23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านแหลมหิน โดยมีโรงเรียนในเขตคุณภาพเมืองปราจีนบุรี 1 จำนวน 10 โรงเรียน และโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี เข้าร่วมการแข่งขัน ......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/128 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี 1
เนื่องจากงาน ปชส.ได้ติดตั้ง เซิฟเวอร์ใหม่ ใช้การได้ดีแล้ว ให้ใช้ชื่อกับรหัสผ่านเดิมที่เคยใช้งานอยู่ หากมีข้อสงสัยโปรดโทรถาม คุณปรีชา คุณธนู หรือ คุณกองแก้ว
โทร : 037-211362 sptpj.pr@gmail.com