[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[ e-news] [Home]
ผู้ใช้งาน 34 ท่าน จำนวนผู้ชม 2263130 ครั้ง

ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี 1
กำลังแสดงหน้าที่ 31/ ->
<< 25 26 27 28 29 30 31 >>
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ประเมินโรงเรียนพระราชทานระดับเขตพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับมัธยมศึกษา

     เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2559 นายดำเนิน เพียรค้า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ได้มอบให้นายปรีชา เดชะไชย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา, นางวนิดา ศิลปกิจโกศล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน, นางสายสุนีย์ ไชยวงษ์ ศึกษานิเทศก์ และนางสาวศิริพร ชัยศิรินิรันดร์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ร่วมการประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับเขตพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับมัธยมศึกษา ณ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี อ.เมืองปราจีนบุรี โดยมีนายอำนวยพร ท......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 28 กันยายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ประเมินโรงเรียนพระราชทานระดับเขตพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับก่อนประถมศึกษา

     เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2559 นายดำเนิน เพียรค้า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ได้มอบให้นายปรีชา เดชะไชย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา, นางวนิดา ศิลปกิจโกศล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน, นางสายสุนีย์ ไชยวงษ์ ศึกษานิเทศก์ และนางสาวศิริพร ชัยศิรินิรันดร์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ร่วมการประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับเขตพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับก่อนประถมศึกษา ณ โรงเรียนมารีวิทยา อ.เมืองปราจีนบุรี โดยมีนายอำนวยพร ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 28 กันยายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :บ่อแร่-ธารเลา
หัวข้อข่าว : ผอ.ดำเนิน เพียรค้า มาตรวจราชการ ที่โรงเรียนบ่อแร่-ธาราลา

     วันพุธที่ 28 กันยายน 2559 นายนคเรศ เอกปัญญานุวัฒน์ ผอ.ร.ร.บ่อแร่-ธารเลา, คณะครู และกรรมการการประเมินการอ่านออกเขียนได้ ชั้นป.1 ได้แก่ นายจำรอง กำลังฟู ครู ร.ร.บ่อแร่-ธารเลา และนางสุจิตรา ลอยวิรัตน์ ครู ร.ร.วัดเนินสูง ได้ให้การต้อนรับ นายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 มาตรวจราชการ การประเมินการอ่านออกเขียนได้ ชั้น ป.1 ของ ร.ร.บ่อแร่-ธารเลา และ ร.ร.วัดเนินสูง และได้ซักถามกับนักเรียนในด้านการเรียนและอาหารกลางวัลด้วยไมตรีจิตรอย่างดียิ่ง ทางโรงเรียนขอขอบคุณ นายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.ปราจีนบ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 27 กันยายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 9 /2559

     วันที่ 27 กันยายน 2559 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี จัดประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 9 /2559 ณ ห้องประชุมพานหิน ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี โดยมี นายอุกริช พึ่งโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุม พิจารณาวาระเร่งด่วน ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีนางจินตนา มีแสงพราว ศึกษาธิการภาค 3 เข้าร่วมการประชุม และนายดำเนิน เพียรค้า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นเลขานุ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : เคารพธงชาติ ทุกวันจันทร์ บริเวณหน้า สพป.ปราจีนบุรี เขต 1

     เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2559 นายดำเนิน เพียรค้า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 นำทีมข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมกันเคารพธงชาติ ทุกวันจันทร์ บริเวณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 โดยร่วมกันกล่าวคำปฎิญาณตนเป็นเพื่อข้าราชการที่ดี สวดมนต์ร่วมกัน พร้อมมอบของที่ระลึก ให้แก่บุคลากรในสังกัดที่จะเกษียณอายุราชการ ทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ได้รับเกรียติจากนายวิชัย โกซิน ผู้อำนวยการกลุ่มบริหา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ประชุมขับเคลื่อนแผนการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ

     เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2559 นายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 มอบให้นายปรีชา เดชะไชย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนแผนการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ โดยมีบุคลากรทางการศึกษา (ครูแนะแนว) จากโรงเรียนในสังกัด ทั้งภาครัฐและเอกชนเขาร่วมประชุมในโครงการรวมทั้งสิ้น 82 คน ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี อ.เมืองปราจีนบุรี …… การประชุมขับเคลื่อนแผนการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ จัดงานโดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : อบรมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ NT

     เมื่อวันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2559 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้จัดอบรมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ NT โดยคณะศึกษานิเทศก์ ประกอบด้วยนางบัวบาง บุญอยู่ และดร.ชิตินันท์ จันทรเสนานนท์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 อบรมให้แก่ครู ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนในสังกัด (ทั้งภาครัฐ และเอกชน) ณ ห้องประชุมสมานฉันท์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.ตาก เขต 2

