[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[ e-news] [Home]
ผู้ใช้งาน 6 ท่าน จำนวนผู้ชม 2263102 ครั้ง

ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี 1
กำลังแสดงหน้าที่ 33/ ->
<< 25 26 27 28 29 30 31 32 33 >>
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดลำดวน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดลำดวน ร่วมเดินรณรงค์ลงประชามติ

     เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ โรงเรียนวัดลำดวน นำโดย ผอ.วิรัตน์ อรัญญิก คณะครูและนักเรียน พร้อมใจกันจัดกิจกรรมเดินรณรงค์เชิญชวนชาวตำบลดงพระรามให้ไปออกเสียงลงประชามติ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ ชาวชุมชนให้ความร่วมมือสนใจตอบรับงานนี้ไปแน่พร้อมลงประชามติเพื่อร่วมกันกำหนดอนาคตประเทศไทย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดลำดวน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดลำดวน จัดกิจกรรมสาธิตการลงประชามติ

      เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ โรงเรียนวัดลำดวน โดย ผอ.วิรัตน์ อรัญญิก คณะครูและนักเรียน ร่วมกันจัดกิจกรรมการสาธิตการออกเสียงประชามติ นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้บทบาทหน้าที่ต่าง ๆ ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง พร้อมนำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผู้ปกครองและชุน “7 สิงหา ประชามติร่วมใจ ประชาธิปไตยมั่นคง”......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดลำดวน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดลำดวน จัดกิจกรรมวันภาษาไทย

     เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ คณะครูและนักเรียน โรงเรียนวัดลำดวน ร่วมกันจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ และวันสุนทรภู่ ท่ามกลางบรรยากาศแบบไทย ๆ ผอ.วิรัตน์ อรัญญิก ประธานเปิดงาน ชื่นชมผลงานนักเรียน และร่วมกิจกรรมกับเด็ก ๆ อย่างสนุกสนาน กิจกรรมดีมีสาระ ได้รับความรู้สาระภาษาไทยจัดไปเต็ม ๆ มีรางวัลติดมือกลับบ้านกันทุกคน ปีหน้าสนุกกว่าแน่พบกันใหม่ค่ะ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน
หัวข้อข่าว : รณรงค์การออกเสียงประชามติ

     วันที่ 4 สิงหาคม 2559 โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียนร่วมกับอำเภอศรีมโหสถ และอบต.โคกไทย ได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์การออกเสียงลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอศรีมโหสถ โดยมี นายวัลลภ ประวัติวงค์ นายอำเภอศรีมโหสถ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี หลังจากนั้นได้ คณะครู นักเรียน หน่วยงานราชการ และประชาชน ร่วมเดินรณรงค์เพื่อประชาสัมพันธ์การลงประชามติในวันที่ 7 สิงหาคม 2559 นี้ และกระตุ้นให้ทุกคนเห็นความสำคัญในการออกเสียงลงประชามติในครั้งนี้ด้วย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน
หัวข้อข่าว : โป่งตะเคียนร่วมรณรงค์การลงประชามติ

     วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียนได้จัดกิจกรรมรณรงค์การออกเสียงลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน ซึ่งได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการออกเสียงลงประชามติ พร้อมทั้งจำลองสถานการณ์การออกเสียงลงประชามติ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนประชาสัมพันธ์ไปยังผู้ปกครองและชุมชนในการออกมาใช้สิทธิ และมีความตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ของตนตามวิถีประชาธิปไตย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :วัดประสาธน์รังสรรค์
หัวข้อข่าว : โค้งสุดท้าย...การรณรงค์ออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ

     ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปราจีนบุรี เลขที่ 333 หมู่ 11 ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ได้ขอความร่วมมือให้โรงเรียนช่วยเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติในจังหวัดปราจีนบุรี ให้ไปใช้สิทธิออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญอย่างพร้อมเพรียงกัน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 บัตรเสียไม่เกินร้อยละ 2 และการออกเสียงเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนั้น โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ได้จัดกิจกรรม “โค้งสุดท้าย...รณรงค์การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 ส......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม
หัวข้อข่าว : รร.ชุมชนวัดศรีฯ ร่วมใจ "รณรงค์ออกเสียงประชามติ 7 สิงหาคม"

     เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2559 โรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม โดยท่าน ผอ.สันต์ เดชสุภา นำคณะครูและนักเรียน เดินรณรงค์ออกเสียงประชามติ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐเเละเอกชน ในอำเภอประจันตคาม เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนให้ประชาชนที่พักอาศัยโดยรอบโรงเรียนตื่นตัว เเละให้เห็นความสำคัญในการไปออกเสียงประชามติ รับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ ในวันที่ 7 สิงหาคม 2559 นี้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :วัดประสาธน์รังสรรค์
หัวข้อข่าว : การจัดกิจกรรมค่ายธรรมะรวมใจ เด็กไทยต้านภัยยาเสพติด

     คณะครู - นักเรียนโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ ได้จัดกิจกรรมค่ายธรรมะรวมใจ เด็กไทยต้านภัยยาเสพติด ณ ห้องโสตศึกษา โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ ในวันพุธที่ 3 สิงหาคม 2559 เพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและต่อต้านยาเสพติดให้กับเด็กนักเรียน โดยได้รับความเมตตาธรรมจาก พระมหานพรัตน์ ธมมฺวโร วัดธรรมารังสฤษฏิ์ บ้านหนองปึ๊ด ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี มาเป็นพระวิทยากร นักเรียนได้รับคติธรรม ความรู้ และธรรมที่จะนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ทางโรงเรียนขอกราบขอบคุณพระคุณเจ้าฯ ที่ท่านเสียสละเวล......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ประชุมเตรียมพร้อมการรับตรวจติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการ

     เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 นายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมเตรียมพร้อมการรับตรวจติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรใน สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 เข้าร่วมประชุม 40 คน ณ ห้องประชุมสมานฉันท์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :วัดประสาธน์รังสรรค์
หัวข้อข่าว : การจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ และวันสุนทรภู่ ประจำปี 2559

     เมื่อวันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2559 คณะครู - นักเรียนโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ นางนงนุช เนื่องกำเหนิด หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยซึ่งเป็นเจ้าของโครงการ ได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ และวันสุนทรภู่ขึ้น ณ โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ โดยมีนายปราโมทย์ ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ เป็นประธานในการกล่าวเปิดการจัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อเป็นวันที่รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในด้านภาษาไทย และเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญ เห็นค......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนมารีวิทยา
หัวข้อข่าว : กิจกรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

      เมื่อวันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนมารีวิทยา ปราจีนบุรี จัดกิจกรรมพุทธศาสนา "...อาสาฬหะกำเนิดพระสงฆ์แก้ว บริบูรณ์แล้วครบองค์วงศ์ไตรรัตน์ กาลต่อมาจึงมีพุทธบัญญัติให้อยู่จำวัตรถ้วนพรรษกาล..." และแห่เทียนพรรษาไปถวายวัดต่าง ๆ ดังนี้ ระดับอนุบาล ถวายวัดแก้วพิจิตร ระดับประถมศึกษา ถวายวัดแจ้ง และระดับมัธยมศึกษา ถวายวัดหลวงปรีชากูล เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา อนึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้มีการจัดประกวดแต่งเทียนพรรษาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา และรณรงค์งดเหล......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนมารีวิทยา
หัวข้อข่าว : คณะครูโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล จังหวัดขอนแก่น มาศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนมารีวิทยา ปราจีนบุรี

      เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 คณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล จังหวัดขอนแก่น จำนวน 80 คน มาศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนระดับอนุบาล-ระดับประถมศึกษา ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :วัดประสาธน์รังสรรค์
หัวข้อข่าว : การจัดกิจกรรมโครงการ “เด็กกตัญญูด้วยภูมิปัญญาไทย”

     เมื่อวันอังคารและวันพุธที่ 26 – 27 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องโสตศึกษาของโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ นายปราโมทย์ ผลพฤกษา ผอ.โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ และคณะครูให้การต้อนรับ คณะเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนห้อม นำโดย นางสาวชนิสรา งามแสง ผอ.รพ.สต.โนนห้อม นาสาวสมศรี สมสกุล เจ้าหน้าที่แพทย์แผนไทย รวมทั้ง อสม.ของตำบลโนนห้อม ได้จัดกิจกรรมโครงการ “เด็กกตัญญูด้วยภูมิปัญญาไทย” ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 2 ซึ่งเป็นการให้ความรู้เชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการนวดแผนไ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 1
หัวข้อข่าว : พัฒนาค่ายลูกเสือจังหวัดปราจีนบุรี(ค่ายลูกเสือห้วยเกษียร)

     นายอุบล พุ่มเดช นายกสโมสรลูกเสือจังหวัดปราจีนบุรี นายชุมพรรค จันทราพัฒน อุปนายกสโมสรฯ และผู้ทรงคุณวุฒิด้านลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานายมุจลินท์ ปานสวัสดิ์ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ รร.บ้านหนองงูเหลือม นายปรีชา เดชะไชย ผก.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และนางฉัตรอำพร หาญประสพ นักวิชาการศึกษา ประชุมวางแผนพัฒนาค่ายลูกเสือจังหวัดปราจีนบุรี(ค่ายลูกเสือห้วยเกษียร)เมื่อวันที่ 27 ก.ค. 2559 ณ ห้องประชุมลูกเสือ สพป.กาญจนบุรี เขต 1......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดอินทาราม
หัวข้อข่าว : ประเมินโรงเรียนดีประจำตำบล

     วันที่ 26 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนวัดอินทาราม นำโดย นายรัฐพงษ์ สุวรรณา พร้อมด้วยข้าราชการครู และนักเรียน ให้การต้อนรับคณะผู้ประเมินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนดีประจำตำบล ซึ่งประกอบด้วย นายผดุงเกียรติ สมมิตร ศึกษานิเทศก์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 , นายชำนาญ จันทวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง , นายวิโรจน์ แพนลา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดระเบาะไผ่ โดยโรงเรียนวัดอินทาราม ได้ดำเนินกิจกรรมด้านต่างๆ ของโรงเรียนดีประจำตำบลอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านวิชาการ ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ และด้านการบริหา......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 33/130 ->
<< 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 >>

[เข้าสู่ระบบ] ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี 1
เนื่องจากงาน ปชส.ได้ติดตั้ง เซิฟเวอร์ใหม่ ใช้การได้ดีแล้ว ให้ใช้ชื่อกับรหัสผ่านเดิมที่เคยใช้งานอยู่ หากมีข้อสงสัยโปรดโทรถาม คุณปรีชา คุณธนู หรือ คุณกองแก้ว
โทร : 037-211362 sptpj.pr@gmail.com