[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[ e-news] [Home]
ผู้ใช้งาน 8 ท่าน จำนวนผู้ชม 2361388 ครั้ง

ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี 1
กำลังแสดงหน้าที่ 61/ ->
<< 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 >>
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนมารีวิทยา
หัวข้อข่าว : โรงเรียนมารีวิทยา ปราจีนบุรี จัดกิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558

     โรงเรียนมารีวิทยา จัดกิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 2 มิถุนายน 2558 เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนได้รู้และในสิทธิหน้าที่ของตน และเข้าใจในหลักของประชาธิปไตย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนมารีวิทยา
หัวข้อข่าว : โรงเรียนมารีวิทยา ปราจีนบุรี ร่วมงานประเพณีไหว้พระใหญ่ ประจำปี 2558

     คณะครูและนักเรียนโรงเรียนมารีวิทยา ปราจีนบุรี ร่วมงานวันวิสาขบูชา และงานประเพณีไหว้พระใหญ่ประจำปี จังหวัดปราจีนบุรี ประจำปี 2558 วันที่ 1 - 3 มิถุนายน 2558 ณ บริเวณพระพุทธวารวดีศรีปราจีนสิรินธรโลกนาถ วนพุทธอุทยานโลกเขาอีโต้ ตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :วัดประสาธน์รังสรรค์
หัวข้อข่าว : พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2558 นายปราโมทย์ ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ทุกคน จัดให้มีพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2558 ขึ้น ณ ห้องโสตศึกษาของโรงเรียน เพื่อสืบทอดประเพณีอันดีงามและปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมที่ดี เป็นผู้มีความกตัญญูและกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ซึ่งเป็นการแสดงถึงความระลึกถึงพระคุณของคุณครู การไหว้ครูเป็นการแสดงตนว่าขอเป็นศิษย์ของท่านโดยตรง บรรยากาศเต็มไปด้วยความเป็นมิตรไมตรี มีความเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดบางคาง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดบางคางจัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2558

     วันที่ 4 มิถุนายน 2558 โรงเรียนวัดบางคางจัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2558 เพื่อปลูกฝังความกตัญญูรู้คุณ สะท้อนความรักความผูกพันระหว่างศิษย์กับครูที่ประสิทธิ์ประสาทความรู้ให้ รวมทั้งทำให้นักเรียนเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมประเพณีอันดีงานและรักความเป็นไทย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 3 มิถุนายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดระเบาะไผ่
หัวข้อข่าว : กิจกรรมประชุมผู้ปกครองและรายงานผลการจัดการศึกษาประจำปี

     เมื่อวันเสาร์ที่ 30พฤษภาคม 2558 นายวิโรจน์ แพนลา ผอ. ร.ร. พร้อมด้วย นายนัฐพล สุริรัมย์ รอง ผอ. ร.ร.และคณะครูโรงเรียนวัดระเบาะไผ่ได้จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียนครั้งที่1/2558 เพื่อแจ้งผลการดำเนินการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมาและชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการเรียนฟรี 15 ปี การดำเนินงานค่านิยมคุณธรรม12ประการ พร้อมขออนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2558 ในเรื่องการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมแก่ผู้ปกครองได้รับทราบ ซึ่งเป็นที่พอใจแก่ผู้ปรองเป็นอย่างมาก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 3 มิถุนายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดระเบาะไผ่
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันรำลึกวันวิสาขบูชา

     เมื่อวันที่29พฤษภาคม 2558โรงเรียนวัดระเบาะนำโดย นายวิโรจน์ แพนลา ผอ.ร.ร.และนายนัฐพล สุริรัมย์ รอง ผอ. ร.ร. นำคณะครูนักเรียนร่วมเวียนเทียนเนื่องในวันคล้ายวันวิสาขบูชาโลก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 3 มิถุนายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
หัวข้อข่าว : กิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา 2558

     เมื่อวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2558 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในสัปดาห์วิสาขบูฃา ซึ่งวันวิสาขบูชาตรงกับวันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2558 เป็นการปลูกฝังและสร้างค่านิยมที่ดีงามทางวัฒนธรรมและในทางพระพุทธศาสนา คณะครู ผู้บริหาร นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน ร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :ร.ร.วัดดงบัง(ดงบังบำรุงวิทย์)
หัวข้อข่าว : ลูกเสือต้านยาเสพติด รุ่นที่2

