[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[ e-news] [Home]
ผู้ใช้งาน 85 ท่าน จำนวนผู้ชม 2194674 ครั้ง

ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี 1
กำลังแสดงหน้าที่ 56/ ->
<< 50 51 52 53 54 55 56 >>
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง
หัวข้อข่าว : พิธีเดินสวนสนาม วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม 2558

     เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.00 น. โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง นำโดย นายวัชรพงศ์ สุภรณ์ไพจิต ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง พร้อมด้วยคณะครู ลูกเสือสามัญ เนตรนารี และลูกเสือสำรอง ได้ร่วมกันทำพิธีสวนสนามเนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งลูกเสือไทย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง
หัวข้อข่าว : การอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ปกครองนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ

     เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เวลา 09.00 - 11.00 น. โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “บทบาทของผู้ปกครองในการช่วยเหลือนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ” ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง ให้แก่ผู้ปกครองนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ เพื่อให้ผู้ปกครองเข้าใจลักษณะความบกพร่องของบุตรหลาน และขั้นตอนการดำเนินการช่วยเหลือโดยการส่งแพทย์วินิจฉัย โดยมีนางสาวณชกนก กลับภิรมย์ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สังกัดโรงพยาบาลบ้านสร้าง เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดลำดวน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดลำดวนศึกษาดูงานเตรียมพร้อมเต็มที่

     เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ โรงเรียนวัดลำดวน โดย ผอ.วิรัตน์ อรัญญิก ได้นำคณะครูโรงเรียนวัดลำดวน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดลำดวน ไปศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอน การสอนให้นักเรียนอ่านออกร้อยเปอร์เซ็นต์ การสอนแบบ BBL การเตรียมความพร้อมรับการประเมินภายนอก (รอบที่สี่) การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ตลอดจนบริบทอื่นๆ ณ โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ และโรงเรียนบ้านประพาส ในการนี้ ผอ.วิโรจน์ แพนลา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดระเบาะไผ่ และ ผอ.ปัญญา ธวัชชัยพรพงษ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดลำดวน
หัวข้อข่าว : น้อง ๆ ลำดวนหล่อสวยตามระเบียบเป๊ะด้วยฝีมือพี่เทคนิคนครนายก

     เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ โรงเรียนวัดลำดวน ได้ต้อนรับคณะนักศึกษาและเจ้าหน้าที่จากวิทยาลัยเทคนิคนครนายก ได้มาให้บริการตัดผมฟรี แก่นักเรียนทุกระดับชั้น นักเรียนเข้ารับบริการกันทั่วหน้าทั้งนักเรียนชายและนักเรียนหญิง สวยหล่อตามแบบฉบับนักเรียนถูกระเบียบเป๊ะ โรงเรียนขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดลำดวน
หัวข้อข่าว : ลำดวนเลี้ยงส่งน้องย้ายกลับบ้าน

     เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ผอ.วิรัตน์ อรัญญิก พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนวัดลำดวน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดลำดวน ได้จัดงานเลี้ยงส่งครูขวัญหทัย ทองวิวัฒน์ ที่ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ครู โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ และต้อนรับ นายวิชาญ งามเจริญ ตำแหน่ง นักการภารโรง โรงเรียนวัดภักดีสุนทรวาส ซึ่งปัจจุบัน โรงเรียนวัดลำดวนเป็นผู้ดูและรับผิดชอบอยู่ได้มาช่วยราชการที่โรงเรียนวัดลำดวน โรงเรียนวัดลำดวนขอส่งน้องกลับสู่บ้านและต้อนรับบุคลาการที่มีฝีมือ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดลำดวน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดลำดวนต้อนรับคณะครูและผู้บริหารโรงเรียนบ้านโตก "ต้อนรับครูคนใหม่"

     เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ โรงเรียนวัดลำดวน โดย ผอ.วิรัตน์ อรัญญิก พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนวัดลำดวน นักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดลำดวน ให้การต้อนรับ ผอ. สนิท ธรรมสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโตก สพป.เพชรบูณ์ เขต ๑ และคณะครูที่ได้เดินทางมาศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนวัดลำดวน และส่งคุณครูจิราณัฎฐ์ บริสุทธิพันธุ์ ที่ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ครูโรงเรียนวัดลำดวน โรงเรียนวัดลำดวนยินดีและเต็มใจ ให้การต้อนรับคณะผู้มาเยือนในครั้งนี้ และขอต้อนรับคุณครูคนใหม่สู่รั้วโรงเ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดลำดวน
หัวข้อข่าว : เด็กลำดวนสุขภาพช่องปากและฟันดีถ้วนหน้า

     เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ เจ้าหน้าที่ทันตสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงพระราม ได้มาให้บริการตรวจสุขภาพช่องปากและฟันของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑- ๖ ทั้งยังให้ความรู้คำแนะนำ สาธิตการแปรงฟันอย่างถูกวิธี การดูแลรักษาสุขภาพช่องปากและฟันให้แก่นักเรียน โรงเรียนขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดลำดวน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดลำดวนร่วมงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

     เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ นายวิรัตน์ อรัญญิก ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลำดวน พร้อมด้วยครูและด้วยนักเรียนร่วมงาน “คัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อยู่เย็น เป็นสุข ประจำปี ๒๕๕๘” ณ บ้านดงตาแทน ม.๔ ตำบลดงพระราม นักเรียนได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ของดีประจำตำบลที่มีชื่อเสียง ตลอดจนแนวการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดลำดวน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดลำดวนรับการประเมินคุณภาพภายใน

     เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ โรงเรียนวัดลำดวน ได้ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา นำโดยท่าน ศน.รัชนี ตะเภาพงศ์ ศึกษานิเทศก์ สพป. ปราจีนบุรี เขต ๑ ผอ.มงคล ทวีทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแหลมหิน และ ผอ.วัลลิกา แก้วขจร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินสูง ทางโรงเรียนวัดลำดวนขอขอบพระคุณคณะกรรมการฯ เป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดลำดวน
หัวข้อข่าว : เทคโนฯตรวจเช็คและมอบคอมพิวเตอร์ให้โรงเรียนวัดลำดวน

     เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้นำคณะอาจารย์และนักศึกษาสำนักคอมพิวเตอร์สารสนเทศ ซึ่งเป็นหน่วยงานสนับสนุนวิชาการทางด้านเทคโนโลยีของสถานบันได้มาให้บริการตรวจเช็คสภาพคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนวัดลำดวน และได้ดำเนินการซ่อมบำรุงให้สามารถใช้งานได้เสร็จสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ พร้อมนี้ยังได้บริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการจัดกาเรียนการสอนให้แก่ทางโรงเรียนอีก จำนวน ๑๒ เครื่อง และได้มาติดตั้งให้เป็นที่เรียบร้อย โรงเรียนขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดลำดวน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดลำดวนรับทุนการศึกษาจากพัฒนาสังคม

     เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ โรงเรียนวัดลำดวนโดย ผอ.วิรัตน์ อรัญญิก คณะครูและนักเรียนได้ต้อนรับคณะผู้แทนจากศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ ๒๙ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ มอบทุนการศึกษา แก่นักเรียนโรงเรียนวัดลำดวน โดยมอบทุนการศึกษาทุนละ ๑๐๐๐ บาท จำนวน ๑๐ ทุน เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท โรงเรียนวัดลำดวน ได้คัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติเรียนดี ยากจน ความประพฤติดีเข้ารับมอบทุน เด็ก ๆ ปลาบปลื้มใจที่ผู้ใหญ่ใจดีเป็นคุณค่าของตนหนู ๆ จะตั้งใจเรียนเป็นเด็กดีของสังคม โรงเรียนวัดลำดวน ขอขอบพระคุณเป็น......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนบ้านขอนขว้าง
หัวข้อข่าว : การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

     เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 โรงเรียนชุมชนบ้านขอนขว้าง นำโดย ผอ.ทองสุข เดชสุภา ในฐานะผู้อำนวยการกองลูกเสือ-เนตรนารีของโรงเรียน พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาลุกเสือ จำนวน 13 คน พร้อมด้วยลูกเสือ-เนตรนารี จำนวน 126 คน ได้จัดกิจกรรมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อเป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยการประกอบพิธีทบทวนคำปฏิญาณต่อองค์พระประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ พร้อมทั้งออกบำเพ็ญประโยชน์ โดยการกวดลานวัด ณ วัดภักดีสุนทรศรัธาธรรม ตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมืองปราจีนบ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านประพาส
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านประพาสรับการศึกษาดูงานประกันคุณภาพจากโรงเรียนวัดลำดวน

     ในวันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2558 โรงเรียนบ้านประพาส นำโดย ผอ.ปัญญา ธวัชชัยพรพงษ์ และคณะครูอาจารย์ ให้การต้อนรับคณะครูจากโรงเรียนวัดลำดวน อำเภอเมืองปราจีนบุรี มาเข้าศึกษาดูงานประกันคุณภาพภายใน และงานคุณธรรมค่านิยมหลัก 12 ประการ ตั้งแต่เวลา 13.30-15.00 น. ณ ห้องเกียรติยศ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำเอกสารงานประกันคุณภาพภายใน และค่านิยมหลัก 12 ประการ ของโรงเรียนวัดลำดวน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหอย(เติมเอนยิเนียริ่งอุปถัมภ์)
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือโลกโรงเรียนบ้านหอย

     วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือโลก โรงเรียนบ้านหอย (เติมเอนยิเนียริ่งอุปถัมภ์) นำโดยคุณครูนภดล เลิศวิทยานุศิษฎ์ ได้นำผู้กำกับลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ และสามัญรุ่นใหญ่ ทำพิธีรำลึกและสดุดีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวฯผู้ก่อตั้งกิจการลูกเสือไทย และเดินสวนสนาม หลังจากนั้นเป็นกิจกรรมลูกเสือพัฒนาสิ่งแวดล้อม ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านวังทะลุ
หัวข้อข่าว : พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ปี ๒๕๕๘ โรงเรียนบ้านวังทะลุ

     กลุ่มลูกเสือโรงเรียนบ้านวังทะลุ นำโดยท่านผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนบ้านวังทะลุ ผอ.ณรงค์เดช พูนนาค คณะผู้กำกับลูกเสือ และลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนบ้านวังทะลุ ร่วมกันทำพิธีทบทวนคำปฏิญาณ ของลูกเสือสำรอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และสวนสนามของลูกเสือ หลังเสร็จพิธีได้ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ต่อโรงเรียน วัด และชุมชนอีกด้วย......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 56/130 ->
<< 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 >>

[เข้าสู่ระบบ] ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี 1
เนื่องจากงาน ปชส.ได้ติดตั้ง เซิฟเวอร์ใหม่ ใช้การได้ดีแล้ว ให้ใช้ชื่อกับรหัสผ่านเดิมที่เคยใช้งานอยู่ หากมีข้อสงสัยโปรดโทรถาม คุณปรีชา คุณธนู หรือ คุณกองแก้ว
โทร : 037-211362 sptpj.pr@gmail.com