[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[ e-news] [Home]
ผู้ใช้งาน 14 ท่าน จำนวนผู้ชม 2181768 ครั้ง

ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี 1
กำลังแสดงหน้าที่ 41/ ->
<< 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 >>
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง
หัวข้อข่าว : วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการปราจีนบุรี แนะแนวการศึกษาโรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง

     เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2558 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการปราจีนบุรี ได้เข้าแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้างในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมีนโยบายให้โควตากับนักเรียนที่เรียนดี เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทำให้นักเรียนได้ข้อมูล เพื่อเป็นทางเลือกในการตัดสินใจที่จะเลือกเรียนได้อีกทางหนึ่ง ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง
หัวข้อข่าว : การดำเนินการสอบอ่านออกเขียนได้ 100% ของนักเรียน อ. 2 - ม. 3 โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง

     โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง ได้ดำเนินการทดสอบอ่านออกเขียนได้ 100% ของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (สอบภายใน) โดยทำการทดสอบการอ่านและการเขียนเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะความยั่งยืนในการอ่านการเขียน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป จากการทดสอบทำให้ครูผู้สอนได้รู้จุดบกพร่องของนักเรียนแต่ละคนว่ามีปัญหาด้านใด และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะจุดได้ ซึ่งจะนำไปสู่การอ่านออกเขียนได้ 100%......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้างจัดกิจกรรมกายบริหาร

     โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง ได้จัดกิจกรรมกายบริหารในช่วงเช้าหลังเคารพธงชาติทุกวัน วันละ 15-20 นาที เพื่อพัฒนานักเรียนทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ตามโครงสร้างหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 โดยใช้เพลงค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ เพื่อเป็นการบูรณาการให้นักเรียนท่องค่านิยม 12 ประการได้อย่างขึ้นใจ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 19 มกราคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดลำดวน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดลำดวนร่วมงาน “วันครู ๒๕๕๙ ”

     เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๕ ผอ.วิรัตน์ อรัญญิก พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนวัดลำดวน ร่วมพิธีงานวันครู จัดโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต ๑ ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี นายอุกริช พึ่งโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีวันครู ประจำปี ๒๕๕๙ โดยมีนายดำเนิน เพียรค้า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต ๑ คณะผู้บริหารสถานศึกษาฯ และคณะครูร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 19 มกราคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดลำดวน
หัวข้อข่าว : กศน.เคลื่อนที่ ณ โรงเรียนวัดลำดวน

      เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๙ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับ กศน. ตำบล กศน. อำเภอเมืองปราจีนบุรี สำนักงาน กศน. จังหวัดปราจีนบุรี ได้มาจัดกิจกกรม โครงการส่งเสริมการอ่าน หนู ๆ ได้ศึกษาเรียนรู้ เล่นเกม ฝึกทักษะการผลิตสื่อการเรียนรู้ พร้อมมีวิทยากรเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ได้มา บรรยายพิเศษเรื่องการสร้างเสริมทักษะชีวิตการป้องกันภัยจากโรคไข้เลือด สุขอนามัย นักเรียนได้รับความรู้สารประโยชน์นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี โรงเรียนวัดลำดวนขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 19 มกราคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดลำดวน
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนวัดลำดวน

     เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๙ โรงเรียนวัดลำดวน จัดกิจกรรมวันเด็กประจำปี ๒๕๕๙ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลดงพระราม คณะกรรมการสถานศึกษาฯ โดยท่านสำรวย สุบุตรดี นายก อบต.ดงพระราม ได้มาเป็นประธานในพิธี อ่านสาน์สวันเด็กจากนายกรัฐมนตรี และได้มอบเงินทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนทุกคน ท่านผู้ใหญ่ใจดีในชุมชนได้นำอาหาร ขนม มาออกร้านจัดเลี้ยงให้แก่นักเรียนอิ่มอร่อยกันถ้วนหน้า เด็ก ๆ ได้ของขวัญของรางวัลมากมาย เด็ก ๆ สดใสดีใจถ้วนหน้า ร้อง เล่น เต้นแสดง วันนี้เป็นวันของหนู ๆ สนุกสนานกันเต็มที่กันสุด ๆ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 19 มกราคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนมารีวิทยา
หัวข้อข่าว : กิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาสังคม

      เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559 คณะครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 5 โรงเรียนมารีวิทยา ปราจีนบุรี ร่วมกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาสังคม ณ วัดเขาขาด ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว โดยคณะครูและนักเรียนมีจิตอาสาเทปูนบริเวณทางเดินหน้าห้องน้ำของวัด และช่วยกันทำความสะอาดสถานที่รอบบริเวณวัดด้วย โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากซิสเตอร์ ดร.อัจฉรา สุขพิบูลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมารีวิทยา ปราจีนบุรี เป็นอย่างดี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดอินทาราม
หัวข้อข่าว : งานวันครู ปี 2559

