[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[ e-news] [Home]
ผู้ใช้งาน 11 ท่าน จำนวนผู้ชม 2193693 ครั้ง

ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี 1
กำลังแสดงหน้าที่ 62/ ->
<< 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 >>
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
หัวข้อข่าว : ผอ.เขตฯ สพป.ปจ1 ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียน 2558

     เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2558 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี โดย ผอ.สงวน พรหมศรี คณะครูและนักเรียน ได้ให้การต้อนรับ ท่าน ผอ.ดำเนิน เพียรค้า ผู้อำนวยการการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ในการตรวจเยี่ยมสถานศึกษาเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2558 โดยท่านได้ยืนรับนักเรียนที่หน้าโรงเรียน พบปะพูดคุยกับผู้ปกครองนักเรียน ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง อบรมและทักทายนักเรียนพร้อมผู้ปกครอง เป็นการสร้างเสริมความพร้อม และสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของโรงเรียน ..........
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง
หัวข้อข่าว : โรงพยาบาลบ้านสร้างพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย

     เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 เวลา 13.00 น. โรงพยาบาลบ้านสร้างร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ป้องกันไข้เลือดออก ณ โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันการเกิดอุบัติการณ์ของโรคที่แพร่ระบาดมากับยุงและแมลงมีปีก ในห้วงฤดูฝน ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง
หัวข้อข่าว : การจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2558

     เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง ได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โดยมีนายวัชรพงศ์ สุภรณ์ไพจิต ผอ.รร.อนุบาลวัดบ้านสร้าง เป็นประธานกล่าวต้อนรับผู้ปกครองและนักเรียน หลังจากประชุมชี้แจงเรื่องต่างๆเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองในชั้นเรียน ( Class meeting ) เพื่อประสานสัมพันธ์ผู้ปกครองกับครูที่ปรึกษา และจ่ายเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง
หัวข้อข่าว : การฝึกประสบการณ์ในสถานศึกษาต้นแบบ

     เมื่อวันที่ 21 - 25 เมษายน 2558 โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง ได้ให้การต้อนรับคณะผู้อำนวยการฝึกประสบการณ์ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 10 ราย โดยมีนายวัชรพงศ์ สุภรณ์ไพจิต ผอ.รร.อนุบาลวัดบ้านสร้าง พร้อมด้วยคณะครู เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการ และข้อมูลด้านต่างๆในโรงเรียน ทำให้การฝึกประสบการณ์ครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี จึงขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมมา ณ โอกาสนี้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง
หัวข้อข่าว : การอบรมเยาวชนโครงการศาสนธรรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด

     เมื่อวันที่ 2 - 4 เมษายน 2558 โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง ได้เข้าร่วมอบรมโครงการศาสนธรรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ณ วัดบางเตย อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ 60 พรรษา โดยการศึกษาอบรมตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา ซึ่งทำให้นักเรียนสามารถตระหนักถึงอันตรายและพิษภัยของยาเสพติดได้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง
หัวข้อข่าว : กิจกรรมการปัจฉิมนิเทศและอำลาสถานศึกษา ปีการศึกษา 2557

     เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558 โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง ได้จัดกิจกรรมการปัจฉิมนิเทศและอำลาสถานศึกษา ปีการศึกษา 2557 ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ. 3) โดยได้มีพิธีมอบประกาศนียบัตร / ปพ.1 ป และกิจกรรมการอำลาสถานศึกษา บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น ความซาบซึ้ง และความยินดีในการประสบความสำเร็จในครั้งนี้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง จัดการแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2557

     เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2558 โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง ได้มีการจัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปี 2557 โดยมี นายวัชรพงศ์ สุภรณ์ไพจิต ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง เป็นประธานกล่าวเปิดงาน การแข่งขันกีฬาสีภายในได้แบ่งเป็น 4 สี ได้แก่ สีเขียว สีฟ้า สีเหลือง และสีชมพู ซึ่งจัดให้มีการแข่งขันประเภทกีฬาหลายประเภท เพื่อเป็นการส่งเสริม และสนับสนุนให้นักเรียนรู้จักออกกำลังกาย ให้มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์ เสริมสร้าง และพัฒนานักเรียนให้ไปสู่พฤติกรรมที่ดี ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง
หัวข้อข่าว : วันแห่งความสำเร็จ ปีการศึกษา 2557

     เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2558 โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง ได้จัดกิจกรรม “วันแห่งความสำเร็จ” ประจำปี 2557 ให้กับนักเรียนเพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมีนายปิยะวุฒิ สมจรรยา รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง เป็นประธานในพิธี ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนเรียนดี นักเรียนประพฤติดี และนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ร่วมปลูกต้นไม้บนถนนสาย "ประตูสู่เมืองปราจีนบุรี"

     วันนี้13 พ.ค. 58 เวลา 08.00 น. นายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 และคณะ ร่วมโครงการปลูกต้นไม้บนถนนสาย "ประตูสู่เมืองปราจีนบุรี" ร่วมกับจังหวัดปราจีนบุรี และหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ ในจังหวัดปราจีนบุรี โดยนางสาวจิตรา พรหมชุติมา ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน ณ บริเวณหน้าสถานีไฟฟ้าปราจีนบุรี อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านประพาส
หัวข้อข่าว : ประชุมผู้ปกครอง และจ่ายค่าอุปกรณ์การเรียน สำหรับการเปิดเทอมใหม่ โรงเรียนบ้านประพาส

