[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[ e-news] [Home]
ผู้ใช้งาน 13 ท่าน จำนวนผู้ชม 2263213 ครั้ง

ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี 1
กำลังแสดงหน้าที่ 35/ ->
<< 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 >>
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
หัวข้อข่าว : รับการประเมินตรวจสอบคุณภาพการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาฯ

     เมื่อวันพุธที่ 29 มิถุนายน 2559 คณะครู – นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม ให้การต้อนรับ คณะผู้ตรวจสอบคุณภาพการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยท่าน ผอ.อำนาจ แกมนิล ผอ.วรรณชัย ฉิมไทย และ ผอ.นงนิตย์ สังขภิญโญ โดยคณะประเมิน ได้เยี่ยมชมอาคารสถานที่ ห้องเรียนและให้กำลังใจคุณครูตามห้องเรียนต่าง ๆ ภายในโรงเรียน ในการตรวจฯ ครั้งนี้ ทางโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม ขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่าน ที่ได้ให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ ในการนำไปปรับปรุงและพัฒนาโรงเ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :วัดประสาธน์รังสรรค์
หัวข้อข่าว : รณรงค์การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ

     เมื่อวันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2559 นายปราโมทย์ ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ ได้ประชุมปรึกษาหารือคณะครูภายในโรงเรียน เพื่อจัดกิจกรรม “6 สัปดาห์ประชามติ” ในการจะเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการออกเสียงประชามติ โดยเรียนรู้ประชาธิปไตยจากประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติทั้งในโรงเรียน ครอบครัวและชุมชนของตนเอง ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปราจีนบุรี เลขที่ 333 หมู่ 11 ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ได้ขอความร่วมมือให้โรงเรียนช่วยเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้มี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :วัดประสาธน์รังสรรค์
หัวข้อข่าว : การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

     เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2559 คณะครู – นักเรียนโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ ให้การต้อนรับ คณะการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA) คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ประกอบด้วย น.ส.รัตนาภรณ์ ศรีสรวย รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 นายวิชัย โกชิน ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 นางบัวบาง บุญอยู่ ศน.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 และนางศุภาวีร์ สิทธิภาณุพงศ์ ศน.สพป.ปราจ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนมารีวิทยา
หัวข้อข่าว : การเลือกตั้งสภานักเรียน ระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2559

     โรงเรียนมารีวิทยา ปราจีนบุรี ได้จัดกิจกรรม "ประชาธิปไตยเจ้าตัวเล็ก" ของนักเรียนระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2559 วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้เด็กสามารถเป็นทั้งผู้นำและผู้ตามที่ดี รู้จักทำงานและมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น ปลูกฝังให้เด็กมีวินัยและมีความรับผิดชอบในหน้าที่ กล้าแสดงออกและมีความมั่นใจในตนเอง อีกทั้งรู้จักวางแผนการทำงานได้อย่างเหมาะสม ในโอกาสการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ซิสเตอร์ยุวดี ล้อคำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมารีวิทยา ปราจีนบุุรี และผู้ช......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านวังทะลุ
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันสุนทรภู่ โรงเรียนบ้านวังทะลุ

     โรงเรียนบ้านวังทะลุ จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ เพื่อให้ความรู้แก่นักเรียนและเปิดโอกาสทางความรู้และสร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่นักเรียนผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ตัวละครเรื่องพระอภัยมณี โดยการประกวดแข่งขันการวาดภาพระบายสี การแต่งกลอน และการอ่านทำนองเสนาะ มีการแสดงสดุดีท่านสุนทรภู่ การประกวดแต่งตัวตัวละครเรื่องพระอภัยมณี การแสดงละครเรื่องพระอภัยมณี ตอนหนีนางผีเสื้อสมุทร และเกมบิงโกคำศัพท์ ซึ่งจัดกิจกรรมโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย โรงเรียนบ้านวังทะลุ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านวังทะลุ
หัวข้อข่าว : การอบรมขยายผลโครงการอบรมหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติดโรงเรียนบ้านวังทะลุ

     โรงเรียนบ้านวังทะลุ จัดการอบรมขยายผลโครงการอบรมหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ในวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2559 เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและหลีกเลี่ยงภัยจากยาเสพติดเพื่อตนเองและผู้อื่น อีกทั้งลูกเสือเนตรนารีโรงเรียนบ้านวังทะลุยังร่วมกันให้คำปณิธานลูกเสือต้านภัยยาเสพร่วมกันอีกด้วย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านวังทะลุ
หัวข้อข่าว : การจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

     ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :วัดประสาธน์รังสรรค์
หัวข้อข่าว : วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

     ตามที่ทางราชการจึงได้กำหนดให้วันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปีเป็น “วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ” หรือ “วันลูกเสือ” ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ได้ทรงสถาปนากิจการลูกเสือไทยขึ้น เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2454 นั้น ทางโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ได้จัดกิจกรรมเพื่อเป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ในวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 โดยมีนางสาววราภรณ์ เครือเพ็ชร์ ครูโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ ในฐานะรองผู้อำนวยการกองลูกเสือ-เนตรนารีของโรงเรียน ได้นำพวงมาลาไปถวาย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :วัดประสาธน์รังสรรค์
หัวข้อข่าว : การตรวจสอบคุณภาพการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาฯ

     เมื่อวันพุธที่ 29 มิถุนายน 2559 คณะครู – นักเรียนโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ ให้การต้อนรับ คณะผู้ตรวจสอบคุณภาพการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 ผู้ตรวจสอบคุณภาพการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ซึ่งเป็นคณะกรรมการชุดที่ 17 ประกอบด้วย นายพงษ์เทพ สืบพิลา ผอ.โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม นางสาวกุลธิดา ภูวนเจริญ ผอ.โรงเรียนบ้านโปร่......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนมารีวิทยา
หัวข้อข่าว : กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

     เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2559 โรงเรียนมารีวิทยา ปราจีนบุรี ร่วมเดินขบวนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน และรณรงค์การป้องกันโรคไข้เลือดออก ในภาคบ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด กีฬาฟุตซอลของคณะครูและนักเรียน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านโป่งไผ่
หัวข้อข่าว : กิจกรรมจิตอาสาของพนักงาน hgst

     วันที่ 23 เดือน มิถุนายน 2559 พนักงานจากบริษัท hgst (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดกิจกรรมจิตอาสา เพื่อช่วยพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียนบ้านโป่งไผ่ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ทางผุู้บริหารและคณะครูมีความยินดีและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดหัวไผ่ อ.บ้านสร้าง

     เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2559 นายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 มอบให้นายนพรัตน์ เทพตะขบ รอง ผอ.สพป. ไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดหัวไผ่ อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี โดยพบปะคณะครู ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดหัวไผ่ โดยมีนางสาวเบญจา นาคพงษ์ รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหัวไผ่ ให้การต้อนรับ ….ซึ่งโรงเรียนดังกล่าวเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ไม่มีผู้บริหารสถานศึกษา มีคุณครู 2 ทำการสอนคนละ 3 ชั้นเรียน ขาดแคลนคุณครูจึงจัดการเรียนการสอนโดยครูตู้ ในระบบ DLTV มีคุณครูกำกับการเรียนการสอน พร้อมนี้ โรงเรียนได้ร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดอินทาราม
หัวข้อข่าว : กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

     วันที่ 16 มิถุนายน 2559 โรงเรียนวัดอินทาราม นำโดย นายรัฐพงษ์ สุวรรณา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอินทาราม พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ได้ต้อนรับคณะประเมินกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ จากกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีนายมณฑล วัฒนฤศงคาร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1และคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมให้การต้อนรับและเยี่ยมชมกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ของโรงเรียน ซึ่งคณะกรรมการได้กล่าว ชื่นชม แนะนำ การจัดกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน ที่ช่วยให้นักเรียนได้มีความรู้ ความสามารถด้านต่างๆ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ประชุมคุณครูโรงเรียนแกนนำโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน และการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน ปีงบประมาณ 2559

     เมื่อวันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 โดยนางน้ำทิพย์ เพ็ชรกำจัด พร้อมด้วย นางเปรมใจ อิฐอมรชัย ศึกษานิเทศก์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ได้ประชุมคุณครูโรงเรียนแกนนำโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน และการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน ปีงบประมาณ 2559 จากอำเภอต่าง ๆ จำนวน 12 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านแหลมหิน , ชุมชนบ้านขอนขว้าง, วัดประสาธน์รังสรรค์, บ้านหนองงูเหลือม, บ้านบางขาม, อนุบาลศรีมโหสถ, อนุบาลประจันตคาม, วัดหนองคุ้ม, วัดพรหมรังสีมิตรภาพที่ 1, บ้านท่า......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนมารีวิทยา
หัวข้อข่าว : วจนพิธีกรรมน้อมจิตรำลึกถึงพระสังฆราชเปโตร ลัมแบรต์ เดอ ลา ม็อต

     วันที่ 15 มิถุนายน ของทุกปี โรงเรียนมารีวิทยา ปราจีนบุรี จัดวจนพิธีกรรมน้อมจิตรำลึกถึงพระสังฆราชเปโตร ลัมแบรต์ เดอ ลา ม็อต ผู้ก่อตั้งคณะรักกางเขน แห่งจันทบุรี อีกทั้งมีการจัดบอร์ดนิทรรศการความรู้เกี่ยวกับประวัติของท่านลัมแบรต์ ให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้ วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติของท่าน เกิดการเรียนรู้ในศาสนาที่ต่างความเชื่อกัน เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม ตามแบบอย่างของท่านลัมแบรต์ และสามารถนำความรู้ ประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้ในช......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 35/130 ->
<< 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 >>

[เข้าสู่ระบบ] ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี 1
เนื่องจากงาน ปชส.ได้ติดตั้ง เซิฟเวอร์ใหม่ ใช้การได้ดีแล้ว ให้ใช้ชื่อกับรหัสผ่านเดิมที่เคยใช้งานอยู่ หากมีข้อสงสัยโปรดโทรถาม คุณปรีชา คุณธนู หรือ คุณกองแก้ว
โทร : 037-211362 sptpj.pr@gmail.com