[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[ e-news] [Home]
ผู้ใช้งาน 76 ท่าน จำนวนผู้ชม 2194529 ครั้ง

ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี 1
กำลังแสดงหน้าที่ 58/ ->
<< 50 51 52 53 54 55 56 57 58 >>
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดแสงสว่าง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดแสงสว่างจัดพิธีไหว้ครู

     วันที่ 11 มิถุนายน 2558 โรงเรียนวัดแสงสว่าง นำโดย ผอ.นุชรี พิพัฒศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแสงสว่าง พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ร่วมกันจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558 บรรยากาศเต็มไปด้วยรักและความผูกพันระหว่างครูกับศิษย์ตลอดไป......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดแสงสว่าง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดแสงสว่างฝึกประสบการณ์ผู้อำนวยการสถานศึกษา

     โรงเรียนวัดแสงสว่าง ได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาต้นแบบในการฝึกประสบการณ์ผู้เข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา เมื่อวันที่ 16-20 เมษายน 2558 การฝึกประสบการณ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านวังทะลุ
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านวังทะลุทำบุญวันคล้ายวันก่อตั้งโรงเรียนครบรอบ 69 ปี

     โรงเรียนบ้านวังทะลุ นำโดยท่านผอ.ณรงค์เดช พูนนาค คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านวังทะลุ ร่วมกันจัดงานทำบุญวันคล้ายวันก่อตั้งโรงเรียนบ้านวังทะลุ ครบรอบ ๖๙ ปี ในวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ และทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา โดยท่านผู้อำนวยการเขตฯ ดำเนิน เพียรค้า และภรรยา ให้เกียรติเป็นประธานในงานบุญครั้งนี้ มีกิจกรรมการกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติเป็นภาษาอังกฤษ และการแสดงจากชมรมนาฏศิลป์ เพื่อเป็นการต้อนรับและขอบคุณผู้ร่วมงานทุกท่าน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหอย(เติมเอนยิเนียริ่งอุปถัมภ์)
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโรงเรียนบ้านหอย(เติมเอนยิเนียริ่ง)

     เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2558 ผอ.นิพนธ์ ปรัชญาโณทัย ได้นำคณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านหอยจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยภาคเช้ามีกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด กิจกรรมนิทรรศการ การประกวดวาดภาพ การตอบคำถามเกี่ยวกับยาเสพติด และชมภาพยนตร์ ภาคบ่ายเป็นกิจกรรมพัฒนาโรงเรียน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนมารีวิทยา
หัวข้อข่าว : งานวันสุนทรภู่ วันต่อต้านยาเสพติด และงานสัปดาห์ห้องสมุด ณ โรงเรียนมารีวิทยา ปราจีนบุรี

      วันที่ 26 มิถุนายน 2558 โรงเรียนมารีวิทยา ปราจีนบุรี จัดงานวันสนทรภู่ วันต่อต้านยาเสพติด และงานสัปดาห์ห้องสมุด โดยการจัดงานในครั้งนี้เพื่อระลึกถึงท่านสุนทรภู่ กวีเอกของไทยและบุคคลสำคัญของโลก ทั้งนี้ ตลอดทั้งสัปดาห์กลุ่มสาระภาษาไทย งานห้องสมุดและฝ่ายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ได้จัดการแข่งขันให้กับนักเรียนแต่ละระดับชั้นเพื่อกระตุ้นและส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ การรักการอ่านหนังสือ อีกทั้งยังได้ให้ความรู้แก่นักเรียนเกี่ยวกับโทษของยาเสพติด รู้เท่าทันและการป้องกันตนเองจากภัยของยาเสพติ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดโพธิ์งาม
หัวข้อข่าว : ผู้ใหญ่ใจดี

      โรงเรียนวัดโพธิ์งาม ได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ใหญ่ใจดี มาเลี้ยงอาหารกลางวัน ได้แก่ ก๋วยเตี๋ยว ขนม น้ำหวาน ผลไม้ และไอศครีม ในวันนี้ นักเรียนทุกคนมีแต่รอยยิ้ม มีความสุข ผู้ให้อิ่มบุญ ผู้รับอิ่มท้องกันทั่วหน้า ทางโรงเรียนวัดโพธิ์งามขอขอบคุณ ในความอนุเคราะห์มา ณ โอกาสนี้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดบางคาง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดบางคาง จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 100%

     โรงเรียนวัดบางคาง จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 100% ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อเยี่ยมเยือนสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านกับโรงเรียน 2. เพื่อให้ได้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวนักเรียน ได้แก่ สภาพความเป็นอยู่ ครอบครัว ฐานะทางการเงิน และอื่น ๆ ซึ่งจะช่วยให้เห็นสภาพที่แท้จริง ไม่ใช่เพียงได้ยินแต่คำบอกเล่าเท่านั้น 3. เพื่อให้คำปรึกษาและแนะนำกับผู้ปกครองเกี่ยวกับเรื่องการศึกษา การอบรมสั่งสอน และการเลี้ยงดูนักเรียน 4. เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปวางแผนในการพัฒนา ส่งเสร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนมารีวิทยา
หัวข้อข่าว : การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถอดบทเรียนผลการดำเนินงานเฝ้าระวังเพื่อควบคุมยาสูบ

     วันที่ ๒๐ - ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ ตัวแทนคณะครูและนักเรียนโรงเรียนมารีวิทยา ได้เข้าร่วม "ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถอดบทเรียนผลการดำเนินงานเฝ้าระวังเพื่อควบคุมยาสูบ โดยเครือข่ายเยาวชนภายใต้โครงการบูรณาการการพัฒนาด้านสุขภาพของสำนักงานควบคุมการบริโภคยาสูบ ปี ๒๕๕๘" เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียนผลการดำเนินงานเฝ้าระวังเพื่อควบคุมยาสูบ ร่วมวิเคราะห์ปัจจัยเงื่อนไขความสำเรี็จ และปัญหาอุปสรรคของการดำเนินงานเฝ้าระวังเพื่อควบคุมยาสูบโดยเครือข่ายเยาวชน และเพื่อให้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดบางคาง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดบางคาง รับการประเมินคุณภาพภายในตามกฎกระทรวง

