[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[ e-news] [Home]
ผู้ใช้งาน 21 ท่าน จำนวนผู้ชม 2194473 ครั้ง

ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี 1
กำลังแสดงหน้าที่ 60/ ->
<< 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 >>
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :Anubanprachantakham School
หัวข้อข่าว : รองผู้อำนวยการคนใหม่

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2558 โรงเรียนอนุบาลประจันตคาม นายวิจิตร ร่มไทร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลประจันตคาม พร้อมด้วยคณะครูในโรงเรียน ร่วมให้การต้อนรับ นายธุวานนท์ บัวจันทร์ เดินทางมารับตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลประจันตคาม โดยมีผู้อำนวยการจากโรงเรียนต่างๆ และเพื่อนร่วมงานเดินทางมาส่งพร้อมมอบของที่ระลึก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดบางคาง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดบางคาง จัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558

     โรงเรียนวัดบางคาง จัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และเป็นแนวทางในการนำประชาธิปไตยไปใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่
หัวข้อข่าว : วันไหว้ครู โรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่

     วันที่ 11 มิถุนายน 2558 โรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่ นำโดย นางสุดา พันธ์ธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครูได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อให้นักเรียนได้ระลึกถึงพระคุณของครูที่ได้ประสิทธ์ประสาทวิชา ความรู้ให้แก่นักเรียนและฝากตัวเป็นศิษย์อีกทั้งยังเป็นการการปฏิญาณตนเพื่อปฏิบัติตนเป็นศิษย์และเยาวชนที่ดี พร้อมกันนี้ยังได้มีการเดินรณรงค์กำจัดลูกนำ้ยุงลายและในช่วงบ่ายยังมีการเลือกตั้งคณะกรรมการและประธานนักเรียนอีกด้วย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม
หัวข้อข่าว : รร.ชุมชนวัดศรีประจันตคาม จัดพิธีไหว้ครู

     เมื่อวันที่ 11มิถุนายน 2558 นำโดย นายสันต์ เดชสุภา ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูเเละนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558 ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้น เพื่อมุ่งส่งเสริมให้นักเรียนมีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 10 มิถุนายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนมารีวิทยา
หัวข้อข่าว : การอบรม STEM Education

     เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2558 โรงเรียนมารีวิทยา ปราจีนบุรี จัดการอบรม STEM Education (Science Technology Engineer Mathematics) วันที่ 7 มิถุนายน 2558 จัดการอบรมโดยคณะครูโรงเรียนมารีวิทยา ปราจีนบุรี ซึ่งได้ผ่านการอบรม STEM Education จากสถาบันสสวท (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) โดยจุดประสงค์การจัดการอบรมในครั้งนี้เพื่อพัฒนาบุคลากรในองค์กรในด้านการจัดการเรียนการสอนแบบ STEM Education และนำทักษะและกระบวนการมาบูรณาการเข้ากับกลุ่มสาระ 4 วิชาเพื่อพัฒนาผู้เรียน และกร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่ ศึกษาดูงาน

      โรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่พร้อมด้วยคณะครูในเขตคุณภาพศรีมหาโพธิ 2 ได้เดินทางไปศึกษาดูงานตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างวันที่ 6-7 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ จ.ชลบุรี เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแบบ BBL เพื่อมนำมาจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน พร้อมกันนี้ยังได้จัดงานแสดงมุทิตาจิตให้กับคุณครูที่จะเกษียณอายุราชการในปีนี้อีกด้วย ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนมารีวิทยา
หัวข้อข่าว : โรงเรียนมารีวิทยา ปราจีนบุรี จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558

     โรงเรียนมารีวิทยา ปราจีนบุรี จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 4 มิถุนายน 2558 จุดประสงค์การจัดวันไหว้ครู เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อให้บรรดาศิษย์ได้ปวารณาตัวเป็นศิษย์เพื่อน้อมรับการถ่ายทอดวิชาความรู้ จากครูบาอาจารย์ด้วยความวิริยะอุตสาหะและสามารถนำวิชาความรู้ที่ได้รับไปประกอบสัมมาชีพได้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนมารีวิทยา
หัวข้อข่าว : โรงเรียนมารีวิทยา ปราจีนบุรี จัดกิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558

     โรงเรียนมารีวิทยา จัดกิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 2 มิถุนายน 2558 เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนได้รู้และในสิทธิหน้าที่ของตน และเข้าใจในหลักของประชาธิปไตย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนมารีวิทยา
หัวข้อข่าว : โรงเรียนมารีวิทยา ปราจีนบุรี ร่วมงานประเพณีไหว้พระใหญ่ ประจำปี 2558

