[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[ e-news] [Home]
ผู้ใช้งาน 11 ท่าน จำนวนผู้ชม 2263195 ครั้ง

ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี 1
กำลังแสดงหน้าที่ 47/ ->
<< 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 >>
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 29 กันยายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนบ้านขอนขว้าง
หัวข้อข่าว : ติดตามประเมินผลการดำเนินงานโรงเรียนแกนนำ BBL

     เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘ โรงเรียนชุมชนบ้านขอนขว้าง นำโดย ผอ.ทองสุข เดชสุภา ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ได้ให้การต้อนรับ คณะกรรมการนิเทศติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนรู้ภาษาไทยตามแนวทาง BBL ซึ่งคณะกรรมการได้ให้คำแนะนำ และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนานักเรียนเป็นอย่างดี ทั้งนี้โรงเรียนชุมชนบ้านขอนขว้างขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านมา ณ โอกาสนี้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนบ้านขอนขว้าง
หัวข้อข่าว : งานแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ

     เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๘ โรงเรียนชุมชนบ้านขอนขว้าง นำโดย ผอ.ทองสุข เดชสุภา ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ได้ร่วมจัดงานแสดงมุฑิตาจิตเกษียณอายุราชการ แด่ คุณครูนวลสำอางค์ เพียรพิสัย โดยมีนายบุญศรี จันทร์ชัย ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ เป็นประธานในพิธี "วันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิใจ" ณ ร้านอาหารมธุรสริมสวน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดลำดวน
หัวข้อข่าว : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันโรคไข้เลือดออกที่โรงเรียนวัดลำดวน

     เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘ กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ดงพระราม ร่วมกับ อบต. ดงพระราม และโรงเรียนวัดลำดวน จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก นายณัชพล นาคพราย รองนายก อบต.ดงพระราม เป็นประธานพิธีเปิดการอบรม คณะวิทยากรเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงพระราม ได้ให้ความรู้แก่นักเรียน ร่วมด้วยคณะ อสม.ตำบลดงพระราม ผู้เข้าร่วมการอบรมได้รับสาระความรู้นำไปใช้เพื่อประโยชน์แก่ตนและชุมชนต่อไป......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดลำดวน
หัวข้อข่าว : ลำดวนร่วมประชุมเขตเมือง ๒ และแสดงมุทิตาจิต ขรก.ครูเกษียณ

     เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๘ ผอ.วิรัตน์ อรัญญิก คณะครูและบุคลากรโรงเรียนวัดลำดวน ได้เข้าร่วมประชุมเขตคุณภาพเมือง ๒ และได้จัดงานแสดงมุทิตาจิตข้าราชการครูเกษียณอายุราชการ จำนวน ๗ ท่าน พวกเราชาวลำดวนขอชื่นชมยกย่องบุคลากรผู้ทรงคุณค่าทางการศึกษาที่ท่านได้เป็นพ่อพิมพ์ แม่พิมพ์ที่ดีมาตลอดชีวิตข้าราชการครู ขอให้คุณงามความดีที่ท่านสั่งสมมาส่งผลให้ทุกท่านและครอบครัว ของท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดไป......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดลำดวน
หัวข้อข่าว : ลำดวนศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบ BBL

     เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๘ โรงเรียนวัดลำดวน โดย ผอ.วิรัตน์ อรัญญิก พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดลำดวน ได้ไปศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ BBL โรงเรียนวัดสวนแตง สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑ และศึกษาแหล่งเรียนรู้สถานที่สำคัญของจังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดกาญจนบุรี คณะครูเก็บเกี่ยวประสบการณ์ความรู้เพื่อนำมาปรับประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน พร้อมรับการประเมินและเป็นต้นแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ BBL ของ สพป.ปราจี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดลำดวน
หัวข้อข่าว : โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคมือเท้าปากสำหรับนักเรียน ณ โรงเรียนวัดลำดวน

      เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๘ กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ดงพระราม ร่วมกับ อบต. ดงพระราม และโรงเรียนวัดลำดวน จัดอบรมโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคมือเท้าปากสำหรับนักเรียน นายสำรวย สุบุตรดี นายก อบต.ดงพระราม เป็นประธานพิธีเปิดการอบรม คณะวิทยากรเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงพระราม ได้ให้ความรู้แก่นักเรียน ผอ.วิรัตน์ อรัญญิก ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลำดวนรับมอบเครื่องใช้เกี่ยวกับการดูแลรักษาความสะอาดร่างกาย เพื่อใช้ในโรงเรียน นักเรียนได้รับความรู้และของ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดลำดวน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดลำดวนต้นแบบฝึกประสบการณ์ฯ ศน.ป้ายแดง

     เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๘ ผอ.วิรัตน์ อรัญญิก และคณะครู ให้การต้อนรับคณะผู้เข้ารับการฝึกประสบการณ์ในสถานศึกษาต้นแบบ สำหรับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ซึ่งมาฝึกประสบการณ์ฯในระหว่างวันที่ ๑๐ –๒๕ กันยายน ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนวัดลำดวน นายวิรัตน์ อรัญญิก ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลำดวน ได้กล่าวต้อนรับ แนะนำโรงเรียนการบริหารงานในภาพรวมของโรงเรียน บรรยายสรุปให้กับคณะผู้มารับการฝึกประสบการณ์ฯ และได้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการการศึกษา แล......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :วัดประสาธน์รังสรรค์
หัวข้อข่าว : การจัดกิจกรรมโครงการบูรณาการ รายวิชาพัฒนาบุคลิกภาพ “รู้ก่อนแย่ เป็นแม่ก่อนวัย”

     เมื่อวันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2558 นักศึกษาจากภาควิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำนวน 19 คน ได้มาจัดกิจกรรมโครงการบูรณาการ รายวิชาพัฒนาบุคลิกภาพ “รู้ก่อนแย่ เป็นแม่ก่อนวัย” ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว เป็นการฝึกให้นักศึกษารู้จักการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ส่งเสริมให้รู้จักการทำงานเป็นทีม และเป็นการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม ณ ห้องโสตศึกษาของโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ โดยมีนายปราโมทย์ ผลพฤกษา ผอ.โรงเรียนวัดประส......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :วัดประสาธน์รังสรรค์
หัวข้อข่าว : การจัดกิจกรรมรับลูกเสือและเนตรนารีสามัญ พิธีเข้าประจำกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

     โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ นำโดยนายปราโมทย์ ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ ในฐานะผู้อำนวยการกองลูกเสือโรงเรียน ร่วมกับคณะผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ได้จัดกิจกรรมพิธีเข้าประจำกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขึ้น ตามข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติว่าด้วยการปกครองและวิชาพิเศษ พ.ศ.2509 ข้อ 295 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2558 ณ สนามบาสเกตบอล โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ เพื่อให้คำสัตย์ปฏิญาณตนหรือให้คำมั่นสัญญาต่อผู้กำกับว่า จะรับการฝึกอบรมวิชาลูกเสือด้วยจิตใจของการลูกเสืออย่างแท้จริง โดยไม่ละเมิดสิทธิของบ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านโป่งไผ่
หัวข้อข่าว : รองไพจิต ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านโป่งไผ่ อ.ศรีมหาโพธิ

     เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558 นายไพจิต ไชยฤทธิ์ รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 และคณะได้ตรวจเยี่ยมเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่คณะครูโรงเรียนบ้านโป่งไผ่ นำโดยท่านผอ.สุนี จันทนิมิ และคณะครูได้ให้การต้อนรับ และนำตรวจเยี่ยมโรงเรียนและคณะครู......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 15 กันยายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนมารีวิทยา
หัวข้อข่าว : The Presentation of English Speaking Marywitthaya Prachinburi School

