[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[ e-news] [Home]
ผู้ใช้งาน 103 ท่าน จำนวนผู้ชม 2193785 ครั้ง

ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี 1
กำลังแสดงหน้าที่ 54/ ->
<< 50 51 52 53 54 >>
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน
หัวข้อข่าว : โป่งตะเคียนรับการประเมินโครงการค่านิยม 12 ประการ

     วันที่ 9 กรกฎาคม 2558 โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียนได้รับการประเมินโครงการส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ ในสถานศึกษา จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 นำโดย นายไพจิต ไชยฤทธิ์ รอง ผู้อำนวนยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 และคณะ เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนในระดับเขตพื้นที่การศึกษาต่อไป โดยมี นายวรรณชัย ฉิมไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน และคณะครูให้การต้อนรับเป็นอย่างดี การประเมินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และคณะกรรมการได้ให้คำแนะนำซึ่งเป็นปร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน
หัวข้อข่าว : พิธีสวนสนาม เนื่องในสถาปนาลูกเสือไทย

     โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียนจัดกิจกรรมเดินสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือไทย ณ สนามโรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหาธีรราชจ้า พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าให้กำเนิดกิจการลูกเสือไทยขึ้นเมื่อ วันที่ 1 กรกฎาคม 2454 ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :กองแก้ว บุญเพ็ง นักประชาสัมพั
หัวข้อข่าว : ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิหยาดน้ำฝนเพื่อเยาวชนปราจีนบุรี

     เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2558 นายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิหยาดน้ำฝนเพื่อเยาวชนปราจีนบุรี ณ ห้องประชุมศรีมโหสถ พร้อมคณะกรรมการดำเนินการของมูลนิธิเพื่อจัดตั้งคณะกรรมการดำเนินงานชุดใหม่ แทนชุดเดิมที่หมดวาระลง และรายงานผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2557 ที่ผ่านมาของมูลนิธิฯ ซึ่งจากการดำเนินงานที่ผ่านมา มูลนิธิฯ ได้มอบทุนการศึกษาจากดอกผลของกองทุนให้กับเยาวชนในจังหวัดปราจีนบุรี และในปี 2557 ได้มอบเงินทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในสังกัด สพป.ปราจีนบุรี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดระเบาะไผ่
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดระเบาะไผ่รับการคัดเลือกเป็นสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น

     เมื่อวันที่3กรกฎาคม2558โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ได้ต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่นนำโดยนางอัจฉรา เจริญทอง ผู้ทรงคุณวุฒิอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรีเขต1 นายพิชัย แก้วคำดี ผู้ทรงคุณวุฒิก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรีเขต1 นายสุรศักดิ์ แสงบุราณ ผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรีเขต1 น.ส.สิริมา อาศัยผล นางอภิวัน ประสังสิต นักวิชาการศึกษาชำนาญการ และโรงเรียนวัดระเบาะไผ่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนเ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่
หัวข้อข่าว : พิธีสวนสนามและกล่าวทบทวนคำปฏิญาณ โรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่

      วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมาทางโรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่ นำโดยนางสุดา พันธ์ธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครูได้จัดพิธีเดินสวนสนามและกล่าวทบทวนคำปฏิญาณของลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชา เนื่องใน "วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ" โดยได้กระทำพิธีสวนสนาม ปฏิญาณตน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย พร้อมกันนั้นได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ โดยการเก็บขยะบริเวณโดยรอบชุมชนและในบริเวณรอบโรงเรียน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :ร.ร.บ้านประเถท(โพธิพิทยาราม)
หัวข้อข่าว : การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

     โรงเรียนบ้านประเถท(โพธิพิทยาราม) นำโดยนางสุภาส จันทร์บัว ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูจัดการเรียนการสอนระบบทางไกลผ่านดาวเทียมนักเรียน เรียนอย่างมีความสุข สนุกสนาน และได้ความรู้มากมาย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :ร.ร.บ้านประเถท(โพธิพิทยาราม)
หัวข้อข่าว : ผู้ใหญ่ใจดีมอบขนมให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านประเถท

     วันที่ 7 กรกฎาคม 2558 นางสุภาส จันทร์บัว ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคุณครูและนักเรียนรับมอบขนมปัง จากคุณธีรเศรษฐ์ และคุณภิรมย์ ไมตรีจิตร์ เนื่องจากโอกาสเลี้ยงวันคล้ายวันเกิด ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง
หัวข้อข่าว : การแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด

     เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558 นายวัชรพงศ์ สุภรณ์ไพจิต ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง ได้เข้าร่วมแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติดอำเภอบ้านสร้าง ณ สนามกีฬาโรงเรียนชิตใจชื่น จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนได้เล่นกีฬา ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เป็นเกราะป้อง กันให้ห่างไกลจากสิ่งเสพติด และเสริมสร้างความรักสามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชน ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดลำดวน
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันไหว้ครู โรงเรียนวัดลำดวน

