[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[ e-news] [Home]
ผู้ใช้งาน 9 ท่าน จำนวนผู้ชม 2393781 ครั้ง

ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี 1
กำลังแสดงหน้าที่ 4/ ->
<< 1 2 3 4 >>
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :วัดประสาธน์รังสรรค์
หัวข้อข่าว : การจัดกิจกรรมค่ายทักษะชีวิต

      เมื่อวันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561 นายปราโมทย์ ผลพฤกษา ผอ.ร.ร.วัดประสาธน์รังสรรค์ ผู้บริหาร และคณะครูกลุ่มโรงเรียนในเขตคุณภาพเมืองปราจีนบุรี 3 ให้การต้อนรับ นางสาวรัตนาภรณ์ ศรีสรวย รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 มาเป็นประธานในการจัดกิจกรรมค่ายทักษะชีวิต เพื่อแก้ปัญหายาเสพติดและการตั้งครรภ์ในวัยเรียน ณ อาคารเอนกประสงค์ โดยมีโรงเรียนในเขตคุณภาพเมืองปราจีนบุรี 3 เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักและเห็นคุณค่าของความเป็นมนุษย์ ตามองค์ประกอบทักษะชีวิต ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านแหลมหิน
หัวข้อข่าว : วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

     วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนบ้านแหลมหิน นำโดยนายวิรัตน์ อรัญญิก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแหลมหิน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรากูร 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ณ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านแหลมหิน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านแหลมหินร่วมแสดงพลังจงรักภักดี

     วันที่ 26 มิถุนายน 2561 โรงเรียนบ้านแหลมหิน นำโดย นายวิรัตน์ อรัญญิก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแหลมหิน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลาการทางการศึกษาโรงเรียนบ้านแหลมหิน นำลูกเสือและเนตรนารี ร่วมแสดงพลังจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2561 ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านแหลมหิน
หัวข้อข่าว : วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

     วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนบ้านแหลมหิน นำโดยนายวิรัตน์ อรัญญิก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแหลมหิน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาส วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรากูร 66 พรรษา (28 กรกฎาคม 2561) โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด สำนักงาน สกสค.ปราจีนบุรี รพสต.ไม้เค็ด และผู้ปกครองนักเรียนร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :วัดประสาธน์รังสรรค์
หัวข้อข่าว : การจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ และรำลึกถึงวันสุนทรภู่ ประจำปี 2561

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 คณะครู - นักเรียนโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ นางนงนุช เนื่องกำเหนิด หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยซึ่งเป็นเจ้าของโครงการ ได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ และวันรำลึกถึงวันสุนทรภู่ขึ้น ณ อาคารอเนกประสงค์ (โรงอาหาร) เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญ เห็นคุณค่าของภาษาไทย และร่วมใจกันใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง เป็นการอนุรักษ์ภาษาไทยให้เป็นเอกลักษณ์อยู่คู่ชาติไทยต่อไป กิจกรรมดังกล่าวประกอบด้วย การแจกเกียรติบัตรผู้ชนะเลิศการแข่งขันด้านวิชาการ การรำตามรอยเท......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :วัดประสาธน์รังสรรค์
หัวข้อข่าว : การจัดงานเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 คณะครู – นักเรียนโรงเรียนวัดประสาธน์ ได้จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยจัดให้มีพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน พิธีถวายลงนามพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และร่วมกันร้องเพลง “สดุดีจอมราชา” ขึ้น ณ อาคารเอนกประสงค์ของโรงเรียน ภายหลังจากเสร็จพิธี นักเรียนร่วมบำเพ็ญสาธารณะป......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหอย(เติมเอนยิเนียริ่งอุปถัมภ์)
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านหอยจัดกิจกรรมวันภาษาไทยปี ๒๕๖๑

     คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหอย(เติมเอนยิเนียริ่งอุปถัมภ์) จัดกิจกรรมวันภาษาไทย ปี๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหอย มีการแสดงผลงานด้านภาษาไทยของนักเรียน ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่๓ และการแสดงบนเวทีเกี่ยวกับวรรณคดีไทย เพื่อให้นักเรียนเห็นความสำคัญของวันภาษาไทยแห่งชาติ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ของทุกปี คือวันที่รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในด้านภาษาไทยและเพื่อกระตุ้นให้ชาวไทยทั้งชาติตระหนักถึง ความสำคัญและคุณค่าของภาษา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหอย(เติมเอนยิเนียริ่งอุปถัมภ์)
หัวข้อข่าว : จัดกิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษาและเวียนเทียน ปีการศึกษา๒๕๖๑

     นายธนพัฒน์ ชัยลัทธกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหอย(เติมเอนยิเนียริ่งอุปถัมภ์) พร้อมด้วยคณะครู นักเรียนร่วมจัดกิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษาและเวียนเทียน เนื่องในวันอาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาปี๒๕๖๑เพื่อเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาต่อไป ณ วัดบ้านหอย ต.บ้านหอย อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑(วราภรณ์/ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหอย(เติมเอนยิเนียริ่งอุปถัมภ์)
หัวข้อข่าว : จัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ ๑๐

     เนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกกูร ๖๖ พรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนบ้านหอย(เติมเอนยิเนียริ่งอุปถัมภ์) จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯรัชกาลที่๑๐ โดยนายธนพัฒน์ ชัยลัทธกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหอย(เติมเอนยิเนียริ่งอุปถัมภ์) พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ร่วมลงนามถวายพระพร ร้องเพลงเฉลิมพระเกียรติ"สดุดีจอมราชา"และบำเพ็ญประโยชน์โดยการปลูกต้นไม้บริเวณโรงเรียน เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :วัดประสาธน์รังสรรค์
หัวข้อข่าว : กิจกรรมถวายเทียนพรรษาประจำปี 2561

     เมื่อวันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 คณะครู - นักเรียนโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ ผู้ปกครองนักเรียนได้จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาประจำปี 2561 ขึ้น เพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาวพุทธ เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาที่ใกล้จะมาถึงนี้ ในวันศุกร์ที่ 27 และวันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2561 โดยนำเทียนพรรษาไปถวายให้กับวัดในเขตบริการของโรงเรียน จำนวน 3 วัด คือ วัดประสาธน์รังสรรค์ วัดศรีเงินเจริญสุข และวัดเทพประสิทธยาราม การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดี ทางโรงเรียนข......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :วัดประสาธน์รังสรรค์
หัวข้อข่าว : การจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนคนคุณธรรม

     คณะครู - นักเรียนโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ ได้จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนคนคุณธรรม ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ ในวันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561 เพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็กนักเรียน โดยมีนายปราโมทย์ ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ เป็นประธานในการกล่าวเปิดการจัดกิจกรรมดังกล่าว ได้รับความเมตตาธรรมจาก พระอาจารย์ลิขสิทธิ์ วิสุทธศรีโร บรรยายธรรมในหัวข้อ “เด็กไทยใฝ่คุณธรรม” ภายหลังการบรรยายธรรมจัดให้มีกิจกรรมฐานการเรียนรู้ “เยาวชนคนคุณธรรม” นักเรียนได้รับคติธ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านแหลมหิน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านแหลมหิน แห่เทียนพรรษา

     วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนบ้านแหลมหิน นำโดย ผอ.วิรัตน์ อรัญญิก พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นำนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัย ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ไปร่วมกันแห่เทียนและถวายเทียนจำนำพรรษาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันเข้าพรรษา ณ วัดเกาะเค็ดใน วัดเกาะเค็ดนอก วัดเนินอีแจน วันแหลมไผ่ และวัดแหลมหิน ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :วัดประสาธน์รังสรรค์
หัวข้อข่าว : ผู้บริหารและคณะครูมาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้

     เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 นายปราโมทย์ ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ พร้อมด้วยคณะครู - นักเรียน ให้การต้อนรับนายวิรัตน์ อรัญญิก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแหลมหิน และคณะครู เขตคุณภาพเมืองปราจีนบุรี 1 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ได้มาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ณ โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ จำนวน 43 ท่าน ท่านผู้อำนวยการฯ ได้กล่าวต้อนรับ แนะนำโรงเรียน พร้อมบรรยายสรุปการบริหารงานที่เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ของโรงเรียน ให้กับคณ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :วัดประสาธน์รังสรรค์
หัวข้อข่าว : วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2561

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561 นายปราโมทย์ ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ ในฐานะผู้อำนวยการกองลูกเสือ-เนตรนารีของโรงเรียน พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชา คณะลูกเสือ-เนตรนารี ได้จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2561 ขึ้น ณ สนามบาสเกตบอลของโรงเรียน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และแสดงความจงรักภักดี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ โดยประกอบพิธีทบ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :วัดประสาธน์รังสรรค์
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก

     เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 นายปราโมทย์ ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ คณะครู - นักเรียน ได้จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ตามประกาศตามมติของสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ เป็นวันสำคัญสากล ในการต่อต้านการใช้ยาในทางผิด และค้ายาที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยหมายความถึงยาเสพติด ยึดถือเป็นวันสำคัญประจำปีมาตั้งแต่การประกาศเมื่อ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็น "วันต่อต้านยาเสพติดโลก" เพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงปัญหาอันเกิดจากยาเสพติดที่เกิดขึ้นทั่วโลก และร่วมมือกันแก้ไข โดยทางโรงเรียนได้จัดกิ......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 4/130 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี 1
เนื่องจากงาน ปชส.ได้ติดตั้ง เซิฟเวอร์ใหม่ ใช้การได้ดีแล้ว ให้ใช้ชื่อกับรหัสผ่านเดิมที่เคยใช้งานอยู่ หากมีข้อสงสัยโปรดโทรถาม คุณปรีชา คุณธนู หรือ คุณกองแก้ว
โทร : 037-211362 sptpj.pr@gmail.com