      วันที่ 15 กันยายน 2558 โรงเรียนมารีวิทยา ปราจีนบุรี ทดสอบทักษะการพูดภาษาอังกฤษสำเนียง CNN ( Thambrit ) ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน
หัวข้อข่าว : โป่งตะเคียนจัดอบรมเศรษฐศาสตร์และเศรษฐกิจอาเซียน

     วันที่ 3 - 4 กันยายน 2558 ศูนย์เครือข่ายอาเซียน โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน อำเภอศรีมโหสถ ได้จัดอบรมโครงการพัฒนาความรู้ความเข้าใจเชิงเศรษฐศาสตร์และเศรษฐกิจอาเซียน ณ ห้องประชุม โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน โดยมีนายวรรณชัย ฉิมไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน และประธานศูนย์เครือข่ายอาเซียนเป็นประธานในการเปิดงาน ทางโรงเรียนได้จัดการอบรมครั้งนี้โดย มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ เข้าใจ เกี่ยวกับการวางแผนการใช้จ่ายเงิน การจัดทำบัญชีรับจ่าย สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกั......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดระเบาะไผ่
หัวข้อข่าว : รายการทีวีทุ่งแสงตะวันมาถ่ายทำการออมของธนาคารโรงเรียนวัดระเบาะไผ่

      เมื่อวันที่10-11กันยายน2558ทีมงานโทรทัศน์รายการทุ่งแสงตะวันได้มาถ่ายทำรายการที่โรงเรียนวัดระเบาะไผ่เรื่องการออมทรัพย์ของธนาคารโรงเรียนที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสนับสนุนได้จัดตั่งขึ้นเมื่อไม่นานมานี้เพื่อเป็นต้นแบบการออมแก่โรงเรียนอื่นๆดังค่านิยม12 ประการที่รัฐบาลออกนโยบายให้ปฎิบัติ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดระเบาะไผ่
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดระเบาะไผ่จัดกิจกรรม เข้าสู่อ่าเซี่ยนปี58

     เมื่อวันที่3เดือนกัยยายน2558โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ได้จัดกิจกรรมโรงเรียนวัดระเบาะไผ่พร้อมเข้าสู่อาเซียนปี2558ชึ้นโดยมีกิจกรรมต่างๆมากมาย เช่นการแสดงบนเวที การตอบปัญหา กิจกรรมเช้าฐานการเรียนรู้ กิจกรรมประกวดชุดอาเซี่ยน เป็นต้น โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกฝ่าย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 9 กันยายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดโพธิ์งาม
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดโพธิ์งาม ได้รับความอนุเคราะห์ จากบริษัท โฮมโปรฯ

      วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๘ โรงเรียนวัดโพธิ์งาม ได้รับความอนุเคราะห์จากบริษัท โฮม โปรดักศ์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ได้มาทาสีห้องสุขา และอาคารเรียนบางส่วนที่ชำรุด (แล้วเสร็จในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๘) จากสาขา ๙ สาขา ได้แก่ สาขาปราจีนบุรี สาขาราชบุรี สาขาเพลินจิต สาขา ฟิวเจอร์มาร์ท พระราม ๓ สาขา แฟชั่นไอร์แลนด์ สาขารามอินทรา สาขารัชดา เดอะพาวเวอร์ ช็อป และเอ็กโปร์ ส่วนในวันนี้ มาจัดกิจกรรมพานักเรียน เล่นเกม มอบของขวัญรางวัล เลี้ยงอาหาร(ไก่ KFC,ขนมมิสเตอร์โดนัท เครื่องดื่ม และขนมอื่นๆ) มอบทุนการศึกษา......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 47/130 ->
<< 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 >>

[เข้าสู่ระบบ] ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี 1
เนื่องจากงาน ปชส.ได้ติดตั้ง เซิฟเวอร์ใหม่ ใช้การได้ดีแล้ว ให้ใช้ชื่อกับรหัสผ่านเดิมที่เคยใช้งานอยู่ หากมีข้อสงสัยโปรดโทรถาม คุณปรีชา คุณธนู หรือ คุณกองแก้ว
โทร : 037-211362 sptpj.pr@gmail.com