[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[ e-news] [Home]
ผู้ใช้งาน 7 ท่าน จำนวนผู้ชม 2299797 ครั้ง

ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี 1
กำลังแสดงหน้าที่ 62/ ->
<< 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 >>
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :วัดอินทร์ไตรย์
หัวข้อข่าว : ผอ.เขตพื้นที่ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจครู

     : วันที่ 25 พฤษภาคม 2558 นายดำเนิน เพียรค้า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ได้เข้าตรวจราชการที่โรงเรียนวัดอินทร์ไตรย์ เขตคุณภาพประจันตคาม 3 ท่านได้ให้แนวทางการบริหารจัดการศึกษาแก่ผู้บริหารและครูในโรงเรียน และพบปะพูดคุยกับนักเรียนทั้งโรงเรียน ทำให้คณะครู และนักเรียน มีความประทับใจและปลื้มใจที่ได้รับเกียรติ์จากท่าน ทุกคนมีความสุขและมีกำลังใจที่จะปฏิบัติหน้าที่และพร้อมที่จะดำเนินการตามนโยบายและข้อชี้แนะของท่านอย่างเต็มความสามารถ.......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดโพธิ์งาม
หัวข้อข่าว : ผอ.ดำเนิน เพียรค้า ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดโพธิ์งาม

     วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2558 นายดำเนิน เพียรค้า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ได้มาตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดโพธิ์งาม ซึ่งทางโรงเรียนมีความยินดียิ่งในการตรวจเยี่ยมโรงเรียนในครั้งนี้ ท่านผอ.ได้ทดสอบการอ่านของนักเรียน ซักถามปัญหาอุปสรรค การแก้ไขปัญหา การดำเนินการสอน แบบ BBL วิธีการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน การใช้อุปกรณ์ทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียน พร้อมทั้งให้ขวัญและกำลังใจแก่ผู้บริหารและคณะครู ทางโรงเรียนวัดโพธิ์งาม ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :ชุมชนวัดหนองจวง
หัวข้อข่าว : นิเทศการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา

     วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00 น. คณะกรรมการการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา นำโดยนางสาวรัตนาภรณ์ ศรีสรวย รอง ผอ.สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 นายวิโรจน์ น้อยสำเนียง ศึกษานิเทศก์ และนายสันต์ สงวนสุข ประธานเขตคุณภาพเมืองปราจีนบุรี 2 ได้มาตรวจเยี่ยม นิเทศการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาของโรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง นางวนิดา ปริงทอง ผอ. ร.ร. พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองจวงให้การต้อนรับเป็นอย่างดี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านประเถท
หัวข้อข่าว : ประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา 2558

      วันที่ 25 พฤษภาคม 2558 นางสุภาส จันทร์บัว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านประเถทโพธิพิทยาราม คณะครู จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา 2558 โดยแจ้งนโยบายการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้โดยนักเรียนโรงเรียนได้สอบ O-net ได้คะแนนสูงระดับประเทศ การเตรียมตัวเข้าสุ่อาเซียน การปฏิบัติตามค่านิยมพื้นฐาน 12 ประการ ของนักเรียน รวมไปถึงการขอความร่วมมือผู้ปกครองในการดูแลนักเรียน ในด้านความประพฤติการอ่านหนังสือและทำการบ้านของนักเรียน และผู้อำนวยการโรงเรียนได้มอบรางวัลให้กับ เด็กดีศรีประเถทที่ขยันเสียสละช่ว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดบางคาง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดบางคาง จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ครั้งที่ 1/2558

     วันที่ 22 พฤษภาคม 2558 โรงเรียนวัดบางคาง จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ครั้งที่ 1/2558 โดยได้มีการเลือกตั้งเครือข่ายผู้ปกครองชั้นเรียน รายงานผลการเรียน พฤติกรรมนักเรียน และแนวทางในการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม และนโยบาย 6 ข้อ ของ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ให้ผู้ปกครองรับทราบ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดบางคาง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดบางคาง จัดกิจกรรมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 1/2558

     วันที่ 22 พฤษภาคม 2558 นายทรงพล ทรัพย์เจริญ ผอ.โรงเรียนวัดบางคาง จัดกิจกรรมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 1/2558 เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี และรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมา(ปีการศึกษา2557) พร้อมทั้งขออนุมัติแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2558 และให้ผู้ปกครองได้เห็นแนวทางการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมอีกด้วย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
หัวข้อข่าว : ดำเนินการตามนโยบายเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน ปีการศึกษา 2558

     เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2558 นางสายยิ่น วัฒนศฤงคาร ผู้อำนวยการโรงเรียน พบปะพูดคุยกับผู้ปกครองนักเรียน ในวันเปิดภาคเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2558 เพื่อชี้แจงและสอบถามปัญหาต่างกับผู้ปกครอง โดยดำเนินการตามนโยบายการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในการเปิดเรียนปีการศึกษา 2558 ซึ่งโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มได้ดำเนินการตามนโยบายทุกนโยบาย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
หัวข้อข่าว : ผู้บริหาร บริษัท BJC เซลล็อก ติดตามให้การสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม

