[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[ e-news] [Home]
ผู้ใช้งาน 6 ท่าน จำนวนผู้ชม 2194594 ครั้ง

ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี 1
กำลังแสดงหน้าที่ 51/ ->
<< 50 51 >>
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :วัดหนองคุ้ม
หัวข้อข่าว : รองไพจิต ไชยฤทธิ์ ตรวจเยี่ยมผู้บริหารโรงเรียนฝึกประสบการณ์สถานศึกษาต้นแบบ (รุ่นที่ 2)

      เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 โรงเรียนวัดหนองคุ้ม โดย นายสุนันท์ พอดี พร้อมด้วยคณะครู ได้ให้การต้อนรับ นายไพจิต ไชยฤทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต ๑ ในการตรวจเยี่ยมและให้ความรู้แก่คณะผู้เข้ารับการฝึกประสบการณ์ในสถานศึกษาต้นแบบ สำหรับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา รอบที่ 2 ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :วัดหนองคุ้ม
หัวข้อข่าว : ค่ายคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนตำบลคำโตนด

     เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ นายดำเนิน เพียรค้า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต ๑ เป็นประธานเปิดค่ายคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนในตำบลคำโตนด โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนวัดหนองคุ้ม โรงเรียนวัดใหม่กวางทอง โรงเรียนวัดตะเคียนทอง โรงเรียนวัดทุ่งสบก และโรงเรียนวัดศรีสุทธาวาส จำนวน ๑๓๐ เข้าร่วมโครงการ ซึ่งค่ายดังกล่าวจัดขึ้นในระหว่างวันที่่ ๒๗ - ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนวัดหนองคุ้ม โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดระเบาะไผ่
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดระเบาะไผ่จัดงานวันภาษาไทยปี58

     ภาษาไทยเป็นวัฒนธรรม ของชาติที่ต้องอนุรักษ์และสร้างความตระหนักให้แก่ลูกหลานไทยให้ช่วยกันเผยแพร่สีบต่อโรงเรียนวัดระเบาะไผ่จึงจัดกิจกรรมวันภาษาไทยขึ้นเมื่อวันที่ 29 กรฏาคม 2558 โดยมีกิจกรรมสืบสานการละเล่นพื้นบ้านเด็กไทย การทำขนมไทย การแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่ง การขับเสภา การคัดลายมือ การเขียนเรียงความและอื่นๆซึ่งได้รับความสนใจจากเด็กนักเรียนครูและผู้ปกครองเป็นอย่างมาก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดระเบาะไผ่
หัวข้อข่าว : ระเบาะไผ่เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

     ยาเสพติดเป็นอันตรายต่อชีวิต เป็นวาระแห่งชาติที่ต้องดำเนินการให้เป็นรูปธรรมชัดเจนโรงเรียนวัดระเบาะไผ่จึงจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเมื่อวันที่29กรกฏาคม2558โดยระดมครูนักเรียนกว่า600คนออกเดินรณรงค์ในหมู่บ้าน ย่านตลาด ในชุมชน ใกล้เคียงเพื่อสร้างความตระหนักให้แก่ชุมชนชาวบ้าน โดยได้รับความร่วมมืออย่างดีจากทุกฝ่ายโรงเรียนจึงขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมาณ ที่นี้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนบ้านขอนขว้าง
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2558

     เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 โรงเรียนชุมชนบ้านขอนขว้าง นำโดย ผอ.ทองสุข เดชสุภา ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านขอนขว้าง พร้อมคณะครู และนักเรียน ร่วมกันจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2558 เพื่อเป็นการปลูกฝังให้เยาวชนไทยรู้รักษ์ และตระหนักในคุณค่าภาษาประจำชาติของตนสืบไป การจัดกิจกรรมครั้งนี้ประกอบด้วยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 247 คน โดยแบ่งให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามฐานกิจกรรมต่างๆ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนบ้านขอนขว้าง
หัวข้อข่าว : กิจกรรมแห่เทียนพรรษา

     เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 ผอ.ทองสุข เดชสุภา ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านขอนขว้าง พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน ร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษา และถวายเทียนจำนำพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ณ วัดรัตนรังษี (ขอนขว้าง) วัดสุนทรศรัทธาธรรม (เนินหาด) และวัดถ้ำพุทธาจาโร ตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน
หัวข้อข่าว : โป่งตะเคียนร่วมสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา

     วันที่ 29 กรกฎาคม 2558 ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านโป่งตะเคียนได้จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2558 ขึ้น โดยได้จัดขบวนแห่เทียนพรรษาไปถวายวัดหนองว่านเหลือง อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา และวัดสามัคคีสุขาราม (โป่งตะเคียน) ซึ่งทางวัดก็ได้จัดกิจกรรมฟังธรรมเทศนาให้กับคณะครูและนักเรียนด้วย เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงประเพณีที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยได้ยึดถือปฏิบัติสืบทอดกันมา อีกทั้งยังเป็นการหล่อหลอมจิตใจเด็กและเยาวชนให้เป็นผู้มีจิตใจอ่อนโยน ดีงาม และรู้ถึง หลักธ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน
หัวข้อข่าว : โป่งตะเคียนรับการนิเทศโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม

     วันที่ 28 กรกฎาคม 2558 คณะกรรมการจากศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปราจีนบุรี ได้มานิเทศการดำเนินการโครงการโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมของโรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน ตามโครงสร้าง SEAT และการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน SBM รูปแบบการจัดการเรียนการสอน และการวัดประเมินผล ซึ่งทางคณะกรรมการได้ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพเป็นอย่างยิ่ง ทางโรงเรียนบ้านโป่งตะเคียนขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดระเบาะไผ่
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดระเบาะไผ่จัดกิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษาปี58

     เมื่อวันท่ี29กรกฏาคม2558โรงเรียนวัดระเบาะไผ่โรงเรียนดีประจำตำบลรุ่นท่ี1นำโดยผอ.วิโรจน์ แพนลาและรองฯนัฐพล สุริรัมย์พร้อมคณะครู-นักเรียนผู้ปกครองได้จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาเป็นพุทธบูชาประจำปี2558เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมและปลูกฝังค่านิยมที่ดีงามของชาวพุทธโดยได้นำเทียนไปถวายกับวัดในเขตบริการจำนวน3วัดคือวัดประทุมวนาวาศ(วัดระเบาะไผ่) วัดคลองสมบูรณ์ และ วัดหนองระเนตรโดยได้รับความร่วมมืออย่างดีจากทุกฝ่าย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่
หัวข้อข่าว : พิธีแห่เทียนจำนำพรรษา โรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่

      เมื่อวันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมาทางโรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่ นำโดยนางสุดา พันธ์ธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนได้จัดพิธีแห่เทียนจำนำพรรษาขึ้น ทั้งนี้ทางโรงเรียนได้จัดขบวนแห่และตกแต่งต้นเทียนโดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้มีจิตศรัทธาร่วมแห่และนำไปถวายยังวัดบริเวณโดยรอบชุมชนทั้งหมด 4 วัดเนื่องในวันเข้าพรรษาซึ่งทางโรงเรียนได้ร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามนี้เป็นประจำทุกปีเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงประเพณีอันดีงามและทำให้นักเรียนเป็นผู้มีจิตใจอ่อนโยนอีกทั้งยังเป......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหอย(เติมเอนยิเนียริ่งอุปถัมภ์)
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันภาษาไทยโรงเรียนบ้านหอย(เติมเอนยิเนียริ่งอุปถัมภ์)

