[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[ e-news] [Home]
ผู้ใช้งาน 10 ท่าน จำนวนผู้ชม 2263188 ครั้ง

ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี 1
กำลังแสดงหน้าที่ 38/ ->
<< 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 >>
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดลำดวน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดลำดวน ร่วมงานเดินขบวนเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ

      เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙ ผอ.วิรัตน์ อรัญญิก คณะครูโรงเรียนวัดลำดวน พร้อมด้วยคณะครู เขตคุณภาพเมืองปราจีนบุรี ๒ ร่วมงานเดินขบวนเทิดพระเกียรติ ๖๑ พรรษา สมเด็จพระเทพฯสยามบรมราชกุมารี เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ซึ่งมีพสกนิกรชาวจังหวัดปราจีนบุรีทุกภาคส่วนพร้อมใจใส่เสื้อสีม่วงเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างคับคั่ง ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดลำดวน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดลำดวน "ต้อนรับครูคนใหม่"

      เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ โรงเรียนวัดลำดวน โดย ผอ.วิรัตน์ อรัญญิก พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนวัดลำดวน ให้การต้อนรับ คุณครูกาญจนา เริ่มภักตร์ และคุณครูศาศวัต ดวงวิเชียร ที่ได้มาช่วยราชการโรงเรียนวัดลำดวน ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ ขอต้อนรับคุณครูคนใหม่สู่รั้วโรงเรียนวัดลำดวน ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดลำดวน
หัวข้อข่าว : “กิจกรรม ปัจฉิมนิเทศ” โรงเรียนวัดลำดวน

      เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙ นายวิรัตน์ อรัญญิก ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลำดวน จัดกิจกรรม ปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ที่จบการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๘ ร่วมพิธีผูกแขนสู่ขวัญ อำลาน้อง ๆ ยังความซาบซึ้งและประทับใจซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีแก่รุ่นน้อง ๆ ต่อไป คุณครูทุกคนร่วมเป็นกำลังแรงใจให้นักเรียนเป็นคนดี มีคุณภาพ ประสบความสำเร็จ ในชีวิต เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าของสังคมต่อไป ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดลำดวน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดลำดวน ร่วมจัดงานมหกรรมวิชาการ

      เมื่อวันที่ ๒๘- ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ โรงเรียนวัดลำดวน โดย ผอ.วิรัตน์ อรัญญิก และคณะครู ร่วมกับสำนักงานเขตคุณภาพเมืองปราจีนบุรี ๒ ได้จัดแสดงผลงานทางวิชาการของนักเรียนและครู ในงานมหกรรมวิชาการพัฒนาการการอ่านและการเขียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต ๑ ณ โรงเรียนบ้านแหลมหิน อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี พร้อมนำนักเรียนคนเก่งตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการได้รับรางวัลเหรียญทองกันถ้วนหน้า ขอขอบคุณคณะครู และผู้ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดลำดวน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดลำดวนจัดกิจกรรม “OPEN HOUSE DAY ”

      เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙ โรงเรียนวัดลำดวน นำโดย ผอ. วิรัตน์ อรัญญิก คณะครู และนักเรียนได้ร่วมกันจัดกิจกรรมวันวิชาการเปิดรั้วโรงเรียน “OPEN HOUSE DAY ” ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ เพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของโรงเรียนสู่ชุมชน กิจกรรมหลากหลาย ผู้ปกครอง ชุมชน ให้ความสนใจร่วมงานกันอย่างคับคั่ง ชมผลงานและการแสดงของบุตรหลาน ร่วมชื่นชมยินดีในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โดย รองรัตนาภรณ์ ศรีสรวย รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต ๑ เป็นประธานพิธีม......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดลำดวน
หัวข้อข่าว : ประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดลำดวน

      เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙ โรงเรียนวัดลำดวน นำโดย ผอ. วิรัตน์ อรัญญิก และคณะครู จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน พร้อมมอบเงินค่าอุปกรณ์การเรียน เงินค่าเครื่องแบบนักเรียนแก่นักเรียนทุกระดับชั้น ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ในการนี้โรงเรียนได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและชี้แจงแนวนโยบายในปีการศึกษาต่อไป ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดลำดวน
หัวข้อข่าว : นิทรรศการแสดงผลงานนักเรียน ว.ล.ด. ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

     เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดลำดวน ได้จัดนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ขึ้น ณ บริเวณลานปฏิบัติธรรม อาคารเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ เพื่อเป็นการแสดงผลงานนักเรียน และนำเสนอความสำเร็จด้านการจัดการศึกษาประมวลภาพกิจกรรมในรอบปีที่ผ่านมา โดยนายวิรัตน์ อรัญญิก ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลำดวน เป็นประธานในการจัดงานฯ ภายในงานมีการจัดแสดงผลงานของนักเรียน กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ เกมการศึกษา การแสดงผลงานครู- นักเรียนนักเรียนได้รับความรู้ ความสนุกสนานจากการที่ได้เข้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดลำดวน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดลำดวน จัดกิจกรรม “การเลือกตั้งสภานักเรียน”

      เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙ โรงเรียนวัดลำดวน โดย ผอ.วิรัตน์ อรัญญิก คณะครูและนักเรียน จัดกิจกรรม “การเลือกตั้งสภานักเรียน” เป็นกิจกรรมที่สำคัญในการมีส่วนร่วมของนักเรียน เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยขั้นพื้นฐาน จึงจำเป็นให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการเลือกตั้งตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยกำหนด เพื่อให้นักเรียนเกิดความตระหนัก มีจิตสำนึกในการนำระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยไปใช้ในชีวิตประจำวันในฐานะเป็นพลเมืองดีในสังคมประชาธิปไตย ประธานนักเ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดลำดวน
หัวข้อข่าว : ลำดวน จัดกิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

      เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๙ โรงเรียนวัดลำดวน จัดกิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารีสามัญ สามัญ และลูกเสือสำรอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนวัดลำดวน โดยคณะผู้กำกับลูกเสือโรงเรียนวัดลำดวน จัดกิจกรรมเดินทางไกลศึกษาแหล่งเรียนรู้ และผจญภัยตามฐานต่าง ๆ ฝึกทักษะต่าง ๆ ณ ดาษดาแกลลอรี ตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ลูกเสือ – เนตรนารีสามัญ สามัญ และลูกเสือสำรองได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย และสนุกสนาน ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 6 เมษายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดอินทาราม
หัวข้อข่าว : วันปัจฉิมนิเทศ

     วันที่ 31 มีนาคม 2559 นายรัฐพงษ์ สุวรรณา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอินทาราม พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2558 รวมจำนวน 24 คน โดยโรงเรียนได้เชิญผู้ปกครองนักเรียน เพื่อร่วมแสดงความยินดีและความภาคภูมิใจของบุตร - หลาน ซึ่งโรงเรียนมีกิจกรรมมอบระเบียนแสดงผลการเรียน(ปพ.1),มอบเกียรติ-บัตรนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงแก่โรงเรียน , การผูกแขนสู่ขวัญ ฯลฯ ถือเป็นกิจกรรมสร้างความประทับใจให้กับนักเรียนที่เรียนจ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :นคเรศ
หัวข้อข่าว : การประผู้ปกครองนักเรียน

     วันที่ 31 มีนาคม 2559 โรงเรียนบ่อแร่-ธารเลา ได้ประชุมผู้ปกครองนักเรียนแจ้งผลงานปีการศึกษา 2558 ที่ผ่านมา พร้อมทั้งแจกเงินค่าเสื้อผ้า อุปกรณ์การเรียน ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :นคเรศ
หัวข้อข่าว : กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

     วันที่ 28 มีนาคม 2559 กศน. อำเภอเมืองปราจีนบุรี ได้มาจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน โดยรถโมบายห้องสมุดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ่อแร่-ธารเลา ทางโรงเรียนจึงขอขอบพระคุณมากที่มีกิจกรรมที่ดีมาส่งเสริมให้กับนักเรียน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดอินทาราม
หัวข้อข่าว : กิจกรรมสานสัมพันธ์ฉันท์พี่น้อง

      วันที่ 23 มีนาคม 2559 เขตคุณภาพบ้านสร้าง 2 ได้รับเกียรติจาก นายปรัชญา สมบูรณ์ทรัพย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 มาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ณ โรงเรียนวัดอินทาราม การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1. เพื่อส่งเสริมทักษะความสามารถด้านกีฬาของนักเรียน 2. เพื่อให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ในการพัฒนาร่างกายตนเองให้สมบูรณ์แข็งแรงc]tห่างไกลจากสารเ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :Anubanprachantakham School
หัวข้อข่าว : การประเมินคงสภาพโรงเรียนในฝัน

     เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2559 นายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 มอบให้นายชัยณรงค์ ห่วงบุญรอด ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล เป็นประธานการประเมินคงสภาพโรงเรียนในฝัน พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินฯ ประกอบด้วย ทีมงานศึกษานิเทศก์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ณ โรงเรียนอนุบาลประจันตคาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี โดยมีนายวิจิตร ร่มไทร ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู-นักเรียนโรงเรียนอนุบาลประจันตคาม ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี จากการสรุปผลของคณะกรรมการประเมินการคงสภาพโรงเรียนในฝัน คือ โรงเรียนอนุ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน
หัวข้อข่าว : โป่งตะเคียนต้อนรับท่านผู้ว่าฯปราจีนบุรี “โครงการจังหวัดเคลื่อนที่”

     วันที่ 16 มีนาคม 2559 นายอุกริช พึ่งโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยคณะ ซึ่งได้แก่ส่วนราชการการจังหวัดปราจีนบุรี ได้จัดโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2559” ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน โดยมี นายวรรณชัย ฉิมไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งตะเคียนพร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับเป็นอย่างดี และในโอกาสนี้ทางจังหวัดปราจีนบุรีได้มอบอุปกรณ์กีฬา และจักรยานให้กับนักเรียนด้วย ทางโรงเรียนบ้านโป......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 38/130 ->
<< 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 >>

[เข้าสู่ระบบ] ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี 1
เนื่องจากงาน ปชส.ได้ติดตั้ง เซิฟเวอร์ใหม่ ใช้การได้ดีแล้ว ให้ใช้ชื่อกับรหัสผ่านเดิมที่เคยใช้งานอยู่ หากมีข้อสงสัยโปรดโทรถาม คุณปรีชา คุณธนู หรือ คุณกองแก้ว
โทร : 037-211362 sptpj.pr@gmail.com