     ผู้บริหาร บริษัท BJC เซลล็อก ติดตามให้การสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม โดย นางสายยิ่น วัฒนศฤงคาร ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ จากบริษัท BJC เซลล็อก จำนวน 10 ท่าน ซึ่งเดินทางมาเยี่ยมติดตามรับฟังสภาพปัญหาของอาคารเรียน “BJC 11” เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาและหาแนวทางการช่วยเหลือ การจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ของทางโรงเรียนซึ่งสรุปได้ดังนี้คือ 1.จัดทำห้องคอมพิวเตอร์ โดยจัดหาอ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
หัวข้อข่าว : ผอ.เขตฯ สพป.ปจ1 ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียน 2558

     เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2558 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี โดย ผอ.สงวน พรหมศรี คณะครูและนักเรียน ได้ให้การต้อนรับ ท่าน ผอ.ดำเนิน เพียรค้า ผู้อำนวยการการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ในการตรวจเยี่ยมสถานศึกษาเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2558 โดยท่านได้ยืนรับนักเรียนที่หน้าโรงเรียน พบปะพูดคุยกับผู้ปกครองนักเรียน ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง อบรมและทักทายนักเรียนพร้อมผู้ปกครอง เป็นการสร้างเสริมความพร้อม และสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของโรงเรียน ..........
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง
หัวข้อข่าว : โรงพยาบาลบ้านสร้างพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย

     เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 เวลา 13.00 น. โรงพยาบาลบ้านสร้างร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ป้องกันไข้เลือดออก ณ โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันการเกิดอุบัติการณ์ของโรคที่แพร่ระบาดมากับยุงและแมลงมีปีก ในห้วงฤดูฝน ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง
หัวข้อข่าว : การจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2558

     เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง ได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โดยมีนายวัชรพงศ์ สุภรณ์ไพจิต ผอ.รร.อนุบาลวัดบ้านสร้าง เป็นประธานกล่าวต้อนรับผู้ปกครองและนักเรียน หลังจากประชุมชี้แจงเรื่องต่างๆเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองในชั้นเรียน ( Class meeting ) เพื่อประสานสัมพันธ์ผู้ปกครองกับครูที่ปรึกษา และจ่ายเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง
หัวข้อข่าว : การฝึกประสบการณ์ในสถานศึกษาต้นแบบ

     เมื่อวันที่ 21 - 25 เมษายน 2558 โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง ได้ให้การต้อนรับคณะผู้อำนวยการฝึกประสบการณ์ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 10 ราย โดยมีนายวัชรพงศ์ สุภรณ์ไพจิต ผอ.รร.อนุบาลวัดบ้านสร้าง พร้อมด้วยคณะครู เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการ และข้อมูลด้านต่างๆในโรงเรียน ทำให้การฝึกประสบการณ์ครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี จึงขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมมา ณ โอกาสนี้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง
หัวข้อข่าว : การอบรมเยาวชนโครงการศาสนธรรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด

     เมื่อวันที่ 2 - 4 เมษายน 2558 โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง ได้เข้าร่วมอบรมโครงการศาสนธรรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ณ วัดบางเตย อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ 60 พรรษา โดยการศึกษาอบรมตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา ซึ่งทำให้นักเรียนสามารถตระหนักถึงอันตรายและพิษภัยของยาเสพติดได้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง
หัวข้อข่าว : กิจกรรมการปัจฉิมนิเทศและอำลาสถานศึกษา ปีการศึกษา 2557

     เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558 โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง ได้จัดกิจกรรมการปัจฉิมนิเทศและอำลาสถานศึกษา ปีการศึกษา 2557 ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ. 3) โดยได้มีพิธีมอบประกาศนียบัตร / ปพ.1 ป และกิจกรรมการอำลาสถานศึกษา บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น ความซาบซึ้ง และความยินดีในการประสบความสำเร็จในครั้งนี้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง จัดการแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2557

     เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2558 โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง ได้มีการจัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปี 2557 โดยมี นายวัชรพงศ์ สุภรณ์ไพจิต ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง เป็นประธานกล่าวเปิดงาน การแข่งขันกีฬาสีภายในได้แบ่งเป็น 4 สี ได้แก่ สีเขียว สีฟ้า สีเหลือง และสีชมพู ซึ่งจัดให้มีการแข่งขันประเภทกีฬาหลายประเภท เพื่อเป็นการส่งเสริม และสนับสนุนให้นักเรียนรู้จักออกกำลังกาย ให้มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์ เสริมสร้าง และพัฒนานักเรียนให้ไปสู่พฤติกรรมที่ดี ......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 62/130 ->
<< 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 >>

[เข้าสู่ระบบ] ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี 1
เนื่องจากงาน ปชส.ได้ติดตั้ง เซิฟเวอร์ใหม่ ใช้การได้ดีแล้ว ให้ใช้ชื่อกับรหัสผ่านเดิมที่เคยใช้งานอยู่ หากมีข้อสงสัยโปรดโทรถาม คุณปรีชา คุณธนู หรือ คุณกองแก้ว
โทร : 037-211362 sptpj.pr@gmail.com