[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[ e-news] [Home]
ผู้ใช้งาน 17 ท่าน จำนวนผู้ชม 2181771 ครั้ง

ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี 1
กำลังแสดงหน้าที่ 50/ ->
<< 50 >>
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2558 "LOVE MOM"

     เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี โดย ผอ.สงวน พรหมศรี คณะรองผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียน ได้ร่วมจัดกิจกรรม "วันแม่แห่งชาติ 2558" โดยมีกิจกรรมถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล การอ่านสาน์สเนื่องในวันแม่แห่งชาติ การถวายพานพุ่มราชสดุดีแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนารถ รวมถึงการจัดกิจกรรมการเขียนเรียงความ และการอ่านร้องกรอง ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างสำนึกและรำลึกถึงพระคุณของแม่ รวมถึงปลูกฝังความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ........
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :บ่อแร่-ธารเลา
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

     เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558 โรงเรียนบ่อแร่-ธารเลา นำโดย นายจำรอง กำลังฟู รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ คณะครู นักเรียน นักการฯ และผู้ปกครอง ร่วมจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ จุดเทียนชัยถวายพระพร ผูกสายใยแม่ลูกโดยร่วมรับประทานอาหารกลางวัน และประชุมผู้ปกครอง ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายอย่างดียิ่ง และทางโรงเรียนขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม
หัวข้อข่าว : โรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม จัดกิจกรรมวันเเม่เเห่งชาติ

     เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2557 โรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม นำโดย ผอ.สันต์ เดชสุภา คณะกรรมการสถานศึกษาฯ คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียน ร่วมถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าราชินีนาถฯ มอบเกียรติบัตรให้แก่แม่ดีเด่น และเเม่ตัวอย่าง พร้อมทั้งจัดกิจกรรมบอกรักเเม่......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดระเบาะไผ่
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดระเบาะไผ่จัดกิจกรรม ปั่นเพื่อแม่เทิดพระเกียรติ58

     เมื่อวันที่10สิงหาคม2558โรงเรียนวัดระเบาะไผ่นำโดยนายวิโรจน์ แพนลา ผู้อำนวยการและรองนัฐพล สุริรัมย์ได้นำคณะครูนักเรียนบุคลากรของโรงเรียนร่วมกันปั่นจักรยานออกเชิญชวนหน่วยงานราชการและชุมชนประชาชนต่างๆรอบๆเขตบริการของโรงเรียนให้ออกมาปั้นจักรยานร่วมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถเนื่องในวันคล้ายวันประสูติในวันที่12 สิงหาคม58ที่จะถึงนี้ และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับบุคคลากรที่จะเข้าร่วมกับทางจังหวัดปราจีนบุรีในการปั่นวันที่16สิงหาคม58นี้ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายอย่าง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
หัวข้อข่าว : Open House โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี

     เมื่อวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2558 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี โดย ผอ.สงวน พรหมศรี คณะรองผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียน ร่วมกันจัดกิจกรรม "Open House" เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าในการพัฒนาการศึกษา และนำเสนอผลงานของนักเรียนและคณะครู ทั้งนีั้เพื่อให้ผู้ปกได้เยี่ยมชมพบปะพูดคุยกับคณะผู้บริหารและคณะครูในการดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อนำความคิดเห็นดังกล่าวไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป โดยมีนายธีรวัฒน์ อัตนโยธิน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าร่วมกิจกรรม อีกทั้งได้ให้ข้อเสนอแนะที่เป......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดระเบาะไผ่
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดระเบาะไผ่จัดกิจกรรมเข้าค่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนปี58

     เมื่อวันที่6-7สิงหาคม 2558 โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ได้จัดกิจกรรมการเข้าค่ายเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมพร้อมค่านิยมอันพึ่งประสงค์แก่นักเรียนโดยมีนักเรียนช่วงชั้นที่2และ3เข้าร่วมรับการอบรมโดยได้นิมนต์พระภิกษุและวิทยากรที่มีความรู้มาให้ความรู้และความบันเทิงแก่นักเรียนอย่างสนุกสนานได้รับทั้งธรรมะและขัอคิดนำไปปฎิบัติในชีวิตประจำวัน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดมูลเหล็ก
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดมูลเหล็ก สถานศึกษาต้นแบบฝึกประสบการณ์

     วันที่ 17-21 กรกฎาคม 2558 โรงเรียนวัดมูลเหล็ก เป็นสถานศึกษาต้นแบบฝึกประสบการณ์ ผู้รับการพัฒนาก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา รุ่นที่ 49/2558 หน่วยพัฒนาสีดารีสอรท จังหวัดนครนายก ซึ่งมีผู้รับการพัฒนา เข้าฝึกประสบการณ์ จำนวน 11 คน มาจาก 8 จังหวัด ได้แก่ ปทุมธานี บุรีรัมย์ ร้อยเอ็ด ชุมพร ตรัง สระแก้ว กำแพงเพชร และชัยภูมิ ซึ่งโรงเรียนให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดประสบการณ์การบริหารโรงเรียนขนาดเล็กกับผู้ฝึกประสบการณ์ตลอดระยะเวลา 5 วัน ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดมูลเหล็ก
หัวข้อข่าว : วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2558

