[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[ e-news] [Home]
ผู้ใช้งาน 36 ท่าน จำนวนผู้ชม 2181790 ครั้ง

ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี 1
กำลังแสดงหน้าที่ 39/ ->
<< 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 >>
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนบ้านขอนขว้าง
หัวข้อข่าว : ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 และคณะออกตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนที่ถูกเพลิงไหม้

     เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 นายดำเนิน เพียรค้า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 และคณะผู้อำนวยการกลุ่ม พร้อมทีมงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ลงพื้นที่ออกเยี่ยมช่วยเหลือเบื้องต้น มอบเงินสดจำนวน 10,050 บาท และมอบเครื่องอุปโภคที่จำเป็น ให้แก่ครอบครัวของ ด.ญ.เจนจิรา สารกิจ นักเรียนชั้นอนุบาล 2 โรงเรียนชุมชนบ้านขอนขว้าง ที่บ้านได้ประสบเหตุเพลิงไหม้ทั้งหลัง ทั้งนี้ นายทองสุข เดชสุภา ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านขอบขว้าง พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ขอขอบพระคุ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนมารีวิทยา
หัวข้อข่าว : การแข่งขันและทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ Thambrit ประจำปีการศึกษา 2558

     เมื่อวันที่ 8 - 17 กุมภาพันธ์ 2559 โรงเรียนมารีวิทยา ปราจีนบุรีร่วมกับสถาบัน Thambrit จัดการแข่งขันและทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 - ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2558 ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมนักเรียนทุกคนได้พัฒนาศักยภาพด้านการพูด การฟังและการร้องเพลงภาษาอังกฤษสำเนียง CNN รวมทั้งส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงออกและมีความคิดสร้างสรรค์ในด้านต่าง ๆ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนมารีวิทยา
หัวข้อข่าว : คณะครูโรงเรียนมารีวิทยา ร่วมงานสานสัมพันธ์ครูเอกชนจังหวัดปราจีนบุรี

     เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 คณะครูโรงเรียนมารีวิทยา ปราจีนบุรี ร่วมงานสานสัมพันธ์ครูเอกชนจังหวัดปราจีนบุรี ปีการศึกษา 2558 ซึ่งจัดโดยสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดปราจีนบุรี โดยในภาคเช้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ประเภทต่าง ๆ ในภาคค่ำร่วมกิจกรรมราตรีสัมพันธ์ครูเอชนจังหวัดปราจีนบุรี ณ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง ในพระราชูปถัมภ์ฯ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559 : ผู้ส่งข่าว :นคเรศ
หัวข้อข่าว : การเข้าค่ายวิชาการ

     วันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2559 โรงเรียนบ่อแร่-ธารเลา โดยท่าน ผอ.นคเรศ เอกปัญานุวัฒน์ และคณะครู นำนักเรียนเข้าค่ายวิชาการเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ก่อนสอบ o-net โดยแบ่งเป็น 5 ฐาน การเรียนรู้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดอินทาราม
หัวข้อข่าว : ค่ายอังกฤษ (PEER)

     วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 เขตคุณภาพบ้านสร้าง 2 ได้จัดโครงการค่ายพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน ชั้น ป. 6 ณ โรงเรียน วัดอินทาราม เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียม ความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยมีการจัดกิจกรรมฐานความรู้ และได้รับความอนุเคราะห์จากครูวิทยากรภายในเขตคุณภาพในการถ่ายทอดความรู้และกิจกรรมมากมายให้แก่นักเรียน เขตคุณภาพบ้านสร้าง 2 หวังว่านักเรียนทุกคนจะได้รับความความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้นและนำไปใช้ในอนาคตต่อไป ขอขอบคุณ ผอ.รัฐพงษ์ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 : ผู้ส่งข่าว :กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
หัวข้อข่าว : ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ในเขตอำเภอประจันตคาม

     เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 นายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 มอบให้นายนพรัตน์ เทพตะขบ ผช.ผอ.สพป. ไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ในเขตอำเภอประจันตคาม (โรงเรียนบ้านโคกสว่าง และโรงเรียนวัดหนองแก้ว) โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนมารีวิทยา
หัวข้อข่าว : ค่ายปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

      เมื่อวันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2559 แผนกเยาวชน สังฆมณฑลจันทบุรี นำโดยบาทหลวงนรเทพ ภานุพันธ์ ร่วมกับโรงเรียนมารีวิทยา ปราจีนบุรี จัดค่ายปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รุ่นที่ 49 "ทบทวนตนเองเพื่อก้าวใหม่ของชีวิต" ณ บ้านสวนมารีย์ ตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 : ผู้ส่งข่าว :กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
หัวข้อข่าว : สพป.ปราจีนบุรี 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียน และติดตามนักเรียนได้รับรางวัลระดับประเทศ

     เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 (เวลา 11.00 น.) นายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 มอบให้นายนพรัตน์ เทพตะขบ รองผู้อำนวยการ สพป.ปราจีนบุรี เขต1 ได้เดินทางไปโรงเรียนบ้านหนองหอย อ.ประจันตคาม เพื่อตรวจเยี่ยมและพบปะครูเกี่ยวกับการเรียนการสอน พร้อมทั้งได้ติดตาม นางสาวธัญญาลักษณ์ เพชรวิสัย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งเป็นนักเรียน เรียนดีแต่ยากจน ได้รับรางวัลเยาวชนต้นแบบระดับประเทศ ในโครงการยกย่องเยาวชนต้นแบบ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามพระบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระช......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดไชยมงคล
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดไชยมงคล ไปทัศนศึกษา

