[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[ e-news] [Home]
ผู้ใช้งาน 5 ท่าน จำนวนผู้ชม 2299821 ครั้ง

ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี 1
กำลังแสดงหน้าที่ 57/ ->
<< 50 51 52 53 54 55 56 57 >>
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดลำดวน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดลำดวนร่วมงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

     เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ นายวิรัตน์ อรัญญิก ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลำดวน พร้อมด้วยครูและด้วยนักเรียนร่วมงาน “คัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อยู่เย็น เป็นสุข ประจำปี ๒๕๕๘” ณ บ้านดงตาแทน ม.๔ ตำบลดงพระราม นักเรียนได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ของดีประจำตำบลที่มีชื่อเสียง ตลอดจนแนวการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดลำดวน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดลำดวนรับการประเมินคุณภาพภายใน

     เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ โรงเรียนวัดลำดวน ได้ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา นำโดยท่าน ศน.รัชนี ตะเภาพงศ์ ศึกษานิเทศก์ สพป. ปราจีนบุรี เขต ๑ ผอ.มงคล ทวีทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแหลมหิน และ ผอ.วัลลิกา แก้วขจร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินสูง ทางโรงเรียนวัดลำดวนขอขอบพระคุณคณะกรรมการฯ เป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดลำดวน
หัวข้อข่าว : เทคโนฯตรวจเช็คและมอบคอมพิวเตอร์ให้โรงเรียนวัดลำดวน

     เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้นำคณะอาจารย์และนักศึกษาสำนักคอมพิวเตอร์สารสนเทศ ซึ่งเป็นหน่วยงานสนับสนุนวิชาการทางด้านเทคโนโลยีของสถานบันได้มาให้บริการตรวจเช็คสภาพคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนวัดลำดวน และได้ดำเนินการซ่อมบำรุงให้สามารถใช้งานได้เสร็จสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ พร้อมนี้ยังได้บริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการจัดกาเรียนการสอนให้แก่ทางโรงเรียนอีก จำนวน ๑๒ เครื่อง และได้มาติดตั้งให้เป็นที่เรียบร้อย โรงเรียนขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดลำดวน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดลำดวนรับทุนการศึกษาจากพัฒนาสังคม

     เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ โรงเรียนวัดลำดวนโดย ผอ.วิรัตน์ อรัญญิก คณะครูและนักเรียนได้ต้อนรับคณะผู้แทนจากศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ ๒๙ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ มอบทุนการศึกษา แก่นักเรียนโรงเรียนวัดลำดวน โดยมอบทุนการศึกษาทุนละ ๑๐๐๐ บาท จำนวน ๑๐ ทุน เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท โรงเรียนวัดลำดวน ได้คัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติเรียนดี ยากจน ความประพฤติดีเข้ารับมอบทุน เด็ก ๆ ปลาบปลื้มใจที่ผู้ใหญ่ใจดีเป็นคุณค่าของตนหนู ๆ จะตั้งใจเรียนเป็นเด็กดีของสังคม โรงเรียนวัดลำดวน ขอขอบพระคุณเป็น......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนบ้านขอนขว้าง
หัวข้อข่าว : การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

     เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 โรงเรียนชุมชนบ้านขอนขว้าง นำโดย ผอ.ทองสุข เดชสุภา ในฐานะผู้อำนวยการกองลูกเสือ-เนตรนารีของโรงเรียน พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาลุกเสือ จำนวน 13 คน พร้อมด้วยลูกเสือ-เนตรนารี จำนวน 126 คน ได้จัดกิจกรรมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อเป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยการประกอบพิธีทบทวนคำปฏิญาณต่อองค์พระประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ พร้อมทั้งออกบำเพ็ญประโยชน์ โดยการกวดลานวัด ณ วัดภักดีสุนทรศรัธาธรรม ตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมืองปราจีนบ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านประพาส
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านประพาสรับการศึกษาดูงานประกันคุณภาพจากโรงเรียนวัดลำดวน

     ในวันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2558 โรงเรียนบ้านประพาส นำโดย ผอ.ปัญญา ธวัชชัยพรพงษ์ และคณะครูอาจารย์ ให้การต้อนรับคณะครูจากโรงเรียนวัดลำดวน อำเภอเมืองปราจีนบุรี มาเข้าศึกษาดูงานประกันคุณภาพภายใน และงานคุณธรรมค่านิยมหลัก 12 ประการ ตั้งแต่เวลา 13.30-15.00 น. ณ ห้องเกียรติยศ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำเอกสารงานประกันคุณภาพภายใน และค่านิยมหลัก 12 ประการ ของโรงเรียนวัดลำดวน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหอย(เติมเอนยิเนียริ่งอุปถัมภ์)
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือโลกโรงเรียนบ้านหอย

     วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือโลก โรงเรียนบ้านหอย (เติมเอนยิเนียริ่งอุปถัมภ์) นำโดยคุณครูนภดล เลิศวิทยานุศิษฎ์ ได้นำผู้กำกับลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ และสามัญรุ่นใหญ่ ทำพิธีรำลึกและสดุดีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวฯผู้ก่อตั้งกิจการลูกเสือไทย และเดินสวนสนาม หลังจากนั้นเป็นกิจกรรมลูกเสือพัฒนาสิ่งแวดล้อม ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านวังทะลุ
หัวข้อข่าว : พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ปี ๒๕๕๘ โรงเรียนบ้านวังทะลุ

