[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[ e-news] [Home]
ผู้ใช้งาน 11 ท่าน จำนวนผู้ชม 2361391 ครั้ง

ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี 1
กำลังแสดงหน้าที่ 51/ ->
<< 50 51 >>
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดมูลเหล็ก
หัวข้อข่าว : วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2558

     วันที่ 29 กรกฎาคม 2558 โรงเรียนวัดมูลเหล็กได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ เพื่อให้นักเรียนได้ภาคภูมิใจในความเป็นไทย รักภาษาไทย กิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกใช้ทักษะด้านภาษาไทยที่ถูกต้องทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน อย่างสร้างสรรค์ในสถานการณ์จริง เช่น การแสดงละคร การเล่านิทาน ฯลฯ รวมทั้งการแสดงความสามารถด้านอื่นๆ นักเรียนร่วมกิจกรรมด้วยความกระตือรือร้นและสนุกสนานกับการเรียนรู้ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :บ่อแร่-ธารเลา
หัวข้อข่าว : กิจกรรมแห่เทียนพรรษา

     เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 นายจำรอง กำลังฟู รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อแร่-ธารเลา พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน ร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษา และถวายเทียนจำนำพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ณ วัดธารเลา และวัดบ่อแร่ ตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านโป่งไผ่
หัวข้อข่าว : ธอส. มอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์ทางการศึกษา โรงเรียนบ้านโป่งไผ่

     เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคมที่ผ่านมา ธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้ให้ความอนุเคราะห์มอบทุนและอุปกรณ์ทางการศึกษา ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านโป่งไผ่ ทางโรงเรียนบ้านโป่งไผ่นำโดย ผอ.สุนี จันทนิมิ คณะครู และนักเรียน ได้ให้การต้อนรับโดยพร้อมเพียง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านโป่งไผ่
หัวข้อข่าว : ธอส. จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โรงเรียนบ้านโป่งไผ่

     เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคมที่ผ่านมา ธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้ให้ความอนุเคราะห์ในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านโป่งไผ่ นักเรียนได้รับความรู้และความสนุกสนาน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนมารีวิทยา
หัวข้อข่าว : การบริจาคโลหิต

      วันที่ 5 สิงหาคม 2558 โรงเรียนมารีวิทยา ร่วมกับเหล่ากาชาดโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม และเนื่องในวันแม่แห่งชาติ โดยมีหน่วยงานราชการหลายหน่วยงาน รวมทั้งคณะครู ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนมารีวิทยา เข้าร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้ด้วย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :nanthathas
หัวข้อข่าว : พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติปราจีนบุรีจัดนิทรรศการเคลื่อนที่ โรงเรียนไผ่แถวอนุสรณ์

     เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2558 วลา 09.00 น.พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติปราจีนบุรีนำโดยคุณพิชญา เพ็ญชาติ และคณะได้มาจัดนิทรรศการเคลื่อนที่ให้ความรู้ด้านประวัติศาสตร์โบราณคดีภาคตะวันออกแก่นักเรียนโรงเรียนไผ่แถวอนุสรณ์ ได้รับความสนใจจากเด็กๆเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะกิจกรรมทายตอบปัญหาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ และแจกของรางวัล เป็นที่สนุกสนาน ดูแล้วมีความสุข ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมายังพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติปราจีนบุรี ณ โอกาสนี้ครับ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :วัดประสาธน์รังสรรค์
หัวข้อข่าว : ค่ายวิชาการอาเซียน

     ระหว่างวันจันทร์ที่ 3 และวันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2558 นายปราโมทย์ ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ เป็นประธานในการเปิดค่ายอาเซียนตามโครงการพัฒนาความรู้ความเข้าใจเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Literacy) และเศรษฐกิจอาเซียน โดยศูนย์อาเซียนศึกษา นางสุปราณี ไตรพิษม์ หัวหน้าศูนย์ฯ ร่วมกับคณะครูภายในโรงเรียนได้จัดให้มีการเข้าค่ายวิชาการอาเซียนขึ้น ณ ห้องโสตศึกษาของโรงเรียน เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ความเข้าใจเชิงเศรษฐศาสตร์ และเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อการพัฒนาความรู้ความเข้าใจ และตระหนักในการเตรียมค......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียบ้านบางปลาร้า
หัวข้อข่าว : กิจกรรมตลาดจำลอง School Market

     วันที่ 21 กรกฎาคม 2558 โรงเรียนบ้านบางปลาร้าได้รับเกียรติจากนายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.ปจ.1 เป็นประธานเปิดกิจกรรมฝึกทักษะภาษาอังกฤษ School Market โดยมีโรงเรียนวัดเทพพิทักษ์บุญญารามเข้าร่วมกิจกรรม อาทิเช่น การซื้อขายสินค้าเป็นภาษาอังกฤษ ตลาดจำลอง เพื่อเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน โดยเด็กๆได้รับความรู้ จากครูชาวต่างชาติ และมีกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย โรงเรียนขอขอบคุณผอ.สพป.ปจ.1 และแขกผู้มีเกียรติทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :วัดหนองคุ้ม
หัวข้อข่าว : รองไพจิต ไชยฤทธิ์ ตรวจเยี่ยมผู้บริหารโรงเรียนฝึกประสบการณ์สถานศึกษาต้นแบบ (รุ่นที่ 2)

      เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 โรงเรียนวัดหนองคุ้ม โดย นายสุนันท์ พอดี พร้อมด้วยคณะครู ได้ให้การต้อนรับ นายไพจิต ไชยฤทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต ๑ ในการตรวจเยี่ยมและให้ความรู้แก่คณะผู้เข้ารับการฝึกประสบการณ์ในสถานศึกษาต้นแบบ สำหรับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา รอบที่ 2 ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :วัดหนองคุ้ม
หัวข้อข่าว : ค่ายคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนตำบลคำโตนด

     เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ นายดำเนิน เพียรค้า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต ๑ เป็นประธานเปิดค่ายคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนในตำบลคำโตนด โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนวัดหนองคุ้ม โรงเรียนวัดใหม่กวางทอง โรงเรียนวัดตะเคียนทอง โรงเรียนวัดทุ่งสบก และโรงเรียนวัดศรีสุทธาวาส จำนวน ๑๓๐ เข้าร่วมโครงการ ซึ่งค่ายดังกล่าวจัดขึ้นในระหว่างวันที่่ ๒๗ - ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนวัดหนองคุ้ม โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดระเบาะไผ่
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดระเบาะไผ่จัดงานวันภาษาไทยปี58

     ภาษาไทยเป็นวัฒนธรรม ของชาติที่ต้องอนุรักษ์และสร้างความตระหนักให้แก่ลูกหลานไทยให้ช่วยกันเผยแพร่สีบต่อโรงเรียนวัดระเบาะไผ่จึงจัดกิจกรรมวันภาษาไทยขึ้นเมื่อวันที่ 29 กรฏาคม 2558 โดยมีกิจกรรมสืบสานการละเล่นพื้นบ้านเด็กไทย การทำขนมไทย การแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่ง การขับเสภา การคัดลายมือ การเขียนเรียงความและอื่นๆซึ่งได้รับความสนใจจากเด็กนักเรียนครูและผู้ปกครองเป็นอย่างมาก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดระเบาะไผ่
หัวข้อข่าว : ระเบาะไผ่เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

     ยาเสพติดเป็นอันตรายต่อชีวิต เป็นวาระแห่งชาติที่ต้องดำเนินการให้เป็นรูปธรรมชัดเจนโรงเรียนวัดระเบาะไผ่จึงจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเมื่อวันที่29กรกฏาคม2558โดยระดมครูนักเรียนกว่า600คนออกเดินรณรงค์ในหมู่บ้าน ย่านตลาด ในชุมชน ใกล้เคียงเพื่อสร้างความตระหนักให้แก่ชุมชนชาวบ้าน โดยได้รับความร่วมมืออย่างดีจากทุกฝ่ายโรงเรียนจึงขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมาณ ที่นี้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนบ้านขอนขว้าง
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2558

     เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 โรงเรียนชุมชนบ้านขอนขว้าง นำโดย ผอ.ทองสุข เดชสุภา ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านขอนขว้าง พร้อมคณะครู และนักเรียน ร่วมกันจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2558 เพื่อเป็นการปลูกฝังให้เยาวชนไทยรู้รักษ์ และตระหนักในคุณค่าภาษาประจำชาติของตนสืบไป การจัดกิจกรรมครั้งนี้ประกอบด้วยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 247 คน โดยแบ่งให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามฐานกิจกรรมต่างๆ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนบ้านขอนขว้าง
หัวข้อข่าว : กิจกรรมแห่เทียนพรรษา

     เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 ผอ.ทองสุข เดชสุภา ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านขอนขว้าง พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน ร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษา และถวายเทียนจำนำพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ณ วัดรัตนรังษี (ขอนขว้าง) วัดสุนทรศรัทธาธรรม (เนินหาด) และวัดถ้ำพุทธาจาโร ตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน
หัวข้อข่าว : โป่งตะเคียนร่วมสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา

     วันที่ 29 กรกฎาคม 2558 ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านโป่งตะเคียนได้จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2558 ขึ้น โดยได้จัดขบวนแห่เทียนพรรษาไปถวายวัดหนองว่านเหลือง อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา และวัดสามัคคีสุขาราม (โป่งตะเคียน) ซึ่งทางวัดก็ได้จัดกิจกรรมฟังธรรมเทศนาให้กับคณะครูและนักเรียนด้วย เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงประเพณีที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยได้ยึดถือปฏิบัติสืบทอดกันมา อีกทั้งยังเป็นการหล่อหลอมจิตใจเด็กและเยาวชนให้เป็นผู้มีจิตใจอ่อนโยน ดีงาม และรู้ถึง หลักธ......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 51/130 ->
<< 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 >>

[เข้าสู่ระบบ] ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี 1
เนื่องจากงาน ปชส.ได้ติดตั้ง เซิฟเวอร์ใหม่ ใช้การได้ดีแล้ว ให้ใช้ชื่อกับรหัสผ่านเดิมที่เคยใช้งานอยู่ หากมีข้อสงสัยโปรดโทรถาม คุณปรีชา คุณธนู หรือ คุณกองแก้ว
โทร : 037-211362 sptpj.pr@gmail.com