     โรงเรียนวัดลำดวน โดย ผอ.วิรัตน์ อรัญญิก พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ร่วมกันจัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ เพื่อสืบทอดประเพณีอันดีงามและปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมที่ดี เป็นผู้มีความกตัญญูและกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ซึ่งเป็นการแสดงถึงความระลึกถึงพระคุณของคุณครู ให้นักเรียนได้แสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกัน ภาคบ่ายจัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน คณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ เพื่อ ให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในระบอบปร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง
หัวข้อข่าว : โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E. ประเทศไทย)

     โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง ได้เข้าร่วมโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E. ประเทศไทย) โดยมี ร.ต.ต.ทวนทอง ทับมุกข์ รอง.สวป.สภ.บ้านสร้าง สถานีตำรวจภูธรบ้านสร้าง เป็นวิทยากรให้ความรู้วิชายาเสพติดให้กับเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง เพื่อให้เด็กรู้จักวิธีหลีกเลี่ยงและปฏิเสธการใช้ยาเสพติดและความรุนแรงการใช้ยาเสพติด ทางโรงเรียนจึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง
หัวข้อข่าว : “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยเหลือประชาชน” กองทัพบกช่วยเหลือประชาชน

     เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2558 มลฑลทหารบกที่ 12 ได้นำน้ำประปามาให้กับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง เพื่อนำมาผลิตเป็นน้ำดื่มและใช้ประกอบอาหารกลางวัน เนื่องจากภาวะแล้งครั้งนี้ ต้องประสบปัญหากับน้ำประปาที่มีความเค็ม ส่งผลให้นักเรียนไม่มีน้ำดื่ม และเพื่อการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ทางโรงเรียนต้องหาเงินบริจาคเพื่อจัดการซ่อมระบบเครื่องทำน้ำสะอาดเป็นการเร่งด่วน และขอรับการสนับสนุนรถบรรทุกน้ำประปาจากมลฑลทหารบกที่ 12 นำน้ำประปาจากค่ายพรหมโยธี มาให้กับทางโรงเรียนเพื่อให้โรงเรียนมีน้ำประปาในการผลิตน้ำดื่ม และ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง เปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

     โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง ได้เปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมีบุคลากรจากวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี ที่มีความรู้ความชำนาญทางสาขามาสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ทุกวันพุธเวลา 09.30 - 11.30 น. ซึ่งทางวิทยาลัยได้มาช่วยจัดการเรียนการสอนให้เป็นประจำทุกปี ทางโรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้างจึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง
หัวข้อข่าว : กิจกรรมเสาธง 5 นาที

     เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2558 เวลา 08.30 น. นายสมชาย ชำนิ นายอำเภอบ้านสร้าง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด จัดกิจกรรมเสาธง 5 นาที ณ โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง เพื่อปลุกจิตสำนึกให้แก่เยาวชนนักเรียน เกิดความรักและเทิดทูนในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และพร้อมเป็นคนดีของชาติ ตลอดจนสร้างความรู้ ความเข้าใจสร้างเครือข่ายเยาวชนในการเฝ้าระวัง เพื่อลดปัญหาภัยคุกคามที่เสี่ยงต่อกลุ่มเยาวชนทั้งในสถานศึกษาของตัวเอง และในชุมชน โดยให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนบริเวณหน้าเสาธงก่อนที่นักเรียนจะเข้าเรียน ภายใต้"โ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้างดำเนินการป้องกันโรคไข้เลือดออก

     เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558 โรงพยาบาลบ้านสร้างและเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข ได้เข้าทำการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายภายในโรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง เพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลายที่ระบาดในช่วงฤดูฝน และป้องกันโรคไข้เลือดออก ซึ่งทางโรงเรียนได้ติดตามสถานการณ์ไข้เลือดออกของประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง พบว่าปีนี้มีแนวโน้มสูงกว่าปีที่แล้ว จึงได้ตระหนักถึงอันตรายและดำเนินการเร่งรัดมาตรการควบคุมโรคไข้เลือดออกในโรงเรียน ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
หัวข้อข่าว : กิจกรรม "ค่ายธรรมศึกษา" ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ปีการศึกษา 2558

     เมื่อวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2558 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ได้จัดกิจกรรมค่ายธรรมมะนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 5-6 ณ วัดป่ามะไฟ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี เพื่ออบรมและฝึกปฏิบัติด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยมีนักเรียนและคณะครูในระดับชั้น เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 350 คน......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 54/130 ->
<< 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 >>

[เข้าสู่ระบบ] ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี 1
เนื่องจากงาน ปชส.ได้ติดตั้ง เซิฟเวอร์ใหม่ ใช้การได้ดีแล้ว ให้ใช้ชื่อกับรหัสผ่านเดิมที่เคยใช้งานอยู่ หากมีข้อสงสัยโปรดโทรถาม คุณปรีชา คุณธนู หรือ คุณกองแก้ว
โทร : 037-211362 sptpj.pr@gmail.com