     กลุ่มลูกเสือโรงเรียนบ้านวังทะลุ นำโดยท่านผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนบ้านวังทะลุ ผอ.ณรงค์เดช พูนนาค คณะผู้กำกับลูกเสือ และลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนบ้านวังทะลุ ร่วมกันทำพิธีทบทวนคำปฏิญาณ ของลูกเสือสำรอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และสวนสนามของลูกเสือ หลังเสร็จพิธีได้ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ต่อโรงเรียน วัด และชุมชนอีกด้วย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนมารีวิทยา
หัวข้อข่าว : ร่วมกิจกรรมชุมชนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

     วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนมารีวิทยา ปราจีนบุรี ร่วมกิจกรรมชุมชนอำเภอเมืองปราจีนบุรี รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการต่อต้านยาเสพติด และช่วยกันขจัดปัญหาที่เกิดจากภัยของยาเสพติด......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :วัดประสาธน์รังสรรค์
หัวข้อข่าว : วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

     ตามที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ได้ทรงสถาปนากิจการลูกเสือไทยขึ้นเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2454 ทางราชการจึงได้กำหนดให้วันที่ 1 กรกฎาคมของทุกปีเป็น “วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ” หรือ “วันลูกเสือ” แม้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจะทรงสวรรคตแล้วก็ตาม พระราชอนุสรณ์กิจการลูกเสือของพระองค์ท่านได้พัฒนารุ่งเรืองมาตามลำดับจน เป็นกิจการที่สร้างคุณประโยชน์สร้างชื่อเสียงของประเทศ ให้ขจรขจายเป็นที่รู้จักของนานาประเทศทั่วโลก และเพื่อเป็นการระลึกถึงพระองค์ท่าน ทางโรงเรีย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดระเบาะไผ่
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดระเบาะไผ่จัดกิจกรรมสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณลูกเสือ1กรกฏาคม58

     เมื่อวันที่1 กรกฏาคา2558เป็นวันคล้ายวันสภาปนาลูกเสือไทยโรงเรียนวัดระเบาะไผ่จึงได้จัดกิจกรรมทบทวนคำปฏิญาณตนและสวนสนามลูกเสือโดยมีทั้งผู้กำกับลูกเสือและลูกเสือทั้งสำรอง สามัญและสามัญรุ่นใหญ่ กว่า600ชีวิตเข้าร่วมพิธี ในการนี้ท่านผอ.วิโรจน์ แพนลาได้มาเป็นประธานกล่าวเปิดงานและรับการเคารพในพิธีสวนสนามอีกด้วย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านประพาส
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านประพาสจัดพิธีสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

     วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 โรงเรียนบ้านประพาส นำโดยนายปัญญา ธวัชชัยพรพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านประพาส พร้อมด้วยคณะผู้กำกับลูกเสือ และเหล่าลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง จำนวน 195 นาย ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ จำนวน 222 นาย และลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ จำนวน 177 นาย รวมทั้งสิ้น 624 นาย ได้ร่วมกันจัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและเดินสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 11.30 น. เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ก่อกำเ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านปากคลองบางกระดาน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านปากคลองบางกระดาน ร่วนกับเขตคุณภาพบ้านสร้าง 2 ได้จัดกิจกรรม "วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ"

      เนื่องด้วย วันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ โรงเรียนบ้านปากคลองบางกระดานได้ร่วมกับเขตคุณภาพบ้านสร้าง 2 ประกอบพิธีทบทวนคำปฏิญาณและเดินสวนสนามของลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดโรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน

     โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียนได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน ได้แสดงเห็นความสำคัญ ของสุนทรภู่ ซึ่งเป็นกวีเอกของโลก โดยจัดกิจกรรมการประกวดแข่งขันตามรอยสุนทรภู่ ภาพแสนสวย เรียงร้อยถ้อยความ จัดนิทรรศการ และป้ายรณรงค์ คำถามนี้มีคำตอบ การแสดงละคร เป็นต้น ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน ในวันที่ 25 มิถุนายน 2558 และในโอกาสนี้ คณะครูและนักเรียนได้ร่วมกันแต่งเสื้อสีขาว เดินรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดด้วย ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน
หัวข้อข่าว : โป่งตะเคียนจัดอบรมดูแลช่วยเหลือคุ้มครองเด็ก

     วันที่ 22 มิถุนายน 2558 โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียนได้จัดกิจกรรมโครงการอบรมดูแลช่วยเหลือคุ้มครองเด็ก ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 จำนวน 60 คน โดยมี นายวรรณชัย ฉิมไทย ผอ.โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน เป็นประธานในการเปิดการอบรม และได้รับเกียรติจากสาธารณสุขอำเภอศรีมโหสถที่ได้ให้ความอนุเคราะห์วิทยากรมาให้ความรู้แก่นักเรียน จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ คุณหมอนวนิตย์ อิ่มใจ และคุณหมอทำนุ อิ่มใจ ซึ่งได้มาให้ความรู้กับนักเรียนเกี่ยวกับโทษภัยของยาเสพติด ภัยจากปัญหาสังคมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นรอบต......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 57/130 ->
<< 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 >>

[เข้าสู่ระบบ] ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี 1
เนื่องจากงาน ปชส.ได้ติดตั้ง เซิฟเวอร์ใหม่ ใช้การได้ดีแล้ว ให้ใช้ชื่อกับรหัสผ่านเดิมที่เคยใช้งานอยู่ หากมีข้อสงสัยโปรดโทรถาม คุณปรีชา คุณธนู หรือ คุณกองแก้ว
โทร : 037-211362 sptpj.pr@gmail.com