     คณะครูและนักเรียนโรงเรียนมารีวิทยา ปราจีนบุรี ร่วมงานวันวิสาขบูชา และงานประเพณีไหว้พระใหญ่ประจำปี จังหวัดปราจีนบุรี ประจำปี 2558 วันที่ 1 - 3 มิถุนายน 2558 ณ บริเวณพระพุทธวารวดีศรีปราจีนสิรินธรโลกนาถ วนพุทธอุทยานโลกเขาอีโต้ ตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :วัดประสาธน์รังสรรค์
หัวข้อข่าว : พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2558 นายปราโมทย์ ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ทุกคน จัดให้มีพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2558 ขึ้น ณ ห้องโสตศึกษาของโรงเรียน เพื่อสืบทอดประเพณีอันดีงามและปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมที่ดี เป็นผู้มีความกตัญญูและกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ซึ่งเป็นการแสดงถึงความระลึกถึงพระคุณของคุณครู การไหว้ครูเป็นการแสดงตนว่าขอเป็นศิษย์ของท่านโดยตรง บรรยากาศเต็มไปด้วยความเป็นมิตรไมตรี มีความเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดบางคาง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดบางคางจัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2558

     วันที่ 4 มิถุนายน 2558 โรงเรียนวัดบางคางจัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2558 เพื่อปลูกฝังความกตัญญูรู้คุณ สะท้อนความรักความผูกพันระหว่างศิษย์กับครูที่ประสิทธิ์ประสาทความรู้ให้ รวมทั้งทำให้นักเรียนเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมประเพณีอันดีงานและรักความเป็นไทย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 3 มิถุนายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดระเบาะไผ่
หัวข้อข่าว : กิจกรรมประชุมผู้ปกครองและรายงานผลการจัดการศึกษาประจำปี

     เมื่อวันเสาร์ที่ 30พฤษภาคม 2558 นายวิโรจน์ แพนลา ผอ. ร.ร. พร้อมด้วย นายนัฐพล สุริรัมย์ รอง ผอ. ร.ร.และคณะครูโรงเรียนวัดระเบาะไผ่ได้จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียนครั้งที่1/2558 เพื่อแจ้งผลการดำเนินการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมาและชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการเรียนฟรี 15 ปี การดำเนินงานค่านิยมคุณธรรม12ประการ พร้อมขออนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2558 ในเรื่องการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมแก่ผู้ปกครองได้รับทราบ ซึ่งเป็นที่พอใจแก่ผู้ปรองเป็นอย่างมาก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 3 มิถุนายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดระเบาะไผ่
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันรำลึกวันวิสาขบูชา

     เมื่อวันที่29พฤษภาคม 2558โรงเรียนวัดระเบาะนำโดย นายวิโรจน์ แพนลา ผอ.ร.ร.และนายนัฐพล สุริรัมย์ รอง ผอ. ร.ร. นำคณะครูนักเรียนร่วมเวียนเทียนเนื่องในวันคล้ายวันวิสาขบูชาโลก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 3 มิถุนายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
หัวข้อข่าว : กิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา 2558

     เมื่อวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2558 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในสัปดาห์วิสาขบูฃา ซึ่งวันวิสาขบูชาตรงกับวันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2558 เป็นการปลูกฝังและสร้างค่านิยมที่ดีงามทางวัฒนธรรมและในทางพระพุทธศาสนา คณะครู ผู้บริหาร นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน ร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :ร.ร.วัดดงบัง(ดงบังบำรุงวิทย์)
หัวข้อข่าว : ลูกเสือต้านยาเสพติด รุ่นที่2

     เมื่อวันที่ 28-30 พฤษภาคม 2558 โรงเรียนวัดดงบัง(ดงบังบำรุงวิทย์)นำโดย ผอ.อภิกฤช พยุงธรรม ได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ร่วมกับโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อำเภอประจันตคามและอำเภอศรีมหาโพธิ์ รวม 18 โรงเรียน ณ ค่ายลูกเสือห้วยเกษียร โดยมีท่าน ผอ.ดำเนิน เพียรค้า เป้นประธานการเปิดเพื่อเป็นการให้นักเรียนได้เรียนรุ้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติดชนิดต่างๆ เพื่อจะได้เป็นเยาวชนของชาติที่ดีต่อไป......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 60/130 ->
<< 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 >>

[เข้าสู่ระบบ] ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี 1
เนื่องจากงาน ปชส.ได้ติดตั้ง เซิฟเวอร์ใหม่ ใช้การได้ดีแล้ว ให้ใช้ชื่อกับรหัสผ่านเดิมที่เคยใช้งานอยู่ หากมีข้อสงสัยโปรดโทรถาม คุณปรีชา คุณธนู หรือ คุณกองแก้ว
โทร : 037-211362 sptpj.pr@gmail.com