[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[ e-news] [Home]
ผู้ใช้งาน 5 ท่าน จำนวนผู้ชม 2299818 ครั้ง

ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี 1
กำลังแสดงหน้าที่ 58/ ->
<< 50 51 52 53 54 55 56 57 58 >>
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหนองชะอม
หัวข้อข่าว : มอบจักรยาน

     เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 นายเจษฎา นางสุดารัตน์ อึ๊งเจริญ (สุดารัตน์ พันธุ์ปลา) ได้มอบจักรยานให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองชะอม จำนวน 10 คัน เพื่อให้นักเรียนได้ใช้เดินทางมาโรงเรียนมีนายสาคร วงษ์ยาแดง ผู้อำนวยการและครูโรงเรียนบ้านหนองชะอมรับมอบทางโรงเรียนจึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหอย(เติมเอนยิเนียริ่งอุปถัมภ์)
หัวข้อข่าว : รับมอบทุนการศึกษาจากกองทุนหมู่บ้านหมู่ 4 ตำบลบ้านหอย

     วันนี้เวลาประมาณ 08.00 น. อาจารย์บุญเลิศ เลิศวิทยานุศิษฏ์ ประธานกองทุนหมู่บ้านหมู่ที่ 4 ตำบลบ้านหอย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ได้นำเงินจากการจัดสรรของกองทุนหมู่บ้านหมู่ 4 มามอบให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านหอย จำนวน 9 ทุน ทุนระดับชั้นประถมอศึกษา ทุนละ 500 บาท จำนวน 6 ทุน และ ทุนระดับชั้นมัธยมศึกษา ทุนละ 1,000 บาท จำนวน 3 ทุน หลังจากมอบทุนแล้วท่านยังได้กล่าวให้โอวาทกับนักเรียน ต้องขอขอบพระคุณท่านและกองทุนหมู่บ้านหมู่ 4 เป็นอย่างสูงที่มีความเมตตาต่อนักเรียนของเรา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดระเบาะไผ่
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดระเบาะไผ่จัดงาน26มิถุนายน58รำลึกวันสุนทรภู่ครูกวี

     เพื่อเป็นการย้อนรำลึกถึงสุนทรภู่26 มิถุนายนโรงเรียนวัดระเบาะไผ่นำโดย ผอ.วิโรจน์ แพนลา ผู้อำนวยการโรงเรียนได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่โดยมีกิจกรรมประกวดวาดภาพ เรียงความ การแสดงละครพระอภัยมณี กิจกรรมตอบคำถาม ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียนและคณะครูและผู้ปกครองเช้าร่วมชมงานจำนวนมาก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดระเบาะไผ่
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดระเบาะไผ่จัดงานวันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด26มิ.ย.58

     เมื่อวันที่26มิถุนายน58โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโดยมีกิจกรรมการจัดการแข่งขันฟุตบอล7คนสู่ฟุตบอลkfc กิจกรรมประกวดร้องเพลง กิจกรรมประกวดวาดภาพต่อต้านยาเสพติดโดยได้รับความกรุณาจากท่านผอ.วิโรจน์ แพนลา ผู้อำนวยการวัดระเบาะไผ่ได้มาทำพิธีปากฐาเปิดงานและปิดงานในครั้งนี้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2558

     เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ได้จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2558 โดย ผอ.สงวน พรหมศรี ได้อ่านสารจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในวันดังกล่าว และทำกิจกรรมในชั้นเรียน เช่น การประกวดคำขวัญ การเขียนเรียงความและการวาดภาพระบายสีต้านยาเสพติด เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในการต่อต้าน และตระหนักถึงความร้ายแรงของยาเสพติด......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :วัดประสาธน์รังสรรค์
หัวข้อข่าว : พิพิธภัณฑ์เคลื่อนที่สู่สถานศึกษา

     เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2558 พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติปราจีนบุรี นำโดยคุณอรุณี แซ่เล้า ภัณฑ์รักษ์ปฏิบัติการ และคณะ ได้มาออกหน่วยเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ ภายใต้โครงการ "พิพิธภัณฑ์เคลื่อนที่สู่สถานศึกษา" โดยได้มาให้ความรู้นักเรียนเกี่ยวกับเรื่องน่ารู้ในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติปราจีนบุรี การจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ โบราณวัตถุชิ้นสำคัญ ชาติพันธุ์ ประวัติความเป็นมา ทำเลที่ตั้ง ที่เป็นแหล่งประวัติศาสตร์ที่มีคุณค่าของจังหวัดปราจีนบุรี นักเรียนได้รับความรู้จากการที่ได้ฟังคำบรรยาย ซ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดแสงสว่าง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดแสงสว่างรับการประเมินคุณภาพการศึกษา

     เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2558 โรงเรียนวัดแสงสว่าง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหาร และคณะครู รับการตรวจเยี่ยมและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามกฎกระทรวงฯ โดยมีคณะกรรมการได้แก่ นายไพรินทร์ ชินสร้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปรือน้อย นายสังเกษ ชินสร้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนหัวซาวิทยา และนายสังเวย พรมอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองหูช้าง การประเมินในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่าน ที่ได้ให้ข้อเสนอแนะ เพิ่มเติม ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการศ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดแสงสว่าง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดแสงสว่างจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก

     วันที่ 26 มิถุนายน 2558 โรงเรียนวัดแสงสว่าง นำโดย ผอ.นุชรี พิพัฒศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแสงสว่าง พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ นักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนจาก U.S.A และHongKong ร่วมกันจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ตามนโยบาย โดยมีการจัดกิจกรรมทางวิชาการและกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านสารเสพติดในชุมชน ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ทำให้กิจกรรมนี้สำเร็จตามวัตถุประสงค์......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดแสงสว่าง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดแสงสว่างจัดพิธีไหว้ครู

     วันที่ 11 มิถุนายน 2558 โรงเรียนวัดแสงสว่าง นำโดย ผอ.นุชรี พิพัฒศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแสงสว่าง พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ร่วมกันจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558 บรรยากาศเต็มไปด้วยรักและความผูกพันระหว่างครูกับศิษย์ตลอดไป......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดแสงสว่าง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดแสงสว่างฝึกประสบการณ์ผู้อำนวยการสถานศึกษา

     โรงเรียนวัดแสงสว่าง ได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาต้นแบบในการฝึกประสบการณ์ผู้เข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา เมื่อวันที่ 16-20 เมษายน 2558 การฝึกประสบการณ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านวังทะลุ
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านวังทะลุทำบุญวันคล้ายวันก่อตั้งโรงเรียนครบรอบ 69 ปี

     โรงเรียนบ้านวังทะลุ นำโดยท่านผอ.ณรงค์เดช พูนนาค คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านวังทะลุ ร่วมกันจัดงานทำบุญวันคล้ายวันก่อตั้งโรงเรียนบ้านวังทะลุ ครบรอบ ๖๙ ปี ในวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ และทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา โดยท่านผู้อำนวยการเขตฯ ดำเนิน เพียรค้า และภรรยา ให้เกียรติเป็นประธานในงานบุญครั้งนี้ มีกิจกรรมการกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติเป็นภาษาอังกฤษ และการแสดงจากชมรมนาฏศิลป์ เพื่อเป็นการต้อนรับและขอบคุณผู้ร่วมงานทุกท่าน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหอย(เติมเอนยิเนียริ่งอุปถัมภ์)
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโรงเรียนบ้านหอย(เติมเอนยิเนียริ่ง)

     เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2558 ผอ.นิพนธ์ ปรัชญาโณทัย ได้นำคณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านหอยจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยภาคเช้ามีกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด กิจกรรมนิทรรศการ การประกวดวาดภาพ การตอบคำถามเกี่ยวกับยาเสพติด และชมภาพยนตร์ ภาคบ่ายเป็นกิจกรรมพัฒนาโรงเรียน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนมารีวิทยา
หัวข้อข่าว : งานวันสุนทรภู่ วันต่อต้านยาเสพติด และงานสัปดาห์ห้องสมุด ณ โรงเรียนมารีวิทยา ปราจีนบุรี

      วันที่ 26 มิถุนายน 2558 โรงเรียนมารีวิทยา ปราจีนบุรี จัดงานวันสนทรภู่ วันต่อต้านยาเสพติด และงานสัปดาห์ห้องสมุด โดยการจัดงานในครั้งนี้เพื่อระลึกถึงท่านสุนทรภู่ กวีเอกของไทยและบุคคลสำคัญของโลก ทั้งนี้ ตลอดทั้งสัปดาห์กลุ่มสาระภาษาไทย งานห้องสมุดและฝ่ายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ได้จัดการแข่งขันให้กับนักเรียนแต่ละระดับชั้นเพื่อกระตุ้นและส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ การรักการอ่านหนังสือ อีกทั้งยังได้ให้ความรู้แก่นักเรียนเกี่ยวกับโทษของยาเสพติด รู้เท่าทันและการป้องกันตนเองจากภัยของยาเสพติ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดโพธิ์งาม
หัวข้อข่าว : ผู้ใหญ่ใจดี

      โรงเรียนวัดโพธิ์งาม ได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ใหญ่ใจดี มาเลี้ยงอาหารกลางวัน ได้แก่ ก๋วยเตี๋ยว ขนม น้ำหวาน ผลไม้ และไอศครีม ในวันนี้ นักเรียนทุกคนมีแต่รอยยิ้ม มีความสุข ผู้ให้อิ่มบุญ ผู้รับอิ่มท้องกันทั่วหน้า ทางโรงเรียนวัดโพธิ์งามขอขอบคุณ ในความอนุเคราะห์มา ณ โอกาสนี้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดบางคาง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดบางคาง จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 100%

     โรงเรียนวัดบางคาง จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 100% ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อเยี่ยมเยือนสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านกับโรงเรียน 2. เพื่อให้ได้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวนักเรียน ได้แก่ สภาพความเป็นอยู่ ครอบครัว ฐานะทางการเงิน และอื่น ๆ ซึ่งจะช่วยให้เห็นสภาพที่แท้จริง ไม่ใช่เพียงได้ยินแต่คำบอกเล่าเท่านั้น 3. เพื่อให้คำปรึกษาและแนะนำกับผู้ปกครองเกี่ยวกับเรื่องการศึกษา การอบรมสั่งสอน และการเลี้ยงดูนักเรียน 4. เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปวางแผนในการพัฒนา ส่งเสร......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 58/130 ->
<< 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 >>

[เข้าสู่ระบบ] ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี 1
เนื่องจากงาน ปชส.ได้ติดตั้ง เซิฟเวอร์ใหม่ ใช้การได้ดีแล้ว ให้ใช้ชื่อกับรหัสผ่านเดิมที่เคยใช้งานอยู่ หากมีข้อสงสัยโปรดโทรถาม คุณปรีชา คุณธนู หรือ คุณกองแก้ว
โทร : 037-211362 sptpj.pr@gmail.com