     เมื่อวันที่ 28-30 พฤษภาคม 2558 โรงเรียนวัดดงบัง(ดงบังบำรุงวิทย์)นำโดย ผอ.อภิกฤช พยุงธรรม ได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ร่วมกับโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อำเภอประจันตคามและอำเภอศรีมหาโพธิ์ รวม 18 โรงเรียน ณ ค่ายลูกเสือห้วยเกษียร โดยมีท่าน ผอ.ดำเนิน เพียรค้า เป้นประธานการเปิดเพื่อเป็นการให้นักเรียนได้เรียนรุ้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติดชนิดต่างๆ เพื่อจะได้เป็นเยาวชนของชาติที่ดีต่อไป......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :ร.ร.วัดดงบัง(ดงบังบำรุงวิทย์)
หัวข้อข่าว : ร่วมกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา

     ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนบ้านขอนขว้าง
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันวิสาขบูชา

     เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 โรงเรียนชุมชนบ้านขอนขว้าง นำโดย ผอ.ทองสุข เดชสุภา ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ได้นำนักเรียนชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ร่วมเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดสุนทรศรัธาธรรม (เนินหาด) ตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง
หัวข้อข่าว : วันวิสาขบูชา 2558

     เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 เวลา 08.30 น. ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง ได้พานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชนที่วัดบ้านสร้าง ต.บ้านสร้าง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี เพื่อประกอบพิธีในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา โดยการฟังธรรม สนทนาธรรม เวียนเทียน และเจริญภาวนา ทำให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้ถึงประเพณีที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยได้ยึดถือปฏิบัติสืบทอดกันมา อีกทั้งยังเป็นการหล่อหลอมจิตใจเด็กและเยาวชนให้เข้าถึงพุทธศาสนา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดโคกเขื่อน
หัวข้อข่าว : กิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา

     วันที่ 29 พฤษภาคม 2558 ว่าที่ร้อยโทอิทธิพัทธ์ พรมเขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกเขื่อน พร้อมด้วยคณะครู นำนักเรียนโรงเรียนวัดโคกเขื่อนไปเวียนเทียนที่วัดเนื่องในวันวิสาขบูชาที่จะถึงนี้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดบางคาง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดบางคางจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบุชา ปี 2558

     โรงเรียนวัดบางคาง จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา ปี 2558 โดยมีกิจกรรม แต่งกายชุดขาว เวียนเทียน ฟังพระธรรมเทศนา การบำเพ็ญความดีให้ถึงพร้อม และการทำจิตของตนให้ผ่องใส ตามหลักปฏิบัติของพุทธศาสนิกชน เพื่อระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย และสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน
หัวข้อข่าว : โป่งตะเคียนประชุมผู้ปกครองนักเรียนต้อนรับเปิดเทอม

     วันที่ 22 พฤษภาคม 2558 โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน ได้ดำเนินการจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2558 ณ ห้องประชุมโรงเรียน โดยมีนายวรรณชัย ฉิมไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน เป็นประธาน และประชุมชี้แจงกับผู้ปกครองนักเรียน เพื่อแจ้งข่าวความเคลื่อนไหวของทางโรงเรียน สร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนและชุมชน พร้อมทั้งวางแผนในการจัดการศึกษาร่วมกัน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดี ทางโรงเรียนขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดบางคาง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดบางคางรับการนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา ปี 2558

     เมือวันที่ 26 พฤษภาคม 2558 โรงเรียนวัดบางคางรับการนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา ปี 2558 โดยนางบัวบาง บุญอยู่ ศน.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ในเรื่องการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม ทางโรงเรียนขอบขอพระคุณท่านมา ณ โอกาสนี้......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 61/130 ->
<< 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 >>

[เข้าสู่ระบบ] ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี 1
เนื่องจากงาน ปชส.ได้ติดตั้ง เซิฟเวอร์ใหม่ ใช้การได้ดีแล้ว ให้ใช้ชื่อกับรหัสผ่านเดิมที่เคยใช้งานอยู่ หากมีข้อสงสัยโปรดโทรถาม คุณปรีชา คุณธนู หรือ คุณกองแก้ว
โทร : 037-211362 sptpj.pr@gmail.com