[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[ e-news] [Home]
ผู้ใช้งาน 42 ท่าน จำนวนผู้ชม 2263138 ครั้ง

ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี 1
กำลังแสดงหน้าที่ 40/ ->
<< 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 >>
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 : ผู้ส่งข่าว :กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
หัวข้อข่าว : สพป.ปราจีนบุรี 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียน และติดตามนักเรียนได้รับรางวัลระดับประเทศ

     เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 (เวลา 11.00 น.) นายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 มอบให้นายนพรัตน์ เทพตะขบ รองผู้อำนวยการ สพป.ปราจีนบุรี เขต1 ได้เดินทางไปโรงเรียนบ้านหนองหอย อ.ประจันตคาม เพื่อตรวจเยี่ยมและพบปะครูเกี่ยวกับการเรียนการสอน พร้อมทั้งได้ติดตาม นางสาวธัญญาลักษณ์ เพชรวิสัย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งเป็นนักเรียน เรียนดีแต่ยากจน ได้รับรางวัลเยาวชนต้นแบบระดับประเทศ ในโครงการยกย่องเยาวชนต้นแบบ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามพระบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระช......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดไชยมงคล
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดไชยมงคล ไปทัศนศึกษา

      เมื่อวันศุกร์ที่ 5 กุทภาพันธ์ 2559 โรงเรียนวัดไชยมงคล นำนักเรียน ตั้งแต่ ระดับชั้นอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 6 ไปทัศนศึกษา ณ สวนสัตว์เปิด ซาฟารีเวิลด์ นักเรียนได้ศึกษาสัตว์ที่มีชีวิตต่างๆมากมาย อีกทั้งได้ดูการแสดงจากนักแสดงที่เป็นคน และสัตว์ ที่สนุกสนานตื่นเต้นทุกชุดการแสดง ในการศึกษาครั้งนี้ นักเรียนได้ศึกษาจากของจริง เป็นการเพิ่มพูนความรู้ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในกระบวนการเรียนต่างๆ ได้ ซึงนักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข สนุกกับการเรียน จากการศึกษานอกสถานศึกษาในครั้งนี้ และทางโรงเ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2559 : ผู้ส่งข่าว :นคเรศ
หัวข้อข่าว : กิจกรรมกีฬา กรีฑา นักเรียนเขตคุณภาพเมืองปราจีนบุรี 1

     วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 โรงเรียนบ่อแร่-ธารเลา นำโดยท่าน ผอ.นคเรศ เอกปัญญานุวัฒน์และคณะครู นำนักเรียนไปร่วมแข่งขันกีฬากรีฑานักเรียน เขตคุณภาพเมืองปราจีนบุรี 1 ณ โรงเรียนบ้านแหลมหิน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนมารีวิทยา
หัวข้อข่าว : โรงเรียนมารีวิทยา ปราจีนบุรี จัดกิจกรรมการประกวดมารยาทไทย

     วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 โรงเรียนมารีวิทยา ปราจีนบุรี จัดกิจกรรมการประกวดมารยาทไทย "คุณธรรมคู่ใจ มารยาทไทยคู่กาย" ประจำปีการศึกษา 2558 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ ห้องประชุมเซเวียร์ฮอลล์ โรงเรียนมารีวิทยา ปราจีนบุรี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนมารีวิทยา
หัวข้อข่าว : นักเรียนร่วมกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่

     เมื่อวันที่ 20-22 , 26-29 มกราคม 2559 โรงเรียนมารีวิทยา ปราจีนบุรี จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ให้กับนักเรียนระดับปฐมวัยปีที่ 2 - ระดับประถมศึกษาปีที่ 5 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การใช้ทักษะชีวิตนอกห้องเรียน โดยนักเรียนระดับปฐมวัยปีที่ 2 - ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 ทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ สวนสัตว์ซาฟารีเวิลด์ กรุงเทพมหานคร , นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4 - ระดับประถมศึกาษาปีที่ 5 ทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ บางกอก ซี ไลฟ์ โอเชียนเวิลด์ (Sea Life Bangkok Ocean World) แ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนมารีวิทยา
หัวข้อข่าว : การอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเอกชนสู่ประชาคมอาเซียน

     เมื่อวันที่ 22 - 25 มกราคม 2559 คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน มอบหมายให้ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดปราจีนบุรี (ปส.กช.) ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ดำเนินงานโครงการพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเอกชน เข้าสู่ประชาคมอาเซียนและการศึกษานานาชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (Common European Framework of Reference for Language : CEFR) ณ บ้านสวนมารีย์ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :นคเรศ
หัวข้อข่าว : การเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี สำรอง

     วันที่ 27 มกราคม 2559 โรงเรียนบ่อแร่-ธารเลา โรงเรียนวัดเนินสูง โรงเรียนบ้านห้วยเกษียร เข้าค่ายลูกเสือสำรอง ระดับชั้น ป.1-ป.3 ที่ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านห้วยเกษียร โดย ผอ.นคเรศ เอกปัญญานุวัฒน์ ได้รับเกียรติเป็นประธานเปิดการเข้าค่ายลูกเสือสำรอง ขอขอบคุณ วิทยากรที่ให้ความรู้ และ ผอ. คณะครูโรงเรียนบ้านห้วยเกษียร ที่อำนวยสถานที่ในการเข้าค่าย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม
หัวข้อข่าว : รร.ชุมชนวัดศรีประจันตคาม จัดกิจกรรมกีฬาภายในโรงเรียน