     วันที่ 29 กรกฎาคม 2558 โรงเรียนวัดมูลเหล็กได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ เพื่อให้นักเรียนได้ภาคภูมิใจในความเป็นไทย รักภาษาไทย กิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกใช้ทักษะด้านภาษาไทยที่ถูกต้องทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน อย่างสร้างสรรค์ในสถานการณ์จริง เช่น การแสดงละคร การเล่านิทาน ฯลฯ รวมทั้งการแสดงความสามารถด้านอื่นๆ นักเรียนร่วมกิจกรรมด้วยความกระตือรือร้นและสนุกสนานกับการเรียนรู้ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :บ่อแร่-ธารเลา
หัวข้อข่าว : กิจกรรมแห่เทียนพรรษา

     เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 นายจำรอง กำลังฟู รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อแร่-ธารเลา พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน ร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษา และถวายเทียนจำนำพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ณ วัดธารเลา และวัดบ่อแร่ ตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านโป่งไผ่
หัวข้อข่าว : ธอส. มอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์ทางการศึกษา โรงเรียนบ้านโป่งไผ่

     เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคมที่ผ่านมา ธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้ให้ความอนุเคราะห์มอบทุนและอุปกรณ์ทางการศึกษา ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านโป่งไผ่ ทางโรงเรียนบ้านโป่งไผ่นำโดย ผอ.สุนี จันทนิมิ คณะครู และนักเรียน ได้ให้การต้อนรับโดยพร้อมเพียง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านโป่งไผ่
หัวข้อข่าว : ธอส. จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โรงเรียนบ้านโป่งไผ่

     เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคมที่ผ่านมา ธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้ให้ความอนุเคราะห์ในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านโป่งไผ่ นักเรียนได้รับความรู้และความสนุกสนาน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนมารีวิทยา
หัวข้อข่าว : การบริจาคโลหิต

      วันที่ 5 สิงหาคม 2558 โรงเรียนมารีวิทยา ร่วมกับเหล่ากาชาดโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม และเนื่องในวันแม่แห่งชาติ โดยมีหน่วยงานราชการหลายหน่วยงาน รวมทั้งคณะครู ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนมารีวิทยา เข้าร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้ด้วย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :nanthathas
หัวข้อข่าว : พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติปราจีนบุรีจัดนิทรรศการเคลื่อนที่ โรงเรียนไผ่แถวอนุสรณ์

     เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2558 วลา 09.00 น.พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติปราจีนบุรีนำโดยคุณพิชญา เพ็ญชาติ และคณะได้มาจัดนิทรรศการเคลื่อนที่ให้ความรู้ด้านประวัติศาสตร์โบราณคดีภาคตะวันออกแก่นักเรียนโรงเรียนไผ่แถวอนุสรณ์ ได้รับความสนใจจากเด็กๆเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะกิจกรรมทายตอบปัญหาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ และแจกของรางวัล เป็นที่สนุกสนาน ดูแล้วมีความสุข ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมายังพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติปราจีนบุรี ณ โอกาสนี้ครับ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :วัดประสาธน์รังสรรค์
หัวข้อข่าว : ค่ายวิชาการอาเซียน

     ระหว่างวันจันทร์ที่ 3 และวันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2558 นายปราโมทย์ ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ เป็นประธานในการเปิดค่ายอาเซียนตามโครงการพัฒนาความรู้ความเข้าใจเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Literacy) และเศรษฐกิจอาเซียน โดยศูนย์อาเซียนศึกษา นางสุปราณี ไตรพิษม์ หัวหน้าศูนย์ฯ ร่วมกับคณะครูภายในโรงเรียนได้จัดให้มีการเข้าค่ายวิชาการอาเซียนขึ้น ณ ห้องโสตศึกษาของโรงเรียน เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ความเข้าใจเชิงเศรษฐศาสตร์ และเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อการพัฒนาความรู้ความเข้าใจ และตระหนักในการเตรียมค......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียบ้านบางปลาร้า
หัวข้อข่าว : กิจกรรมตลาดจำลอง School Market

     วันที่ 21 กรกฎาคม 2558 โรงเรียนบ้านบางปลาร้าได้รับเกียรติจากนายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.ปจ.1 เป็นประธานเปิดกิจกรรมฝึกทักษะภาษาอังกฤษ School Market โดยมีโรงเรียนวัดเทพพิทักษ์บุญญารามเข้าร่วมกิจกรรม อาทิเช่น การซื้อขายสินค้าเป็นภาษาอังกฤษ ตลาดจำลอง เพื่อเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน โดยเด็กๆได้รับความรู้ จากครูชาวต่างชาติ และมีกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย โรงเรียนขอขอบคุณผอ.สพป.ปจ.1 และแขกผู้มีเกียรติทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 50/130 ->
<< 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 >>

[เข้าสู่ระบบ] ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี 1
เนื่องจากงาน ปชส.ได้ติดตั้ง เซิฟเวอร์ใหม่ ใช้การได้ดีแล้ว ให้ใช้ชื่อกับรหัสผ่านเดิมที่เคยใช้งานอยู่ หากมีข้อสงสัยโปรดโทรถาม คุณปรีชา คุณธนู หรือ คุณกองแก้ว
โทร : 037-211362 sptpj.pr@gmail.com