[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[ e-news] [Home]
ผู้ใช้งาน 19 ท่าน จำนวนผู้ชม 2181773 ครั้ง

ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี 1
กำลังแสดงหน้าที่ 30/ ->
<< 25 26 27 28 29 30 >>
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดอินทาราม
หัวข้อข่าว : คัดเลือกตัวแทนนนักเรียน งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 66

     วันที่ 5 ตุลาคม 2559 เขตคุณภาพบ้านสร้าง 2 จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ณ โรงเรียนวัดอินทารามเพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนแต่ละกิจกรรมเข้าร่วมแข่งขันระดับเขตพื้นที่ ในวันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2559 ต่อไป ซึ่งการจัดกิจกรรมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายอย่างดียิ่ง ทั้งนี้เขตคุณภาพได้รับเกียรติจาก นางสาวชุตินันท์ จันทรเสนานนท์ ศึกษานิเทศก์ ผู้ดูแลรับผิดชอบเขตคุณภาพบ้านสร้าง 2 เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียนที่ทำการแข่งขัน และเขตคุณภาพบ้านสร้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 5 ตุลาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
หัวข้อข่าว : กิจกรรมมุทิตาจิตกตัญญู คุณครูเกษียนอายุราชการ

     กิจกรรมมุทิตาจิตกตัญญู คุณครูเกษียนอายุราชการ เมื่อวันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2559 ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม ได้จัดให้มีการแสดงมุทิตาจิตให้กับข้าราชการครู ที่เกษียณอายุราชการ จำนวน 2 ท่านคือ คุณครูวิภาภรณ์ เบ็ญจธรรม และคุณครูอัปสร วงษ์อุดม ซึ่งคุณครูทั้งสองท่าน เป็นผู้ที่อุทิศตนให้กับโรงเรียนและลูกศิษย์ที่รัก ของท่านมาโดยตลอด มีความมุ่งมั่นในการทำงาน ตั้งใจอบรมสั่งสอนศิษย์ให้เป็นคนดี คนเก่ง ทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนอยู่ในอันดับที่สูง สร้างชื่อเสียงที่ด......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 5 ตุลาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ประชาสัมพันธ์รถโมบาย ของหน่วยคตอมพิวเตอร์เคลื่อนที่

     เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2559 นายดำเนิน เพียรค้า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ร่วมกับรอง ผอ.เขต , ผอ.กลุ่ม และผู้อำนวยการโรงเรียน ประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนในสังกัดที่มีความประสงค์จัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ ของหน่วยคตอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ เพื่อเป็นของขวัญ รางวัลให้กับนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ภายใต้ SLOGAN “บริการความรู้ เคียงคู่คนสำคัญ” “JUST FOR OUR CHILDREN”......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 5 ตุลาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ประชุมแนวทางการสรรหาและบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว

     เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2559 นายดำเนิน เพียรค้า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 เป็นประธานในการประชุมเรื่อง แนวทางการสรรหาและบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวในสังกัด โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาเข้าร่วมการประชุมทั้งสิ้น 100 คน ณ ห้องประชุมสมานฉันท์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ประชุมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา

     เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2559 นายดำเนิน เพียรค้า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 เป็นประธานในการประชุมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา เพื่อหารือแนวทางการดำเนินการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการเชิงพื้นที่ โดยให้มีการสำรวจข้อมูลความต้องการในเรื่องที่ต้องการพัฒนา 3 กลุ่มเป้าหมาย คือ 1. ผู้บริหารสถานศึกษา 2. ครู และ 3. ศึกษานิเทศก์ โดยมีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 40 คน ณ ห้องประชุมสมานฉันท์ สพป.ปราจีนบุรี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :วัดประสาธน์รังสรรค์
หัวข้อข่าว : ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการ

     เมื่อวันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2559 คณะครู – นักเรียนโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ ได้จัดให้มีการแสดงมุทิตาจิตให้กับข้าราชการครูโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ที่เกษียณอายุราชการ จำนวน 2 ท่าน คือ คุณครูนฤมล เมืองสุข และคุณครูจรรยา กล่าวสุนทร ณ ห้องโสตศึกษาของโรงเรียน ซึ่งท่านได้เกษียณอายุราชการเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558 โดยคุณครูนฤมล เมืองสุข เริ่มบรรจุเข้ารับราชการเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2520 ณ โรงเรียนหนอ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ มอบอาคารโรงอาหาร โครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทยสร้างชาติ” โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน

     เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559 มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ได้มอบอาคารโรงอาหาร โครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทยสร้างชาติ” โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี มูลค่า 1,000,000 บาท โดยนายสุรเดช เธียไพรัตน์ กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิอายิโนโมะโต๊ะ พร้อมด้วยคณะได้มอบอาคารโรงอาหารฯ โดยนายดำเนิน เพียรค้า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 เป็นผู้รับมอบ พร้อมมีผู้บริหารสถานศึกษาในเขตอำเภอศรีมหาโพธิ และผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานคณ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ประเมินโรงเรียนพระราชทานระดับเขตพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับมัธยมศึกษา

     เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2559 นายดำเนิน เพียรค้า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ได้มอบให้นายปรีชา เดชะไชย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา, นางวนิดา ศิลปกิจโกศล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน, นางสายสุนีย์ ไชยวงษ์ ศึกษานิเทศก์ และนางสาวศิริพร ชัยศิรินิรันดร์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ร่วมการประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับเขตพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับมัธยมศึกษา ณ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี อ.เมืองปราจีนบุรี โดยมีนายอำนวยพร ท......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 28 กันยายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ประเมินโรงเรียนพระราชทานระดับเขตพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับก่อนประถมศึกษา

     เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2559 นายดำเนิน เพียรค้า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ได้มอบให้นายปรีชา เดชะไชย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา, นางวนิดา ศิลปกิจโกศล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน, นางสายสุนีย์ ไชยวงษ์ ศึกษานิเทศก์ และนางสาวศิริพร ชัยศิรินิรันดร์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ร่วมการประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับเขตพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับก่อนประถมศึกษา ณ โรงเรียนมารีวิทยา อ.เมืองปราจีนบุรี โดยมีนายอำนวยพร ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 28 กันยายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :บ่อแร่-ธารเลา
หัวข้อข่าว : ผอ.ดำเนิน เพียรค้า มาตรวจราชการ ที่โรงเรียนบ่อแร่-ธาราลา

     วันพุธที่ 28 กันยายน 2559 นายนคเรศ เอกปัญญานุวัฒน์ ผอ.ร.ร.บ่อแร่-ธารเลา, คณะครู และกรรมการการประเมินการอ่านออกเขียนได้ ชั้นป.1 ได้แก่ นายจำรอง กำลังฟู ครู ร.ร.บ่อแร่-ธารเลา และนางสุจิตรา ลอยวิรัตน์ ครู ร.ร.วัดเนินสูง ได้ให้การต้อนรับ นายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 มาตรวจราชการ การประเมินการอ่านออกเขียนได้ ชั้น ป.1 ของ ร.ร.บ่อแร่-ธารเลา และ ร.ร.วัดเนินสูง และได้ซักถามกับนักเรียนในด้านการเรียนและอาหารกลางวัลด้วยไมตรีจิตรอย่างดียิ่ง ทางโรงเรียนขอขอบคุณ นายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.ปราจีนบ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 27 กันยายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 9 /2559

     วันที่ 27 กันยายน 2559 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี จัดประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 9 /2559 ณ ห้องประชุมพานหิน ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี โดยมี นายอุกริช พึ่งโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุม พิจารณาวาระเร่งด่วน ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีนางจินตนา มีแสงพราว ศึกษาธิการภาค 3 เข้าร่วมการประชุม และนายดำเนิน เพียรค้า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นเลขานุ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : เคารพธงชาติ ทุกวันจันทร์ บริเวณหน้า สพป.ปราจีนบุรี เขต 1

     เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2559 นายดำเนิน เพียรค้า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 นำทีมข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมกันเคารพธงชาติ ทุกวันจันทร์ บริเวณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 โดยร่วมกันกล่าวคำปฎิญาณตนเป็นเพื่อข้าราชการที่ดี สวดมนต์ร่วมกัน พร้อมมอบของที่ระลึก ให้แก่บุคลากรในสังกัดที่จะเกษียณอายุราชการ ทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ได้รับเกรียติจากนายวิชัย โกซิน ผู้อำนวยการกลุ่มบริหา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ประชุมขับเคลื่อนแผนการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ

     เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2559 นายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 มอบให้นายปรีชา เดชะไชย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนแผนการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ โดยมีบุคลากรทางการศึกษา (ครูแนะแนว) จากโรงเรียนในสังกัด ทั้งภาครัฐและเอกชนเขาร่วมประชุมในโครงการรวมทั้งสิ้น 82 คน ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี อ.เมืองปราจีนบุรี …… การประชุมขับเคลื่อนแผนการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ จัดงานโดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : อบรมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ NT

     เมื่อวันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2559 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้จัดอบรมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ NT โดยคณะศึกษานิเทศก์ ประกอบด้วยนางบัวบาง บุญอยู่ และดร.ชิตินันท์ จันทรเสนานนท์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 อบรมให้แก่ครู ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนในสังกัด (ทั้งภาครัฐ และเอกชน) ณ ห้องประชุมสมานฉันท์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.ตาก เขต 2

     เมื่อวันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2559 นายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.ตาก เขต 2 และได้มอบให้นายสงวน พรหมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 เพื่อดูแลคณะศึกษาดูงาน จาก สพป.ตาก เขต 2 นำทีมโดย นายวิจิตร นาควังไทร รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 และนายมนัส พุทธแก้ววงศ์ ประธานชมรมลูกจ้าง สพป.ตาก เขต 2 พร้อมด้วยคณะบุคลากรทางการศึกษา อันประกอบด้วย นักประชาสัมพันธ์ ลูกจ้างประจำ แ......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 30/130 ->
<< 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 >>

[เข้าสู่ระบบ] ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี 1
เนื่องจากงาน ปชส.ได้ติดตั้ง เซิฟเวอร์ใหม่ ใช้การได้ดีแล้ว ให้ใช้ชื่อกับรหัสผ่านเดิมที่เคยใช้งานอยู่ หากมีข้อสงสัยโปรดโทรถาม คุณปรีชา คุณธนู หรือ คุณกองแก้ว
โทร : 037-211362 sptpj.pr@gmail.com