[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[ e-news] [Home]
ผู้ใช้งาน 13 ท่าน จำนวนผู้ชม 2263220 ครั้ง

ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี 1
กำลังแสดงหน้าที่ 34/ ->
<< 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 >>
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ประชาสัมพันธ์สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2559

     ประชาสัมพันธ์สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2559 "จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม" ของ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์ และโทรสาร 0-3524-5888 เว็บไซต์ http://sci.aru.ac.th.....โดยนางกองแก้ว บุญเพ็ง นักประชาสัมพันธ์ สพป.ปจ 1 ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน
หัวข้อข่าว : โป่งตะเคียนร่วมสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา

     วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียนได้จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2559 ขึ้น โดยได้จัดขบวนแห่เทียนพรรษาไปถวายวัดหนองว่านเหลือง อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา และวัดสามัคคีสุขาราม (โป่งตะเคียน) ซึ่งทางวัดก็ได้จัดกิจกรรมฟังธรรมเทศนาให้กับคณะครูและนักเรียนด้วย เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงประเพณีที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยได้ยึดถือปฏิบัติสืบทอดกันมา อีกทั้งยังเป็นการหล่อหลอมจิตใจเด็กและเยาวชนให้เป็นผู้มีจิตใจอ่อนโยน ดีงาม และรู้ถึง หลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดลำดวน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดลำดวน จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา

     เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ผอ.วิรัตน์ อรัญญิก นำคณะครูและนักเรียนโรเรียนวัดลำดวน ร่วมกันทำบุญครั้งใหญ่ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยจัดขบวนแห่เทียนพรรษาอย่างสวยงาม เพื่อถวายเทียนพรรษา ณ วัดลำดวน และวัดดงพระราม ตำบลดงพระราม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ได้รับผลบุญกุศลกันถ้วนหน้า ขอร่วมอนุโมทนาสาธุ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดลำดวน
หัวข้อข่าว : “ลำดวน” โรงเรียนดีประจำตำบล

     เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ โรงเรียนวัดลำดวนโดย ผอ.วิรัตน์ อรัญญิก พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน ต้อนรับคณะกรรมกากรประเมินความยั่งยืนโรงเรียนดีประจำตำบล โรงเรียนวัดลำดวนนำเสนอผลงานการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ อย่างครอบคลุม นักเรียนได้จัดชุดการแสดงต้อนรับคณะกรรมการด้วยความยินดียิ่ง ขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดลำดวน
หัวข้อข่าว : ลำดวน “รณรงค์ร่วมกันไปออกเสียงลงประชามติฯ”

     เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ผอ.วิรัตน์ อรัญญิก จัดประชุมคณะครูโรงเรียนวัดลำดวน เพื่อร่วมกันจัดกิจกรรม “๖ สัปดาห์ประชามติ” โดยโรงเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิ์ออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญอย่างได้ออกไปใช้สิทธิ์กันอย่างถ้วนหน้า โดยส่งเสริมการเรียนรู้ประชาธิปไตยจากประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติทั้งในโรงเรียน ครอบครัวและชุมชนของตนเอง พร้อมใจกันไปใช้สิทธิ์ออกเสียงลงประชามติพร้อมเพรียงกัน วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ นี้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดลำดวน
หัวข้อข่าว : ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ :โรงเรียนวัดลำดวน

     เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ โรงเรียนวัดลำดวนโดย ผอ.วิรัตน์ อรัญญิก พร้อมด้วยคณะครู และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA ) ท่านรองรัตนาภรณ์ ศรีสรวย รอง ผอ.สพป.ปจ.เขต ๑ นายวิชัย โกชิน ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.ปราจีนบุรี เขต ๑ นางบัวบาง บุญอยู่ ศน.สพป.ปจ. เขต ๑ และนางศุภาวีร์ สิทธิภาณุพงศ์ ศน.สพป.ปจ.เขต ๑ คณะกรรมการผู้ประเมินได้ดำเนินการตามกระบวนการ โดยใช้เครื่องมือการประเมิน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดลำดวน
หัวข้อข่าว : ประเมินคุณภาพภายในฯโรงเรียนวัดลำดวน

     เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ โรงเรียนวัดลำดวน โดย ผอ.วิรัตน์ อรัญญิก พร้อมด้วยคณะครู ได้ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ผอ.มนตรี เมตตา โรงเรียนบ้านดงกระทงยาม ผอ.สังเกษ ชินสร้อย โรงเรียนหัวซาวิทยา ผอ.ลัดดาวัลย์ ทัพกิฬา โรงเรียนชุมชนบ้านเกาะสมอ ขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ ที่ได้ให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ ในการนำไปปรับปรุงและพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพตามการดำเนินงาน การประกันคุณภาพภายในสถานศึก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลเมืองปราจีนบุรี
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันเข้าพรรษา

     วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 คณะครูนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเมืองปราจีนบุรี นำโดย นายธีรเชษฐพัชญ์ ปราณี รองผู้อำนวยการโรงเรียน ได้จัดพิธีแห่เทียนจำนำพรรษาเพื่อนำถวายที่วัดเนินดินแดง เป็นการปลูกฝังให้นักเรียนได้ระลึกถึงความสำคัญของวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติปฏิบัติตนในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชนอีกด้วย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
หัวข้อข่าว : รณรงค์ออกเสียงประชามติ

     ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
หัวข้อข่าว : สืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย แห่เทียนพรรษา

     เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม โดยท่าน ผอ.สายยิ่น วัฒนศฤงคาร และคณะครูนักเรียน จัดกิจกรรม แห่เทียนพรรษาถวายวัดภายในชุมชน เพื่อเป็นการสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ซื่งได้ปฏิบัติเป็นประจำทุกปี ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดอินทาราม
หัวข้อข่าว : โครงการพัฒนาพ่อแม่ ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2559

     วันที่ 13 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนวัดอินทาราม จัดกิจกรรม โครงการพัฒนาพ่อแม่ ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2559 ณ โรงเรียนวัดอินทาราม โดยมี นายรัฐพงษ์ สุวรรณา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอินทาราม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจาก นางสาวชุตินันท์ จันทรเสนานนท์ ศึกษานิเทศก์ ผู้ดูแลรับผิดชอบเขตคุณภาพบ้านสร้าง 2 เจ้าหน้าที่จากสถานีอนามัยบางยาง รวมกิจกรรม ดังกล่าว โดยมีพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัยเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 35 คน โดยแบ่งเป็นฐานกิจรรมเพื่อให้ พ่อ แม่ ผู้ปกครอง มีส่วนร่วมใ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :วัดประสาธน์รังสรรค์
หัวข้อข่าว : กิจกรรมถวายเทียนพรรษา และรณรงค์การลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ

     เมื่อวันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2559 นายปราโมทย์ ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ พร้อมทั้งคณะครู – นักเรียนโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ ผู้ปกครอง และผู้นำท้องถิ่น นำโดยนายวิโรจน์ บุญมี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 13 ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมืองฯ จ.ปราจีนบุรี ได้จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาประจำปี 2559 ขึ้น เพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาวพุทธ เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาที่ใกล้จะมาถึงในปีนี้ วันที่ 19 และ 20 กรกฎาคม 2559 โดยนำเทียนพรรษาไปถวายให้กับวัดในเขตบริการของโรงเรียน จำนวน 2......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :nanthathas
หัวข้อข่าว : ต้อนรับคณะผู้เข้าศึกษาดูงานกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

     วันนี้โรงเรียนไผ่แถวอนุสรณ์ นำโดยนายนันททัศน์ ถึงลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครูได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนวัดเนินตามาก อ.พนัสนิคม สพป.ชลบุรี เขต 2 นำโดยนายเกรียงศักดิ์ ยางเอนผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครูและผู้แทนนักเรียน เข้าศึกษาดูกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของโรงเรียนซึ่งประสบผลสำเร็จเป็นอย่างสูงเคยได้รับรางวัลชนะเลิศในระดับเขตตรวจราชการและได้ดำเนินการต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน จนส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทั้ง Nt และ O - net สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังได......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
หัวข้อข่าว : ขอบคุณ คุณครูใจดี

     ทางโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม ขอขอบคุณ คุณครูพรทิพย์ ศิริปักมานนท์ ครูโรงเรียนวัดนพคุณทอง ทีได้นำไข่ไก่ (ฟองใหญ่มาก) จำนวน 10 ถาด (สามร้อยฟอง) มามอบให้เป็นอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม ทางผู้บริหาร ผอ.สายยิ่น วัฒนศฤงคาร และคณะครูนักเรียน ขอขอบพระคุณ มา ณ โอกาสนี้ ขอให้คุณครูและครอบครัว มีความสุข สุขภาพแข็งแรง ตลอดไป......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
หัวข้อข่าว : เก็บตกข่าวมาเล่า โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม

     กิจกรรมเรียนรู้ภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยกับโรงพยาบาลศรีมหาโพธิ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2559 ท่านผอ.สายยิ่น วัฒนศฤงคาร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้ภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยกับโรงพยาบาลศรีมหาโพธิ ณ วัดมะขามทอง โดยมีเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลศรีมหาโพธิ สาธารณสุขศรีมหาโพธิ และประชาชนในชุมชนเข้าร่วมกิจกรรรม ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมต่อยอดจากการบูรณาการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ เรื่องภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย ทำให้นักเรียนได้รับทั้งความรู้ และการบำเพ็ญประโยชน์จิต......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 34/130 ->
<< 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 >>

[เข้าสู่ระบบ] ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี 1
เนื่องจากงาน ปชส.ได้ติดตั้ง เซิฟเวอร์ใหม่ ใช้การได้ดีแล้ว ให้ใช้ชื่อกับรหัสผ่านเดิมที่เคยใช้งานอยู่ หากมีข้อสงสัยโปรดโทรถาม คุณปรีชา คุณธนู หรือ คุณกองแก้ว
โทร : 037-211362 sptpj.pr@gmail.com