     โรงเรียนวัดอินทาราม ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วันครู ครั้งที่ 60 ระหว่างวันที่ 11-16 มกราคม 2559 โดย นายรัฐพงษ์ สุวรรณา ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครู ได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทั้งในและนอกสถานศึกษา , กิจกรรมคำขวัญวันครู “ ครูคือผู้สรรสร้าง ชี้หนทางแห่งปัญญา คุณธรรมเสริมค่า พัฒนาเยาวชนไทย ” นอกจากนี้ ได้เข้าร่วมพิธีเนื่องในวันครู , กิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ , กิจกรรมกล่าวคำปฏิญาณเพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาล วัดบ้านสร้าง โดยมีบุคลากรของโรงเรียนเข้ารับรางวัล &q......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดอินทาราม
หัวข้อข่าว : การพัฒนาการศึกษาสู่ประชมคมอาเซียน

     วันที่ 15 มกราคม 2559 โรงเรียนวัดอินทาราม นำโดย นายรัฐพงษ์ สุวรรณา ผู้อำนวยการโรงเรียน ,คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา , คณะกรรมการสถานศึกษา ได้จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เพื่อเป็นการตระหนักและเตรียมความพร้อมในการพัฒนาการศึกษาสู่ประชมคมอาเซียน ซึ่งมีการจัดฐานกิจกรรมให้ความรู้ และมอบของรางวัลให้แก่นักเรียนที่ร่วมกิจกรรม อาทิเช่น ฐานความรู้อาเซียน ฐานตอบปัญหาอาเซียน ฐานการสื่อสารอาเซียน ฐานสีสันอาเซียน เป็นต้น ซึ่งนักเรียนทุกระดับชั้น ตั้งแต่ อนุบาล – มัธยมศึกษา ต่างได้รับคว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :นคเรศ
หัวข้อข่าว : การจัดกิจกรรมสัปดาห์วันครู ครั้งที่ 60

     ระหว่างวันที่ 11-15 มกราคม 2559 โรงเรียนบ่อแร่-ธารเลาได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วันครู ครั้งที่ 60 โดยมีกิจกรรมสาธรณประโยชน์ กล่าวคำปฏิญาณ เยี่ยมบ้านเด็กนักเรียน เพื่อขวัญและกำลังใจของผู้ปกครองและเด็กนักเรียน ตรงกับ หนึ่งคำขวัญ หนึ่งสถานศึกษา ว่าอนาคตดี มีเมตตา ครูตั้งใจสอน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 12 มกราคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดไชยมงคล
หัวข้อข่าว : วันเด็กประจำปี 2559 โรงเรียนวัดไชยมงคล

     เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา โรงเรียนวัดไชยมงคล ได้จัดงานวันเด็กประจำปี 2559 ขึ้น โดยได้รับความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้ง ผู้ปกครอง ชุมชน วัด องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอย และทีมงามกลุ่มเพื่อนเด็ก ให้ความอนุเคราะห์บริจากอาหาร ขนม อุปกรณ์การเรียน กระเป๋า ผ้าห่ม ฯลฯ ทุนการศึกษา พร้อมทั้งกิจกรรมประเภทตอบคำถามชิงรางวัล เกมต่างๆ ให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดไชยมงคลและเด็กในชุมชนที่มาร่วมกิจกรรม ซึ่งนักเรียนมีความสุข อิ่มท้อง อิ่มใจ สนุกสนาน ทางโรงเรียนวัดไชยมงคลขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 12 มกราคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนบ้านขอนขว้าง
หัวข้อข่าว : กิจกรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559

     เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2559 โรงเรียนชุมชนบ้านขอนขว้าง นำโดย ผอ.ทองสุข เดชสุภา และคณะครู ร่วมกันจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 โดยมีท่านรองฯรัตนาภรณ์ ศรีสรวย รองผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 เป็นประธานในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ โรงเรียนชุมชนบ้านขอนขว้างขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกๆท่านที่ให้การสนับสนุนของรางวัลในครั้งนี้ ขอขอบพระคุณครับ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :นคเรศ
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2559

     วันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2559 อตบ.เนินหอมร่วมกับโรงเรียนบ่อแร่-ธารเลา ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ อบต.เนินหอมโดยมีกิจกรรมการแสดงของนักเีรียน เล่นเกม จับฉลากของขวัญ และการมอบทุนการศึกษา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนมารีวิทยา
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559

      โรงเรียนมารีวิทยา ปราจีนบุรี จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 "เด็กดี หมั่นเพียร เรียนรู้ สู่อนาคต" วันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2559......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :วัดประสาธน์รังสรรค์
หัวข้อข่าว : การจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

     เมื่อวันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2559 คณะครู - นักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติขึ้น ณ สนามบาสเกตบอลภายในโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ โดยมีนายปราโมทย์ ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ เป็นประธานในการอ่านสาส์นวันเด็กแห่งชาติของ พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยในปีนี้ท่านนายกฯ ได้ให้คำขวัญวันเด็กแห่งชาติว่า “เด็กดี หมั่นเพียร เรียนรู้ สู่อนาคต” และกล่าวเปิดการจัดกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งประกอบด้วยการแสดงของนักเรียนชั้นต่าง ๆ เล่นเกม จับฉลากของขวั......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 41/130 ->
<< 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 >>

[เข้าสู่ระบบ] ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี 1
เนื่องจากงาน ปชส.ได้ติดตั้ง เซิฟเวอร์ใหม่ ใช้การได้ดีแล้ว ให้ใช้ชื่อกับรหัสผ่านเดิมที่เคยใช้งานอยู่ หากมีข้อสงสัยโปรดโทรถาม คุณปรีชา คุณธนู หรือ คุณกองแก้ว
โทร : 037-211362 sptpj.pr@gmail.com