[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[ e-news] [Home]
ผู้ใช้งาน 18 ท่าน จำนวนผู้ชม 2193700 ครั้ง

ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี 1
กำลังแสดงหน้าที่ 61/ ->
<< 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 >>
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :ร.ร.วัดดงบัง(ดงบังบำรุงวิทย์)
หัวข้อข่าว : ร่วมกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา

     ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนบ้านขอนขว้าง
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันวิสาขบูชา

     เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 โรงเรียนชุมชนบ้านขอนขว้าง นำโดย ผอ.ทองสุข เดชสุภา ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ได้นำนักเรียนชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ร่วมเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดสุนทรศรัธาธรรม (เนินหาด) ตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง
หัวข้อข่าว : วันวิสาขบูชา 2558

     เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 เวลา 08.30 น. ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง ได้พานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชนที่วัดบ้านสร้าง ต.บ้านสร้าง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี เพื่อประกอบพิธีในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา โดยการฟังธรรม สนทนาธรรม เวียนเทียน และเจริญภาวนา ทำให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้ถึงประเพณีที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยได้ยึดถือปฏิบัติสืบทอดกันมา อีกทั้งยังเป็นการหล่อหลอมจิตใจเด็กและเยาวชนให้เข้าถึงพุทธศาสนา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดโคกเขื่อน
หัวข้อข่าว : กิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา

     วันที่ 29 พฤษภาคม 2558 ว่าที่ร้อยโทอิทธิพัทธ์ พรมเขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกเขื่อน พร้อมด้วยคณะครู นำนักเรียนโรงเรียนวัดโคกเขื่อนไปเวียนเทียนที่วัดเนื่องในวันวิสาขบูชาที่จะถึงนี้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดบางคาง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดบางคางจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบุชา ปี 2558

     โรงเรียนวัดบางคาง จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา ปี 2558 โดยมีกิจกรรม แต่งกายชุดขาว เวียนเทียน ฟังพระธรรมเทศนา การบำเพ็ญความดีให้ถึงพร้อม และการทำจิตของตนให้ผ่องใส ตามหลักปฏิบัติของพุทธศาสนิกชน เพื่อระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย และสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน
หัวข้อข่าว : โป่งตะเคียนประชุมผู้ปกครองนักเรียนต้อนรับเปิดเทอม

     วันที่ 22 พฤษภาคม 2558 โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน ได้ดำเนินการจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2558 ณ ห้องประชุมโรงเรียน โดยมีนายวรรณชัย ฉิมไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน เป็นประธาน และประชุมชี้แจงกับผู้ปกครองนักเรียน เพื่อแจ้งข่าวความเคลื่อนไหวของทางโรงเรียน สร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนและชุมชน พร้อมทั้งวางแผนในการจัดการศึกษาร่วมกัน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดี ทางโรงเรียนขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดบางคาง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดบางคางรับการนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา ปี 2558

     เมือวันที่ 26 พฤษภาคม 2558 โรงเรียนวัดบางคางรับการนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา ปี 2558 โดยนางบัวบาง บุญอยู่ ศน.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ในเรื่องการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม ทางโรงเรียนขอบขอพระคุณท่านมา ณ โอกาสนี้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :วัดอินทร์ไตรย์
หัวข้อข่าว : ผอ.เขตพื้นที่ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจครู

     : วันที่ 25 พฤษภาคม 2558 นายดำเนิน เพียรค้า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ได้เข้าตรวจราชการที่โรงเรียนวัดอินทร์ไตรย์ เขตคุณภาพประจันตคาม 3 ท่านได้ให้แนวทางการบริหารจัดการศึกษาแก่ผู้บริหารและครูในโรงเรียน และพบปะพูดคุยกับนักเรียนทั้งโรงเรียน ทำให้คณะครู และนักเรียน มีความประทับใจและปลื้มใจที่ได้รับเกียรติ์จากท่าน ทุกคนมีความสุขและมีกำลังใจที่จะปฏิบัติหน้าที่และพร้อมที่จะดำเนินการตามนโยบายและข้อชี้แนะของท่านอย่างเต็มความสามารถ.......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดโพธิ์งาม
หัวข้อข่าว : ผอ.ดำเนิน เพียรค้า ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดโพธิ์งาม

     วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2558 นายดำเนิน เพียรค้า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ได้มาตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดโพธิ์งาม ซึ่งทางโรงเรียนมีความยินดียิ่งในการตรวจเยี่ยมโรงเรียนในครั้งนี้ ท่านผอ.ได้ทดสอบการอ่านของนักเรียน ซักถามปัญหาอุปสรรค การแก้ไขปัญหา การดำเนินการสอน แบบ BBL วิธีการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน การใช้อุปกรณ์ทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียน พร้อมทั้งให้ขวัญและกำลังใจแก่ผู้บริหารและคณะครู ทางโรงเรียนวัดโพธิ์งาม ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :ชุมชนวัดหนองจวง
หัวข้อข่าว : นิเทศการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา

     วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00 น. คณะกรรมการการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา นำโดยนางสาวรัตนาภรณ์ ศรีสรวย รอง ผอ.สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 นายวิโรจน์ น้อยสำเนียง ศึกษานิเทศก์ และนายสันต์ สงวนสุข ประธานเขตคุณภาพเมืองปราจีนบุรี 2 ได้มาตรวจเยี่ยม นิเทศการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาของโรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง นางวนิดา ปริงทอง ผอ. ร.ร. พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองจวงให้การต้อนรับเป็นอย่างดี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านประเถท
หัวข้อข่าว : ประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา 2558

      วันที่ 25 พฤษภาคม 2558 นางสุภาส จันทร์บัว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านประเถทโพธิพิทยาราม คณะครู จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา 2558 โดยแจ้งนโยบายการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้โดยนักเรียนโรงเรียนได้สอบ O-net ได้คะแนนสูงระดับประเทศ การเตรียมตัวเข้าสุ่อาเซียน การปฏิบัติตามค่านิยมพื้นฐาน 12 ประการ ของนักเรียน รวมไปถึงการขอความร่วมมือผู้ปกครองในการดูแลนักเรียน ในด้านความประพฤติการอ่านหนังสือและทำการบ้านของนักเรียน และผู้อำนวยการโรงเรียนได้มอบรางวัลให้กับ เด็กดีศรีประเถทที่ขยันเสียสละช่ว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดบางคาง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดบางคาง จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ครั้งที่ 1/2558

     วันที่ 22 พฤษภาคม 2558 โรงเรียนวัดบางคาง จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ครั้งที่ 1/2558 โดยได้มีการเลือกตั้งเครือข่ายผู้ปกครองชั้นเรียน รายงานผลการเรียน พฤติกรรมนักเรียน และแนวทางในการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม และนโยบาย 6 ข้อ ของ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ให้ผู้ปกครองรับทราบ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดบางคาง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดบางคาง จัดกิจกรรมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 1/2558

     วันที่ 22 พฤษภาคม 2558 นายทรงพล ทรัพย์เจริญ ผอ.โรงเรียนวัดบางคาง จัดกิจกรรมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 1/2558 เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี และรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมา(ปีการศึกษา2557) พร้อมทั้งขออนุมัติแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2558 และให้ผู้ปกครองได้เห็นแนวทางการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมอีกด้วย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
หัวข้อข่าว : ดำเนินการตามนโยบายเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน ปีการศึกษา 2558

     เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2558 นางสายยิ่น วัฒนศฤงคาร ผู้อำนวยการโรงเรียน พบปะพูดคุยกับผู้ปกครองนักเรียน ในวันเปิดภาคเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2558 เพื่อชี้แจงและสอบถามปัญหาต่างกับผู้ปกครอง โดยดำเนินการตามนโยบายการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในการเปิดเรียนปีการศึกษา 2558 ซึ่งโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มได้ดำเนินการตามนโยบายทุกนโยบาย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
หัวข้อข่าว : ผู้บริหาร บริษัท BJC เซลล็อก ติดตามให้การสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม

     ผู้บริหาร บริษัท BJC เซลล็อก ติดตามให้การสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม โดย นางสายยิ่น วัฒนศฤงคาร ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ จากบริษัท BJC เซลล็อก จำนวน 10 ท่าน ซึ่งเดินทางมาเยี่ยมติดตามรับฟังสภาพปัญหาของอาคารเรียน “BJC 11” เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาและหาแนวทางการช่วยเหลือ การจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ของทางโรงเรียนซึ่งสรุปได้ดังนี้คือ 1.จัดทำห้องคอมพิวเตอร์ โดยจัดหาอ......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 61/130 ->
<< 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 >>

[เข้าสู่ระบบ] ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี 1
เนื่องจากงาน ปชส.ได้ติดตั้ง เซิฟเวอร์ใหม่ ใช้การได้ดีแล้ว ให้ใช้ชื่อกับรหัสผ่านเดิมที่เคยใช้งานอยู่ หากมีข้อสงสัยโปรดโทรถาม คุณปรีชา คุณธนู หรือ คุณกองแก้ว
โทร : 037-211362 sptpj.pr@gmail.com