[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[ e-news] [Home]
ผู้ใช้งาน 9 ท่าน จำนวนผู้ชม 2263187 ครั้ง

ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี 1
กำลังแสดงหน้าที่ 48/ ->
<< 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 >>
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 8 กันยายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนมารีวิทยา
หัวข้อข่าว : งานฉลองวันแม่พระบังเกิด 8 กันยายน

     โรงเรียนมารีวิทยา ปราจีนบุรี จัดงานฉลองวันแม่พระบังเกิด 8 กันยายน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้คุณธรรมของพระแม่มารีย์ องค์อุปถัมภ์ของโรงเรียนมารีวิทยา ในภาคเช้ามีพิธีมิสซาโอกาสวันฉลองแม่พระบังเกิด ประธานในพิธี โดย บาทหลวงสมศักดิ์ พรประสิทธิ์ เจ้าอาวาสวัดอัครเทวดามีคาแอล ปราจีนบรุี และในโอกาสนี้คณะครูและนักเรียนโรงเรียนมารีวิทยา ปราจีนบุรี ได้ร่วมกันทำบุญถวายต้นไม้สวรรค์หรือต้นผ้าป่าถวายแด่แม่พระ และเงินทำบุญส่วนนี้จะนำไปช่วยเหลือเด็กติดเชื้อ HIV ณ ศูนย์คามิลเลียน ระยอง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 8 กันยายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนบ้านขอนขว้าง
หัวข้อข่าว : ปตท.มอบทุนการศึกษา

     เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2558 หน่วยปฏิบัติการระบบท่อ เขต 10 จากบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ได้มามอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านขอนขว้าง จำนวน 3 ทุน ทุนละ 3,000 บาท รวมเป็นเงิน 9,000 บาท โรงเรียนชุมชนบ้านขอนขว้างขอขอบพระคุณ บริษัท ปตท.เป็นอย่างสูง ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดมูลเหล็ก
หัวข้อข่าว : ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน

     วันที่ 4 กันยายน 2558 โรงเรียนวัดมูลเหล็ก จัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนทางประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โดยเดินทางไปเรียนรู้แหล่งประวัติศาสตร์โบราณสถานวัดสระมรกต อำเภอศรีมโหสถ พิพิธภัณฑ์สถานจังหวัดปราจีนบุรี วัดแก้วพิจิตร ฯลฯ นักเรียนได้เรียนรู้จากสถานที่จริง และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายตามสถานที่ต่าง ๆ ที่ได้ให้ความรู้แก่ครูและนักเรียน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :วัดประสาธน์รังสรรค์
หัวข้อข่าว : การจัดกิจกรรมค่ายคุณธรรมนำไทย พ้นภัยยาเสพติด

     คณะครู - นักเรียนโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ ได้จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรมนำไทย พ้นภัยยาเสพติด ณ ห้องโสตศึกษา โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ ในวันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2558 เพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและต่อต้านยาเสพติดให้กับเด็กนักเรียน โดยมีนายปราโมทย์ ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ เป็นประธานในการกล่าวเปิดการจัดกิจกรรมดังกล่าว ได้รับความเมตตาธรรมจาก พระอาจารย์ปริพัฒน์ (บอลลูน) ฐานธมฺโม บรรยายธรรมในหัวข้อ “คุณธรรม จริยธรรมสำหรับเยาวชน” และการบรรยายรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ในหัวข้อ“โท......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดระเบาะไผ่
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดระเบาะไผ่จัดกิจกรรม เข้าค่ายเยาวชนอบรมต่อต้านยาเสพติดปี58

     เมื่อวันที่25-27 สิงหาคม58โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ได้นำคณะครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นไปร่วมเข้าค่ายเยาวชนห่างไกลยาเสพติดที่วัดป่ามะไฟ จังหวัดนครนายก โดยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพรงจัดงบประมาณสนับสนุนโดยนำนักเรียนจากโรงเรียนในตำบลหนองโพรงเข้าร่วมอบรมเพื่อหวังให้เยาวชนใด้ตระหนักถึงภัยของยาเสพติด และเป็นแกนหลักในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดของชุมชน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดมูลเหล็ก
หัวข้อข่าว : กิจกรรม "ตลาดนัดพอเพียง"

