[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[ e-news] [Home]
ผู้ใช้งาน 9 ท่าน จำนวนผู้ชม 2194947 ครั้ง

ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี 1
กำลังแสดงหน้าที่ 6/ ->
<< 1 2 3 4 5 6 >>
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง
หัวข้อข่าว : มอบเกียรติบัตรธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2560

     โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง มอบเกียรติบัตรธรรมศึกษา ตรี โท เอก นักเรียนจำนวน 62 คนครับ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 : ผู้ส่งข่าว :วัดประสาธน์รังสรรค์
หัวข้อข่าว : การประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2560

     เมื่อวันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้บริหาร คณะครู – นักเรียนโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ ให้การต้อนรับ คณะผู้ประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2560 คณะกรรมการผู้ประเมินฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ซึ่งเป็นคณะกรรมการชุดที่ 1 ประกอบด้วย นายประมวล เหลาแก้ว ผอ.โรงเรียนบ้านหว้าเอน ประธานกรรมการ นายสุกฤษ ชัยพงษ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กรรมการ และนางสาวชุตินันท์ จันทรเสนานนท์ ศึกษานิเทศสพป.ปราจีนบุรี เขต 1 กรรมการและเ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านแหลมหิน
หัวข้อข่าว : กีฬาสี โรงเรียนบ้านแหลมหิน

     วันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนบ้านแหลมหิน นำโดย ผอ.วิรัตน์ อรัญญิก ร่วมกับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน “แหลมหินเกมส์ ครั้งที่ 2“ ประจำปีการศึกษา 2560 ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านแหลมหิน ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายธวัช ชลารักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน โดยมีการจัดการแข่งขันกีฬาได้แก่ ฟุตบอล 7 คน เปตอง เซปักตะกร้อ วอลเลย์บอล และกรีฑา ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะทางด้านกีฬา และปลูกฝังความมีน้ำใจนักกีฬา มีความสามัคคีในหมู่คณะ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : กิจกรรมหน้าเสาธง

      วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 นางสาวรัตนาภรณ์ ศรีสรวย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 นำคณะข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ ไหว้พระสวดมนต์ ปฏิญาณตนและปฏิญญาเขตสุจริต เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดี พร้อมทั้งกล่าวขอบคุณการปฏิบัติงานในสัปดาห์ที่ผ่านมา, ภารกิจงานในสัปดาห์นี้ และแสดงความยินดี ความรัก ความผูกพัน ในโอกาสที่ นางบัวบาง บุญอยู่ ได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะทำงานหน่วยศึกษานิเทศก์ สำนั......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนและชุมชนร่วมกันจัดกิจกรรมสอนงานอาชีพตามนโยบายสพฐ.

     โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง ร่วมกับชุมชนจัดกิจกรรมสอนงานอาชีพตามนโยบายสพฐ. โดยเน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฎิบัติจริงครับ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สพป.ปจ. 1 รับบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบภัยหนาว

     วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 นางสาวรัตนาภรณ์ ศรีสรวย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 พร้อมด้วยนางสาวทิพย์วิมล รักษาสัตย์ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ และคณะบุคลากรใน สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ได้รับมอบสิ่งของ เครื่องนุ่งห่ม เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบภัยหนาว จากบริษัทสยาม ยาชิโยะ จำกัด ในนามของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ต้องขอขอบพระคุณทางบริษัทเป็นอย่างยิ่งที่กรุณาให้ความอนุเ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง
หัวข้อข่าว : จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) กับภาคีเครือข่าย สถานศึกษาสีขาว

     โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) กับภาคีเครือข่าย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศึกษาศูนย์เรียนรู้โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ลงพื้นที่ออกตรวจเยี่ยมนักเรียน โรงเรียนวัดเนินผาสุก

     เมื่อวันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 นายดำเนิน เพียรค้า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ลงพื้นที่ออกตรวจเยี่ยมนักเรียน โรงเรียนวัดเนินผาสุก อ.ศรีมหาโพธิ โดยมีคณะผู้บริหารพร้อมด้วยคณะครู-นักเรียนโรงเรียนวัดเนินผาสุกให้การต้อนรับ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง
หัวข้อข่าว : การประกวดคัดลายมือภาษาอังกฤษ

     โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง มอบเกียรติบัตรและเหรียญรางวัลให้นักเรียนจากการประกวดคัดลายมือภาษาอังกฤษครับ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง
หัวข้อข่าว : คณะญาติธรรมมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน

     โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง ขอขอบพระคุณคณะญาติธรรมมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนจำนวน 20ทุนๆละ1,000บาทครับ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง
หัวข้อข่าว : จัดนิทรรศการโรงเรียนสุจริตต้นแบบร่วมกับผู้นำหมู่บ้าน

     ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง
หัวข้อข่าว : เทสโก้โลตัส สาขาปราจีนบุรี มอบเงินเพื่อพัฒนาการศึกษา

     โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง ขอขอบพระคุณ เทสโก้โลตัส สาขาปราจีนบุรี ที่มอบเงินเพื่อพัฒนาการศึกษา จำนวน 84,000 บาท......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง
หัวข้อข่าว : การจัดกิจกรรมลูกเสือสำรอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

     โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง จัดกิจกรรมลูกเสือสำรอง ชั้น ป.1-3 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนชุมชนบ้านขอนขว้าง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านแหลมหิน
หัวข้อข่าว : วันเด็ก 2561 โรงเรียนบ้านแหลมหิน

     วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 โรงเรียนบ้านแหลมหินได้จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 โดยได้รับเกียรติจาก ผอ.ดำเนิน เพียรค้า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิด และมีนายวิรัตน์ อรัญญิก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแหลมหิน พร้อมด้วยคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาให้การต้อนรับ ภายในงานมีการจัดกิจกรรมการแสดงของนักเรียน พิธีมอบทุนการศึกษา จับฉลากของขวัญของรางวัล และเลี้ยงอาหาร เครื่องดื่ม ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ และชุมชน เพื่อเป็นขวัญและกำลัง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :วัดไชยมงคล
หัวข้อข่าว : กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

     เมื่อวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 โรงเรียนวัดไชยมงคล นำโดย นางสาวพัชราภรณ์ มาสุวัตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ โรงเรียนวัดไชยมงคล ต.เกาะลอย อ.ประจันตคาม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี โดยมีผู้ร่วมนำอาหาร ขนม ของขวัญ และทุนการศึกษามามอบให้แก่เด็กๆมากมาย อาทิ บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด เป็นต้น ภายในงานยังมีกิจกรรมหลากหลายให้เด็กๆได้ร่วมสนุก รวมถึงการแสดงความสามารถสุดพิเศษจากนักเรียนโรงเรียนวัดไชยมงคล ระดับชั้นอ.1-ป.6 อีกด้วย......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 6/130 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี 1
เนื่องจากงาน ปชส.ได้ติดตั้ง เซิฟเวอร์ใหม่ ใช้การได้ดีแล้ว ให้ใช้ชื่อกับรหัสผ่านเดิมที่เคยใช้งานอยู่ หากมีข้อสงสัยโปรดโทรถาม คุณปรีชา คุณธนู หรือ คุณกองแก้ว
โทร : 037-211362 sptpj.pr@gmail.com