      เมื่อวันศุกร์ที่ 5 กุทภาพันธ์ 2559 โรงเรียนวัดไชยมงคล นำนักเรียน ตั้งแต่ ระดับชั้นอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 6 ไปทัศนศึกษา ณ สวนสัตว์เปิด ซาฟารีเวิลด์ นักเรียนได้ศึกษาสัตว์ที่มีชีวิตต่างๆมากมาย อีกทั้งได้ดูการแสดงจากนักแสดงที่เป็นคน และสัตว์ ที่สนุกสนานตื่นเต้นทุกชุดการแสดง ในการศึกษาครั้งนี้ นักเรียนได้ศึกษาจากของจริง เป็นการเพิ่มพูนความรู้ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในกระบวนการเรียนต่างๆ ได้ ซึงนักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข สนุกกับการเรียน จากการศึกษานอกสถานศึกษาในครั้งนี้ และทางโรงเ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2559 : ผู้ส่งข่าว :นคเรศ
หัวข้อข่าว : กิจกรรมกีฬา กรีฑา นักเรียนเขตคุณภาพเมืองปราจีนบุรี 1

     วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 โรงเรียนบ่อแร่-ธารเลา นำโดยท่าน ผอ.นคเรศ เอกปัญญานุวัฒน์และคณะครู นำนักเรียนไปร่วมแข่งขันกีฬากรีฑานักเรียน เขตคุณภาพเมืองปราจีนบุรี 1 ณ โรงเรียนบ้านแหลมหิน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนมารีวิทยา
หัวข้อข่าว : โรงเรียนมารีวิทยา ปราจีนบุรี จัดกิจกรรมการประกวดมารยาทไทย

     วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 โรงเรียนมารีวิทยา ปราจีนบุรี จัดกิจกรรมการประกวดมารยาทไทย "คุณธรรมคู่ใจ มารยาทไทยคู่กาย" ประจำปีการศึกษา 2558 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ ห้องประชุมเซเวียร์ฮอลล์ โรงเรียนมารีวิทยา ปราจีนบุรี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนมารีวิทยา
หัวข้อข่าว : นักเรียนร่วมกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่

     เมื่อวันที่ 20-22 , 26-29 มกราคม 2559 โรงเรียนมารีวิทยา ปราจีนบุรี จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ให้กับนักเรียนระดับปฐมวัยปีที่ 2 - ระดับประถมศึกษาปีที่ 5 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การใช้ทักษะชีวิตนอกห้องเรียน โดยนักเรียนระดับปฐมวัยปีที่ 2 - ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 ทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ สวนสัตว์ซาฟารีเวิลด์ กรุงเทพมหานคร , นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4 - ระดับประถมศึกาษาปีที่ 5 ทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ บางกอก ซี ไลฟ์ โอเชียนเวิลด์ (Sea Life Bangkok Ocean World) แ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนมารีวิทยา
หัวข้อข่าว : การอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเอกชนสู่ประชาคมอาเซียน

     เมื่อวันที่ 22 - 25 มกราคม 2559 คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน มอบหมายให้ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดปราจีนบุรี (ปส.กช.) ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ดำเนินงานโครงการพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเอกชน เข้าสู่ประชาคมอาเซียนและการศึกษานานาชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (Common European Framework of Reference for Language : CEFR) ณ บ้านสวนมารีย์ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :นคเรศ
หัวข้อข่าว : การเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี สำรอง

     วันที่ 27 มกราคม 2559 โรงเรียนบ่อแร่-ธารเลา โรงเรียนวัดเนินสูง โรงเรียนบ้านห้วยเกษียร เข้าค่ายลูกเสือสำรอง ระดับชั้น ป.1-ป.3 ที่ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านห้วยเกษียร โดย ผอ.นคเรศ เอกปัญญานุวัฒน์ ได้รับเกียรติเป็นประธานเปิดการเข้าค่ายลูกเสือสำรอง ขอขอบคุณ วิทยากรที่ให้ความรู้ และ ผอ. คณะครูโรงเรียนบ้านห้วยเกษียร ที่อำนวยสถานที่ในการเข้าค่าย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม
หัวข้อข่าว : รร.ชุมชนวัดศรีประจันตคาม จัดกิจกรรมกีฬาภายในโรงเรียน

     เมื่อวันที่ 25-28 มกราคม 2559 โรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม โดย ผอ.สันต์ เดชสุภา พร้อมด้วยคณะครู ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2558 กิจกรรมกีฬา ณ สนามกีฬาโรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม โดยมี นายสุวิทย์ โชติรัตน์ นายกยกเทศมนตรีตำบลประจันตคาม เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม ชุมชนให้ความสนใจเข้าชมขบวนพาเหรด ร่วมเชียร์การแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ กับบุตรหลานอย่างสนุกสนาน ......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 39/130 ->
<< 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 >>

[เข้าสู่ระบบ] ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี 1
เนื่องจากงาน ปชส.ได้ติดตั้ง เซิฟเวอร์ใหม่ ใช้การได้ดีแล้ว ให้ใช้ชื่อกับรหัสผ่านเดิมที่เคยใช้งานอยู่ หากมีข้อสงสัยโปรดโทรถาม คุณปรีชา คุณธนู หรือ คุณกองแก้ว
โทร : 037-211362 sptpj.pr@gmail.com