[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[ e-news] [Home]
ผู้ใช้งาน 6 ท่าน จำนวนผู้ชม 2393778 ครั้ง

ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี 1
กำลังแสดงหน้าที่ 5/ ->
<< 1 2 3 4 5 >>
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน
หัวข้อข่าว : ท่านศธ.จังหวัดมาติดตามการดำเนินงานอาหารกลางวัน

     วันที่ 15 มิถุนายน 2561 โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียนได้ให้การต้อนรับ นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ ศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วย นางธิติมา เร่งประเสริฐ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน และนายศักดา พรมเขียว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ซึ่งได้มาตรวจเยี่ยมโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน ผลการดำเนินงานโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาหารมีคุณภาพเพียงพอกับนักเรียน และเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างถูกต้องเป็นปัจจุบัน ในโอกาสนี้ ท่านศธ.จังหวัดยังได้กล่าวให้กำลังใจกับผู้บริหารและคณะครูในการปฏิบัติหน้าที่ พร้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน
หัวข้อข่าว : การติดตามการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน

     วันที่ 13 มิถุนายน 2561 โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียนได้ให้การต้อนรับ นางสาวจิรภา ทองศิริ นายอำเภอศรีมโหสถ พร้อมด้วยคณะ ซึ่งได้มาตรวจเยี่ยมโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน เพื่อรับฟังปัญหา และป้องกันการทุจริตโครงการอาหารกลางวัน ในโอกาสนี้ ท่านนายอำเภอพบปะพูดคุยกับนักเรียน และให้กำลังใจคณะครูในการปฏิบัติหนาที่ ทางโรงเรียนบ้านโป่งตะเคียนต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน
หัวข้อข่าว : ผู้ใหญ่ใจดีมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน

     วันที่ 14 มิถุนายน 2561 นายพงค์ศักดิ์ เอี่ยมนวชาติ พร้อมด้วยคณะ ได้มามอบทุนการศึกษา ให้กับนักเรียน โดยมี นายวรรณชัย ฉิมไทย ผอ.รร.บ้านโป่งตะเคียน พร้อมคณะครู ให้การต้อนรับอย่างดีและอบอุ่น ซึ่งในโอกาสนี้ นายพงค์ศักดิ์ ได้มอบอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์การเรียนให้กับโรงเรียนบ้านโป่งตะเคียนและนักเรียนด้วย ซึ่งทางโรงเรียนต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน
หัวข้อข่าว : กิจกรรมไหว้ครูโรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน

     วันที่ 14 มิถุนายน 2561 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านโป่งตะเคียนได้จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งนักเรียนแต่ละชั้นได้ร่วมใจกันจัดพานดอกไม้ ธูปเทียนมากราบกรานบูชาครู เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความเคารพ ความกตัญญูกตเวทีและรำลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ ผู้ซึ่งได้อบรมสั่งสอน ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้ด้วยความรักและเมตตา เพื่อให้ศิษย์นั้น มีความรู้ และเป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติต่อไป......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :วัดประสาธน์รังสรรค์
หัวข้อข่าว : กิจกรรมส่งเสริมการปลูกต้นไม้

     เมื่อวันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561 นายปราโมทย์ ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ คณะครู - นักเรียน ให้การต้อนรับคณะผู้ปลูกต้นไม้ ณ โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ ซึ่งดำเนินการโดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรี กิจกรรมส่งเสริมการปลูกต้นไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองและชุมชน ภายใต้โครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนการเพิ่มพื้นที่สีเขียวภาคประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยมีนายสมศักดิ์ พิริยโยธา ผอ.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรี มาเป็นประ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :วัดประสาธน์รังสรรค์
หัวข้อข่าว : พิธีไหว้ครูและเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 นายปราโมทย์ ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนทุกคน จัดให้มีพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561 ขึ้น ณ อาคารเอนกประสงค์ของโรงเรียน เพื่อสืบทอดประเพณีอันดีงามและปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมที่ดี เป็นผู้มีความกตัญญูและกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ซึ่งเป็นการแสดงถึงความระลึกถึงบุญคุณของครู การไหว้ครูเป็นการแสดงตนว่าขอเป็นศิษย์ของท่านโดยตรง บรรยากาศเต็มไปด้วยความเป็นมิตรไมตรี และเอื้ออาทรซึ่งกันและกันระหว่างครูกับลูกศิษย์ เสร็จส......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :วัดประสาธน์รังสรรค์
หัวข้อข่าว : การตรวจเยี่ยมโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

     วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561 นายปราโมทย์ ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ พร้อมด้วยคณะครู – นักเรียน ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประกอบด้วย ดร.ชวลิต โพธิ์นคร ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ. ดร.ปุณพงษ์ โพธิวัฒน์ธนัต ผอ.บางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” นางนิรมล บัวเนียม ผอ.รร.สายน้ำทิพย์ พร้อมด้วยทีมเคลื่อนที่เร็วของเขตตรวจราชการที่ 3 ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ของโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ซึ่งโรงเรียนได้ดำ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านวังทะลุ
หัวข้อข่าว : งานประชุมสัญจรข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เขตศรีมหาโพธิ2 สังกัด สพป ปจ.1

     วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ โรงเรียนบ้านวังทะลุเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมสัญจรพบปะเพื่อครูและบุคลากรทางการศึกษา เขตคุณภาพศรีมหาโพธิ ๒ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต ๑ เพื่อพัฒนาและแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ซึ่งกันและกันระหว่างเพื่อนครูจากโรงเรียนในเขตศรีมหาโพธิ ๒ ในแต่ละระดับชั้น......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม
หัวข้อข่าว : โรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2561 นำโดย ผอ.สันต์ เดชสุภา พร้อมด้วยคณะครู ร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อให้นักเรียนเเสดงความเคารพเเละขอเป็นศิษย์ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 6 มิถุนายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม
หัวข้อข่าว : โรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม จัดกิจกรรมเดิน วิ่ง สมาธิ วิสาขะ พุทธบูชา

     เมื่อวันเสารที่ 3 มิถุนายน 2561 นำโดย ผอ.สันต์ เดชสุภา พร้อมคณะครูเเละนักเรียน ร่วมกับ สสส. จัดกิจกรรมเดิน วิ่ง สมาธิ วิสาขะ พุทธบูชา มีนักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไปสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ทางโรงเรียนขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน
หัวข้อข่าว : โป่งตะเคียนทำบุญครบรอบ 70 ปี

     วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียนได้จัดกิจกรรมทำบุญโรงเรียน เนื่องในโอกาสครบรอบ 70 ปีวันก่อตั้งโรงเรียน โดยมี นายวรรณชัย ฉิมไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน คณะครู นักเรียนและผู้ปกครองได้ร่วมกันจัดเตรียมอาหาร ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป เพื่อให้นักเรียนรู้จักประวัติของโรงเรียน และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่คณะครู นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนด้วย ทางโรงเรียนบ้านโป่งตะเคียนขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนไว้ ณ โอกาสนี้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 1 พฤษภาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม
หัวข้อข่าว : รร.ชุมชนวัดศรีประจันตคาม ประชุมผู้ปกครองนักเรียนครั้งที่ 1/2561

     เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2561 โรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม นำโดย ผอ.สันต์ เดชสุภา พร้อมด้วยคณะครู จัดการประประชุมผู้ปกครองนักเรียน เพื่อเเจกเงินค่าเครื่องเเบบเเละอุปกรณ์การเรียน ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี เเละชี้แจงทิศทางการดำเนินงานของโรงเรียน รวมทั้งประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองในการจัดการศึกษาต่อไป ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :วัดประสาธน์รังสรรค์
หัวข้อข่าว : กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560

     เมื่อวันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561 นายปราโมทย์ ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2560 จำนวน 14 คน ซึ่งเป็นนักเรียนชั้น ม.3 รุ่นที่ 22 ของโรงเรียน ทางโรงเรียนได้เรียนเชิญ ร้อยตรีชะโอษฐ์ เนื่องกำเหนิด มาเป็นวิทยากรพิเศษ กิจกรรมประกอบด้วย การติดช่อดอกไม้ ผูกแขนสู่ขวัญ จุดเทียนส่องทาง ลอดซุ้มผูกแขน กิจกรรมน้องบูมพี่ เสร็จแล้วรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน บรรยากาศเป็นแบบกันเองระ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :วัดประสาธน์รังสรรค์
หัวข้อข่าว : การจัดนิทรรศการ และสะเต็มศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

     เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 นายปราโมทย์ ผลพฤกษา ผอ.รร.วัดประสาธน์รังสรรค์ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ ได้ให้การต้อนรับ นายวีรวิทย์ สิทธิภานุพงศ์ ศน.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ที่ได้ให้เกียรติกับโรงเรียนมาร่วมกิจกรรม การจัดนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียนและนำเสนอการเรียนรู้ในรูปแบบของสะเต็มศึกษา (STEM) ของแต่ละชั้น ประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้น ณ บริเวณสนามบาสเกตบอล เพื่อเป็นการแสดงผลงานนักเรียน และนำเสนอความสำเร็จด้านการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมา ภายในงานมีการแสดงผลงานของนักเรียน ซึ่งเป็นก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านแหลมหิน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านแหลมหินจัดสอบโดยใช้ข้อสอบกลางและ สอบ Pre NT

     วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนบ้านแหลมหิน นำโดย ผอ.วิรัตน์ อรัญญิก พร้อมด้วยคณะครู ได้ดำเนินการจัดสอบโดยใช้ข้อสอบกลาง ให้แก่นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ,4 และ 5 เพื่อให้โรงเรียนใช้เป็นคะแนนส่วนหนึ่งในการประเมินผลปลายปี พร้อมทั้งดำเนินการสอบ Pre NT ให้แก่นักเรียนในระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการสอบ NT ในวันที่ 7 มีนาคม 2561 นี้ ......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 5/130 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี 1
เนื่องจากงาน ปชส.ได้ติดตั้ง เซิฟเวอร์ใหม่ ใช้การได้ดีแล้ว ให้ใช้ชื่อกับรหัสผ่านเดิมที่เคยใช้งานอยู่ หากมีข้อสงสัยโปรดโทรถาม คุณปรีชา คุณธนู หรือ คุณกองแก้ว
โทร : 037-211362 sptpj.pr@gmail.com