     วันที่ 1 กันยายน 2558 โรงเรียนวัดมูลเหล็ก จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 หน่วยการเรียนรู้"ตลาดนัดพอเพียง" ช่วงเวลา 14.00 น. เป็นต้นไป โดยให้นักเรียนนำสิ่งของส่วนตัวที่ใช้แล้ว แต่ยังมีสภาพดีใช้ได้ หรือของเล่น สมุด ดินสอ ปากกา ฯลฯ หรือของเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ ที่ตนเองไม่ได้ใช้ประโยชน์ หรือมีมากเกินความจำเป็น มาขายในราคาย่อมเยา แบ่งปันกันใช้กับเพื่อน ๆ เป็นการบูรณาการการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง นักเรียนได้รู้จักการจัดการและการวางแผน การคิดคำนวณ การตั้งราคาสิ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 2 กันยายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดลำดวน
หัวข้อข่าว : สัปดาห์แห่งการเรียนรู้อาเซียน ที่โรงเรียนวัดลำดวน

      เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ โรงเรียนวัดลำดวน นำโดย ผอ.วิรัตน์ อรัญญิก ร่วมกับคณะครู และนักเรียน ได้จัดให้มีสัปดาห์แห่งการเรียนรู้อาเซียนขึ้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ปี ๒๕๕๘ กิจกรรมการจัดกิจกรรมสัปดาห์แห่งการเรียนรู้อาเซียนในครั้งนี้ เป็นการกระตุ้นให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง เรียนรู้ตามฐานประเทศต่าง ๆ นักเรียนมีความสนใจ และมีความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนมากขึ้น สามารถสรุปเป็นองค์ความรู้จากฐานที่เรียนรู้ที่ได้ศึกษา สามารถนำเสนอให้เพื่อน ๆ ให้ได้รับความรู้และปร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 2 กันยายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดลำดวน
หัวข้อข่าว : โครงการเยยี่ยมบ้านนักเรียน : โรงเรียนวัดลำดวน

      เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ โรงเรียนวัดลำดวน โดย ผอ.วิรัตน์ อรัญญิก คณะครู ได้ให้การต้อนรับคณะตัวแทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต ๑ ที่ได้เดินทางมาเยี่ยมบ้านนักเรียนโรงเรียนวัดลำดวน เด็กหญิงจันทิมา กวางทอง และเด็กหญิงอินทิรา กวางทอง นักเรียนชั้น ม.๒ ที่เป็นนักเรียนที่มีความประพฤติและมีฐานะยากจน ทั้งนี้ได้มอบทุนการศึกษาพร้อมทั้งสิ่งของอุปโภค บริโภคให้กับครอบครัวของนักเรียน ยังความปลาบปลื้มใจให้กับผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนวัดลำดวนขอขอบพระคุณเป็นอย่......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนมารีวิทยา
หัวข้อข่าว : งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนมารีวิทยา ปราจีนบุรี

      วันที่ 24-25 สิงหาคม 2558 โรงเรียนมารีวิทยา ปราจีนบุรี จัดกิจกรรมงานสัปดาห์ "จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม" ซึ่งมีการจัดการแข่งขันวิชาการทางวิทยาศาสตร์ การประกวดชุดรีไซเคิล การจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์ที่อยู่รอบตัวเรา และได้เรียนรู้นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่เพิ่มเติม......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :วัดอินทร์ไตรย์
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดอินทร์ไตรย์อบรมคุณธรรมนักเรียน

     เมื่อวันที่ 20 - 21 สิงหาคม 2558 โรงเรียนวัดอินทร์ไตรย์ได้เปิดค่ายอบรมคุณธรรมแก่นักเรียนระดับประถมศึกษา โดยพระครูสังฆรักประนอมและคณะเป็นวิทยากร เป็นการพัฒนาคุณธรรมนักเรียนและส่งเสริมพระพุทธศาสนาตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ.......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :nanthathas
หัวข้อข่าว : รับมอบข้าวสาร อุปกรณ์การเรียน เครื่องเขียน และเวชภัณฑ์ยาจากมูลนิธิจีเต็กลิ้ม

