[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[ e-news] [Home]
ผู้ใช้งาน 7 ท่าน จำนวนผู้ชม 2263182 ครั้ง

ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี 1
กำลังแสดงหน้าที่ 39/ ->
<< 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 >>
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :วัดประสาธน์รังสรรค์
หัวข้อข่าว : กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน

     เมื่อวันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2559 นายปราโมทย์ ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2558 จำนวน 23 คน ซึ่งเป็นนักเรียนชั้น ม.3 รุ่นที่ 20 ของโรงเรียน โดยทางโรงเรียนได้เรียนเชิญ ร้อยตรีชะโอษฐ์ เนื่องกำเหนิด มาเป็นวิทยากรพิเศษ กิจกรรมประกอบด้วย การติดช่อดอกไม้ ผูกแขนสู่ขวัญ จุดเทียนส่องทาง ลอดซุ้มผูกแขน กิจกรรมน้องบูมพี่ เสร็จแล้วรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน กิจกรรมสร้างความประท......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :วัดประสาธน์รังสรรค์
หัวข้อข่าว : การจัดนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558

      เมื่อวันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2559 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ ได้จัดนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 ขึ้น ณ บริเวณหน้าอาคารบริหาร และอาคารคอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นการแสดงผลงานนักเรียน และนำเสนอความสำเร็จด้านการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมา โดยมีนายปราโมทย์ ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ เป็นประธานในการจัดงานฯ ภายในงานมีการแสดงของนักเรียน การแข่งขันทักษะวิชาการ เกมการศึกษา การแสดงผลงานครู- นักเรียน แข่งขันตอบปัญหาของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ และการแ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดอินทาราม
หัวข้อข่าว : ลดเวลาเรียน.. เพิ่มเวลารู้

      วันที่ 11 มีนาคม 2559 โรงเรียนวัดอินทาราม นำโดย ผอ.รัฐพงษ์ สุวรรณา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับเกียรติจากศูนย์ประสานราชการอำเภอบ้านสร้าง ให้เป็นสถานที่จัดอบรมให้แก่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอบ้านสร้าง ในหัวข้อ “ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ” โดยมีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกโรงเรียนในอำเภอบ้านสร้าง 2.เพื่อให้สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการเวลาเรียน และจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 8 มีนาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :ร.ร.วัดดงบัง(ดงบังบำรุงวิทย์)
หัวข้อข่าว : การประเมินสภานักเรียน

      เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2559 นายมณฑล วัฒนศฤงคาร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ได้มาประเมินโรงเรียนวัดดงบัง(ดงบังบำรุงวิทย์) ซึ่งเป็นโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตามขอบเขตการประเมินแต่ละองค์ประกอบ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดดงบัง(ดงบังบำรุงวิทย์) ขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ให้คำแนะนำในการประเมินสภานักเรียนในครั้งนี้เป็นอย่างดี และขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 : ผู้ส่งข่าว :นคเรศ
หัวข้อข่าว : กิจกรรมทัศนศึกษา

     วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 โรงเรียนบ่อแร่-ธารเลาได้นำนักเรียนไปเรียนรู้แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน เพื่อเสริมการเรียนรู้ในห้องเรียน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ร่วมงาน To Be Number One ระดับภาค

     เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 นายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ได้มอบให้นายมณฑล วัฒนศฤงคาร รอง ผอ.สพป. ไปร่วมงานประกวดTo Be Number One ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ณ โรงแรมแอมบาซเดอร์ จังหวัดชลบุรี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดลำดวน
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันมาฆบูชา : โรงเรียนวัดลำดวน

     เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ผอ .วิรัตน์ อรัญญิก พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดลำดวน เดินแถวจากโรงเรียนมาทำบุญที่วัดลำดวน เพื่อประกอบกิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๕๙ ได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ และถวายดอกไม้ธูปเทียน เพื่อเป็นพุทธบูชา เป็นการปลูกจิตสำนึกและปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักการเข้าวัดฟังธรรม และน้อมนำเอาคำสอนของพระพุทธศาสนา ไปเป็นหลักในการดำเนินชีวิตต่อไปในอนาคต และรู้จักการร่วมทำกิจกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 : ผู้ส่งข่าว :วัดประสาธน์รังสรรค์
หัวข้อข่าว : ค่ายวิชาการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้น ม.3 (ติว O-NET)

     ระหว่างวันที่ 15 – 19 กุมภาพันธ์ 2559 ผู้บริหารและคณะครูภายในกลุ่มคุณภาพเมืองปราจีนบุรี 3 จัดให้มีการติว O-NET ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภายในกลุ่มคุณภาพฯ ขึ้น ณ ห้องโสตศึกษาของโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ โดยมีนายปราโมทย์ ผลพฤกษา ผอ.โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ ร่วมกับคณะครูให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนประมาณ 100 กว่าคนที่มาเข้าค่ายวิชาการดังกล่าว ได้รับความร่วมมือคณะวิทยากรจากคณะครูภายในกลุ่มฯ ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อเป็นการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเตรียมความพร้อมเข้าสู่การ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนบ้านขอนขว้าง
หัวข้อข่าว : ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 และคณะออกตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนที่ถูกเพลิงไหม้

     เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 นายดำเนิน เพียรค้า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 และคณะผู้อำนวยการกลุ่ม พร้อมทีมงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ลงพื้นที่ออกเยี่ยมช่วยเหลือเบื้องต้น มอบเงินสดจำนวน 10,050 บาท และมอบเครื่องอุปโภคที่จำเป็น ให้แก่ครอบครัวของ ด.ญ.เจนจิรา สารกิจ นักเรียนชั้นอนุบาล 2 โรงเรียนชุมชนบ้านขอนขว้าง ที่บ้านได้ประสบเหตุเพลิงไหม้ทั้งหลัง ทั้งนี้ นายทองสุข เดชสุภา ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านขอบขว้าง พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ขอขอบพระคุ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนมารีวิทยา
หัวข้อข่าว : การแข่งขันและทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ Thambrit ประจำปีการศึกษา 2558

     เมื่อวันที่ 8 - 17 กุมภาพันธ์ 2559 โรงเรียนมารีวิทยา ปราจีนบุรีร่วมกับสถาบัน Thambrit จัดการแข่งขันและทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 - ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2558 ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมนักเรียนทุกคนได้พัฒนาศักยภาพด้านการพูด การฟังและการร้องเพลงภาษาอังกฤษสำเนียง CNN รวมทั้งส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงออกและมีความคิดสร้างสรรค์ในด้านต่าง ๆ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนมารีวิทยา
หัวข้อข่าว : คณะครูโรงเรียนมารีวิทยา ร่วมงานสานสัมพันธ์ครูเอกชนจังหวัดปราจีนบุรี

     เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 คณะครูโรงเรียนมารีวิทยา ปราจีนบุรี ร่วมงานสานสัมพันธ์ครูเอกชนจังหวัดปราจีนบุรี ปีการศึกษา 2558 ซึ่งจัดโดยสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดปราจีนบุรี โดยในภาคเช้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ประเภทต่าง ๆ ในภาคค่ำร่วมกิจกรรมราตรีสัมพันธ์ครูเอชนจังหวัดปราจีนบุรี ณ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง ในพระราชูปถัมภ์ฯ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559 : ผู้ส่งข่าว :นคเรศ
หัวข้อข่าว : การเข้าค่ายวิชาการ

     วันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2559 โรงเรียนบ่อแร่-ธารเลา โดยท่าน ผอ.นคเรศ เอกปัญานุวัฒน์ และคณะครู นำนักเรียนเข้าค่ายวิชาการเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ก่อนสอบ o-net โดยแบ่งเป็น 5 ฐาน การเรียนรู้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดอินทาราม
หัวข้อข่าว : ค่ายอังกฤษ (PEER)

     วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 เขตคุณภาพบ้านสร้าง 2 ได้จัดโครงการค่ายพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน ชั้น ป. 6 ณ โรงเรียน วัดอินทาราม เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียม ความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยมีการจัดกิจกรรมฐานความรู้ และได้รับความอนุเคราะห์จากครูวิทยากรภายในเขตคุณภาพในการถ่ายทอดความรู้และกิจกรรมมากมายให้แก่นักเรียน เขตคุณภาพบ้านสร้าง 2 หวังว่านักเรียนทุกคนจะได้รับความความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้นและนำไปใช้ในอนาคตต่อไป ขอขอบคุณ ผอ.รัฐพงษ์ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 : ผู้ส่งข่าว :กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
หัวข้อข่าว : ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ในเขตอำเภอประจันตคาม

     เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 นายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 มอบให้นายนพรัตน์ เทพตะขบ ผช.ผอ.สพป. ไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ในเขตอำเภอประจันตคาม (โรงเรียนบ้านโคกสว่าง และโรงเรียนวัดหนองแก้ว) โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนมารีวิทยา
หัวข้อข่าว : ค่ายปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

      เมื่อวันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2559 แผนกเยาวชน สังฆมณฑลจันทบุรี นำโดยบาทหลวงนรเทพ ภานุพันธ์ ร่วมกับโรงเรียนมารีวิทยา ปราจีนบุรี จัดค่ายปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รุ่นที่ 49 "ทบทวนตนเองเพื่อก้าวใหม่ของชีวิต" ณ บ้านสวนมารีย์ ตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 39/130 ->
<< 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 >>

[เข้าสู่ระบบ] ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี 1
เนื่องจากงาน ปชส.ได้ติดตั้ง เซิฟเวอร์ใหม่ ใช้การได้ดีแล้ว ให้ใช้ชื่อกับรหัสผ่านเดิมที่เคยใช้งานอยู่ หากมีข้อสงสัยโปรดโทรถาม คุณปรีชา คุณธนู หรือ คุณกองแก้ว
โทร : 037-211362 sptpj.pr@gmail.com