[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[ e-news] [Home]
ผู้ใช้งาน 5 ท่าน จำนวนผู้ชม 2194457 ครั้ง

ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี 1
กำลังแสดงหน้าที่ 53/ ->
<< 50 51 52 53 >>
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดโพธิ์งาม
หัวข้อข่าว : ผู้ใหญ่ใจดี

      วันนี้โรงเรียนวัดโพธิ์งาม ได้รับเสื้อผ้า เครื่องเขียน อุปกรณ์การเรียน จากผู้ใหญ่ใจดี คุณลุง สิบเอกปริญญา ไพบูลย์สิทธิ์ และครอบครัว มาบริจาค เสื้อผ้า เครื่องเขียน อุปกรณ์การเรียนให้กับโรงเรียนวัดโพธิ์งาม ซึ่งทางโรงเรียน มีความยินดีและดีใจในความกรุณาในครั้งนี้ และจะขอใช้อุปกรณ์ทุกชิ้นที่ได้รับมาให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทางโรงเรียนขอบคุณในความมีเมตตา มา ณ โอกาสนี้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :กองแก้ว บุญเพ็ง นักประชาสัมพั
หัวข้อข่าว : สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 บริการประชาชน ตามคู่มือประชาชน พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

     เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 นายปรีชา เดชะไชย ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ให้ต้อนรับข้าราชการบำนาญในสังกัด คือ นายบุญเรียม วรรณวงษ์ศร อดีตศึกษานิเทศก์ สปจ.ปราจีนบุรี พร้อมด้วยคณะข้าราชการบำนาญ ณ กลุ่มอำนวยการ และบริการประชาชน ตามคู่มือประชาชน พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ณ ศูนย์บริการร่วมของ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 .....พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 มีผลบังคับใช้ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2558......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนบ้านขอนขว้าง
หัวข้อข่าว : ขอนขว้างทำบุญฉลองครบรอบ 88 ปี และทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา

     เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2558 นายดำเนิน เพียรค้า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต1 ให้เกียรติเป็นประธาน ในงานทำบุญฉลองครบรอบ 88 ปี และทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา วัตถุประสงค์เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีแด่ครูบาอาจารย์ และเพื่อระดมทุนจัดซื้อที่ดิน โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาฯ ชมรมศิษย์เก่าขอนขว้าง ผู้ปกครองนักเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้อำนวยการฝึกประสบการณ์ใหม่ และชุมชนเข้าร่วมในพิธีทอดผ้าป่าในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ได้ยอดจำนวนเงินทั้งสิ้น 460,710 บาท โรงเรียนชุมชนบ้านขอน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านโป่งไผ่
หัวข้อข่าว : ทำบุญครบรอบก่อตั้งโรงเรียนบ้านโป่งไผ่ อ.ศรีมหาโพธิ

     วันนี้ เวลา 09.30 น. โรงเรียนบ้านโป่งไผ่ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรีได้ทำบุญครบรอบวันก่อตั้งโรงเรียน และเปิดอาคารเรียนชั้นอนุบาล นำโดยผอ.สุนี จันทนิมิ พร้อมด้วยคณะครู ผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียนโรงเรียนบ้านโป่งไผ่ร่วมทำพิธี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านคลองแก้มช้ำ
หัวข้อข่าว : กิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ

     วันที่ 17 กรกฎาคม 2558 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองแก้มช้ำ ร่วมจัดกิจกรรมการปลูกต้นไม้ในบริเวณโรงเรียน เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนรักษาธรรมชาติ ... ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :วัดประสาธน์รังสรรค์
หัวข้อข่าว : ค่ายส่งเสริมกิจกรรมการปลูกฝังค่านิยม 12 ประการ

      เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2558 นายปรีชา มีพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองปราจีนบุรี ประธานเขตคุณภาพเมืองปราจีนบุรี 3 มาเป็นประธานในการเข้าค่ายส่งเสริมกิจกรรมการปลูกฝังค่านิยม 12 ประการ โดยมีผู้บริหารโรงเรียน คณะครู และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภายในเขตคุณภาพฯ ได้มาเข้าค่ายฯ ณ โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังค่านิยม 12 ประการ ให้กับเด็กนักเรียน ซึ่งมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 100 กว่าคน ในการจัดค่ายกิจกรรมดังกล่าวฯ ได้รับความอนุเคราะห์จากร้อย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 คัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนนิธิองค์พระปฐมเจดีย์

     เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 นายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 มอบให้นายมณฑล วัฒนศฤงคาร รอง ผอ.สพป. เป็นประธานการประชุมร่วมกับคณะกรรมการตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ที่ 182/2558 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2558 ได้ทำการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนนิธิองค์พระปฐมเจดีย์ ณ ห้องประชุมศรีมโหสถ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ปรากฏว่า ด.ญ.เพ็ญพิชญา บุญญศรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง ได้รับการพิจารณาคัดเลือกทุนนิธิองค์พระปฐมเจดีย์ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนมารีวิทยา
หัวข้อข่าว : โรงเรียนมารีวิทยา ปราจีนบุรี จัดกิจกรรม Project Approach การเรียนรู้แบบ STEM Education

