[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[ e-news] [Home]
ผู้ใช้งาน 15 ท่าน จำนวนผู้ชม 2263205 ครั้ง

ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี 1
กำลังแสดงหน้าที่ 36/ ->
<< 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 >>
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนมารีวิทยา
หัวข้อข่าว : การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559

     เมื่อวันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2559 โรงเรียนมารีวิทยา จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบนโยบาย แนวทางการบริหารงานและความเคลื่อนไหวทางด้านการจัดการศึกษาของโรงเรียน อีกทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอแนะแสดงความคิดเห็นในด้านต่าง ๆ และเป็นการประสานความร่วมมือ สร้างความเข้าใจอันดีระหว่างบ้านกับโรงเรียน โดยจัดการประชุมผู้ปกครอง ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมารีวิทยา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนมารีวิทยา
หัวข้อข่าว : โรงเรียนมารีวิทยา ปราจีนบุรี จัดพิธีเทิดพระเกียรติและพิธีไหว้ครู

      เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559 คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนมารีวิทยา ปราจีนบุรี ร่วมพิธีเทิดพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และหลังจากเสร็จสิ้นพิธีเทิดพระเกียรติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นักเรียนโรงเรียนมารีวิทยาตั้งแต่ระดับอนุบาล - ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้ร่วมพิธีไหว้ครูเพื่อปวารณาตัวและแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครูบาอาจารย์ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านโป่งไผ่
หัวข้อข่าว : กิจกรรมดั๊บเบิ้ล เอ รักษ์สิ่งแวดล้อม

     วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2559 โรงเรียนบ้านโป่งไผ่ นำโดย ผอ.สุนี จันทนิมิ และคณะครูได้ให้การต้อนรับคณะทีมงานของบริษัทดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) ซึ่งดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการดั๊บเบิ้ล เอ รักษ์สิ่งแวดล้อม โดยการจัดกิจกรรมเป็นฐานให้ความรู้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ของโรงเรียนบ้านโป่งไผ่ ตำบลท่าตูม นักเรียนได้รับความรู้และความสนุกสนานเป็นอย่างมาก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านโป่งไผ่
หัวข้อข่าว : กิจกรรมไหว้ครู

     วัน พฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา ทางโรงเรียนบ้านโป่งไผ่ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู นำโดยผอ.สุนี จันทนิมิ เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วยคณะครูทุกท่านอย่างพร้อมเพรียง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลเมืองปราจีนบุรี
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันไหว้ครู

     ผอ.สันต์ สงวนสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองปราจีนบุรี เป็นประธานพิธีไหว้ครู ของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเมืองปราจีนบุรี ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559 เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูกตเวทิตา และระลึกถึงพระคุณของครู อาจารย์ ที่ได้อบรมสั่งสอนให้ความรู้มา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : พิธีเปิด โครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด รุ่นที่ 2

     เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559 นายดำเนิน เพียรค้า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปรตาจีนบุรี เขต 1 มอบให้นายมณฑล วัฒนศฤงคาร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด รุ่นที่ 2 (อ.ศรีมหาโพธิ และ อ.ประจันตคาม) ระหว่างวันที่ 9-11 มิถุนายน 2559 โดยความร่วมมือของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการและ สำนักงาน ป.ป.ส. มีมติให้สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำปี 2559 โดยมีลูกเสือเนตรนารี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านแหลมไผ่

     เวลา 10.20 น. นายดำเนิน เพียรค้า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 เข้าตรวจเยี่ยม โรงเรียนบ้านแหลมไผ่ อ.เมืองปราจีนบุรี เพื่อมอบแนวทางในการจัดกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสนอแนะ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียน โดย นายสุรศักดิ์ แสงบุราณ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู ให้การต้อนรับและอำนวยการให้ข้อมูลแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้วยความยินดี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านบางรุ่งโรจน์
หัวข้อข่าว : กิจกรรมไหว้ครู

     วันที่ ๙ มิถุนายน 2559 โรงเรียนบ้านบางรุ่งโรจน์ นำโดย นายเด่นชัย แจ้งเจริญ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยข้าราชการครู จัดกิจกรรมไหว้ครูและกล่าวคำปฏิญาณตน เพื่อให้นักเรียนแสดงความเคารพและระลึกถึงบุญคุณของครูอาจารย์ ความผูกพันใกล้ชิดระหว่างครูกับศิษย์ ความรัก ความเมตตา ของครูต่อศิษย์ ซึ่งนักเรียนทุกคนได้ตั้งใจตกแต่งพานไหว้ครูและช่อดอกไม้ เพื่อแสดงความรักและระลึกถึงพระคุณของคุณครูอย่างพร้อมเพรียงและเป็นระเบียบเรียบร้อยดี ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 8 มิถุนายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ประชุมประธานเขตคุณภาพ ตามโครงการแข่งขันกีฬานักเรียน

     เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2559 นายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 มอบให้นายมณฑล วัฒนศฤงคาร รอง ผอ.สพป. เป็นประธานการประชุมประธานเขตคุณภาพ ทุกเขต ตามโครงการแข่งขันกีฬานักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 เพื่อจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่ง จะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 4 – 14 กรกฎาคม 2559 ณ สนามกีฬาโรงเรียนต่าง ๆ คือ โรงเรียนบ้านแหลมหิน , โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ , โรงเรียนวัดเลียบ และโรงเรียนอนุบาลเมืองปราจีนบุรี โดยประชุม ณ ห้องประชุมศ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 8 มิถุนายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านบางรุ่งโรจน์

     เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2559 นายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 มอบให้นายนพรัตน์ เทพตะขบ ปฏิบัติหน้าที่ รอง ผอ.สพป. ไปตรวจราชการที่โรงเรียนบ้านบางรุ่งโรจน์ ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ในเขต อ.บ้านสร้าง เพื่อเป็นกำลังใจให้คณะครู ทั้งนี้ได้พบปะเพื่อนครูและนักเรียนในห้องเรียน ดูนักเรียนได้เรียนรู้ ผ่านทางไกล ผ่านระบบDLIT พร้อมมีคุณครูกำกับการเรียนการสอน โดยได้รับการต้อนรับจาก นายเด่นชัย แจ้งเจริญ รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูโรงเรียนบ้านบางรุ่งโรจน์ เขตคุณภาพบ้านสร้าง 2 ให้การต้อ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนมารีวิทยา
หัวข้อข่าว : อบรมการพัฒนาสื่อและกระบวนการคิดของคณะครูระดับปฐมวัย

      เมื่อวันที่ 4 - 5 มิถุนายน 2559 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน จัดอบรม "การพัฒนาสื่อและกระบวนการคิด" สำหรับครูระดับปฐมวัย ในโครงการพัฒนาผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนในระดับจังหวัดปราจีนบุรี ปีงบประมาณ 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 2 โรงเรียนมารีวิทยา ปราจีนบุรี วิทยากรอบรม โดย นางอรวรรณ งามดี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดอินทาราม
หัวข้อข่าว : อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ สนุกกับภาษา พัฒนาปัญญาและสมอง ”

     วันที่ 4 มิถุนายน 2559 เขตคุณภาพบ้านสร้าง 2 ได้รับเกียรติจาก นายดำเนิน เพียรค้า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 มาเป็นประธานเปิดการอบรม อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ สนุกกับภาษา พัฒนาปัญญาและสมอง ” ในโครงการพัฒนาครูสู่คุณภาพการอ่านออกเขียนได้ พร้อมด้วยนายนพรัตน์ เทพตะขบ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1และ นางสาวชุตินันท์ จันทรเสนานนท์ ศึกษานิเทศก์ ผู้ดูแลรับผิดชอบเขตคุณภาพบ้านสร้าง 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาการอ่านออก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านมาบเหียง

     วันที่ 2 มิถุนายน 2559 นายดำเนิน เพียรค้า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ติดตามการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” โรงเรียนบ้านมาบเหียง อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี เพื่อจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ปฏิบัติและเรียนรู้ด้วยตนเองมากขึ้น นักเรียนได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพ และมีความสุขในการเรียนรู้อย่างแท้จริง โดยมีคณะครูให้การต้อนรับ และร่วมกิจกรรมดังกล่าว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดลำดวน
หัวข้อข่าว : จิตอาสา ม.สวนดุสิต ที่โรงเรียนวัดลำดวน

     เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ โรงเรียนวัดลำดวน โดย ผอ.วิรัตน์ อรัญญิก พร้อมด้วยคณะครู ได้ต้อนรับคณะนักศึกษาคณะครุศาสตร์ศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก จำนวนกว่า ๕๐ คน ได้มาออกค่ายกิจกรรมจิตสาธารณะพัฒนาโรงเรียนวัดลำดวน ร่วมกันผลิตสื่อการเรียนการสอน จัดห้องเรียน ปรับปรุงสนามเด็กเล่นให้มีสีสรรสวยงาม โรงเรียนวัดลำดวนขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดลำดวน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดลำดวน จัดกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา

      เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ นายวิรัตน์ อรัญญิก ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลำดวน พร้อมด้วยคณะครู ได้นำนักเรียนชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เดินแถวจากโรงเรียน มาทำบุญ ณ วัดลำดวน เพื่อประกอบกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นวันประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นักเรียนได้เรียนรู้ประวัติและความสำคัญของวันวิสาขบูชาจากพระอาจารย์ที่ได้ให้ความรู้แก่นักเรียน ทั้งยังได้ปฏิบัติธรรมรับฟังธรรมเทศนา และได้ร่วมกันถวายดอกไม้ธูปเทียนและเวียนเทียนรอบอุโบสถ......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 36/130 ->
<< 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 >>

[เข้าสู่ระบบ] ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี 1
เนื่องจากงาน ปชส.ได้ติดตั้ง เซิฟเวอร์ใหม่ ใช้การได้ดีแล้ว ให้ใช้ชื่อกับรหัสผ่านเดิมที่เคยใช้งานอยู่ หากมีข้อสงสัยโปรดโทรถาม คุณปรีชา คุณธนู หรือ คุณกองแก้ว
โทร : 037-211362 sptpj.pr@gmail.com