[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[ e-news] [Home]
ผู้ใช้งาน 12 ท่าน จำนวนผู้ชม 2181766 ครั้ง

ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี 1
กำลังแสดงหน้าที่ 32/ ->
<< 25 26 27 28 29 30 31 32 >>
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนมารีวิทยา
หัวข้อข่าว : กิจกรรม "Stem Education -Project Approach & Project Based Learning" Season II

     เมื่อวันที่พุธที่ 3 สิงหาคม 2559 โรงเรียนมารีวิทยาจัดแสดงผลงาน "Stem Education -Project Approach & Project Based Learning" Season II ประจำปีการศึกษา 2559 ของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมวิชาการครั้งนี้เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ทั้งทางทฤษฎีและนำสู่การลงมือปฏิบัติจริง โดยใช้โครงงานเป็นฐา่นและเชื่อมโยง 8 กลุ่มสาระวิชา เกิดการวางแผนการทำงาน ค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ อย่างเป็นระบบมีขั้นตอน และส่งเสริมประส......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :วัดประสาธน์รังสรรค์
หัวข้อข่าว : การประเมินความยั่งยืนการเป็นต้นแบบโรงเรียนดีประจำตำบล

     เมื่อวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2559 คณะครู – นักเรียนโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินความยั่งยืนการเป็นต้นแบบโรงเรียนดีประจำตำบล นำโดยนายวิโรจน์ แพนลา ผอ.โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ น.ส.ปริญญา บรรดาพิมพ์ ศน.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 นางเปรมใจ อิฐอมรชัย ศน.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 และนายผดุงเกียรติ สมมิตร ศน.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ซึ่งโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของการประเมินความยั่งยืนการเป็นต้นแบบโรงเรียนดีประจำตำบล ทางโรงเรียนขอกราบขอบพระคุณ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :วัดประสาธน์รังสรรค์
หัวข้อข่าว : มหกรรมวิชาการ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559

     ระหว่างวันที่ 16 – 17 สิงหาคม 2559 นายปราโมทย์ ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ ได้เข้าร่วมมหกรรมวิชาการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ครั้งที่ 1 โดยมีนายอุกริช พึ่งโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานฯ ณ โรงเรียนบ้านแหลมหิน อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี และนายดำเนิน เพียรค้า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ได้ให้การต้อนรับและกล่าวรายงาน ในการจัดกิจกรรมดังกล่าวฯ ประกอบด้วย การประกวดและแข่งขันท......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลเมืองปราจีนบุรี
หัวข้อข่าว : จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

     เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ โรงเรียนอนุบาลเมืองปราจีนบุรี นำโดยรองผู้อำนวยการโรงเรียน นายธีรเชษฐพัชญ์ ปราณี ร่วมกับ คณะครูผู้ปกครอง นักเรียน จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลเมืองปราจีนบุรี เพื่อแสดงความจงรักภักดี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ยกย่องเชิดชูแม่ เทิดทูนพระคุณของแม่ ที่ทุ่มเทอบรม ดูแล ส่งเสริมลูก และให้ลูกได้ปฏิบัติในสิ่งที่ควรปฏิบัติ ในการแสดงความกตัญญูกตเวที ระลึกถึงพระคุณต่อแม่......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลเมืองปราจีนบุรี
หัวข้อข่าว : กิจกรรมเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม

     เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ โรงเรียนอนุบาลเมืองปราจีนบุรี นำโดยรองผู้อำนวยการโรงเรียน นายธีรเชษฐพัชญ์ ปราณี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ โดยนายกปัญญา บำรุงวัตร จัดกิจกรรมเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับเด็กและเยาวชน ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลเมืองปราจีนบุรี เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน มีคุณธรรมจริยธรรมและสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข โดยมีพระวิทยากร พระปริพัฒน์ ฐานธัมโม เป็นผู้ให้ความรู้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลเมืองปราจีนบุรี
หัวข้อข่าว : กิจกรรมเดินรณรงค์

     เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ คณะครูและนักเรียน โรงเรียนอนุบาลเมืองปราจีนบุรี พร้อมใจกันจัดกิจกรรมเดินรณรงค์เชิญชวนชาวหมู่บ้าหนองยาว ตำบลบ้านพระ ให้ไปออกเสียงลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย วันอาทิตย์ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ เพื่อร่วมกันกำหนดอนาคตประเทศไทย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :วัดประสาธน์รังสรรค์
หัวข้อข่าว : การจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2559 คณะครู – นักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ โดยมีนายปราโมทย์ ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ เป็นประธานการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติขึ้น เนื่องจากวันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันเสด็จพระราชสมภพเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และถือว่าเป็นวันแม่ของชาติด้วย โดยกำหนดให้ถือว่า “ดอกมะลิ” สีขาวบริสุทธิ์เป็นสัญลักษณ์ของความดีงามของแม่ผู้ให้กำเนิดแก่เรา เป็นวันสำคัญยิ่งของปวงชนชาวไทย ซึ่งพระสกนิกรทุกคนรับทราบและ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดลำดวน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดลำดวน ร่วมเดินรณรงค์ลงประชามติ

     เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ โรงเรียนวัดลำดวน นำโดย ผอ.วิรัตน์ อรัญญิก คณะครูและนักเรียน พร้อมใจกันจัดกิจกรรมเดินรณรงค์เชิญชวนชาวตำบลดงพระรามให้ไปออกเสียงลงประชามติ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ ชาวชุมชนให้ความร่วมมือสนใจตอบรับงานนี้ไปแน่พร้อมลงประชามติเพื่อร่วมกันกำหนดอนาคตประเทศไทย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดลำดวน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดลำดวน จัดกิจกรรมสาธิตการลงประชามติ

      เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ โรงเรียนวัดลำดวน โดย ผอ.วิรัตน์ อรัญญิก คณะครูและนักเรียน ร่วมกันจัดกิจกรรมการสาธิตการออกเสียงประชามติ นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้บทบาทหน้าที่ต่าง ๆ ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง พร้อมนำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผู้ปกครองและชุน “7 สิงหา ประชามติร่วมใจ ประชาธิปไตยมั่นคง”......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดลำดวน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดลำดวน จัดกิจกรรมวันภาษาไทย

     เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ คณะครูและนักเรียน โรงเรียนวัดลำดวน ร่วมกันจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ และวันสุนทรภู่ ท่ามกลางบรรยากาศแบบไทย ๆ ผอ.วิรัตน์ อรัญญิก ประธานเปิดงาน ชื่นชมผลงานนักเรียน และร่วมกิจกรรมกับเด็ก ๆ อย่างสนุกสนาน กิจกรรมดีมีสาระ ได้รับความรู้สาระภาษาไทยจัดไปเต็ม ๆ มีรางวัลติดมือกลับบ้านกันทุกคน ปีหน้าสนุกกว่าแน่พบกันใหม่ค่ะ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน
หัวข้อข่าว : รณรงค์การออกเสียงประชามติ

     วันที่ 4 สิงหาคม 2559 โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียนร่วมกับอำเภอศรีมโหสถ และอบต.โคกไทย ได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์การออกเสียงลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอศรีมโหสถ โดยมี นายวัลลภ ประวัติวงค์ นายอำเภอศรีมโหสถ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี หลังจากนั้นได้ คณะครู นักเรียน หน่วยงานราชการ และประชาชน ร่วมเดินรณรงค์เพื่อประชาสัมพันธ์การลงประชามติในวันที่ 7 สิงหาคม 2559 นี้ และกระตุ้นให้ทุกคนเห็นความสำคัญในการออกเสียงลงประชามติในครั้งนี้ด้วย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน
หัวข้อข่าว : โป่งตะเคียนร่วมรณรงค์การลงประชามติ

     วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียนได้จัดกิจกรรมรณรงค์การออกเสียงลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน ซึ่งได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการออกเสียงลงประชามติ พร้อมทั้งจำลองสถานการณ์การออกเสียงลงประชามติ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนประชาสัมพันธ์ไปยังผู้ปกครองและชุมชนในการออกมาใช้สิทธิ และมีความตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ของตนตามวิถีประชาธิปไตย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :วัดประสาธน์รังสรรค์
หัวข้อข่าว : โค้งสุดท้าย...การรณรงค์ออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ

     ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปราจีนบุรี เลขที่ 333 หมู่ 11 ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ได้ขอความร่วมมือให้โรงเรียนช่วยเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติในจังหวัดปราจีนบุรี ให้ไปใช้สิทธิออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญอย่างพร้อมเพรียงกัน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 บัตรเสียไม่เกินร้อยละ 2 และการออกเสียงเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนั้น โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ได้จัดกิจกรรม “โค้งสุดท้าย...รณรงค์การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 ส......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม
หัวข้อข่าว : รร.ชุมชนวัดศรีฯ ร่วมใจ "รณรงค์ออกเสียงประชามติ 7 สิงหาคม"

     เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2559 โรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม โดยท่าน ผอ.สันต์ เดชสุภา นำคณะครูและนักเรียน เดินรณรงค์ออกเสียงประชามติ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐเเละเอกชน ในอำเภอประจันตคาม เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนให้ประชาชนที่พักอาศัยโดยรอบโรงเรียนตื่นตัว เเละให้เห็นความสำคัญในการไปออกเสียงประชามติ รับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ ในวันที่ 7 สิงหาคม 2559 นี้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :วัดประสาธน์รังสรรค์
หัวข้อข่าว : การจัดกิจกรรมค่ายธรรมะรวมใจ เด็กไทยต้านภัยยาเสพติด

     คณะครู - นักเรียนโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ ได้จัดกิจกรรมค่ายธรรมะรวมใจ เด็กไทยต้านภัยยาเสพติด ณ ห้องโสตศึกษา โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ ในวันพุธที่ 3 สิงหาคม 2559 เพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและต่อต้านยาเสพติดให้กับเด็กนักเรียน โดยได้รับความเมตตาธรรมจาก พระมหานพรัตน์ ธมมฺวโร วัดธรรมารังสฤษฏิ์ บ้านหนองปึ๊ด ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี มาเป็นพระวิทยากร นักเรียนได้รับคติธรรม ความรู้ และธรรมที่จะนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ทางโรงเรียนขอกราบขอบคุณพระคุณเจ้าฯ ที่ท่านเสียสละเวล......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 32/130 ->
<< 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 >>

[เข้าสู่ระบบ] ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี 1
เนื่องจากงาน ปชส.ได้ติดตั้ง เซิฟเวอร์ใหม่ ใช้การได้ดีแล้ว ให้ใช้ชื่อกับรหัสผ่านเดิมที่เคยใช้งานอยู่ หากมีข้อสงสัยโปรดโทรถาม คุณปรีชา คุณธนู หรือ คุณกองแก้ว
โทร : 037-211362 sptpj.pr@gmail.com