     โรงเรียนวัดบางคาง รับการติดตาม ตรวจสอบการประเมินคุณภาพภายในตามกฎกระทรวง ปีงบประมาณ 2558 ขอบคุณคณะกรรมผู้ประเมินที่ให้คำแนะนำในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนวัดบางคางไว้ ณ โอกาสนี้เป็นอย่างสูง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านวังทะลุ
หัวข้อข่าว : พิธีไหว้ครู โรงเรียนบ้านวังทะลุ

     เป็นที่น่าภาคภูมิใจและน่าชื่นชมเป็นอย่างมากของท่านผอ.ณรงค์เดช พูนนาคและคณะครูโรงเรียนบ้านวังทะลุ สำหรับพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ที่ผ่านมาของโรงเรียนบ้านวังทะลุ เนื่องจากการดำเนินงานพิธีไหว้ครูประจำปีนี้ถูกขับเคลื่อนด้วยสภานักเรียนที่เพิ่งได้รับเลือกตั้งมาเพียงอาทิตย์กว่าๆ เริ่มตั้งแต่ดำเนินพิธีการไหว้ครู จัดการแสดงเล่นกีตาร์ประกอบบทเพลงพระคุณที่สาม และกล่าวบทมาลาบูชาครู ทั้งหมดนี้นักเรียนเป็นผู้นำพิธีการอันศักดิ์สิทธิ์นี้เพื่อแสดงถึงความเคารพรักบูชาครูบาอาจารย์ รวมถึงศิษย์เก่าโรงเรียนบ้า......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านวังทะลุ
หัวข้อข่าว : การเลือกตั้งประธานนักเรียน โรงเรียนบ้านวังทะลุ

     ผ่านไปแล้วกับการเลือกตั้งประธานนักเรียน และสมาชิกสภานักเรียนโรงเรียนบ้านวังทะลุ ต.กรอกสมบูรณ์ อ.ศรีมหาโพธิ นักเรียนโรงเรียนบ้านวังทะลุต่างพร้อมใจกันใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพื่อเลือกคนดี คนเก่ง มีความสามารถ มีจิตอาสาเป็นแกนนำเพื่อพัฒนาโรงเรียนให้น่าอยู่ และน่าเรียนรู้ตามหลักประชาธิปไตยของค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :กองแก้ว บุญเพ็ง นักประชาสัมพั
หัวข้อข่าว : ของบประมาณสนับสนุนโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีในโรงเรียนประถมศึกษา

     เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558 เวลา 10.00 น. นายปรัชญาสมบูรณ์ทรัพย์ รอง ผอ.สพป. เป็นประธานคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีในโรงเรียนประถมศึกษา ได้พิจารณาโรงเรียนเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดแสงสว่าง, โรงเรียนเมืองปราจีนบุรี และโรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน เพื่อให้การบริหารงานของกองทุน เพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาสามารถดำเนินการให้สอดคล้องกับภารกิจ มีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีความยั่งยืนสามารถพึ่งพาตนเองได้ และบูรณาการสู่การเรีย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนบ้านขอนขว้าง
หัวข้อข่าว : ปตท. มอบหนังสือห้องสมุด

     เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 255ตัวแทนจากบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)ได้มามอบหนังสือให้กับห้องสมุดโรงเรียนชุมชนบ้านขอนขว้าง ทั้งนี้ ผอ.ทองสุข เดชสุภา ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งมา ณ โอกาสนี้ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :ร.ร.บ้านประเถท(โพธิพิทยาราม)
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันไหว้ครู

     เมื่อวันที่11มิถุนายน2558โรงเรียนบ้านประเถท(โพธิพิทยาราม)นำโดยนางสุภาส จันทร์บัวผู้อำนวยการได้จัดกิจกรรมไหว้ครูประจำปี58 นักเรียนต่างร่วมใจนำกรวยดอกไม้พานพุ่มมาร่วมกราบเท้าบูชาครูอันเป็นที่รักและเคารพ เพื่อรำลึกในพระคุณที่ครูได้สั่งสอน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :PM1_school
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดพรหมฯรับการประเมินจากคณะกรรมการตรวจสอบประกันคุณภาพภายใน ปี58

     โรงเรียนวัดพรหมรังษีมิตรภาพที่1 ได้รับการประเมินจากคณะกรรมการตรวจสอบประกันคุณภาพภายใน ประจำปี 2558 โดย กรรมการ ชุดที่25 ประกอบด้วย ท่านผอ.รัฐพงษ์ สุวรรณา ท่านผอ.ลัดดาวัลย์ ทัพกีฬาและ ท่านผอ.นุชรี พิพัฒศรี ได้ทำการตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงาน การประกันคุณภาพภายใน ตามกฎกระทรวง ณ โรงเรียนแห่งนี้ ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ให้คำแนะนำในการพัฒนางานในครั้งนี้......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 58/130 ->
<< 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 >>

[เข้าสู่ระบบ] ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี 1
เนื่องจากงาน ปชส.ได้ติดตั้ง เซิฟเวอร์ใหม่ ใช้การได้ดีแล้ว ให้ใช้ชื่อกับรหัสผ่านเดิมที่เคยใช้งานอยู่ หากมีข้อสงสัยโปรดโทรถาม คุณปรีชา คุณธนู หรือ คุณกองแก้ว
โทร : 037-211362 sptpj.pr@gmail.com