[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[ e-news] [Home]
ผู้ใช้งาน 15 ท่าน จำนวนผู้ชม 2181807 ครั้ง

ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี 1
กำลังแสดงหน้าที่ 36/ ->
<< 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 >>
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 8 มิถุนายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ประชุมประธานเขตคุณภาพ ตามโครงการแข่งขันกีฬานักเรียน

     เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2559 นายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 มอบให้นายมณฑล วัฒนศฤงคาร รอง ผอ.สพป. เป็นประธานการประชุมประธานเขตคุณภาพ ทุกเขต ตามโครงการแข่งขันกีฬานักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 เพื่อจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่ง จะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 4 – 14 กรกฎาคม 2559 ณ สนามกีฬาโรงเรียนต่าง ๆ คือ โรงเรียนบ้านแหลมหิน , โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ , โรงเรียนวัดเลียบ และโรงเรียนอนุบาลเมืองปราจีนบุรี โดยประชุม ณ ห้องประชุมศ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 8 มิถุนายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านบางรุ่งโรจน์

     เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2559 นายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 มอบให้นายนพรัตน์ เทพตะขบ ปฏิบัติหน้าที่ รอง ผอ.สพป. ไปตรวจราชการที่โรงเรียนบ้านบางรุ่งโรจน์ ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ในเขต อ.บ้านสร้าง เพื่อเป็นกำลังใจให้คณะครู ทั้งนี้ได้พบปะเพื่อนครูและนักเรียนในห้องเรียน ดูนักเรียนได้เรียนรู้ ผ่านทางไกล ผ่านระบบDLIT พร้อมมีคุณครูกำกับการเรียนการสอน โดยได้รับการต้อนรับจาก นายเด่นชัย แจ้งเจริญ รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูโรงเรียนบ้านบางรุ่งโรจน์ เขตคุณภาพบ้านสร้าง 2 ให้การต้อ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนมารีวิทยา
หัวข้อข่าว : อบรมการพัฒนาสื่อและกระบวนการคิดของคณะครูระดับปฐมวัย

      เมื่อวันที่ 4 - 5 มิถุนายน 2559 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน จัดอบรม "การพัฒนาสื่อและกระบวนการคิด" สำหรับครูระดับปฐมวัย ในโครงการพัฒนาผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนในระดับจังหวัดปราจีนบุรี ปีงบประมาณ 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 2 โรงเรียนมารีวิทยา ปราจีนบุรี วิทยากรอบรม โดย นางอรวรรณ งามดี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดอินทาราม
หัวข้อข่าว : อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ สนุกกับภาษา พัฒนาปัญญาและสมอง ”

     วันที่ 4 มิถุนายน 2559 เขตคุณภาพบ้านสร้าง 2 ได้รับเกียรติจาก นายดำเนิน เพียรค้า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 มาเป็นประธานเปิดการอบรม อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ สนุกกับภาษา พัฒนาปัญญาและสมอง ” ในโครงการพัฒนาครูสู่คุณภาพการอ่านออกเขียนได้ พร้อมด้วยนายนพรัตน์ เทพตะขบ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1และ นางสาวชุตินันท์ จันทรเสนานนท์ ศึกษานิเทศก์ ผู้ดูแลรับผิดชอบเขตคุณภาพบ้านสร้าง 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาการอ่านออก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านมาบเหียง

     วันที่ 2 มิถุนายน 2559 นายดำเนิน เพียรค้า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ติดตามการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” โรงเรียนบ้านมาบเหียง อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี เพื่อจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ปฏิบัติและเรียนรู้ด้วยตนเองมากขึ้น นักเรียนได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพ และมีความสุขในการเรียนรู้อย่างแท้จริง โดยมีคณะครูให้การต้อนรับ และร่วมกิจกรรมดังกล่าว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดลำดวน
หัวข้อข่าว : จิตอาสา ม.สวนดุสิต ที่โรงเรียนวัดลำดวน

     เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ โรงเรียนวัดลำดวน โดย ผอ.วิรัตน์ อรัญญิก พร้อมด้วยคณะครู ได้ต้อนรับคณะนักศึกษาคณะครุศาสตร์ศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก จำนวนกว่า ๕๐ คน ได้มาออกค่ายกิจกรรมจิตสาธารณะพัฒนาโรงเรียนวัดลำดวน ร่วมกันผลิตสื่อการเรียนการสอน จัดห้องเรียน ปรับปรุงสนามเด็กเล่นให้มีสีสรรสวยงาม โรงเรียนวัดลำดวนขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดลำดวน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดลำดวน จัดกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา

      เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ นายวิรัตน์ อรัญญิก ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลำดวน พร้อมด้วยคณะครู ได้นำนักเรียนชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เดินแถวจากโรงเรียน มาทำบุญ ณ วัดลำดวน เพื่อประกอบกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นวันประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นักเรียนได้เรียนรู้ประวัติและความสำคัญของวันวิสาขบูชาจากพระอาจารย์ที่ได้ให้ความรู้แก่นักเรียน ทั้งยังได้ปฏิบัติธรรมรับฟังธรรมเทศนา และได้ร่วมกันถวายดอกไม้ธูปเทียนและเวียนเทียนรอบอุโบสถ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ประชุมผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2559 เขตคุณภาพประจันตคาม 2

     เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 นายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 มอบให้นายนพรัตน์ เทพตะขบ รอง ผอ.สพป. และศนเปรมใจ อิฐอมรชัย ศึกษานิเทศก์ประจำเขตคุณภาพประจันตคาม 2 เพื่อมอบนโยบายในการปฏิบัติงานให้แก่ ผู้บริหาร ครูวิชาการ เขตคุณภาพประจันตคาม 2 ใช้เป็นแนวทางในการจัดการศึกษา ในปีการศึกษา 2559 ณ โรงเรียนวัดหนองคุ้ม อ.ประจันตคาม......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ประชุมผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2559 เขตคุณภาพประจันตคาม 3

     เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 นายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2559 เขตคุณภาพประจันตคาม 3 ณ โรงเรียนวัดพรหมรังษีมิตรภาพที่ 1 อ.ประจันตคาม โดยมีคณะผู้บริหารสถานศึกษาให้การต้อนรับเป็นอย่างดี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านโป่งไผ่
หัวข้อข่าว : การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

     เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา นักเรียนโรงเรียนบ้านโป่งไผ่ ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ ได้สัมมนาเชิงปฏิบัตการ"การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น" จากเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ บริษัท โตชิบา เซมิคอนดัคเตอร์(ประเทศไทย)จำกัด เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริการส่วนตำบลท่าตูม และพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ซึ่งคณะครูและนักเรียนได้ร่วมกิจกรรม และการฝึกปฏิบัติจริง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ผอ.เขต ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดเนินผาสุก

     วันที่ 25 พฤษภาคม 2559 นายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ได้ไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดเนินผาสุก อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี เพื่อพบปะพูดคุย และเป็นกำลังใจให้เพื่อนครู โดยมีคณะครูให้การต้อนรับ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ผอ.เขต ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดสามัคคีภิรมย์

     เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 นายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ได้ไปเยี่ยมโรงเรียนวัดสามัคคีภิรมย์ อ.เมืองปราจีนบุรี เพื่อพบปะพูดคุย และเป็นกำลังใจให้เพื่อนครู โดยนายธนูศิลป์ แก้วผง รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสามัคคีภิรมย์ ให้การต้อนรับ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ประชุมประธานเขตคุณภาพสัญจร ครั้งที่ 5

     วันที่ 25 พฤษภาคม 2559 นายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมประธานเขตคุณภาพสัญจร นายมณฑล วัฒนศฤงคาร รอง ผอ.สพป. และคณะศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุมประธานเขตคุณภาพสัญจร ครั้งที่ 5 ณ รร. อนุบาลศรีมโหสถ อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี โดยมีนายอำนาจ แกมนิล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถและคณะครูให้การต้อนรับเป็นอย่างดี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ออกติดตามโครงการอ่านออก เขียนได้ ของโรงเรียนในเขตอำเภอศรีมโหสถ

     วันที่ 25 พฤษภาคม 2559 นายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 มอบให้นายมณฑล วัฒนศฤงคาร รอง ผอ.สพป. พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ออกติดตามโครงการอ่านออก เขียนได้ รร. วัดต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ และ รร. วัดสระมะเขือ โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาให้การต้อนรับเป็นอย่างดี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :วัดประสาธน์รังสรรค์
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันวิสาขบูชา

      เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2559 คณะครู - นักเรียนโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ ได้จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชาขึ้น ณ วัดศรีเงินเจริญสุข เพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาวพุทธ ซึ่งวันวิสาขบูชา ถือเป็นวันสำคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนา มีการทำพิธีพุทธบูชา เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระวิสุทธิคุณ พระปัญญาคุณ และพระมหากรุณาธิคุณ ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีต่อมวลมนุษย์และสรรพสัตว์ สำหรับพุทธศาสนิกชนทุกคน อีกทั้งเพื่อเป็นการรำลึกถึงเหตุการณ์อันน่าอัศจรรย์ทั้ง 3 ประการ ที่มาบังเกิดในวันเดีย......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 36/130 ->
<< 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 >>

[เข้าสู่ระบบ] ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี 1
เนื่องจากงาน ปชส.ได้ติดตั้ง เซิฟเวอร์ใหม่ ใช้การได้ดีแล้ว ให้ใช้ชื่อกับรหัสผ่านเดิมที่เคยใช้งานอยู่ หากมีข้อสงสัยโปรดโทรถาม คุณปรีชา คุณธนู หรือ คุณกองแก้ว
โทร : 037-211362 sptpj.pr@gmail.com