[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[ e-news] [Home]
ผู้ใช้งาน 11 ท่าน จำนวนผู้ชม 2181765 ครั้ง

ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี 1
กำลังแสดงหน้าที่ 42/ ->
<< 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 >>
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 5 มกราคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :วัดประสาธน์รังสรรค์
หัวข้อข่าว : การจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง

     ผู้บริหารและคณะครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 ของโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ โรงเรียนวัดประชาวาส และโรงเรียนวัดทุ่งตะลุมพุก นำโดยนายปราโมทย์ ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ ในฐานะผู้อำนวยการค่ายฯ ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง ประจำปีการศึกษา 2528 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ โดยจัดกิจกรรมแบบไปเช้า-เย็นกลับ เพื่อเป็นการปลูกฝังให้ลูกเสือสำรองมีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ โดยยึดมั่นในกฎของลูกเสือ และบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดไชยมงคล
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดไชยมงคล ร่วมเฉลิมฉลองการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

      ในวันที่ 30 ธันวาคม 2558 โรงเรียนวัดไชยมงคล จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยคุณครูได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมในการแต่งกายในชุดประจำชาติต่างๆ ในอาเซียน ร่วมกันจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อให้นักเรียนนำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ต่อให้กับผู้ปกครองและชุมชนต่อไป......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดไชยมงคล
หัวข้อข่าว : กิจกรรมงานปีใหม่โรงเรียนวัดไชยมงคล

      เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2558 โรงเรียนวัดไชยมงคล จัดกิจกรรมวันปีใหม่ เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการขึ้นสู่ปีพุทธศักราช 2559 ในกิจกรรมมีการแลกเปลี่ยนจับของขวัญนักเรียนทุกๆ คนได้เตรียมมา คุณครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนร่วมมือร่วมใจจัดกิจกรรมมอบความสุขให้กับนักเรียน ส่วนนักเรียนก็มีความสุข สนุกสนานมากในกิจกรรมในวันนั้น ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 2 มกราคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดลำดวน
หัวข้อข่าว : MERRY CHRISTMAS AND HAPPY NEW YEAR 2016 AT LUMDUAN

     โรงเรียนวัดลำดวน จัดกิจกรรมฉลองวันคริสต์มาส ๒๐๑๕ และสวัสดีปีใหม่ ๒๐๑๖ วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ โดยมีการจัดกิจกรรมรื่นเริงหรรษาต่าง ๆ มีการประกวดซานตาครอส การแสดงรีวิวประกอบเพลง การร้องเพลงประสานเสียง การแข่งขันตอบปัญหา การประกวดวาดภาพระบายสี ทำบัตรอวยพร การแสดงละครคริสต์มาส โดยคณะครูหมวดภาษาอังกฤษ และคณะครูร่วมกันจัดกิจกรรม เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความสามารถ ผอ.วิรัตน์ อรัญญิก ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลำดวน การมอบรางวัลต่าง ๆ ให้แก่นักเรียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 2 มกราคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดลำดวน
หัวข้อข่าว : ลำดวนเจ้าภาพจัด "กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญเขตคุณภาพเมือง 2"

     เมื่อวันที่ ๒๑- ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ เขตคุณภาพเมืองปราจีนบุรี ๒ จัดกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือชั่วคราว และในวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ นายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต ๑ เป็นประธานการรอบกองไฟลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ เขตคุณภาพเมืองปราจีนบุรี ๒ ณ ค่ายพักแรมลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนวัดลำดวน อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี โดยมีนายวิรัตน์ อรัญญิก ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนวัดลำดวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษาในเขตอำเภอเมืองปราจีนบุรี ๒ และคณะวิทยากร ผู้กำกับ และลูกเสือ-เนตรนารีสา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 30 ธันวาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :วัดประสาธน์รังสรรค์
หัวข้อข่าว : การจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือและเนตรนารีสามัญ

     ผู้บริหารและคณะครูของโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ โรงเรียนวัดประชาวาส และโรงเรียนวัดทุ่งตะลุมพุก นำโดยนายปราโมทย์ ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ ในฐานะผู้อำนวยการค่ายฯ ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือและเนตรนารีสามัญ ประจำปีการศึกษา 2528 ระหว่างวันที่ 29 – 30 ธันวาคม 2558 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ เพื่อเป็นการปลูกฝังให้ลูกเสือและเนตรนารีมีระเบียบวินัย เคารพกฎเกณฑ์ มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และการบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ลูกเสือและเนตรนารีได้ร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนบ้านขอนขว้าง
หัวข้อข่าว : ค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2558

     เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2558 โรงเรียนชุมชนบ้านขอนขว้าง นำโดย ผอ.ทองสุข เดชสุภา และคณะครู ได้นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2558 โดยแบ่งเป็นฐานกิจกรรมแต่ละฐานเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามฐานกิจกรรมต่างๆ การประกวดการแต่งกายซานตาครอส ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้ครบทั้ง 4 ทักษะ โดยการกระตุ้นให้ผู้เรียน นำความรู้ที่เรียนมาใช้ในการเพิ่มทักษะทางภาษาทั้งการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนโดยใช้เกม เพลง และกิจกรรมเป็นสื่อการเร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :นคเรศ
หัวข้อข่าว : กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่

     วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ท่านผอ.นคเรศ เอกปัญญานุวัฒน์ ร่วมกับคณะครูและนักเีรียนโรงเรียนบ่อแร่ ธารเลา จัดกิจกรรม ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ โดยจัดกิจกรรมเกมส์หรรษา จับของขวัญ และท่าน ผอ. ยังนำไอศกรีม พร้อมเค้ก มาแจกนักเรียน ยังไม่หมดแค่นี้นะคะ ยังมีของเซอร์ไพรส์ แจกสลากกินแบ่งรัฐบาลแด่ขณะครู เพื่อเป็นการคืนความสุขใ้ห้นักเรียน คณะครู และบุคลากรภายในโรงเรียน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :นคเรศ
หัวข้อข่าว : กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

     วันที่ 23 ธันวาคม 2558 เวลา 10.00 น. นายนคเรศ เอกปัญญานุวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อแร่ ธารเลา ได้ไปเยื่ยมนักเรียนที่ป่วย ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเนินหอม เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้นักเรียน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดไชยมงคล
หัวข้อข่าว : ร่วมกิจกรรมธรรม

     ระหว่างวันที่ 23-25 ธันวาคม 2558 โรงเรียนวัดไชยมงคล นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ร่วมกิจกรรม เข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม โครงการ "หนึ่งใจ..ให้ธรรมะ" ณ ศาลาการเปรียญวัดเกาะมะไฟ ต.บ้านหอย อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี จากกิจกรรมครั้งนี้ นักเรียนได้รับความรู้ในด้านคุณธรรม จริยธรรม เป็นอย่างยิ่ง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนมารีวิทยา
หัวข้อข่าว : นักเรียนโรงเรียนมารีวิทยา ปราจีนบุรี กับรางวัลทักษะความสามารถทางวิชาการระดับประเทศ

      เด็กชายภูมิรพี ศรีสุวรรณ์ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนมารีวิทยา ปราจีนบุรี ได้รับรางวัลเหรียญเงินวิชาวิทยาศาสตร์ และรางวัลเหรียญทองแดงวิชาคณิตศาสตร์ ระดับประเทศ ในโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ Thailand Education Development and Evolution Tests (Tedet) ประจำปี 2558 ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนมารีวิทยา
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปี 2558

      โรงเรียนมารีวิทยา ปราจีนบุรี จัดกิจกรรมฉลองวันคริสต์มาส 2015 และสวัสดีปีใหม่ 2016 ระหว่างวันที่ 22 - 24 ธันวาคม 2558 โดยแบ่งการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ วันที่ 22 ธันวาคม การเดินขบวนพาเหรดวันคริสต์มาส และการแข่งขันกีฬาท้าประลอง วันที่ 23 ธันวาคม การแสดงละครคริสต์มาส โดยคณะครูต่างชาติและครูหมวดภาษาอังกฤษ พิธีมิสซาและคำนับพระสงฆ์เนื่องในวันคริสต์มาส เสกอาคารเรียน กิจกรรมแสดงความสามารถของนักเรียน Mary Gottalent กิจกรรมรื่นเริงคริสต์มาส วันที่ 24 ธันวาคม พิธีคำนับคณะซิสเตอ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนมารีวิทยา
หัวข้อข่าว : นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทัศนศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

      เมื่อวันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2558 โรงเรียนมารีวิทยา ปราจีนบุรี จัดกิจกรรมทัศนศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในหัวข้อ "เมืองประวัติศาสตร์....ความเป็นชาติไทย" ณ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนมารีวิทยา
หัวข้อข่าว : คณะครูโรงเรียนเอกชนอบรม "ครูเพื่อศิษย์" รุ่นที่ 2

      เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม 2558 คณะครูโรงเรียนมารีวิทยา ปราจีนบุรี เข้าร่วมอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ในโครงการพัฒนาผู้บริหาร และครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดปราจีนบุรี ปีงบประมาณ 2559 ในหัวข้อ "ครูเพื่อศิษย์" รุ่นที่ 2 วิทยากรโดย ดร.วิลเลียม วิมุกตายน ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมารีวิทยา อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนมารีวิทยา
หัวข้อข่าว : ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล

      เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2558 ตัวแทนคณะครูและนักเรียนโรงเรียนมารีวิทยา ปราจีนบุรี ร่วมเดินขบวนรณรงค์ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและร่วมงานเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล "ประเทศไทยโปร่งใส Transparent Thailand" ร่วมกับหน่วยงานราชการจังหวัดปราจีนบุรี สำนักงาน ป.ป.ช. และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนจังหวัดปราจีนบุรี......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 42/130 ->
<< 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 >>

[เข้าสู่ระบบ] ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี 1
เนื่องจากงาน ปชส.ได้ติดตั้ง เซิฟเวอร์ใหม่ ใช้การได้ดีแล้ว ให้ใช้ชื่อกับรหัสผ่านเดิมที่เคยใช้งานอยู่ หากมีข้อสงสัยโปรดโทรถาม คุณปรีชา คุณธนู หรือ คุณกองแก้ว
โทร : 037-211362 sptpj.pr@gmail.com