[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[ e-news] [Home]
ผู้ใช้งาน 5 ท่าน จำนวนผู้ชม 2181759 ครั้ง

ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี 1
กำลังแสดงหน้าที่ 33/ ->
<< 25 26 27 28 29 30 31 32 33 >>
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ประชุมเตรียมพร้อมการรับตรวจติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการ

     เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 นายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมเตรียมพร้อมการรับตรวจติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรใน สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 เข้าร่วมประชุม 40 คน ณ ห้องประชุมสมานฉันท์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :วัดประสาธน์รังสรรค์
หัวข้อข่าว : การจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ และวันสุนทรภู่ ประจำปี 2559

     เมื่อวันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2559 คณะครู - นักเรียนโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ นางนงนุช เนื่องกำเหนิด หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยซึ่งเป็นเจ้าของโครงการ ได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ และวันสุนทรภู่ขึ้น ณ โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ โดยมีนายปราโมทย์ ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ เป็นประธานในการกล่าวเปิดการจัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อเป็นวันที่รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในด้านภาษาไทย และเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญ เห็นค......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนมารีวิทยา
หัวข้อข่าว : กิจกรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

      เมื่อวันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนมารีวิทยา ปราจีนบุรี จัดกิจกรรมพุทธศาสนา "...อาสาฬหะกำเนิดพระสงฆ์แก้ว บริบูรณ์แล้วครบองค์วงศ์ไตรรัตน์ กาลต่อมาจึงมีพุทธบัญญัติให้อยู่จำวัตรถ้วนพรรษกาล..." และแห่เทียนพรรษาไปถวายวัดต่าง ๆ ดังนี้ ระดับอนุบาล ถวายวัดแก้วพิจิตร ระดับประถมศึกษา ถวายวัดแจ้ง และระดับมัธยมศึกษา ถวายวัดหลวงปรีชากูล เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา อนึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้มีการจัดประกวดแต่งเทียนพรรษาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา และรณรงค์งดเหล......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนมารีวิทยา
หัวข้อข่าว : คณะครูโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล จังหวัดขอนแก่น มาศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนมารีวิทยา ปราจีนบุรี

      เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 คณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล จังหวัดขอนแก่น จำนวน 80 คน มาศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนระดับอนุบาล-ระดับประถมศึกษา ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :วัดประสาธน์รังสรรค์
หัวข้อข่าว : การจัดกิจกรรมโครงการ “เด็กกตัญญูด้วยภูมิปัญญาไทย”

     เมื่อวันอังคารและวันพุธที่ 26 – 27 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องโสตศึกษาของโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ นายปราโมทย์ ผลพฤกษา ผอ.โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ และคณะครูให้การต้อนรับ คณะเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนห้อม นำโดย นางสาวชนิสรา งามแสง ผอ.รพ.สต.โนนห้อม นาสาวสมศรี สมสกุล เจ้าหน้าที่แพทย์แผนไทย รวมทั้ง อสม.ของตำบลโนนห้อม ได้จัดกิจกรรมโครงการ “เด็กกตัญญูด้วยภูมิปัญญาไทย” ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 2 ซึ่งเป็นการให้ความรู้เชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการนวดแผนไ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 1
หัวข้อข่าว : พัฒนาค่ายลูกเสือจังหวัดปราจีนบุรี(ค่ายลูกเสือห้วยเกษียร)

     นายอุบล พุ่มเดช นายกสโมสรลูกเสือจังหวัดปราจีนบุรี นายชุมพรรค จันทราพัฒน อุปนายกสโมสรฯ และผู้ทรงคุณวุฒิด้านลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานายมุจลินท์ ปานสวัสดิ์ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ รร.บ้านหนองงูเหลือม นายปรีชา เดชะไชย ผก.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และนางฉัตรอำพร หาญประสพ นักวิชาการศึกษา ประชุมวางแผนพัฒนาค่ายลูกเสือจังหวัดปราจีนบุรี(ค่ายลูกเสือห้วยเกษียร)เมื่อวันที่ 27 ก.ค. 2559 ณ ห้องประชุมลูกเสือ สพป.กาญจนบุรี เขต 1......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดอินทาราม
หัวข้อข่าว : ประเมินโรงเรียนดีประจำตำบล

     วันที่ 26 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนวัดอินทาราม นำโดย นายรัฐพงษ์ สุวรรณา พร้อมด้วยข้าราชการครู และนักเรียน ให้การต้อนรับคณะผู้ประเมินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนดีประจำตำบล ซึ่งประกอบด้วย นายผดุงเกียรติ สมมิตร ศึกษานิเทศก์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 , นายชำนาญ จันทวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง , นายวิโรจน์ แพนลา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดระเบาะไผ่ โดยโรงเรียนวัดอินทาราม ได้ดำเนินกิจกรรมด้านต่างๆ ของโรงเรียนดีประจำตำบลอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านวิชาการ ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ และด้านการบริหา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ประชาสัมพันธ์สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2559

     ประชาสัมพันธ์สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2559 "จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม" ของ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์ และโทรสาร 0-3524-5888 เว็บไซต์ http://sci.aru.ac.th.....โดยนางกองแก้ว บุญเพ็ง นักประชาสัมพันธ์ สพป.ปจ 1 ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน
หัวข้อข่าว : โป่งตะเคียนร่วมสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา

     วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียนได้จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2559 ขึ้น โดยได้จัดขบวนแห่เทียนพรรษาไปถวายวัดหนองว่านเหลือง อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา และวัดสามัคคีสุขาราม (โป่งตะเคียน) ซึ่งทางวัดก็ได้จัดกิจกรรมฟังธรรมเทศนาให้กับคณะครูและนักเรียนด้วย เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงประเพณีที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยได้ยึดถือปฏิบัติสืบทอดกันมา อีกทั้งยังเป็นการหล่อหลอมจิตใจเด็กและเยาวชนให้เป็นผู้มีจิตใจอ่อนโยน ดีงาม และรู้ถึง หลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดลำดวน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดลำดวน จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา

     เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ผอ.วิรัตน์ อรัญญิก นำคณะครูและนักเรียนโรเรียนวัดลำดวน ร่วมกันทำบุญครั้งใหญ่ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยจัดขบวนแห่เทียนพรรษาอย่างสวยงาม เพื่อถวายเทียนพรรษา ณ วัดลำดวน และวัดดงพระราม ตำบลดงพระราม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ได้รับผลบุญกุศลกันถ้วนหน้า ขอร่วมอนุโมทนาสาธุ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดลำดวน
หัวข้อข่าว : “ลำดวน” โรงเรียนดีประจำตำบล

     เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ โรงเรียนวัดลำดวนโดย ผอ.วิรัตน์ อรัญญิก พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน ต้อนรับคณะกรรมกากรประเมินความยั่งยืนโรงเรียนดีประจำตำบล โรงเรียนวัดลำดวนนำเสนอผลงานการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ อย่างครอบคลุม นักเรียนได้จัดชุดการแสดงต้อนรับคณะกรรมการด้วยความยินดียิ่ง ขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดลำดวน
หัวข้อข่าว : ลำดวน “รณรงค์ร่วมกันไปออกเสียงลงประชามติฯ”

     เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ผอ.วิรัตน์ อรัญญิก จัดประชุมคณะครูโรงเรียนวัดลำดวน เพื่อร่วมกันจัดกิจกรรม “๖ สัปดาห์ประชามติ” โดยโรงเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิ์ออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญอย่างได้ออกไปใช้สิทธิ์กันอย่างถ้วนหน้า โดยส่งเสริมการเรียนรู้ประชาธิปไตยจากประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติทั้งในโรงเรียน ครอบครัวและชุมชนของตนเอง พร้อมใจกันไปใช้สิทธิ์ออกเสียงลงประชามติพร้อมเพรียงกัน วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ นี้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดลำดวน
หัวข้อข่าว : ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ :โรงเรียนวัดลำดวน

     เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ โรงเรียนวัดลำดวนโดย ผอ.วิรัตน์ อรัญญิก พร้อมด้วยคณะครู และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA ) ท่านรองรัตนาภรณ์ ศรีสรวย รอง ผอ.สพป.ปจ.เขต ๑ นายวิชัย โกชิน ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.ปราจีนบุรี เขต ๑ นางบัวบาง บุญอยู่ ศน.สพป.ปจ. เขต ๑ และนางศุภาวีร์ สิทธิภาณุพงศ์ ศน.สพป.ปจ.เขต ๑ คณะกรรมการผู้ประเมินได้ดำเนินการตามกระบวนการ โดยใช้เครื่องมือการประเมิน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดลำดวน
หัวข้อข่าว : ประเมินคุณภาพภายในฯโรงเรียนวัดลำดวน

     เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ โรงเรียนวัดลำดวน โดย ผอ.วิรัตน์ อรัญญิก พร้อมด้วยคณะครู ได้ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ผอ.มนตรี เมตตา โรงเรียนบ้านดงกระทงยาม ผอ.สังเกษ ชินสร้อย โรงเรียนหัวซาวิทยา ผอ.ลัดดาวัลย์ ทัพกิฬา โรงเรียนชุมชนบ้านเกาะสมอ ขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ ที่ได้ให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ ในการนำไปปรับปรุงและพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพตามการดำเนินงาน การประกันคุณภาพภายในสถานศึก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลเมืองปราจีนบุรี
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันเข้าพรรษา

     วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 คณะครูนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเมืองปราจีนบุรี นำโดย นายธีรเชษฐพัชญ์ ปราณี รองผู้อำนวยการโรงเรียน ได้จัดพิธีแห่เทียนจำนำพรรษาเพื่อนำถวายที่วัดเนินดินแดง เป็นการปลูกฝังให้นักเรียนได้ระลึกถึงความสำคัญของวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติปฏิบัติตนในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชนอีกด้วย......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 33/130 ->
<< 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 >>

[เข้าสู่ระบบ] ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี 1
เนื่องจากงาน ปชส.ได้ติดตั้ง เซิฟเวอร์ใหม่ ใช้การได้ดีแล้ว ให้ใช้ชื่อกับรหัสผ่านเดิมที่เคยใช้งานอยู่ หากมีข้อสงสัยโปรดโทรถาม คุณปรีชา คุณธนู หรือ คุณกองแก้ว
โทร : 037-211362 sptpj.pr@gmail.com