[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[ e-news] [Home]
ผู้ใช้งาน 13 ท่าน จำนวนผู้ชม 2361453 ครั้ง

ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี 1
กำลังแสดงหน้าที่ 56/ ->
<< 50 51 52 53 54 55 56 >>
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
หัวข้อข่าว : คณะผู้บริหาร เจ้าของ บริษัท ออลเมทอล อินดัสตรี้ จำกัด เยื่ยมชมอาคารเรียนหลังใหม่

     เมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม 2558 นางสายยิ่น วัฒนศฤงคาร ผอ.โรงเรียน ได้ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารและเจ้าของ บริษัท ออลเมทอล อินดัสตรี้ จำกัด ซึ่งเป็นผู้มอบเงินให้แก่โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม ในการก่อสร้างอาคารเรียน สปช.104/26 และก่อสร้างแล้วเสร็จนักเรียนได้ใช้เป็นห้องเรียนใหม่แล้วนั้น ได้เดินทางมาเยี่ยมชมและปรึกษาเรื่องการให้การสนับสนุนทุนในการใช้บริหารจัดการและสนับสนุนกาเรียนการสอนในด้านอื่นๆ อีกต่อไป ทางคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
หัวข้อข่าว : พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ปี ๒๕๕๘

     โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม ได้ร่วมกับโรงเรียนบ้านท่าตูม จัดกิจกรรม พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ปี ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนบ้านท่าตูม นำโดยท่านผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนบ้านท่าตูมและ คณะผู้กำกับลูกเสือ และลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มร่วมกันทำพิธีทบทวนคำปฏิญาณ ของลูกเสือสำรอง ลูกเสือสามัญ และสวนสนามของลูกเสือ หลังเสร็จพิธีได้ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ต่อโรงเรียน วัด และชุมชนอีกด้วย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันสุนทรภู่

     เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน ได้เห็นถึงความสำคัญ ของสุนทรภู่ ซึ่งเป็นกวีเอกของโลก และส่งเสริมให้นักเรียนสำนึกถึงความสำคัญของภาษาไทยวัฒนธรรมไทย โดยได้จัดกิจกรรม ประกวดภาพวาดระบายสีตัวละครในวรรณดีผลงานของสุนทรภู่ และการแสดงของนักเรียนในตัวละครตามบทประพันธ์ของสุนทรภู่ ซึ่งนักเรียนทุกชั้นต่าให้ความสนใจและตั้งใจในการแสดงกิจกรรมต่าง ๆ กันเป็นอย่างดี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด

     เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม ได้จัดกิจกรรมกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยท่าน ผอ.สายยิ่น วัฒนศฤงคาร ได้กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนและอ่านสารของกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี 25558 เดินรณรงค์ ต่อต้านยาเสพติด และยังมีกิจกรรมประกวดวาดภาพต่อต้านยาเสพติด และการแสดงละครของนักเรียนในเรื่องของการต่อต้านยาเสพติด อีกด้วย ซึ่งนักเรียนทุกคนต่างให้ความสนใจและสนุกสนานกันเป็นอย่างมาก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านวังทะลุ
หัวข้อข่าว : โครงการค่ายส่งเสริมกิจกรรมการปลูกฝังคุณธรรมค่านิยม 12 ประการ

     เขตคุณภาพศรีมหาโพธิ 2 จัดค่ายโครงการค่ายส่งเสริมกิจกรรมการปลูกฝังคุณธรรมค่านิยม 12 ประการ เมื่อวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2558 ณ โรงเรียนบ้านวังทะลุ ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในสังกัดเขตคุณภาพศรีมหาโพธิ 2 ประธานในพิธีเปิดท่าน ผอ.วิโรจน์ แพนลาให้โอวาทแก่นักเรียน และนำชมนักเรียนตามฐานการเรียนรู้โดยท่านผอ. ณรงค์เดช พูนนาค และคณะผู้อำนวยการโรงเรียนในเขตคุณภาพศรีมหาโพธิ 2 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่นักเรียนทุกคน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันไหว้ครู ระลึกพระคุณที่สาม

     เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2558 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มจัดกิจกรรมวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2558 ซึ่งนักเรียนทุกคนได้แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจในการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นอย่างมาก ทุกคนต่างช่วยกันจัดตกแต่งพานไหว้ครู อย่างสวยงาม และเตรียมดอกไม้พวงมาลัยมากราบไหว้ ระลึกถึงพระคุณครูกันทุกคน ซึ่งทั้งคณะครูและนักเรียนต่างปลื้มปิติน้ำตาไหลกันทุกคน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
หัวข้อข่าว : รับมอบ”ห้องคอมพิวเตอร์นี้เพื่อน้อง” จาก BJC

     เมื่อวันที่ 2 กรกฏาคม 2558 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม โดยท่าน ผอ.สายยิ่น วัฒนศฤงคาร และคณะครูนักเรียน ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและพนักงานจาก บริษัท เบอร์รี่ยุกเกอร์ เซลล็อกซ์ จำกัด (โรงงานปราจีนบุรี) เพื่อรับมอบห้องคอมพิวเตอร์นี้เพื่อน้อง ตามที่ทางบริษัท เซลล็อกซ์ ได้มานำเครื่องคอมพิวเตอร์มามอบให้และดำเนินติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตของโรงเรียนให้ทั้งหมด รวมงบประมาณทั้งสิ้น 185,000.- บาท ทางโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง
หัวข้อข่าว : พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2558 โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง

     เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2558 เวลา 08.30 น. โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง ได้จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2558 ณ อาคารสมศิริโรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง เพื่อสะท้อนถึงความผูกพันใกล้ชิดระหว่างครูกับศิษย์ และสะท้อนให้เห็นถึงความกตัญญูรู้คุณของสังคมไทยต่อผู้มีพระคุณ อีกทั้งเป็นการอนุรักษ์ประเพณีของไทยที่นิยมปฏิบัติมาตั้งแต่สมัยโบราณ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง
หัวข้อข่าว : พิธีเดินสวนสนาม วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม 2558

     เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.00 น. โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง นำโดย นายวัชรพงศ์ สุภรณ์ไพจิต ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง พร้อมด้วยคณะครู ลูกเสือสามัญ เนตรนารี และลูกเสือสำรอง ได้ร่วมกันทำพิธีสวนสนามเนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งลูกเสือไทย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง
หัวข้อข่าว : การอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ปกครองนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ

     เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เวลา 09.00 - 11.00 น. โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “บทบาทของผู้ปกครองในการช่วยเหลือนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ” ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง ให้แก่ผู้ปกครองนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ เพื่อให้ผู้ปกครองเข้าใจลักษณะความบกพร่องของบุตรหลาน และขั้นตอนการดำเนินการช่วยเหลือโดยการส่งแพทย์วินิจฉัย โดยมีนางสาวณชกนก กลับภิรมย์ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สังกัดโรงพยาบาลบ้านสร้าง เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดลำดวน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดลำดวนศึกษาดูงานเตรียมพร้อมเต็มที่

     เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ โรงเรียนวัดลำดวน โดย ผอ.วิรัตน์ อรัญญิก ได้นำคณะครูโรงเรียนวัดลำดวน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดลำดวน ไปศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอน การสอนให้นักเรียนอ่านออกร้อยเปอร์เซ็นต์ การสอนแบบ BBL การเตรียมความพร้อมรับการประเมินภายนอก (รอบที่สี่) การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ตลอดจนบริบทอื่นๆ ณ โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ และโรงเรียนบ้านประพาส ในการนี้ ผอ.วิโรจน์ แพนลา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดระเบาะไผ่ และ ผอ.ปัญญา ธวัชชัยพรพงษ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดลำดวน
หัวข้อข่าว : น้อง ๆ ลำดวนหล่อสวยตามระเบียบเป๊ะด้วยฝีมือพี่เทคนิคนครนายก

     เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ โรงเรียนวัดลำดวน ได้ต้อนรับคณะนักศึกษาและเจ้าหน้าที่จากวิทยาลัยเทคนิคนครนายก ได้มาให้บริการตัดผมฟรี แก่นักเรียนทุกระดับชั้น นักเรียนเข้ารับบริการกันทั่วหน้าทั้งนักเรียนชายและนักเรียนหญิง สวยหล่อตามแบบฉบับนักเรียนถูกระเบียบเป๊ะ โรงเรียนขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดลำดวน
หัวข้อข่าว : ลำดวนเลี้ยงส่งน้องย้ายกลับบ้าน

     เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ผอ.วิรัตน์ อรัญญิก พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนวัดลำดวน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดลำดวน ได้จัดงานเลี้ยงส่งครูขวัญหทัย ทองวิวัฒน์ ที่ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ครู โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ และต้อนรับ นายวิชาญ งามเจริญ ตำแหน่ง นักการภารโรง โรงเรียนวัดภักดีสุนทรวาส ซึ่งปัจจุบัน โรงเรียนวัดลำดวนเป็นผู้ดูและรับผิดชอบอยู่ได้มาช่วยราชการที่โรงเรียนวัดลำดวน โรงเรียนวัดลำดวนขอส่งน้องกลับสู่บ้านและต้อนรับบุคลาการที่มีฝีมือ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดลำดวน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดลำดวนต้อนรับคณะครูและผู้บริหารโรงเรียนบ้านโตก "ต้อนรับครูคนใหม่"

     เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ โรงเรียนวัดลำดวน โดย ผอ.วิรัตน์ อรัญญิก พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนวัดลำดวน นักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดลำดวน ให้การต้อนรับ ผอ. สนิท ธรรมสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโตก สพป.เพชรบูณ์ เขต ๑ และคณะครูที่ได้เดินทางมาศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนวัดลำดวน และส่งคุณครูจิราณัฎฐ์ บริสุทธิพันธุ์ ที่ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ครูโรงเรียนวัดลำดวน โรงเรียนวัดลำดวนยินดีและเต็มใจ ให้การต้อนรับคณะผู้มาเยือนในครั้งนี้ และขอต้อนรับคุณครูคนใหม่สู่รั้วโรงเ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดลำดวน
หัวข้อข่าว : เด็กลำดวนสุขภาพช่องปากและฟันดีถ้วนหน้า

     เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ เจ้าหน้าที่ทันตสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงพระราม ได้มาให้บริการตรวจสุขภาพช่องปากและฟันของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑- ๖ ทั้งยังให้ความรู้คำแนะนำ สาธิตการแปรงฟันอย่างถูกวิธี การดูแลรักษาสุขภาพช่องปากและฟันให้แก่นักเรียน โรงเรียนขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 56/130 ->
<< 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 >>

[เข้าสู่ระบบ] ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี 1
เนื่องจากงาน ปชส.ได้ติดตั้ง เซิฟเวอร์ใหม่ ใช้การได้ดีแล้ว ให้ใช้ชื่อกับรหัสผ่านเดิมที่เคยใช้งานอยู่ หากมีข้อสงสัยโปรดโทรถาม คุณปรีชา คุณธนู หรือ คุณกองแก้ว
โทร : 037-211362 sptpj.pr@gmail.com