     เมื่อวันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2559 นายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.ตาก เขต 2 และได้มอบให้นายสงวน พรหมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 เพื่อดูแลคณะศึกษาดูงาน จาก สพป.ตาก เขต 2 นำทีมโดย นายวิจิตร นาควังไทร รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 และนายมนัส พุทธแก้ววงศ์ ประธานชมรมลูกจ้าง สพป.ตาก เขต 2 พร้อมด้วยคณะบุคลากรทางการศึกษา อันประกอบด้วย นักประชาสัมพันธ์ ลูกจ้างประจำ แ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :วัดประสาธน์รังสรรค์
หัวข้อข่าว : การประชุมพัฒนาศักยภาพในการให้บริการแนะแนว

     เมื่อวันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2559 นายปราโมทย์ ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ ได้เป็นประธานในการประชุมและบรรยายพิเศษ ตามโครงการประชุมพัฒนาศักยภาพในการให้บริการแนะแนว และการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยาเพื่อช่วยเหลือนักเรียน ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพในการให้บริการแนะแนว และการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยาเพื่อช่วยเหลือนักเรียน ในการจัดกิจกรรมดังกล่าวฯ ได้นักเรียนได้รับความรู้จากการบรรยายพิเศษของท่านผู......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : รร.สุดยอดการจัดการขยะโรงเรียนวัดพรหมรังษีมิตรภาพที่ 1

     รร.สุดยอดการจัดการขยะโรงเรียนวัดพรหมรังษีมิตรภาพที่ 1...ผอ.บัญญัติ กุญชร ผอ.รร.วัดพรหมรังษีมิตรภาพที่ 1 มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมเป็นพิเศษโดยใช้เงินส่วนตัวจำนวน 10,000 บาท ณ โรงแรมแคนทารี กบินทร์บุรี เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2559 ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 20 กันยายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :Anubanprachantakham
หัวข้อข่าว : โครงการอบรมพุทธบุตร พุทธธรรม ฯ

     เมื่อวันอังคารที่ 20 กันยายน 2559 นายยวิจิตร ร่มไทร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลประจันตคามเป็นประธานกล่าวเปิดงาน โครงการอบรมพุทธบุตร พุทธธรรม เด็กและเยาวชนของโรงเรียนอนุบาลประจันตคาม ประจำปี 2559 โดยมีนักเรียนชั้น ป.4-6 ระหว่างวันที่ 20-22 ก.ย.59 ณ วัดทัพช้าง สนับสนุนโดยองค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 20 กันยายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ประชุมขับเคลื่อนการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ และการยกระดับผลสัมฤทธิ์ ปีการศึกษา 2559

     เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 นายดำเนิน เพียรค้า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ และการยกระดับผลสัมฤทธิ์ ปีการศึกษา 2559 โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาเข้าร่วมประชุมรวม จำนวน 123 คน ณ ห้องประชุมสมานฉันท์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวัดสามัคคีภิรมย์

     เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559 นายดำเนิน เพียรค้า ผอ. สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 และคณะรอง ผอ.สพป.ประกอบด้วย นางสาวรัตนาภรณ์ ศรีสรวย และนายนพรัตน์ เทพตะขบ พร้อมด้วยนางฐิติมา เร่งประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบาย และแผน สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ไปประชุมร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชนโรงเรียนวัดสามัคคีภิรมย์ เรื่อง เรียนรวม (โรงเรียนขนาดเล็ก) ณ โรงเรียนวัดสามัคคีภิรมย์ อ.เมืองปราจีนบุรี โดยมีนายธนูศิลป์ แก้วผง ครู รักษาการณ์ ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสมัคคีภิรมย์ พร้อมด้วยคณะครูให้การต้อนรับ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : งานแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ปี 2559

     เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559 นายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 เป็นประธานในงานแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ปี 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 โดยมีผู้เกษียณอายุราชการจำนวนทั้งสิ้น 102 คน เข้าร่วมงานในครั้งนี้ เป็นจำนวน 82 คน อีกทั้งท่านผู้บริหารสถานศึกษาพร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมงานโดยประมาณ 250 คน ณ ห้องธารทิพย์ โรงแรมแคนทารี่ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : งานแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ปี 2559

     เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559 นายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 เป็นประธานในงานแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ปี 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 โดยมีผู้เกษียณอายุราชการจำนวนทั้งสิ้น 102 คน เข้าร่วมงานในครั้งนี้ เป็นจำนวน 82 คน อีกทั้งท่านผู้บริหารสถานศึกษาพร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมงานโดยประมาณ 250 คน ณ ห้องธารทิพย์ โรงแรมแคนทารี่ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 31/130 ->
<< 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 >>

[เข้าสู่ระบบ] ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี 1
เนื่องจากงาน ปชส.ได้ติดตั้ง เซิฟเวอร์ใหม่ ใช้การได้ดีแล้ว ให้ใช้ชื่อกับรหัสผ่านเดิมที่เคยใช้งานอยู่ หากมีข้อสงสัยโปรดโทรถาม คุณปรีชา คุณธนู หรือ คุณกองแก้ว
โทร : 037-211362 sptpj.pr@gmail.com