      เมื่อวันที่ 14 - 17 กรกฎาคม 2558 โรงเรียนมารีวิยา ปราจีนบุรี จัดกิจกรรม Project Approach การเรียนรู้แบบ STEM Education ของนักเรียนระดับปฐมวัย - ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นการเรียนการสอนแบบโครงงานภาคปฏิบัติ โดยได้นำการศึกษาแบบ STEM มาบูรณาการเข้าด้วยกัน ทำให้เกิดความรู้และแนวคิดที่หลากหลาย นักเรียนสามารถนำความรู้เหล่านี้มาคิดต่อยอดได้เองอีกด้วย โดยการจัดกิจกรรมวิชาการในครั้งนี้ มีการประกวดและแข่งขัน เพื่อเป็นแรงผลักดันให้นักเรียนได้พยายามพัฒนาศักยภาพของตัวเองต่อไป ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :ร.ร.วัดดงบัง(ดงบังบำรุงวิทย์)
หัวข้อข่าว : โครงการอบรมการพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียน

      เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 นายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.ปจ. เขต 1 ได้มาเป็นประธานการเปิดการอบรมโครงการการอบรมการพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียน ของนักเรียนในเขตคุณภาพประจันตคาม เขต 2 จำนวน 150 คน ที่ห้องประชุมโรงเรียนวัดดงบัง(ดงบังบำรุงวิทย์) โดยมีผู้บริหารในเขตคุณภาพประจันตคาม เขต 2 ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ในการอบรมการพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียนนี้ฝึกให้นักเรียนรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ป้องกันตนเองได้ในภาวะคับขัน และสามารถจัดการกับชีวิตตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขอขอบคุณคณะครูและนักเ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
หัวข้อข่าว : ค่ายคุณธรรมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2

     เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี โดย ผอ.สงวน พรหมศรี คณะรองผู้อำนวยการ และคณะครูระดับประถมศึกษาปีที่ 1-2 ได้นำนักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1และ 2 เข้าค่ายคุณธรรม ณ วัดป่ามะไฟ ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 431 คน คณะครูจำนวน 15 คน ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์พาหนะในการเดินทางไปและกลับ จาก พล.ร.2 รอ. ทางโรงเรียนต้องขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหนองชะอม
หัวข้อข่าว : เกาหลีจัดกิจกรรม

     เมื่อวันที่่ 13 กรกฎาคม 2558 เวลา 13.30 น. นักศึกษาเกาหลี นำโดยอาจารย์คิม มาจัดกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมและการป้องกันตัวและการแสดงต่าง ๆ และมอบสิ่งของให้นักเรียน โดยมีนายสาคร วงษ์ยาแดง ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูให้การต้อนรับ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :วัดประสาธน์รังสรรค์
หัวข้อข่าว : การประชุมสัมมนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

     เมื่อวันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2558 นายปราโมทย์ ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ เป็นประธานในการประชุมสัมมนาการจัดการเรียนการสอนและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 โดยมี ศน.บัวบาง บุญอยู่ หัวหน้าโครงการฯ เป็นวิทยากรหลักในการประชุมสัมมนาดังกล่าว ณ ห้องโสตศึกษาของโรงเรียน มีคณะคุณครูที่สอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 เข้าร่วมประมาณ 10......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดหัวกรด
หัวข้อข่าว : ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์และถนนคอนกรีต

     ประกาศ โรงเรียนวัดหัวกรด เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์และถนนคอนกรีต โรงเรียนวัดหัวกรดมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์และถนนคอนกรีต ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๑๗๗,๖๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน) ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ ๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๓๐๐,๐......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านวังทะลุ
หัวข้อข่าว : วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีนบุรี เปิดศูนย์ Fix it Center เพื่อชุมชน ณ โรงเรียนบ้านวังทะลุ

     วันเสาร์ ที่ ๑๑ และ วันอาทิตย์ ที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีนบุรี เปิดศูนย์ซ่อมสร้าง Fix it Center เพื่อชุมชน ณ โรงเรียนบ้านวังทะลุ มีท่านผอ. ณรงค์เดช พูนนาค เป็นผู้เปิดงานและให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น โดยมีกิจกรรมการสอนทำขนมจากโครงการ ๑๐๘ อาชีพ และดำเนินการซ่อมและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และเชื่อมโครงสร้างเหล็ก ฟรี สำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านวังทะลุและประชาชนทั่วไป ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดบางคาง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดบางคาง ร่วมกับโรงเรียนมารีวิทยา ปราจีนบุรี จัดกิจกรรมค่ายจิตอาสาวิชาการภาษาอังกฤษ

     โรงเรียนวัดบางคาง ร่วมกับโรงเรียนมารีวิทยา ปราจีนบุรี จัดกิจกรรมค่ายจิตอาสาวิชาการภาษาอังกฤษ "ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เปิดประตูสู่ AEC" คณะครู นักเรียนโรงเรียนวัดบางคางรู้สึกซาบซึ้งในพระคุณของท่านและใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนมารีวิทยา ปราจีนบุรี เป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 53/130 ->
<< 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 >>

[เข้าสู่ระบบ] ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี 1
เนื่องจากงาน ปชส.ได้ติดตั้ง เซิฟเวอร์ใหม่ ใช้การได้ดีแล้ว ให้ใช้ชื่อกับรหัสผ่านเดิมที่เคยใช้งานอยู่ หากมีข้อสงสัยโปรดโทรถาม คุณปรีชา คุณธนู หรือ คุณกองแก้ว
โทร : 037-211362 sptpj.pr@gmail.com