[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[ e-news] [Home]
ผู้ใช้งาน 9 ท่าน จำนวนผู้ชม 2299321 ครั้ง

ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี 1
กำลังแสดงหน้าที่ 50/ ->
<< 50 >>
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
หัวข้อข่าว : กิจกรรม "Asain Economics Community"

     เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2558 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี โดย ผอ.สงวน พรหมศรี คณะรองผู้อำนวยการ คณะครู และนักเรียน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมค่ายเศรษฐศาสตร์อาเซียน (Asain Economics Community)เพื่อเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ในงานได้จัดให้มีการออกร้านของประเทศต่าง ๆ ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จัดให้มีธนาคารกลางในการแลกเปลียนสกุลเงินต่าง ๆ ในภูมิภาค เพื่อนำไปใช้ซื้อขายอาหารและสินค้า นักเรียนได้รับความรู้จากการปฏิบัติกิจกรรมในสถานการณ์และบทบาทสมมุติ ได้ฝึกการค้าขายตามระบบเศรษฐกิจ รวมถึ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนมารีวิทยา
หัวข้อข่าว : โรงเรียนมารีวิทยา ปราจีนบุรี จัดกิจกรรมวิชาการเปิดโลกการเรียนรู้

      วันที่ 13-14 สิงหาคม 2558 โรงเรียนมารีวิทยา ปราจีนบุรี จัดกิจกรรมวิชการการเรียนรู้ "STEM Education" - Project Approach & Project based learning เพื่อพัฒนาความสามารถนักเรียนด้านการคิดวิเคราะห์ อย่างมีวิจารณญาณ การคิดแก้ปัญหา การคิดสร้างสรรค์ ส่งเสริมบรรยากาศการทำงานเป็นทีม แลกเปลี่ยนความคิด และนำเสนอผลงานที่สร้างให้กับผู้อื่น เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั้งนี้ในโอกาสการจัดกิจกรรมวิชาการ โรงเรียนมารีวิทยา ปราจีนบุรี ได้รับ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหอย(เติมเอนยิเนียริ่งอุปถัมภ์)
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันแม่โรงเรียนบ้านหอย (เติมเอนยิเนียริ่งอุปถัมภ์)

     วันที่ 11 สิงหาคม 2558 โรงเรียนบ้านหอยได้จัดงานวันแม่แห่งชาติขึ้น โดย ผอ.นิพนธ์ ปรัชญาโณทัย ได้นำถวายราชสักการะและกล่าวคำถวายราชสดุดี และมีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ - นิทรรศการวันแม่ - การมอบเกียรติบัตรแม่ตัวอย่าง - การมอบเกียรติบัตรนักเรียนชนะเลิศการวาดภาพวันแม่ - กิจกรรมการแสดงของนักเรียน - กิจกรรมการกราบแม่ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนมารีวิทยา
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

      เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558 โรงเรียนมารีวิทยา ปราจีนบุรี จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2558 โดยในภาคเช้าเป็นพิธีเทิดพระเกียรติ ถวายพระพร "น้อมอัญชลี แม่ศรีของแผ่นดิน" เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม และมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ชนะการประกวดต่าง ๆ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ภาคบ่ายจัดกิจกรรมมหกรรมอาชีพเฉลิมพระเกียรติ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :วัดประสาธน์รังสรรค์
หัวข้อข่าว : สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์

     เมื่ออังคารที่ 25 สิงหาคม 2558 นายปราโมทย์ ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ เป็นประธานในการกล่าวเปิดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ขึ้น ณ ห้องโสตศึกษาของโรงเรียน เพื่อให้ระลึกถึงวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติที่ได้เริ่มมีขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2525 อันเป็นการเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็น "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย" เพื่อกระตุ้นนักเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจ เกิดความตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีผลต่อการพัฒนาสังคม......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านวังทะลุ
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปีพ.ศ.2558 โรงเรียนบ้านวังทะลุ

      โรงเรียนบ้านวังทะลุ ตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2558 มีการลงนามถวายพระพร การวางพานพุ่มโดยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านวังทะลุ และท่านผอ.ณรงค์เดช พูนนาค การมอบรางวัลสำหรับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมวาดภาพระบายสี การเขียนเรียงความวันแม่แห่งชาติและได้รับรางวัล ชุดการแสดงเทิดพระเกียรติ และกิจกรรมไหว้แม่สำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านวังทะลุ โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมที่น่าประทับใจและน่าจดจำถึงความรักของแม่ในครั้งนี้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านวังทะลุ
หัวข้อข่าว : กิจกรรม สัปดาห์ ASEAN และวันASEAN

     โรงเรียนบ้านวังทะลุ ตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ จัดงานกิจกรรมสัปดาห์อาเซียนและวันอาเซียน มีการแสดง The Unity of ASEAN กิจกรรมเดินทางสู่อาเซียน 10 ประเทศ โดยมีพาสปอร์ตความรู้ของแต่ละประเทศ เพื่อร่วมกิจกรรม Bingo ASEAN ในตอนท้าย มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านวังทะลุ ผู้ปกครองและนักเรียนให้ความสนใจเพิ่มพูนความรู้และร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนโรงเรียนและชุมชนสู่ประชาคมอาเซียน ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 นี้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :วัดประสาธน์รังสรรค์
หัวข้อข่าว : การจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

      เมื่อวันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2558 คณะครู - นักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ โดยมีนายปราโมทย์ ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ เป็นประธานการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติขึ้น ซึ่งถือว่าเป็นวันสำคัญยิ่งของปวงชนชาวไทย ทุกคนรับทราบและซาบซึ้งกันดี เนื่องจากวันสำคัญนี้ตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถคือ วันที่ 12 สิงหาคม อันเป็นวันคล้ายวันเสด็จพระราชสมภพและถือว่าเป็นวันแม่ของชาติด้วย โดยกำหนดให้ถือว่า “ดอกมะลิ” สีขาวบริสุทธิ์เป็นสัญลักษณ์ของความดีง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2558 "LOVE MOM"

     เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี โดย ผอ.สงวน พรหมศรี คณะรองผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียน ได้ร่วมจัดกิจกรรม "วันแม่แห่งชาติ 2558" โดยมีกิจกรรมถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล การอ่านสาน์สเนื่องในวันแม่แห่งชาติ การถวายพานพุ่มราชสดุดีแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนารถ รวมถึงการจัดกิจกรรมการเขียนเรียงความ และการอ่านร้องกรอง ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างสำนึกและรำลึกถึงพระคุณของแม่ รวมถึงปลูกฝังความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ........
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :บ่อแร่-ธารเลา
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

     เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558 โรงเรียนบ่อแร่-ธารเลา นำโดย นายจำรอง กำลังฟู รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ คณะครู นักเรียน นักการฯ และผู้ปกครอง ร่วมจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ จุดเทียนชัยถวายพระพร ผูกสายใยแม่ลูกโดยร่วมรับประทานอาหารกลางวัน และประชุมผู้ปกครอง ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายอย่างดียิ่ง และทางโรงเรียนขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม
หัวข้อข่าว : โรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม จัดกิจกรรมวันเเม่เเห่งชาติ

     เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2557 โรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม นำโดย ผอ.สันต์ เดชสุภา คณะกรรมการสถานศึกษาฯ คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียน ร่วมถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าราชินีนาถฯ มอบเกียรติบัตรให้แก่แม่ดีเด่น และเเม่ตัวอย่าง พร้อมทั้งจัดกิจกรรมบอกรักเเม่......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดระเบาะไผ่
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดระเบาะไผ่จัดกิจกรรม ปั่นเพื่อแม่เทิดพระเกียรติ58

     เมื่อวันที่10สิงหาคม2558โรงเรียนวัดระเบาะไผ่นำโดยนายวิโรจน์ แพนลา ผู้อำนวยการและรองนัฐพล สุริรัมย์ได้นำคณะครูนักเรียนบุคลากรของโรงเรียนร่วมกันปั่นจักรยานออกเชิญชวนหน่วยงานราชการและชุมชนประชาชนต่างๆรอบๆเขตบริการของโรงเรียนให้ออกมาปั้นจักรยานร่วมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถเนื่องในวันคล้ายวันประสูติในวันที่12 สิงหาคม58ที่จะถึงนี้ และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับบุคคลากรที่จะเข้าร่วมกับทางจังหวัดปราจีนบุรีในการปั่นวันที่16สิงหาคม58นี้ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายอย่าง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
หัวข้อข่าว : Open House โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี

     เมื่อวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2558 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี โดย ผอ.สงวน พรหมศรี คณะรองผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียน ร่วมกันจัดกิจกรรม "Open House" เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าในการพัฒนาการศึกษา และนำเสนอผลงานของนักเรียนและคณะครู ทั้งนีั้เพื่อให้ผู้ปกได้เยี่ยมชมพบปะพูดคุยกับคณะผู้บริหารและคณะครูในการดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อนำความคิดเห็นดังกล่าวไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป โดยมีนายธีรวัฒน์ อัตนโยธิน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าร่วมกิจกรรม อีกทั้งได้ให้ข้อเสนอแนะที่เป......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดระเบาะไผ่
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดระเบาะไผ่จัดกิจกรรมเข้าค่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนปี58

     เมื่อวันที่6-7สิงหาคม 2558 โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ได้จัดกิจกรรมการเข้าค่ายเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมพร้อมค่านิยมอันพึ่งประสงค์แก่นักเรียนโดยมีนักเรียนช่วงชั้นที่2และ3เข้าร่วมรับการอบรมโดยได้นิมนต์พระภิกษุและวิทยากรที่มีความรู้มาให้ความรู้และความบันเทิงแก่นักเรียนอย่างสนุกสนานได้รับทั้งธรรมะและขัอคิดนำไปปฎิบัติในชีวิตประจำวัน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดมูลเหล็ก
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดมูลเหล็ก สถานศึกษาต้นแบบฝึกประสบการณ์

     วันที่ 17-21 กรกฎาคม 2558 โรงเรียนวัดมูลเหล็ก เป็นสถานศึกษาต้นแบบฝึกประสบการณ์ ผู้รับการพัฒนาก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา รุ่นที่ 49/2558 หน่วยพัฒนาสีดารีสอรท จังหวัดนครนายก ซึ่งมีผู้รับการพัฒนา เข้าฝึกประสบการณ์ จำนวน 11 คน มาจาก 8 จังหวัด ได้แก่ ปทุมธานี บุรีรัมย์ ร้อยเอ็ด ชุมพร ตรัง สระแก้ว กำแพงเพชร และชัยภูมิ ซึ่งโรงเรียนให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดประสบการณ์การบริหารโรงเรียนขนาดเล็กกับผู้ฝึกประสบการณ์ตลอดระยะเวลา 5 วัน ......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 50/130 ->
<< 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 >>

[เข้าสู่ระบบ] ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี 1
เนื่องจากงาน ปชส.ได้ติดตั้ง เซิฟเวอร์ใหม่ ใช้การได้ดีแล้ว ให้ใช้ชื่อกับรหัสผ่านเดิมที่เคยใช้งานอยู่ หากมีข้อสงสัยโปรดโทรถาม คุณปรีชา คุณธนู หรือ คุณกองแก้ว
โทร : 037-211362 sptpj.pr@gmail.com