[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[ e-news] [Home]
ผู้ใช้งาน 16 ท่าน จำนวนผู้ชม 2181820 ครั้ง

ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี 1
กำลังแสดงหน้าที่ 34/ ->
<< 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 >>
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
หัวข้อข่าว : รณรงค์ออกเสียงประชามติ

     ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
หัวข้อข่าว : สืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย แห่เทียนพรรษา

     เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม โดยท่าน ผอ.สายยิ่น วัฒนศฤงคาร และคณะครูนักเรียน จัดกิจกรรม แห่เทียนพรรษาถวายวัดภายในชุมชน เพื่อเป็นการสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ซื่งได้ปฏิบัติเป็นประจำทุกปี ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดอินทาราม
หัวข้อข่าว : โครงการพัฒนาพ่อแม่ ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2559

     วันที่ 13 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนวัดอินทาราม จัดกิจกรรม โครงการพัฒนาพ่อแม่ ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2559 ณ โรงเรียนวัดอินทาราม โดยมี นายรัฐพงษ์ สุวรรณา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอินทาราม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจาก นางสาวชุตินันท์ จันทรเสนานนท์ ศึกษานิเทศก์ ผู้ดูแลรับผิดชอบเขตคุณภาพบ้านสร้าง 2 เจ้าหน้าที่จากสถานีอนามัยบางยาง รวมกิจกรรม ดังกล่าว โดยมีพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัยเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 35 คน โดยแบ่งเป็นฐานกิจรรมเพื่อให้ พ่อ แม่ ผู้ปกครอง มีส่วนร่วมใ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :วัดประสาธน์รังสรรค์
หัวข้อข่าว : กิจกรรมถวายเทียนพรรษา และรณรงค์การลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ

     เมื่อวันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2559 นายปราโมทย์ ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ พร้อมทั้งคณะครู – นักเรียนโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ ผู้ปกครอง และผู้นำท้องถิ่น นำโดยนายวิโรจน์ บุญมี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 13 ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมืองฯ จ.ปราจีนบุรี ได้จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาประจำปี 2559 ขึ้น เพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาวพุทธ เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาที่ใกล้จะมาถึงในปีนี้ วันที่ 19 และ 20 กรกฎาคม 2559 โดยนำเทียนพรรษาไปถวายให้กับวัดในเขตบริการของโรงเรียน จำนวน 2......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :nanthathas
หัวข้อข่าว : ต้อนรับคณะผู้เข้าศึกษาดูงานกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

     วันนี้โรงเรียนไผ่แถวอนุสรณ์ นำโดยนายนันททัศน์ ถึงลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครูได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนวัดเนินตามาก อ.พนัสนิคม สพป.ชลบุรี เขต 2 นำโดยนายเกรียงศักดิ์ ยางเอนผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครูและผู้แทนนักเรียน เข้าศึกษาดูกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของโรงเรียนซึ่งประสบผลสำเร็จเป็นอย่างสูงเคยได้รับรางวัลชนะเลิศในระดับเขตตรวจราชการและได้ดำเนินการต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน จนส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทั้ง Nt และ O - net สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังได......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
หัวข้อข่าว : ขอบคุณ คุณครูใจดี

     ทางโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม ขอขอบคุณ คุณครูพรทิพย์ ศิริปักมานนท์ ครูโรงเรียนวัดนพคุณทอง ทีได้นำไข่ไก่ (ฟองใหญ่มาก) จำนวน 10 ถาด (สามร้อยฟอง) มามอบให้เป็นอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม ทางผู้บริหาร ผอ.สายยิ่น วัฒนศฤงคาร และคณะครูนักเรียน ขอขอบพระคุณ มา ณ โอกาสนี้ ขอให้คุณครูและครอบครัว มีความสุข สุขภาพแข็งแรง ตลอดไป......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
หัวข้อข่าว : เก็บตกข่าวมาเล่า โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม

     กิจกรรมเรียนรู้ภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยกับโรงพยาบาลศรีมหาโพธิ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2559 ท่านผอ.สายยิ่น วัฒนศฤงคาร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้ภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยกับโรงพยาบาลศรีมหาโพธิ ณ วัดมะขามทอง โดยมีเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลศรีมหาโพธิ สาธารณสุขศรีมหาโพธิ และประชาชนในชุมชนเข้าร่วมกิจกรรรม ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมต่อยอดจากการบูรณาการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ เรื่องภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย ทำให้นักเรียนได้รับทั้งความรู้ และการบำเพ็ญประโยชน์จิต......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
หัวข้อข่าว : รับการประเมินตรวจสอบคุณภาพการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาฯ

     เมื่อวันพุธที่ 29 มิถุนายน 2559 คณะครู – นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม ให้การต้อนรับ คณะผู้ตรวจสอบคุณภาพการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยท่าน ผอ.อำนาจ แกมนิล ผอ.วรรณชัย ฉิมไทย และ ผอ.นงนิตย์ สังขภิญโญ โดยคณะประเมิน ได้เยี่ยมชมอาคารสถานที่ ห้องเรียนและให้กำลังใจคุณครูตามห้องเรียนต่าง ๆ ภายในโรงเรียน ในการตรวจฯ ครั้งนี้ ทางโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม ขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่าน ที่ได้ให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ ในการนำไปปรับปรุงและพัฒนาโรงเ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :วัดประสาธน์รังสรรค์
หัวข้อข่าว : รณรงค์การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ

     เมื่อวันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2559 นายปราโมทย์ ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ ได้ประชุมปรึกษาหารือคณะครูภายในโรงเรียน เพื่อจัดกิจกรรม “6 สัปดาห์ประชามติ” ในการจะเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการออกเสียงประชามติ โดยเรียนรู้ประชาธิปไตยจากประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติทั้งในโรงเรียน ครอบครัวและชุมชนของตนเอง ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปราจีนบุรี เลขที่ 333 หมู่ 11 ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ได้ขอความร่วมมือให้โรงเรียนช่วยเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้มี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :วัดประสาธน์รังสรรค์
หัวข้อข่าว : การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

     เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2559 คณะครู – นักเรียนโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ ให้การต้อนรับ คณะการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA) คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ประกอบด้วย น.ส.รัตนาภรณ์ ศรีสรวย รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 นายวิชัย โกชิน ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 นางบัวบาง บุญอยู่ ศน.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 และนางศุภาวีร์ สิทธิภาณุพงศ์ ศน.สพป.ปราจ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนมารีวิทยา
หัวข้อข่าว : การเลือกตั้งสภานักเรียน ระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2559

     โรงเรียนมารีวิทยา ปราจีนบุรี ได้จัดกิจกรรม "ประชาธิปไตยเจ้าตัวเล็ก" ของนักเรียนระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2559 วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้เด็กสามารถเป็นทั้งผู้นำและผู้ตามที่ดี รู้จักทำงานและมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น ปลูกฝังให้เด็กมีวินัยและมีความรับผิดชอบในหน้าที่ กล้าแสดงออกและมีความมั่นใจในตนเอง อีกทั้งรู้จักวางแผนการทำงานได้อย่างเหมาะสม ในโอกาสการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ซิสเตอร์ยุวดี ล้อคำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมารีวิทยา ปราจีนบุุรี และผู้ช......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านวังทะลุ
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันสุนทรภู่ โรงเรียนบ้านวังทะลุ

     โรงเรียนบ้านวังทะลุ จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ เพื่อให้ความรู้แก่นักเรียนและเปิดโอกาสทางความรู้และสร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่นักเรียนผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ตัวละครเรื่องพระอภัยมณี โดยการประกวดแข่งขันการวาดภาพระบายสี การแต่งกลอน และการอ่านทำนองเสนาะ มีการแสดงสดุดีท่านสุนทรภู่ การประกวดแต่งตัวตัวละครเรื่องพระอภัยมณี การแสดงละครเรื่องพระอภัยมณี ตอนหนีนางผีเสื้อสมุทร และเกมบิงโกคำศัพท์ ซึ่งจัดกิจกรรมโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย โรงเรียนบ้านวังทะลุ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านวังทะลุ
หัวข้อข่าว : การอบรมขยายผลโครงการอบรมหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติดโรงเรียนบ้านวังทะลุ

     โรงเรียนบ้านวังทะลุ จัดการอบรมขยายผลโครงการอบรมหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ในวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2559 เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและหลีกเลี่ยงภัยจากยาเสพติดเพื่อตนเองและผู้อื่น อีกทั้งลูกเสือเนตรนารีโรงเรียนบ้านวังทะลุยังร่วมกันให้คำปณิธานลูกเสือต้านภัยยาเสพร่วมกันอีกด้วย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านวังทะลุ
หัวข้อข่าว : การจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

     ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :วัดประสาธน์รังสรรค์
หัวข้อข่าว : วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

     ตามที่ทางราชการจึงได้กำหนดให้วันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปีเป็น “วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ” หรือ “วันลูกเสือ” ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ได้ทรงสถาปนากิจการลูกเสือไทยขึ้น เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2454 นั้น ทางโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ได้จัดกิจกรรมเพื่อเป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ในวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 โดยมีนางสาววราภรณ์ เครือเพ็ชร์ ครูโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ ในฐานะรองผู้อำนวยการกองลูกเสือ-เนตรนารีของโรงเรียน ได้นำพวงมาลาไปถวาย......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 34/130 ->
<< 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 >>

[เข้าสู่ระบบ] ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี 1
เนื่องจากงาน ปชส.ได้ติดตั้ง เซิฟเวอร์ใหม่ ใช้การได้ดีแล้ว ให้ใช้ชื่อกับรหัสผ่านเดิมที่เคยใช้งานอยู่ หากมีข้อสงสัยโปรดโทรถาม คุณปรีชา คุณธนู หรือ คุณกองแก้ว
โทร : 037-211362 sptpj.pr@gmail.com