     วันที่ 16 สิงหาคม 2558 นายนันททัศน์ ถึงลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียนไผ่แถวอนุสรณ์ พร้อมด้วยคณะครูนักเรียน รับมอบข้าวสาร อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา เครื่องเขียน และเวชภัณฑ์ยาจากมูลนิธิจีเต็กลิ้ม(กวนอิมยี่) ต.ศรีจุฬา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก ซึ่งนับเป็นปีที่ 9 แล้วที่โรงเรียนไผ่แถวอนุสรณ์ได้รับความเมตตานุเคราะห์ด้วยดีจากมูลนิธิ โอกาสนี้ขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์นาวิน อมิตตาเรืองกิจ คุณย่ามาลินี กิตพานิชย์พร้อมครอบครัว บริษัทโรงงานฟุตบอลไทยและผู้มีจิตเป็นบุญเป็นกุศลทุกท่าน.........
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :nanthathas
หัวข้อข่าว : ชมรมแบดมินตัน Enjoy Team มอบสนามเด็กเล่น BBL

     เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2558 นายนันททัศน์ ถึงลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียนไผ่แถวอนุสรณ์ พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ให้การต้อนรับ ชมรมแบดมินตัน Enjoy Team จากจังหวัดนนทบุรี จำนวน 60 คน ได้มามอบสนามเด็กเล่น BBLแก่โรงเรียน โดยมีนายสมชาย ชำนิ นายอำเภอบ้านสร้าง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายไชยันต์ จันทวงษ์ นายกเทศบาลต.บ้านสร้าง นายวศิน อุไรวงษ์ นายกเทศบาลต.ประจันตคาม และนายวิเชษฐ์ น้ำหอม กำนันต.บางกระเบาและประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมเป็นเกียรติ โรงเร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :กองแก้ว บุญเพ็ง นักประชาสัมพั
หัวข้อข่าว : สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ข่วยเหลือครอบครับของนักเรียนโรงเรียนวัดสระข่อยเสียชีวิต

     เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2558 นายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 พร้อมด้วยคณะนางสาวสิริมา อาศัยผล และ นางโสภา คงเมือง นักวิชาการชำนาญการ บุคลากรจากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ได้มอบเงิน จำนวน 5,400 บาท เพื่อช่วยเหลือครอบครัว เด็กหญิงจิดาภา ใยเกษ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดสระข่อย เนื่องจากเป็นเนื้องอกในสมองทับเส้นประสาทตา และเสียชีวิตลง เมื่อต้นเดือน สิงหาคม 2558 โดยมีคณะครูจากโรงเรียนวัดสระข่อย และนักเรียน ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :กองแก้ว บุญเพ็ง นักประชาสัมพั
หัวข้อข่าว : ผู้ปกครองนักเรียน ร.ร.วัดศรีสุทธาวาส ช่วยสอนบุตรหลานที่ส่งมาเข้าเรียน

     เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2558 คณะเยี่ยมบ้านนักเรียน ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ได้พบกับ นางอรุณี วงษ์กระจ่าง รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีสุทธาวาส และผู้ปกครองนักเรียน ได้ช่วยเหลือโรงเรียนในการดูแล เด็กนักเรียนในชั้นอนุบาล เนื่องจาก โรงเรียนวัดศรีสุทธาวาส เป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่อยู่ในชุมชนของตน และต้องการดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิด จึงอาสามาช่วยดูแลให้ >>>>>ทางโรงเรียนวัดศรีสุทธาวาส ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางการพัฒนาสมอง (BBL) ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหอย(เติมเอนยิเนียริ่งอุปถัมภ์)
หัวข้อข่าว : วันวิทยาศาสตร์โรงเรียนบ้านหอย

     เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2558 โรงเรียนบ้านหอยได้จัดงานวันวิทยาศาสตร์ โดยคุณครูสมจิตร คงเจริญ หัวหน้าโครงการเป็นผู้นำในการจัดกิจกรรมในวันนี้ มีกิจกรรมต่างๆมากมายตลอดวัน ได้แก่ กิจกรรมฐาน 20 ฐาน กิจกรรมการแสดงโชว์วิทยาศาสตร์ การแสดงละครวิทยาศาสตร์ การโต้วาที การกล่าวสุนทรพจน์ และกิจกรรมการแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ นักเรียนมีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความสนุกสนาน......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 48/130 ->
<< 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 >>

[เข้าสู่ระบบ] ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี 1
เนื่องจากงาน ปชส.ได้ติดตั้ง เซิฟเวอร์ใหม่ ใช้การได้ดีแล้ว ให้ใช้ชื่อกับรหัสผ่านเดิมที่เคยใช้งานอยู่ หากมีข้อสงสัยโปรดโทรถาม คุณปรีชา คุณธนู หรือ คุณกองแก้ว
โทร : 037-211362 sptpj.pr@gmail.com