     เมื่อวันที่ 25-28 มกราคม 2559 โรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม โดย ผอ.สันต์ เดชสุภา พร้อมด้วยคณะครู ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2558 กิจกรรมกีฬา ณ สนามกีฬาโรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม โดยมี นายสุวิทย์ โชติรัตน์ นายกยกเทศมนตรีตำบลประจันตคาม เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม ชุมชนให้ความสนใจเข้าชมขบวนพาเหรด ร่วมเชียร์การแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ กับบุตรหลานอย่างสนุกสนาน ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 27 มกราคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :วัดประสาธน์รังสรรค์
หัวข้อข่าว : ค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้ม (ติว O-NET)

     ระหว่างวันอังคารที่ 26 และวันพุธที่ 27 มกราคม 2559 ผู้บริหารและคณะครูภายในกลุ่มคุณภาพเมืองปราจีนบุรี 3 ได้จัดให้มีการติว O-NET กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ) ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภายในกลุ่มคุณภาพฯ ขึ้น ณ ห้องโสตศึกษาของโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ ซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์ PEER Center โดยมีนายปราโมทย์ ผลพฤกษา ผอ.โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ ร่วมกับคณะครูให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนประมาณ 100 กว่าคนที่มาเข้าค่ายวิชาการดังกล่าว ได้รับความร่วมมือคณ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง จัดกิจกรรมสัปดาห์วันครู ครั้งที่ 60 พ.ศ. 2559

     ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ให้สถานศึกษาและครูมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมสัปดาห์วันครู ครั้งที่ 60 พ.ศ. 2559 ทางโรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าว ทั้งหมด 4 กิจกรรม คือ กิจกรรมจิตอาสา, กิจกรรมการกำหนดคำขวัญวันครู “หนึ่งคำขวัญ หนึ่งสถานศึกษา”, กิจกรรมครูเยี่ยมบ้านนักเรียน และกิจกรรมกล่าวคำปฏิญาณตนต่อผู้ปกครองและชุมชน ทำให้ครู นักเรียนและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมวันครูร่วมกัน ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระสังฆราช

     เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2558 เวลา 15.30 - 18.00 น. โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง ได้ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ วัดบางกระเบา ต.บางกระเบา อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี โดยมีข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษา และพลังมวลชนทุกหมู่เหล่า ต่างพร้อมใจกันเข้าร่วมในพิธีบำเพ็ญกุศลเป็นจำนวนมาก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารีสามัญ ป.4 - 5

     เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2558 โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง ได้จัดกิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารีสามัญ ป.4 - 5 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกวิชากิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี และทดสอบวิชาพิเศษลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ เพื่อฝึกลูกเสือ-เนตรนารีให้มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเคารพต่อผู้มีพระคุณ มีระเบียบวินัย มีความสามัคคี มีความรับผิดชอบ สามารถช่วยเหลือตนเอง และผู้อื่น ฝึกการใช้ชีวิตกลางแจ้ง และการอยู่ร่วมกับผู้อื่น......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง
หัวข้อข่าว : กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรองโรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง

     เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2558 โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง ได้จัดกิจกรรมการเดินทางไกลสำหรับลูกเสือสำรองเพื่อให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ได้ฝึกปฏิบัติจริงผ่านทักษะต่างๆในวิชาลูกเสือสำรอง โดยมีกิจกรรมทักษะทางลูกเสือ เช่น เดินทางไกล ฐานเงื่อนสามัคคี คำปฏิญาณ ฐานอนามัยดีมีความสุข ฐานธรรมชาติสร้างสรรค์ ฐานทักษะลูกเสือ ฐานปรุงอาหาร และกิจกรรมการแสดงของลูกเสือในแต่ละหมู่ ทำให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างมีความสุข......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง ดำเนินกิจกรรมตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”

     ด้วยโรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ให้เข้าร่วมโครงการตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” โดยให้มีการนำร่องดำเนินการในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ พัฒนาตนเองตามความสนใจและความถนัดอย่างเต็มตามศักยภาพ และมีความสุขกับการเรียนรู้ ทางโรงเรียนได้ปรับและออกแบบตารางเรียนที่เอื้อต่อการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ตามแนวทางการบริหารจัดการเวลาเรียนที่ลดเวลาเรียนแ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :นคเรศ
หัวข้อข่าว : การฝึกอบรมชุมชนสัมพันธ์

     วันที่ 22 มกราคม 2559 โรงเรียนบ่อแร่-ธารเลา ได้จัดให้มีการฝึกอบรมชุมชนสัมพันธ์ โดยพี่ทหารจากค่าย ส.พัน.2พล.ร.2รอ. มีหัวข้อเกี่ยวกับ การเทิดทูนสถาบัน ยาเสพติด ค่านิยม 12 ประการ และการบริหารจัดสิ่งแวดล้อม ทางโรงเรียนขอขอบคุณพี่ทหารที่มาให้ความรู้เป็นอย่างสูง......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 40/130 ->
<< 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 >>

[เข้าสู่ระบบ] ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี 1
เนื่องจากงาน ปชส.ได้ติดตั้ง เซิฟเวอร์ใหม่ ใช้การได้ดีแล้ว ให้ใช้ชื่อกับรหัสผ่านเดิมที่เคยใช้งานอยู่ หากมีข้อสงสัยโปรดโทรถาม คุณปรีชา คุณธนู หรือ คุณกองแก้ว
โทร : 037-211362 sptpj.pr@gmail.com