[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[ e-news] [Home]
ผู้ใช้งาน 9 ท่าน จำนวนผู้ชม 2299831 ครั้ง

ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี 1
กำลังแสดงหน้าที่ 54/ ->
<< 50 51 52 53 54 >>
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนมารีวิทยา
หัวข้อข่าว : โรงเรียนมารีวิทยา ปราจีนบุรี จัดกิจกรรม Project Approach การเรียนรู้แบบ STEM Education

      เมื่อวันที่ 14 - 17 กรกฎาคม 2558 โรงเรียนมารีวิยา ปราจีนบุรี จัดกิจกรรม Project Approach การเรียนรู้แบบ STEM Education ของนักเรียนระดับปฐมวัย - ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นการเรียนการสอนแบบโครงงานภาคปฏิบัติ โดยได้นำการศึกษาแบบ STEM มาบูรณาการเข้าด้วยกัน ทำให้เกิดความรู้และแนวคิดที่หลากหลาย นักเรียนสามารถนำความรู้เหล่านี้มาคิดต่อยอดได้เองอีกด้วย โดยการจัดกิจกรรมวิชาการในครั้งนี้ มีการประกวดและแข่งขัน เพื่อเป็นแรงผลักดันให้นักเรียนได้พยายามพัฒนาศักยภาพของตัวเองต่อไป ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :ร.ร.วัดดงบัง(ดงบังบำรุงวิทย์)
หัวข้อข่าว : โครงการอบรมการพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียน

      เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 นายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.ปจ. เขต 1 ได้มาเป็นประธานการเปิดการอบรมโครงการการอบรมการพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียน ของนักเรียนในเขตคุณภาพประจันตคาม เขต 2 จำนวน 150 คน ที่ห้องประชุมโรงเรียนวัดดงบัง(ดงบังบำรุงวิทย์) โดยมีผู้บริหารในเขตคุณภาพประจันตคาม เขต 2 ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ในการอบรมการพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียนนี้ฝึกให้นักเรียนรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ป้องกันตนเองได้ในภาวะคับขัน และสามารถจัดการกับชีวิตตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขอขอบคุณคณะครูและนักเ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
หัวข้อข่าว : ค่ายคุณธรรมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2

     เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี โดย ผอ.สงวน พรหมศรี คณะรองผู้อำนวยการ และคณะครูระดับประถมศึกษาปีที่ 1-2 ได้นำนักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1และ 2 เข้าค่ายคุณธรรม ณ วัดป่ามะไฟ ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 431 คน คณะครูจำนวน 15 คน ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์พาหนะในการเดินทางไปและกลับ จาก พล.ร.2 รอ. ทางโรงเรียนต้องขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหนองชะอม
หัวข้อข่าว : เกาหลีจัดกิจกรรม

     เมื่อวันที่่ 13 กรกฎาคม 2558 เวลา 13.30 น. นักศึกษาเกาหลี นำโดยอาจารย์คิม มาจัดกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมและการป้องกันตัวและการแสดงต่าง ๆ และมอบสิ่งของให้นักเรียน โดยมีนายสาคร วงษ์ยาแดง ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูให้การต้อนรับ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :วัดประสาธน์รังสรรค์
หัวข้อข่าว : การประชุมสัมมนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

     เมื่อวันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2558 นายปราโมทย์ ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ เป็นประธานในการประชุมสัมมนาการจัดการเรียนการสอนและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 โดยมี ศน.บัวบาง บุญอยู่ หัวหน้าโครงการฯ เป็นวิทยากรหลักในการประชุมสัมมนาดังกล่าว ณ ห้องโสตศึกษาของโรงเรียน มีคณะคุณครูที่สอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 เข้าร่วมประมาณ 10......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดหัวกรด
หัวข้อข่าว : ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์และถนนคอนกรีต

     ประกาศ โรงเรียนวัดหัวกรด เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์และถนนคอนกรีต โรงเรียนวัดหัวกรดมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์และถนนคอนกรีต ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๑๗๗,๖๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน) ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ ๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๓๐๐,๐......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านวังทะลุ
หัวข้อข่าว : วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีนบุรี เปิดศูนย์ Fix it Center เพื่อชุมชน ณ โรงเรียนบ้านวังทะลุ

     วันเสาร์ ที่ ๑๑ และ วันอาทิตย์ ที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีนบุรี เปิดศูนย์ซ่อมสร้าง Fix it Center เพื่อชุมชน ณ โรงเรียนบ้านวังทะลุ มีท่านผอ. ณรงค์เดช พูนนาค เป็นผู้เปิดงานและให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น โดยมีกิจกรรมการสอนทำขนมจากโครงการ ๑๐๘ อาชีพ และดำเนินการซ่อมและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และเชื่อมโครงสร้างเหล็ก ฟรี สำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านวังทะลุและประชาชนทั่วไป ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดบางคาง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดบางคาง ร่วมกับโรงเรียนมารีวิทยา ปราจีนบุรี จัดกิจกรรมค่ายจิตอาสาวิชาการภาษาอังกฤษ

