[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[ e-news] [Home]
ผู้ใช้งาน 96 ท่าน จำนวนผู้ชม 2193778 ครั้ง

ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี 1
กำลังแสดงหน้าที่ 55/ ->
<< 50 51 52 53 54 55 >>
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
หัวข้อข่าว : กิจกรรม "วันคล้ายวันสถาปนากองลูกเสือแห่งชาติ" ประจำปี 2558

     เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี โดย ผอ.สงวน พรหมศรี ได้มอบหมายให้ คณะรองผู้อำนวยการ ผู้กำกับลูกเสือ และกองลูกเสือได้ร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ - เนตรนารี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2558 เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณขององค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีผู้กำกับลูกเสือและลูกเสือเข้าร่วมจำนวน 250 คน ณ บริเวณลานพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 หน้าศาลากลางหลังเก่า......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง
หัวข้อข่าว : การประเมินคุณภาพภายในตามกฎกระทรวง ปีงบประมาณ 2558

     เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2558 โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง ได้รับการประเมินคุณภาพภายในตามกฎกระทรวง ปีงบประมาณ 2558 โดยนายอำนาจ แกมนิล ประธานเขตคุณภาพศรีมโหสถ นายวรรณชัย ฉิมไทย ผอ.รร.บ้านโป่งตะเคียน และนายคมกริช ทัพกิฬา ผอ.รร.วัดไผ่งาม เป็นคณะกรรมการประเมินในครั้งนี้ ทางโรงเรียนขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านในการให้ข้อสังเกตุและข้อเสนอแนะต่างๆที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ซึ่งทางโรงเรียนจะนำไปปฏิบัติต่อไป......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง
หัวข้อข่าว : การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

     เมื่อวันที่ 22 - 23 มิถุนายน 2558 โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในเขตคุณภาพบ้านสร้าง 1 เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาเกี่ยวกับสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวหรือเกี่ยวกับสิ่งที่นักเรียนประสบอยู่ในชีวิตประจําวัน เช่น การสอบถาม การออกคําสั่ง การขอร้อง ฯลฯ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง
หัวข้อข่าว : ผู้ใหญ่ใจดีเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน

     เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2558 โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง ได้มีผู้ใหญ่ใจดีมาเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวและไอศครีม นำโดยคุณอำนวย แก้วกล่ำ คุณพินิจ แก้วกล่ำ คุณระเบียบ หร่ำเดช และคุณอรพรรณ หร่ำเดช ทำให้นักเรียนทุกคนมีแต่รอยยิ้ม ทางโรงเรียนขอขอบคุณทุกท่านที่มามอบความสุขให้กับเด็กในวันนี้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้างตรวจสุขภาพช่องปาก

     เมื่อวันที่ 8 - 19 มิถุนายน 2558 โรงพยาบาลบ้านสร้าง ได้ออกบริการตรวจสุขภาพช่องปากในโครงการส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน ให้กับนักเรียนในโรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง ระดับชั้นอนุบาล, ป.1, ป.3, และ ป.6 เพื่อชี้แจงในการดูแลสุขภาพช่องปาก และแก้ไขปัญหาฟันผุในเด็ก โดยมีกิจกรรมต่างๆ เช่น การตรวจฟันเด็กนักเรียน สำรวจการบริโภคอาหาร และใช้บริการทันตกรรม ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง
หัวข้อข่าว : การแนะแนวอาชีพและทดสอบความถนัดทางอาชีพ

     เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2558 เวลา 14.00 น. สำนักงานจัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี ได้บริการแนะแนวอาชีพ ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง เพื่อแนะแนวอาชีพที่ถูกต้องสำหรับใช้เป็นแนวทางในการเลือกศึกษาต่อ หรือเลือกประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสมกับตนเอง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านโคกสว่าง
หัวข้อข่าว : รณรงค์โรงเรียน ชุมชน วัด ให้ปลอดจากไข้เลือดออก

     เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2558 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง เขตคุณภาพประจันตคาม 3 นำโดยนายปรีชา ช่างกลึง ไดจัดอบรมนักเรียนและเดินรณรงค์ รงเรียน ชุมชน วัด ใ้ปลอดจากลกน้ำยุงลาย เพื่อรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยได้รับกาสนับสนุนงบประมาณจาก อบต.บุฝ้าย และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบุฝ้าย ให้ความสนับสนุนเป็นวิทยากร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
หัวข้อข่าว : คณะผู้บริหาร เจ้าของ บริษัท ออลเมทอล อินดัสตรี้ จำกัด เยื่ยมชมอาคารเรียนหลังใหม่

     เมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม 2558 นางสายยิ่น วัฒนศฤงคาร ผอ.โรงเรียน ได้ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารและเจ้าของ บริษัท ออลเมทอล อินดัสตรี้ จำกัด ซึ่งเป็นผู้มอบเงินให้แก่โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม ในการก่อสร้างอาคารเรียน สปช.104/26 และก่อสร้างแล้วเสร็จนักเรียนได้ใช้เป็นห้องเรียนใหม่แล้วนั้น ได้เดินทางมาเยี่ยมชมและปรึกษาเรื่องการให้การสนับสนุนทุนในการใช้บริหารจัดการและสนับสนุนกาเรียนการสอนในด้านอื่นๆ อีกต่อไป ทางคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
หัวข้อข่าว : พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ปี ๒๕๕๘

     โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม ได้ร่วมกับโรงเรียนบ้านท่าตูม จัดกิจกรรม พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ปี ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนบ้านท่าตูม นำโดยท่านผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนบ้านท่าตูมและ คณะผู้กำกับลูกเสือ และลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มร่วมกันทำพิธีทบทวนคำปฏิญาณ ของลูกเสือสำรอง ลูกเสือสามัญ และสวนสนามของลูกเสือ หลังเสร็จพิธีได้ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ต่อโรงเรียน วัด และชุมชนอีกด้วย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันสุนทรภู่

     เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน ได้เห็นถึงความสำคัญ ของสุนทรภู่ ซึ่งเป็นกวีเอกของโลก และส่งเสริมให้นักเรียนสำนึกถึงความสำคัญของภาษาไทยวัฒนธรรมไทย โดยได้จัดกิจกรรม ประกวดภาพวาดระบายสีตัวละครในวรรณดีผลงานของสุนทรภู่ และการแสดงของนักเรียนในตัวละครตามบทประพันธ์ของสุนทรภู่ ซึ่งนักเรียนทุกชั้นต่าให้ความสนใจและตั้งใจในการแสดงกิจกรรมต่าง ๆ กันเป็นอย่างดี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด

     เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม ได้จัดกิจกรรมกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยท่าน ผอ.สายยิ่น วัฒนศฤงคาร ได้กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนและอ่านสารของกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี 25558 เดินรณรงค์ ต่อต้านยาเสพติด และยังมีกิจกรรมประกวดวาดภาพต่อต้านยาเสพติด และการแสดงละครของนักเรียนในเรื่องของการต่อต้านยาเสพติด อีกด้วย ซึ่งนักเรียนทุกคนต่างให้ความสนใจและสนุกสนานกันเป็นอย่างมาก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านวังทะลุ
หัวข้อข่าว : โครงการค่ายส่งเสริมกิจกรรมการปลูกฝังคุณธรรมค่านิยม 12 ประการ

     เขตคุณภาพศรีมหาโพธิ 2 จัดค่ายโครงการค่ายส่งเสริมกิจกรรมการปลูกฝังคุณธรรมค่านิยม 12 ประการ เมื่อวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2558 ณ โรงเรียนบ้านวังทะลุ ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในสังกัดเขตคุณภาพศรีมหาโพธิ 2 ประธานในพิธีเปิดท่าน ผอ.วิโรจน์ แพนลาให้โอวาทแก่นักเรียน และนำชมนักเรียนตามฐานการเรียนรู้โดยท่านผอ. ณรงค์เดช พูนนาค และคณะผู้อำนวยการโรงเรียนในเขตคุณภาพศรีมหาโพธิ 2 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่นักเรียนทุกคน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันไหว้ครู ระลึกพระคุณที่สาม

     เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2558 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มจัดกิจกรรมวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2558 ซึ่งนักเรียนทุกคนได้แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจในการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นอย่างมาก ทุกคนต่างช่วยกันจัดตกแต่งพานไหว้ครู อย่างสวยงาม และเตรียมดอกไม้พวงมาลัยมากราบไหว้ ระลึกถึงพระคุณครูกันทุกคน ซึ่งทั้งคณะครูและนักเรียนต่างปลื้มปิติน้ำตาไหลกันทุกคน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
หัวข้อข่าว : รับมอบ”ห้องคอมพิวเตอร์นี้เพื่อน้อง” จาก BJC

     เมื่อวันที่ 2 กรกฏาคม 2558 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม โดยท่าน ผอ.สายยิ่น วัฒนศฤงคาร และคณะครูนักเรียน ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและพนักงานจาก บริษัท เบอร์รี่ยุกเกอร์ เซลล็อกซ์ จำกัด (โรงงานปราจีนบุรี) เพื่อรับมอบห้องคอมพิวเตอร์นี้เพื่อน้อง ตามที่ทางบริษัท เซลล็อกซ์ ได้มานำเครื่องคอมพิวเตอร์มามอบให้และดำเนินติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตของโรงเรียนให้ทั้งหมด รวมงบประมาณทั้งสิ้น 185,000.- บาท ทางโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง
หัวข้อข่าว : พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2558 โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง

     เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2558 เวลา 08.30 น. โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง ได้จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2558 ณ อาคารสมศิริโรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง เพื่อสะท้อนถึงความผูกพันใกล้ชิดระหว่างครูกับศิษย์ และสะท้อนให้เห็นถึงความกตัญญูรู้คุณของสังคมไทยต่อผู้มีพระคุณ อีกทั้งเป็นการอนุรักษ์ประเพณีของไทยที่นิยมปฏิบัติมาตั้งแต่สมัยโบราณ......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 55/130 ->
<< 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 >>

[เข้าสู่ระบบ] ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี 1
เนื่องจากงาน ปชส.ได้ติดตั้ง เซิฟเวอร์ใหม่ ใช้การได้ดีแล้ว ให้ใช้ชื่อกับรหัสผ่านเดิมที่เคยใช้งานอยู่ หากมีข้อสงสัยโปรดโทรถาม คุณปรีชา คุณธนู หรือ คุณกองแก้ว
โทร : 037-211362 sptpj.pr@gmail.com