     วันที่ 29 กรกฎาคม 2558 โรงเรียนบ้านหอย (เติมเอนยิเนียริ่งอุปถัมภ์) นำโดย ผอ.นิพนธ์ ปรัชญาโณทัย คณะครู และนักเรียนได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติในช่วงเช้าโดยมีกิจกรรม คือ การประกวดงามอย่างไทย การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง การแสดงละครในวรรณคดีของนักเรียน มีการมอบประกาศเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ชนะการประกวดคัดลายมือ วาดภาพระบายสี สะกดคำยาก และการแต่งกลอนสุภาพของนักเรียนในระดับชั้นต่างๆ และมีการจัดนิทรรศการให้ชมกันตลอดงาน ภาคบ่ายได้นำเทียนพรรษาไปถวาย และร่วมเวียนเทียน ณ วัดบ้านหอย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :nanthathas
หัวข้อข่าว : สถานศึกษาต้นแบบฝึกประสบการณ์

     โรงเรียนไผ่แถวอนุสรณ์ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาต้นแบบการฝึกประสบการณ์พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รุ่นที่ 49 /2558 ระหว่างวันที่ 17 - 21 กรกฎาคม 2558 มีผู้เข้ารับการฝึกประสบการณ์ จำนวน 11 คน ซึ่งมาจาก 7 จังหวัดคือ ตราด จันทบุรี ชลบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ Best Practice ในการนำเสนอให้ผู้รับการพัฒนาในครั้งนี้คือการส่งเสริมการอ่านในโรงเรียนขนาดเล็ก โดยครูสุทัศนี ถึงลาภ เจ้าของโ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดลำดวน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดลำดวนชวนกันทำบุญแห่เทียนวันเข้าพรรษา

      เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดลำดวน ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา ร่วมกันนำเทียนพรรษาไปถวาย ณ วัดลำดวน เวียนเทียนรอบพระอุโบสถ คณะผู้ร่วมทำบุญในครั้งนี้อิ่มบุญกันถ้วนหน้า นักเรียนได้เรียนรู้ศาสนพิธี ร่วมกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมสืบสานประเพณีไทยที่ดีงาม ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดลำดวน
หัวข้อข่าว : ผอ.ป้ายแดง ฝึกประสบการณ์สถานศึกษาต้นแบบ “โรงเรียนวัดลำดวน ”

     เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ รองไพจิตร ไชยฤทธิ์ รอง.สพป.ปราจีนบุรี เขต ๑ ได้เป็นประธาน พร้อมด้วย ผอ.วิรัตน์ อรัญญิก และคณะครู ให้การต้อนรับคณะผู้เข้ารับการฝึกประสบการณ์ในสถานศึกษาต้นแบบ สำหรับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา รอบที่ ๒ ณ โรงเรียนวัดลำดวน จำนวน ๑๑ ท่าน ซึ่งมาฝึกประสบการณ์ฯในระหว่างวันที่ ๒๒- ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ นายวิรัตน์ อรัญญิก ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลำดวน ได้กล่าวต้อนรับ แนะนำโรงเรียน การบริหารงานในภาพรวมของโรง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :วัดประสาธน์รังสรรค์
หัวข้อข่าว : กิจกรรมถวายเทียนพรรษาประจำปี

      เมื่อวันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2558 คณะครู - นักเรียนโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ ผู้ปกครองนักเรียนได้จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาประจำปี 2558 ขึ้น เพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาวพุทธ โดยนำเทียนพรรษาไปถวายให้กับวัดในเขตบริการของโรงเรียน จำนวน 2 วัด คือ วัดศรีเงินเจริญสุข และวัดเทพประสิทธยาราม การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดี ......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 51/130 ->
<< 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 >>

[เข้าสู่ระบบ] ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี 1
เนื่องจากงาน ปชส.ได้ติดตั้ง เซิฟเวอร์ใหม่ ใช้การได้ดีแล้ว ให้ใช้ชื่อกับรหัสผ่านเดิมที่เคยใช้งานอยู่ หากมีข้อสงสัยโปรดโทรถาม คุณปรีชา คุณธนู หรือ คุณกองแก้ว
โทร : 037-211362 sptpj.pr@gmail.com