[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[ e-news] [Home]
ผู้ใช้งาน 33 ท่าน จำนวนผู้ชม 2263129 ครั้ง

ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี 1
กำลังแสดงหน้าที่ 41/ ->
<< 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 >>
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง
หัวข้อข่าว : นักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้างรับการเคลือบฟลูออไรด์

     เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2558 โรงพยาบาลบ้านสร้าง ได้ออกหน่วยพื้นที่มาให้บริการเคลือบฟลูออไรด์ เพื่อป้องกันฟันผุทั้งต่อฟันที่ยังไม่ได้ขึ้น (pre-eruptive effect) และต่อฟันที่ขึ้นมาในช่องปาก ให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล 1 และ 2 โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง ทางโรงเรียนจึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง จัดสอบธรรมศึกษา ประจำปี 2558

     เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2558 โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง ได้ดำเนินการสอบธรรมศึกษา ประจำปี 2558 (ศูนย์สอบอำเภอบ้านสร้าง) ซึ่งเป็นการสอบธรรมศึกษา ชั้นตรี ชั้นโท และชั้นเอก พร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อให้นักเรียนนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้มีความรู้ ความเข้าใจ ในประวัติความเป็นมา และหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา อันจะทำให้ผู้เรียนนำสิ่งที่เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง
หัวข้อข่าว : “World AIDS Day”

     เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2558 เวลา 09.00 น. ทางโรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง ร่วมกับ ชมรมคนรุ่นใหม่ เข้าใจเอดส์ ได้จัดกิจกรรมเนื่องใน “วันเอดส์โลก 1 ธันวาคม” ณ โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงอันตรายของโรคเอดส์ และรณรงค์ให้คนไทยรู้จักเข้าใจและป้องกันอย่างถูกต้อง ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง จัดกิจกรรม “เฉลิมฉลองการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน”

     เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558 โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง ได้จัดกิจกรรม “เฉลิมฉลองการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” โดยจัดกิจกรรมเผยแพร่ผลงานจากการนำ ASEAN Curriculum Sourcebook สู่การปฏิบัติ และนำ และมุ่งเน้นการเปิดโลกทัศน์การศึกษาเพื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรมุ่งเน้นพัฒนาให้นักเรียนสามารถคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น เติมเต็มความรู้ ประสบการณ์และทักษะเพื่อนำไปใช้ในการดำรงชีวิตให้ทันกับโลกในยุคโลกาภิวัตน์......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง
หัวข้อข่าว : วันครูแห่งชาติ 16 มกราคม 2559

     เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2559 ศูนย์ประสานงานราชการเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอบ้านสร้าง ได้จัดงานวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2559 ณ โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง โดยมีนายชวภณ ประชิตวัติ นายอำเภอบ้านสร้าง เป็นประธานในพิธี ในการจัดงานครั้งนี้มีคณะครู ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ภายในงานจัดให้มีพิธีสวดคำฉันท์ระลึกถึงพระครูบูรพาจารย์ทำนองสรภัญญะ และร่วมกันสงบนิ่ง 1 นาที และกล่าวคำปฏิญาณตน จากนั้นได้มอบโล่และเกียรติบัตรรางวัลหนึ่งครูแสนดี ปี 2558 มอบของที่ระลึกแก่ครูที่ได้เลื่อนวิทยฐา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง ได้ทำการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ประจำปีการศึกษา 2558

     โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้างได้เปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ประจำปีการศึกษา 2558 ให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา โดยมีบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญทางสาขาวิชา จากวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี มาช่วยจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับวิชาชีพจนจบหลักสูตร ซึ่งเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2559 ทางวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี ได้สอนหลักสูตรการจับจีบผ้าปูโต๊ะ ทำให้นักเรียนมีความรู้สามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพได้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้างจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2559

     เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2559โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง ร่วมกับ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านสร้าง ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2559 โดยมี นายไชยันต์ จันทวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสร้าง เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมทั้งอ่านสารวันเด็กแห่งชาติ และกล่าวให้โอวาทแก่เด็กนักเรียน เพื่อจะได้นำข้อคิด แนวทางไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ในอนาคตต่อไป นอกจากนี้ภายในงานมีการจัดกิจกรรมต่างๆมากมาย โดยมีผู้ปกครองมาร่วมกิจกรรม บริจาคอาหาร และร่วมแจกของขวัญให้แก่นักเรียนด้วย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง
หัวข้อข่าว : พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ปี 2558

      เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2558 นายชำนาญ จันทวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน ได้ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านสร้าง โดยมีข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษา และพลังมวลชนทุกหมู่เหล่าต่างพร้อมใจกันเข้าร่วมในพิธีเพื่อแสดงความจงรักภักดีเป็นจำนวนมาก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง
หัวข้อข่าว : วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการปราจีนบุรี แนะแนวการศึกษาโรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง

     เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2558 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการปราจีนบุรี ได้เข้าแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้างในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมีนโยบายให้โควตากับนักเรียนที่เรียนดี เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทำให้นักเรียนได้ข้อมูล เพื่อเป็นทางเลือกในการตัดสินใจที่จะเลือกเรียนได้อีกทางหนึ่ง ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง
หัวข้อข่าว : การดำเนินการสอบอ่านออกเขียนได้ 100% ของนักเรียน อ. 2 - ม. 3 โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง

     โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง ได้ดำเนินการทดสอบอ่านออกเขียนได้ 100% ของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (สอบภายใน) โดยทำการทดสอบการอ่านและการเขียนเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะความยั่งยืนในการอ่านการเขียน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป จากการทดสอบทำให้ครูผู้สอนได้รู้จุดบกพร่องของนักเรียนแต่ละคนว่ามีปัญหาด้านใด และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะจุดได้ ซึ่งจะนำไปสู่การอ่านออกเขียนได้ 100%......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้างจัดกิจกรรมกายบริหาร

     โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง ได้จัดกิจกรรมกายบริหารในช่วงเช้าหลังเคารพธงชาติทุกวัน วันละ 15-20 นาที เพื่อพัฒนานักเรียนทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ตามโครงสร้างหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 โดยใช้เพลงค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ เพื่อเป็นการบูรณาการให้นักเรียนท่องค่านิยม 12 ประการได้อย่างขึ้นใจ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 19 มกราคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดลำดวน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดลำดวนร่วมงาน “วันครู ๒๕๕๙ ”

     เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๕ ผอ.วิรัตน์ อรัญญิก พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนวัดลำดวน ร่วมพิธีงานวันครู จัดโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต ๑ ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี นายอุกริช พึ่งโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีวันครู ประจำปี ๒๕๕๙ โดยมีนายดำเนิน เพียรค้า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต ๑ คณะผู้บริหารสถานศึกษาฯ และคณะครูร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 19 มกราคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดลำดวน
หัวข้อข่าว : กศน.เคลื่อนที่ ณ โรงเรียนวัดลำดวน

      เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๙ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับ กศน. ตำบล กศน. อำเภอเมืองปราจีนบุรี สำนักงาน กศน. จังหวัดปราจีนบุรี ได้มาจัดกิจกกรม โครงการส่งเสริมการอ่าน หนู ๆ ได้ศึกษาเรียนรู้ เล่นเกม ฝึกทักษะการผลิตสื่อการเรียนรู้ พร้อมมีวิทยากรเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ได้มา บรรยายพิเศษเรื่องการสร้างเสริมทักษะชีวิตการป้องกันภัยจากโรคไข้เลือด สุขอนามัย นักเรียนได้รับความรู้สารประโยชน์นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี โรงเรียนวัดลำดวนขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 19 มกราคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดลำดวน
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนวัดลำดวน

     เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๙ โรงเรียนวัดลำดวน จัดกิจกรรมวันเด็กประจำปี ๒๕๕๙ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลดงพระราม คณะกรรมการสถานศึกษาฯ โดยท่านสำรวย สุบุตรดี นายก อบต.ดงพระราม ได้มาเป็นประธานในพิธี อ่านสาน์สวันเด็กจากนายกรัฐมนตรี และได้มอบเงินทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนทุกคน ท่านผู้ใหญ่ใจดีในชุมชนได้นำอาหาร ขนม มาออกร้านจัดเลี้ยงให้แก่นักเรียนอิ่มอร่อยกันถ้วนหน้า เด็ก ๆ ได้ของขวัญของรางวัลมากมาย เด็ก ๆ สดใสดีใจถ้วนหน้า ร้อง เล่น เต้นแสดง วันนี้เป็นวันของหนู ๆ สนุกสนานกันเต็มที่กันสุด ๆ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 19 มกราคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนมารีวิทยา
หัวข้อข่าว : กิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาสังคม

      เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559 คณะครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 5 โรงเรียนมารีวิทยา ปราจีนบุรี ร่วมกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาสังคม ณ วัดเขาขาด ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว โดยคณะครูและนักเรียนมีจิตอาสาเทปูนบริเวณทางเดินหน้าห้องน้ำของวัด และช่วยกันทำความสะอาดสถานที่รอบบริเวณวัดด้วย โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากซิสเตอร์ ดร.อัจฉรา สุขพิบูลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมารีวิทยา ปราจีนบุรี เป็นอย่างดี......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 41/130 ->
<< 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 >>

[เข้าสู่ระบบ] ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี 1
เนื่องจากงาน ปชส.ได้ติดตั้ง เซิฟเวอร์ใหม่ ใช้การได้ดีแล้ว ให้ใช้ชื่อกับรหัสผ่านเดิมที่เคยใช้งานอยู่ หากมีข้อสงสัยโปรดโทรถาม คุณปรีชา คุณธนู หรือ คุณกองแก้ว
โทร : 037-211362 sptpj.pr@gmail.com