[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[ e-news] [Home]
ผู้ใช้งาน 18 ท่าน จำนวนผู้ชม 2181815 ครั้ง

ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี 1
กำลังแสดงหน้าที่ 35/ ->
<< 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 >>
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :วัดประสาธน์รังสรรค์
หัวข้อข่าว : การตรวจสอบคุณภาพการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาฯ

     เมื่อวันพุธที่ 29 มิถุนายน 2559 คณะครู – นักเรียนโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ ให้การต้อนรับ คณะผู้ตรวจสอบคุณภาพการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 ผู้ตรวจสอบคุณภาพการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ซึ่งเป็นคณะกรรมการชุดที่ 17 ประกอบด้วย นายพงษ์เทพ สืบพิลา ผอ.โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม นางสาวกุลธิดา ภูวนเจริญ ผอ.โรงเรียนบ้านโปร่......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนมารีวิทยา
หัวข้อข่าว : กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

     เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2559 โรงเรียนมารีวิทยา ปราจีนบุรี ร่วมเดินขบวนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน และรณรงค์การป้องกันโรคไข้เลือดออก ในภาคบ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด กีฬาฟุตซอลของคณะครูและนักเรียน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านโป่งไผ่
หัวข้อข่าว : กิจกรรมจิตอาสาของพนักงาน hgst

     วันที่ 23 เดือน มิถุนายน 2559 พนักงานจากบริษัท hgst (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดกิจกรรมจิตอาสา เพื่อช่วยพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียนบ้านโป่งไผ่ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ทางผุู้บริหารและคณะครูมีความยินดีและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดหัวไผ่ อ.บ้านสร้าง

     เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2559 นายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 มอบให้นายนพรัตน์ เทพตะขบ รอง ผอ.สพป. ไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดหัวไผ่ อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี โดยพบปะคณะครู ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดหัวไผ่ โดยมีนางสาวเบญจา นาคพงษ์ รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหัวไผ่ ให้การต้อนรับ ….ซึ่งโรงเรียนดังกล่าวเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ไม่มีผู้บริหารสถานศึกษา มีคุณครู 2 ทำการสอนคนละ 3 ชั้นเรียน ขาดแคลนคุณครูจึงจัดการเรียนการสอนโดยครูตู้ ในระบบ DLTV มีคุณครูกำกับการเรียนการสอน พร้อมนี้ โรงเรียนได้ร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดอินทาราม
หัวข้อข่าว : กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

     วันที่ 16 มิถุนายน 2559 โรงเรียนวัดอินทาราม นำโดย นายรัฐพงษ์ สุวรรณา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอินทาราม พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ได้ต้อนรับคณะประเมินกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ จากกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีนายมณฑล วัฒนฤศงคาร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1และคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมให้การต้อนรับและเยี่ยมชมกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ของโรงเรียน ซึ่งคณะกรรมการได้กล่าว ชื่นชม แนะนำ การจัดกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน ที่ช่วยให้นักเรียนได้มีความรู้ ความสามารถด้านต่างๆ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ประชุมคุณครูโรงเรียนแกนนำโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน และการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน ปีงบประมาณ 2559

     เมื่อวันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 โดยนางน้ำทิพย์ เพ็ชรกำจัด พร้อมด้วย นางเปรมใจ อิฐอมรชัย ศึกษานิเทศก์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ได้ประชุมคุณครูโรงเรียนแกนนำโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน และการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน ปีงบประมาณ 2559 จากอำเภอต่าง ๆ จำนวน 12 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านแหลมหิน , ชุมชนบ้านขอนขว้าง, วัดประสาธน์รังสรรค์, บ้านหนองงูเหลือม, บ้านบางขาม, อนุบาลศรีมโหสถ, อนุบาลประจันตคาม, วัดหนองคุ้ม, วัดพรหมรังสีมิตรภาพที่ 1, บ้านท่า......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนมารีวิทยา
หัวข้อข่าว : วจนพิธีกรรมน้อมจิตรำลึกถึงพระสังฆราชเปโตร ลัมแบรต์ เดอ ลา ม็อต

     วันที่ 15 มิถุนายน ของทุกปี โรงเรียนมารีวิทยา ปราจีนบุรี จัดวจนพิธีกรรมน้อมจิตรำลึกถึงพระสังฆราชเปโตร ลัมแบรต์ เดอ ลา ม็อต ผู้ก่อตั้งคณะรักกางเขน แห่งจันทบุรี อีกทั้งมีการจัดบอร์ดนิทรรศการความรู้เกี่ยวกับประวัติของท่านลัมแบรต์ ให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้ วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติของท่าน เกิดการเรียนรู้ในศาสนาที่ต่างความเชื่อกัน เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม ตามแบบอย่างของท่านลัมแบรต์ และสามารถนำความรู้ ประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้ในช......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนมารีวิทยา
หัวข้อข่าว : การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559

