[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[ e-news] [Home]
ผู้ใช้งาน 9 ท่าน จำนวนผู้ชม 2299799 ครั้ง

ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี 1
กำลังแสดงหน้าที่ 52/ ->
<< 50 51 52 >>
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน
หัวข้อข่าว : โป่งตะเคียนรับการนิเทศโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม

     วันที่ 28 กรกฎาคม 2558 คณะกรรมการจากศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปราจีนบุรี ได้มานิเทศการดำเนินการโครงการโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมของโรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน ตามโครงสร้าง SEAT และการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน SBM รูปแบบการจัดการเรียนการสอน และการวัดประเมินผล ซึ่งทางคณะกรรมการได้ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพเป็นอย่างยิ่ง ทางโรงเรียนบ้านโป่งตะเคียนขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดระเบาะไผ่
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดระเบาะไผ่จัดกิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษาปี58

     เมื่อวันท่ี29กรกฏาคม2558โรงเรียนวัดระเบาะไผ่โรงเรียนดีประจำตำบลรุ่นท่ี1นำโดยผอ.วิโรจน์ แพนลาและรองฯนัฐพล สุริรัมย์พร้อมคณะครู-นักเรียนผู้ปกครองได้จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาเป็นพุทธบูชาประจำปี2558เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมและปลูกฝังค่านิยมที่ดีงามของชาวพุทธโดยได้นำเทียนไปถวายกับวัดในเขตบริการจำนวน3วัดคือวัดประทุมวนาวาศ(วัดระเบาะไผ่) วัดคลองสมบูรณ์ และ วัดหนองระเนตรโดยได้รับความร่วมมืออย่างดีจากทุกฝ่าย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่
หัวข้อข่าว : พิธีแห่เทียนจำนำพรรษา โรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่

      เมื่อวันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมาทางโรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่ นำโดยนางสุดา พันธ์ธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนได้จัดพิธีแห่เทียนจำนำพรรษาขึ้น ทั้งนี้ทางโรงเรียนได้จัดขบวนแห่และตกแต่งต้นเทียนโดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้มีจิตศรัทธาร่วมแห่และนำไปถวายยังวัดบริเวณโดยรอบชุมชนทั้งหมด 4 วัดเนื่องในวันเข้าพรรษาซึ่งทางโรงเรียนได้ร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามนี้เป็นประจำทุกปีเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงประเพณีอันดีงามและทำให้นักเรียนเป็นผู้มีจิตใจอ่อนโยนอีกทั้งยังเป......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหอย(เติมเอนยิเนียริ่งอุปถัมภ์)
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันภาษาไทยโรงเรียนบ้านหอย(เติมเอนยิเนียริ่งอุปถัมภ์)

     วันที่ 29 กรกฎาคม 2558 โรงเรียนบ้านหอย (เติมเอนยิเนียริ่งอุปถัมภ์) นำโดย ผอ.นิพนธ์ ปรัชญาโณทัย คณะครู และนักเรียนได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติในช่วงเช้าโดยมีกิจกรรม คือ การประกวดงามอย่างไทย การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง การแสดงละครในวรรณคดีของนักเรียน มีการมอบประกาศเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ชนะการประกวดคัดลายมือ วาดภาพระบายสี สะกดคำยาก และการแต่งกลอนสุภาพของนักเรียนในระดับชั้นต่างๆ และมีการจัดนิทรรศการให้ชมกันตลอดงาน ภาคบ่ายได้นำเทียนพรรษาไปถวาย และร่วมเวียนเทียน ณ วัดบ้านหอย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :nanthathas
หัวข้อข่าว : สถานศึกษาต้นแบบฝึกประสบการณ์

     โรงเรียนไผ่แถวอนุสรณ์ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาต้นแบบการฝึกประสบการณ์พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รุ่นที่ 49 /2558 ระหว่างวันที่ 17 - 21 กรกฎาคม 2558 มีผู้เข้ารับการฝึกประสบการณ์ จำนวน 11 คน ซึ่งมาจาก 7 จังหวัดคือ ตราด จันทบุรี ชลบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ Best Practice ในการนำเสนอให้ผู้รับการพัฒนาในครั้งนี้คือการส่งเสริมการอ่านในโรงเรียนขนาดเล็ก โดยครูสุทัศนี ถึงลาภ เจ้าของโ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดลำดวน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดลำดวนชวนกันทำบุญแห่เทียนวันเข้าพรรษา

      เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดลำดวน ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา ร่วมกันนำเทียนพรรษาไปถวาย ณ วัดลำดวน เวียนเทียนรอบพระอุโบสถ คณะผู้ร่วมทำบุญในครั้งนี้อิ่มบุญกันถ้วนหน้า นักเรียนได้เรียนรู้ศาสนพิธี ร่วมกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมสืบสานประเพณีไทยที่ดีงาม ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดลำดวน
หัวข้อข่าว : ผอ.ป้ายแดง ฝึกประสบการณ์สถานศึกษาต้นแบบ “โรงเรียนวัดลำดวน ”

     เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ รองไพจิตร ไชยฤทธิ์ รอง.สพป.ปราจีนบุรี เขต ๑ ได้เป็นประธาน พร้อมด้วย ผอ.วิรัตน์ อรัญญิก และคณะครู ให้การต้อนรับคณะผู้เข้ารับการฝึกประสบการณ์ในสถานศึกษาต้นแบบ สำหรับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา รอบที่ ๒ ณ โรงเรียนวัดลำดวน จำนวน ๑๑ ท่าน ซึ่งมาฝึกประสบการณ์ฯในระหว่างวันที่ ๒๒- ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ นายวิรัตน์ อรัญญิก ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลำดวน ได้กล่าวต้อนรับ แนะนำโรงเรียน การบริหารงานในภาพรวมของโรง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :วัดประสาธน์รังสรรค์
หัวข้อข่าว : กิจกรรมถวายเทียนพรรษาประจำปี

      เมื่อวันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2558 คณะครู - นักเรียนโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ ผู้ปกครองนักเรียนได้จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาประจำปี 2558 ขึ้น เพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาวพุทธ โดยนำเทียนพรรษาไปถวายให้กับวัดในเขตบริการของโรงเรียน จำนวน 2 วัด คือ วัดศรีเงินเจริญสุข และวัดเทพประสิทธยาราม การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดี ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนมารีวิทยา
หัวข้อข่าว : กิจกรรมแห่เทียนพรรษา

      โรงเรียนมารีวิทยา ปราจีนบุรี จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา และตอบคำถามทางพุทธศาสนา ในหัวข้อ "อาสาฬหบูชา ปฐมเทศนาครบองค์" โดยในภาคเช้า นักเรียนระดับอนบาล 1 - ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ร่วมแห่เทียนพรรษาถวายวัดแก้วพิจิตร ในภาคบ่าย นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 3 - ระดับมัธยมศึกษา ร่วมแห่เทียนพรรษาถวายวัดหลวงปรีชากูล ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :ร.ร.วัดดงบัง(ดงบังบำรุงวิทย์)
หัวข้อข่าว : ถวายเทียนพรรษา ปี 2558

      เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 นายอภิกฤช พยุงธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดงบัง(ดงบังบำรุงวิทย์) พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ได้ร่วมใจกันแห่เทียนพรรษาไปถวายที่วัดดงบัง และวัดจันทรังษ๊บ้านตม เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย ในการทำบุญครั้งนี้ทั้งครูและนักเรียนได้รับบุญอิ่มอกอิ่มใจไปถ้วนหน้า......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดโคกเขื่อน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดโคกเขื่อนจัดกิจกรรมวันภาษาไทย

     ในวันที่ 29 กรกรฎาคม 2558 ผู้อำนวยการโรงเรียน ว่าที่ร้อยโทอิทธิพัทธ์ พรมเขียวพร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนโรงเรียนวัดโคกเขื่อน ร่วมกิจกรรมวันภาษาไทย เพื่อเป็นการปลูกฝังการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องให้กับนักเรียน ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดโคกเขื่อน
หัวข้อข่าว : กิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา

     ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 ว่าที่ร้อยโทอิทธิพัทธ์ พรมเขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกเขื่อน พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน นำดอกไม้ธูปเทียนมาร่วมกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมอันดีงาม ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดโคกเขื่อน
หัวข้อข่าว : กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา

     ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 ว่าที่ร้อยโทอิทธิพัทธ์ พรมเขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกเขื่อน พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ร่วมกันถวายเทียนจำนำพรรรษา เพื่อสืบสานวัฒนธรรม และปลูกฝังค่านิยมให้กับนักเรียน.......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :บ่อแร่-ธารเลา
หัวข้อข่าว : นางสาวมะลิสา แสงอรุณ และคณะ มาเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนบ่อแร่-ธารเลา

     วันนี้ ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2558 มีผู้ใหญ่ใจดี ได้แก่ นางเหรียญ สีนนท์,นางแชมเปี้ยน แสงอรุณ,นางเตือนจิตร์ เนตรวงค์ นางสมเพียร โพธิ์ศรี,นางสาวมะลิสา แสงอรุณและคณะ ได้นำอาหารกลางวันและขนม มาเลี้ยงนักเรียนโรงเรียนบ่อแร่-ธารเลา เนื่องจากโอกาสเลี้ยงวันคล้ายวันเกิดของ นางสาวมะลิสา แสงอรุณ ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนบ้านขอนขว้าง
หัวข้อข่าว : การฝึกประสบการณ์ในสถานศึกษาต้นแบบ

     เมื่อวันที่ 22-26 กรกฎาคม 2558 โรงเรียนชุมชนบ้านขอนขว้าง โดย ผอ.ทองสุข เดชสุภา ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู ได้ให้การต้อนรับคณะผู้อำนวยการฝึกประสบการณ์ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา โดยมีผู้อำนวยการสถานศึกษาร่วมฝึกประสบการณ์ จำนวน 11 ท่าน ซึ่งผู้ฝึกประสบการณ์ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ การบริหารจัดการในสถานศึกษากับผู้บริหารและคณะครู ตลอดการฝึกประสบการณ์ในครั้งนี้......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 52/130 ->
<< 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 >>

[เข้าสู่ระบบ] ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี 1
เนื่องจากงาน ปชส.ได้ติดตั้ง เซิฟเวอร์ใหม่ ใช้การได้ดีแล้ว ให้ใช้ชื่อกับรหัสผ่านเดิมที่เคยใช้งานอยู่ หากมีข้อสงสัยโปรดโทรถาม คุณปรีชา คุณธนู หรือ คุณกองแก้ว
โทร : 037-211362 sptpj.pr@gmail.com