     โรงเรียนวัดบางคาง ร่วมกับโรงเรียนมารีวิทยา ปราจีนบุรี จัดกิจกรรมค่ายจิตอาสาวิชาการภาษาอังกฤษ "ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เปิดประตูสู่ AEC" คณะครู นักเรียนโรงเรียนวัดบางคางรู้สึกซาบซึ้งในพระคุณของท่านและใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนมารีวิทยา ปราจีนบุรี เป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน
หัวข้อข่าว : โป่งตะเคียนรับการประเมินโครงการค่านิยม 12 ประการ

     วันที่ 9 กรกฎาคม 2558 โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียนได้รับการประเมินโครงการส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ ในสถานศึกษา จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 นำโดย นายไพจิต ไชยฤทธิ์ รอง ผู้อำนวนยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 และคณะ เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนในระดับเขตพื้นที่การศึกษาต่อไป โดยมี นายวรรณชัย ฉิมไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน และคณะครูให้การต้อนรับเป็นอย่างดี การประเมินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และคณะกรรมการได้ให้คำแนะนำซึ่งเป็นปร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน
หัวข้อข่าว : พิธีสวนสนาม เนื่องในสถาปนาลูกเสือไทย

     โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียนจัดกิจกรรมเดินสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือไทย ณ สนามโรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหาธีรราชจ้า พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าให้กำเนิดกิจการลูกเสือไทยขึ้นเมื่อ วันที่ 1 กรกฎาคม 2454 ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :กองแก้ว บุญเพ็ง นักประชาสัมพั
หัวข้อข่าว : ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิหยาดน้ำฝนเพื่อเยาวชนปราจีนบุรี

     เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2558 นายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิหยาดน้ำฝนเพื่อเยาวชนปราจีนบุรี ณ ห้องประชุมศรีมโหสถ พร้อมคณะกรรมการดำเนินการของมูลนิธิเพื่อจัดตั้งคณะกรรมการดำเนินงานชุดใหม่ แทนชุดเดิมที่หมดวาระลง และรายงานผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2557 ที่ผ่านมาของมูลนิธิฯ ซึ่งจากการดำเนินงานที่ผ่านมา มูลนิธิฯ ได้มอบทุนการศึกษาจากดอกผลของกองทุนให้กับเยาวชนในจังหวัดปราจีนบุรี และในปี 2557 ได้มอบเงินทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในสังกัด สพป.ปราจีนบุรี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดระเบาะไผ่
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดระเบาะไผ่รับการคัดเลือกเป็นสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น

     เมื่อวันที่3กรกฎาคม2558โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ได้ต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่นนำโดยนางอัจฉรา เจริญทอง ผู้ทรงคุณวุฒิอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรีเขต1 นายพิชัย แก้วคำดี ผู้ทรงคุณวุฒิก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรีเขต1 นายสุรศักดิ์ แสงบุราณ ผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรีเขต1 น.ส.สิริมา อาศัยผล นางอภิวัน ประสังสิต นักวิชาการศึกษาชำนาญการ และโรงเรียนวัดระเบาะไผ่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนเ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่
หัวข้อข่าว : พิธีสวนสนามและกล่าวทบทวนคำปฏิญาณ โรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่

      วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมาทางโรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่ นำโดยนางสุดา พันธ์ธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครูได้จัดพิธีเดินสวนสนามและกล่าวทบทวนคำปฏิญาณของลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชา เนื่องใน "วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ" โดยได้กระทำพิธีสวนสนาม ปฏิญาณตน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย พร้อมกันนั้นได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ โดยการเก็บขยะบริเวณโดยรอบชุมชนและในบริเวณรอบโรงเรียน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :ร.ร.บ้านประเถท(โพธิพิทยาราม)
หัวข้อข่าว : การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

     โรงเรียนบ้านประเถท(โพธิพิทยาราม) นำโดยนางสุภาส จันทร์บัว ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูจัดการเรียนการสอนระบบทางไกลผ่านดาวเทียมนักเรียน เรียนอย่างมีความสุข สนุกสนาน และได้ความรู้มากมาย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :ร.ร.บ้านประเถท(โพธิพิทยาราม)
หัวข้อข่าว : ผู้ใหญ่ใจดีมอบขนมให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านประเถท

     วันที่ 7 กรกฎาคม 2558 นางสุภาส จันทร์บัว ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคุณครูและนักเรียนรับมอบขนมปัง จากคุณธีรเศรษฐ์ และคุณภิรมย์ ไมตรีจิตร์ เนื่องจากโอกาสเลี้ยงวันคล้ายวันเกิด ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 54/130 ->
<< 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 >>

[เข้าสู่ระบบ] ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี 1
เนื่องจากงาน ปชส.ได้ติดตั้ง เซิฟเวอร์ใหม่ ใช้การได้ดีแล้ว ให้ใช้ชื่อกับรหัสผ่านเดิมที่เคยใช้งานอยู่ หากมีข้อสงสัยโปรดโทรถาม คุณปรีชา คุณธนู หรือ คุณกองแก้ว
โทร : 037-211362 sptpj.pr@gmail.com