[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[ e-news] [Home]
ผู้ใช้งาน 6 ท่าน จำนวนผู้ชม 2361381 ครั้ง

ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี 1
กำลังแสดงหน้าที่ 53/ ->
<< 50 51 52 53 >>
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดระเบาะไผ่
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดระเบาะไผ่จัดกิจกรรมเปิดตลาดนัดขายของถูก

     เมื่อวันที่24กรกฏาคม2558โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ได้จัดกิจกรรมตลาดนัดขายของถูกโดยเปิดโอกาสให้นักเรียนและครูนำของใช้แล้วที่ต้องการขายมาลดราคาขายอย่างถูกท่ีสุดโดยเปิดโดมโรงเรียนเป็นตลาดนัดฝึกนักเรียนตัวน้อยๆให้รู้จักรการค้าขายเป็นโดยมีคณะครูร่วมเป็นพ่อค้าและแม่ค้าร่วมกันต่อรองราคาสินค้าอย่างสนุกสนานและอบอุ่น......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดระเบาะไผ่
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ต้อนรับคณะผู้บริหารฝึกงานใหม่รุ่น2

     เมื่อวันที่22-26กรกฏาคม2558โรงเรียนวัดระเบาะไผ่นำโดยผอ.วิโรจน์แพนลาและรองฯนัฐพลสุริรัมย์พร้อมคณะครูนักเรียนได้รับเกียติจากเขตพื้นที่ในการเป็นสถานศึกษาต้นแบบสำหรับผู้เข้ารับการฝึกประสบการณ์ผู้อำนวยการใหม่ที่เข้ารับการพัฒนาก่อนให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา รอบที่2จำนวน 10 ท่านโดยผู้อำนวยการได้กล่าวต้อนรับคณะและแนะนำโรงเรียน การบริหารงานหลักของโรงเรียนและกิจกรรมต่างๆที่ได้ดำเนินงานมา พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการ อย่างอบอุ่น เป็นกันเอง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :วัดประสาธน์รังสรรค์
หัวข้อข่าว : ผู้บริหารโรงเรียนฝึกประสบการณ์สถานศึกษาต้นแบบ (รุ่นที่ 2)

     ระหว่างวันพุธที่ 22 กรกฎาคม ถึงวันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2558 โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ นายปราโมทย์ ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ และคณะครูให้การต้อนรับผู้บริหารที่มาฝึกประสบการณ์ รุ่นที่ 2 ณ โรงเรียนต้นแบบ จำนวน 11 ท่าน ผู้อำนวยการฯ ได้กล่าวต้อนรับ แนะนำโรงเรียน การบริหารงานในภาพรวมของโรงเรียน และมอบหมายให้คุณครูที่รับผิดชอบงานต่าง ๆ บรรยายสรุปให้กับคณะผู้มารับการฝึกประสบการณ์ฯ หลังจากนั้นได้นำคณะผู้เข้ารับการฝึกฯ ไปเยี่ยมชม “โรงเรียนวัดทุ่งตะลุมพุก” โดยมีนายอภิสิทธิ์ มาตรคำ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
หัวข้อข่าว : ท่านผอ.สพป.เขต1 ตรวจเยีี่ยมคณะผู้เข้ารับการฝึกประสบการณ์ฯ

     เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี โดย ผอ.สงวน พรหมศรี และคณะรองผู้อำนวยการ ได้ให้การต้อนรับ ท่านดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ในการตรวจเยี่ยมและให้ความรู้แก่คณะผู้เข้ารับการฝึกประสบการณ์ในสถานศึกษาต้นแบบ สำหรับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา รอบที่ 2......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
หัวข้อข่าว : การฝึกประสบการณ์ในสถานศึกษาต้นแบบ

     ระหว่างวันที่ 22-26 กรกฎาคม 2558 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี โดย ผอ.สงวน พรหมศรี คณะรองผู้อำนวยการ และคณะครู ได้ให้การต้อนรับคณะผู้เข้ารับการฝึกประสบการณ์ในสถานศึกษาต้นแบบ สำหรับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา รอบที่ 2 จำนวน 11 ราย โดยมีท่านผู้อำนวยการและคณะรองผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นวิทยากรให้ความรู้และกำกับดูแลตลอดการฝึกฯในครั้งนี้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
หัวข้อข่าว : การพัฒนาค่านิยมพื้นฐาน 12 ประการ

     เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2558 นายสงวน พรหมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี มอบหมายให้ รองฯ ธนิตย์ ทองทาย รองผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการพัฒนาค่านิยมพื้นฐาน 12 ประการ โดยคณะครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ดำเนินการจัดกิจกรรม มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เข้าร่วมจำนวน 240 คน ทั้งนี้โดยจัดเป็นฐานกิจกรรมจำนวน 6 ฐานความรู้ นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรง และรับการปลูกฝังจิตสำนึกในการเป็นคนไทยที่ดีสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีคุณภาพและมีความสุข......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน
หัวข้อข่าว : โป่งตะเคียนต้อนรับคณะผอ.ฝึกประสบการณ์ฯ

     วันที่ 22 กรกฎาคม 2558 โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน ได้ให้การต้อนรับคณะผู้อำนวยการในโอกาสฝึกประสบการณ์ผู้อำนวยการก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา นำโดย นายวรรณชัย ฉิมไทย ผอ.ร.ร.บ้านโป่งตะเคียน พร้อมด้วยคณะครู โดยมีผู้อำนวยการเข้าร่วมฝึกประสบการณ์ จำนวน 11 คน ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนได้กล่าวต้อนรับ แนะนำโรงเรียน การบริหารงาน กิจกรรมต่าง ๆ และบุคลากรในโรงเรียน ซึ่งทางคณะผู้เข้ารับการฝึกประสบการณ์ฯได้กล่าวชื่นชม และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การบริหารจัดการในโรงเรียนกับคณะค......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดโพธิ์งาม
หัวข้อข่าว : พัฒนาโรงเรียน

      โรงเรียนวัดโพธิ์งาม ได้รับความอนุเคราะห์จาก คุณถนอมจิต ดอกเข็ม ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัทดีดีเค (ประเทศไทยจำกัด) เขตอุตสาหกรรมนวนคร มาช่วยเหลือ พัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยแก้ไขปัญหาน้ำท่วม น้ำขัง ฝังท่อระบายน้ำ ปรับปรุงห้องจริยธรรม รวมทั้งยกระดับสภาพแวดล้อมทั่วไปรอบบริเวณโรงเรียน ในครั้งนี้ ได้มาประเมินรายการการซ่อมแซม พัฒนาปรับปรุง และจะมาดำเนินการประมาณ เดือน สิงหาคม ทางโรงเรียนวัดโพธิ์งามขอขอบคุณในความกรุณาอนุเคราะห์ช่วยเหลือมา ณ โอกาสนี้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดโพธิ์งาม
หัวข้อข่าว : ผู้ใหญ่ใจดี

      วันนี้โรงเรียนวัดโพธิ์งาม ได้รับเสื้อผ้า เครื่องเขียน อุปกรณ์การเรียน จากผู้ใหญ่ใจดี คุณลุง สิบเอกปริญญา ไพบูลย์สิทธิ์ และครอบครัว มาบริจาค เสื้อผ้า เครื่องเขียน อุปกรณ์การเรียนให้กับโรงเรียนวัดโพธิ์งาม ซึ่งทางโรงเรียน มีความยินดีและดีใจในความกรุณาในครั้งนี้ และจะขอใช้อุปกรณ์ทุกชิ้นที่ได้รับมาให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทางโรงเรียนขอบคุณในความมีเมตตา มา ณ โอกาสนี้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :กองแก้ว บุญเพ็ง นักประชาสัมพั
หัวข้อข่าว : สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 บริการประชาชน ตามคู่มือประชาชน พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

     เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 นายปรีชา เดชะไชย ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ให้ต้อนรับข้าราชการบำนาญในสังกัด คือ นายบุญเรียม วรรณวงษ์ศร อดีตศึกษานิเทศก์ สปจ.ปราจีนบุรี พร้อมด้วยคณะข้าราชการบำนาญ ณ กลุ่มอำนวยการ และบริการประชาชน ตามคู่มือประชาชน พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ณ ศูนย์บริการร่วมของ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 .....พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 มีผลบังคับใช้ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2558......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนบ้านขอนขว้าง
หัวข้อข่าว : ขอนขว้างทำบุญฉลองครบรอบ 88 ปี และทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา

     เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2558 นายดำเนิน เพียรค้า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต1 ให้เกียรติเป็นประธาน ในงานทำบุญฉลองครบรอบ 88 ปี และทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา วัตถุประสงค์เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีแด่ครูบาอาจารย์ และเพื่อระดมทุนจัดซื้อที่ดิน โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาฯ ชมรมศิษย์เก่าขอนขว้าง ผู้ปกครองนักเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้อำนวยการฝึกประสบการณ์ใหม่ และชุมชนเข้าร่วมในพิธีทอดผ้าป่าในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ได้ยอดจำนวนเงินทั้งสิ้น 460,710 บาท โรงเรียนชุมชนบ้านขอน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านโป่งไผ่
หัวข้อข่าว : ทำบุญครบรอบก่อตั้งโรงเรียนบ้านโป่งไผ่ อ.ศรีมหาโพธิ

     วันนี้ เวลา 09.30 น. โรงเรียนบ้านโป่งไผ่ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรีได้ทำบุญครบรอบวันก่อตั้งโรงเรียน และเปิดอาคารเรียนชั้นอนุบาล นำโดยผอ.สุนี จันทนิมิ พร้อมด้วยคณะครู ผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียนโรงเรียนบ้านโป่งไผ่ร่วมทำพิธี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านคลองแก้มช้ำ
หัวข้อข่าว : กิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ

     วันที่ 17 กรกฎาคม 2558 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองแก้มช้ำ ร่วมจัดกิจกรรมการปลูกต้นไม้ในบริเวณโรงเรียน เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนรักษาธรรมชาติ ... ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :วัดประสาธน์รังสรรค์
หัวข้อข่าว : ค่ายส่งเสริมกิจกรรมการปลูกฝังค่านิยม 12 ประการ

      เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2558 นายปรีชา มีพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองปราจีนบุรี ประธานเขตคุณภาพเมืองปราจีนบุรี 3 มาเป็นประธานในการเข้าค่ายส่งเสริมกิจกรรมการปลูกฝังค่านิยม 12 ประการ โดยมีผู้บริหารโรงเรียน คณะครู และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภายในเขตคุณภาพฯ ได้มาเข้าค่ายฯ ณ โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังค่านิยม 12 ประการ ให้กับเด็กนักเรียน ซึ่งมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 100 กว่าคน ในการจัดค่ายกิจกรรมดังกล่าวฯ ได้รับความอนุเคราะห์จากร้อย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 คัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนนิธิองค์พระปฐมเจดีย์

     เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 นายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 มอบให้นายมณฑล วัฒนศฤงคาร รอง ผอ.สพป. เป็นประธานการประชุมร่วมกับคณะกรรมการตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ที่ 182/2558 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2558 ได้ทำการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนนิธิองค์พระปฐมเจดีย์ ณ ห้องประชุมศรีมโหสถ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ปรากฏว่า ด.ญ.เพ็ญพิชญา บุญญศรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง ได้รับการพิจารณาคัดเลือกทุนนิธิองค์พระปฐมเจดีย์ ......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 53/130 ->
<< 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 >>

[เข้าสู่ระบบ] ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี 1
เนื่องจากงาน ปชส.ได้ติดตั้ง เซิฟเวอร์ใหม่ ใช้การได้ดีแล้ว ให้ใช้ชื่อกับรหัสผ่านเดิมที่เคยใช้งานอยู่ หากมีข้อสงสัยโปรดโทรถาม คุณปรีชา คุณธนู หรือ คุณกองแก้ว
โทร : 037-211362 sptpj.pr@gmail.com