     เมื่อวันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2559 โรงเรียนมารีวิทยา จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบนโยบาย แนวทางการบริหารงานและความเคลื่อนไหวทางด้านการจัดการศึกษาของโรงเรียน อีกทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอแนะแสดงความคิดเห็นในด้านต่าง ๆ และเป็นการประสานความร่วมมือ สร้างความเข้าใจอันดีระหว่างบ้านกับโรงเรียน โดยจัดการประชุมผู้ปกครอง ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมารีวิทยา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนมารีวิทยา
หัวข้อข่าว : โรงเรียนมารีวิทยา ปราจีนบุรี จัดพิธีเทิดพระเกียรติและพิธีไหว้ครู

      เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559 คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนมารีวิทยา ปราจีนบุรี ร่วมพิธีเทิดพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และหลังจากเสร็จสิ้นพิธีเทิดพระเกียรติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นักเรียนโรงเรียนมารีวิทยาตั้งแต่ระดับอนุบาล - ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้ร่วมพิธีไหว้ครูเพื่อปวารณาตัวและแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครูบาอาจารย์ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านโป่งไผ่
หัวข้อข่าว : กิจกรรมดั๊บเบิ้ล เอ รักษ์สิ่งแวดล้อม

     วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2559 โรงเรียนบ้านโป่งไผ่ นำโดย ผอ.สุนี จันทนิมิ และคณะครูได้ให้การต้อนรับคณะทีมงานของบริษัทดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) ซึ่งดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการดั๊บเบิ้ล เอ รักษ์สิ่งแวดล้อม โดยการจัดกิจกรรมเป็นฐานให้ความรู้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ของโรงเรียนบ้านโป่งไผ่ ตำบลท่าตูม นักเรียนได้รับความรู้และความสนุกสนานเป็นอย่างมาก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านโป่งไผ่
หัวข้อข่าว : กิจกรรมไหว้ครู

     วัน พฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา ทางโรงเรียนบ้านโป่งไผ่ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู นำโดยผอ.สุนี จันทนิมิ เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วยคณะครูทุกท่านอย่างพร้อมเพรียง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลเมืองปราจีนบุรี
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันไหว้ครู

     ผอ.สันต์ สงวนสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองปราจีนบุรี เป็นประธานพิธีไหว้ครู ของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเมืองปราจีนบุรี ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559 เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูกตเวทิตา และระลึกถึงพระคุณของครู อาจารย์ ที่ได้อบรมสั่งสอนให้ความรู้มา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : พิธีเปิด โครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด รุ่นที่ 2

     เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559 นายดำเนิน เพียรค้า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปรตาจีนบุรี เขต 1 มอบให้นายมณฑล วัฒนศฤงคาร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด รุ่นที่ 2 (อ.ศรีมหาโพธิ และ อ.ประจันตคาม) ระหว่างวันที่ 9-11 มิถุนายน 2559 โดยความร่วมมือของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการและ สำนักงาน ป.ป.ส. มีมติให้สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำปี 2559 โดยมีลูกเสือเนตรนารี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านแหลมไผ่

     เวลา 10.20 น. นายดำเนิน เพียรค้า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 เข้าตรวจเยี่ยม โรงเรียนบ้านแหลมไผ่ อ.เมืองปราจีนบุรี เพื่อมอบแนวทางในการจัดกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสนอแนะ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียน โดย นายสุรศักดิ์ แสงบุราณ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู ให้การต้อนรับและอำนวยการให้ข้อมูลแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้วยความยินดี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านบางรุ่งโรจน์
หัวข้อข่าว : กิจกรรมไหว้ครู

     วันที่ ๙ มิถุนายน 2559 โรงเรียนบ้านบางรุ่งโรจน์ นำโดย นายเด่นชัย แจ้งเจริญ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยข้าราชการครู จัดกิจกรรมไหว้ครูและกล่าวคำปฏิญาณตน เพื่อให้นักเรียนแสดงความเคารพและระลึกถึงบุญคุณของครูอาจารย์ ความผูกพันใกล้ชิดระหว่างครูกับศิษย์ ความรัก ความเมตตา ของครูต่อศิษย์ ซึ่งนักเรียนทุกคนได้ตั้งใจตกแต่งพานไหว้ครูและช่อดอกไม้ เพื่อแสดงความรักและระลึกถึงพระคุณของคุณครูอย่างพร้อมเพรียงและเป็นระเบียบเรียบร้อยดี ......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 35/130 ->
<< 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 >>

[เข้าสู่ระบบ] ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี 1
เนื่องจากงาน ปชส.ได้ติดตั้ง เซิฟเวอร์ใหม่ ใช้การได้ดีแล้ว ให้ใช้ชื่อกับรหัสผ่านเดิมที่เคยใช้งานอยู่ หากมีข้อสงสัยโปรดโทรถาม คุณปรีชา คุณธนู หรือ คุณกองแก้ว
โทร : 037-211362 sptpj.pr@gmail.com