     เมื่อวันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2558 ซึ่งเป็นวันแรงงานแห่งชาติ โรงเรียนบ้านประพาส จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558 ในเวลาตั้งแต่ 8.30 - 12.00 น. ณ บริเวณใต้โดมอาคารเรียน ซึ่งหลังจากประชุมเสร็จสิ้น ครูประจำชั้นก็ดำเนินการแจกค่าอุปกรณ์การเรียนตามรายชั้นเรียน และฝ่ายสหกรณ์โรงเรียนก็นำอุปกรณ์การเรียนไว้จำหน่ายให้ผู้ปกครอง เพื่อให้นักเรียนได้ใช้ต่อไปสำหรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันพฤหัสบดที่ 14 พฤษภาคม 2558 ต่อไป......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 29 เมษายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :Anubanprachantakham School
หัวข้อข่าว : พายุฤดูร้อน

     เมื่อวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2558 เวลาเย็นเกิดพายุฤดูร้อน พัดถล่มเป็นบริเวณกว้างในเขตอำเภอประจันตคาม ผลจากพายุฝนครั้งนี้ทำให้โรงเรียนอนุบาลประจันตคามได้รับความเสียหายหลังคาโรงอาหารเปิดเป็นแนวยาวด้านทิศใต้ กิ่งไม้หัก เป็นแห่งๆ สถานที่อื่นๆ ยังสำรวจไม่พบ ส่วนบ้านเรือนของผู้ปกครองนักเรียนต่างก็ได้รับความเสียเช่นกัน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 28 เมษายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนไผ่แถวอนุสรณ์
หัวข้อข่าว : สถานศึกษาต้นแบบฝึกประสบการณ์

      โรงเรียนไผ่แถวอนุสรณ์ ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เป็นสถานศึกษาต้นแบบในการเข้าฝึกประสบการณ์ สำหรับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา รุ่นที่ 12/2558 จำนวน 10 ราย ระหว่าง 16 – 20 เมษายน 2558 ทั้งนี้วันที่ 20 เมษายน 2558 โรงเรียนได้รับเกียรติอันสูงยิ่งจาก นายดำเนิน เพียรค้า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ในการเข้าเยี่ยมชมและบรรยายพิเศษการฝึกประสบการณ์สถานศึกษาต้นแบบ โดยมีนายนันททัศน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนบ้านขอนขว้าง
หัวข้อข่าว : ขอนขว้างเป็นโรงเรียนต้นแบบในการฝึกประสบการณ์ของผู้อำนวยการสถานศึกษา

     เมื่อวันที่ 21-25 เมษายน 2558 โรงเรียนชุมชนบ้านขอนขว้าง นำโดย ผอ.ทองสุข เดชสุภา ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู ได้ให้การต้อนรับคณะผู้อำนวยการฝึกประสบการณ์ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา โดยมีผู้อำนวยการสถานศึกษาเข้าร่วมฝึกประสบการณ์ จำนวน 10 ท่าน ซึ่งผู้ฝึกประสบการณ์ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การบริหารจัดการในโรงเรียนกับผู้บริหารและคณะครู และได้เข้าเยี่ยมชมสมุนไพรบ้านดงบัง ซึ่งเป็นจุดเด่นของตำบลดงขี้เหล็ก โดยผู้ฝึกประสบการณ์ได้ให้ความสนใจเป็นอย่างดี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :วัดประสาธน์รังสรรค์
หัวข้อข่าว : ผู้บริหารโรงเรียนฝึกประสบการณ์สถานศึกษาต้นแบบ

     วันอังคารที่ 21 เมษายน ถึงวันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2558 โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ นำโดยนายปราโมทย์ ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ และคณะครูให้การต้อนรับผู้บริหารที่มาฝึกประสบการณ์ ณ โรงเรียนต้นแบบ จำนวน 10 ท่าน ผู้อำนวยการโรงเรียนได้กล่าวต้อนรับ แนะนำโรงเรียน การบริหารงานในภาพรวมของโรงเรียน และมอบหมายให้คุณครูที่รับผิดชอบงานต่าง ๆ บรรยายสรุปให้กับคณะผู้มารับการฝึกประสบการณ์ หลังจากนั้นได้นำคณะผู้เข้ารับการฝึกฯ ไปเยี่ยมชม “บ้านรักษ์พอเพียง” ตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่ 119/19 หมู่ที่ 1 ต......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนบ้านเกาะสมอ(สามัคคีวิทยา)
หัวข้อข่าว : ผอ.ดำเนิน เพียรค้า ตรวจเยี่ยมโรงเรียนต้นแบบฝึกประสบการณ์ผู้บริหารใหม่

     เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘ ผอ.ดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต ๑ ได้มาตรวจเยี่ยมผู้บริหารใหม่ที่มาฝึกประสบการณ์ในสถานศึกษาต้นแบบ ณ โรงเรียนชุมชนบ้านเกาะสมอ (สามัคคีวิทยา) อีกทั้งได้พบปะกับคณะครู ติดตามการพัฒนาการอ่านคล่อง เขียนคล่อง ให้คำแนะนำที่เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน อีกทั้งสร้างขวัญกำลังใจให้กับคณะครูได้มีกำลังใจในการพัฒนางานต่อไป คณะครูโรงเรียนชุมชนบ้านเกาะสมอ (สามัคคีวิทยา) รู้สึกปลื้มใจในความเป็นกัลยาณมิตรและขอขอบพระคุณที่ท่านสร้างกำลังใจให้มีพลังในการทำงานไว้ ณ โอกาสนี้......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 62/130 ->
<< 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 >>

[เข้าสู่ระบบ] ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี 1
เนื่องจากงาน ปชส.ได้ติดตั้ง เซิฟเวอร์ใหม่ ใช้การได้ดีแล้ว ให้ใช้ชื่อกับรหัสผ่านเดิมที่เคยใช้งานอยู่ หากมีข้อสงสัยโปรดโทรถาม คุณปรีชา คุณธนู หรือ คุณกองแก้ว
โทร : 037-211362 sptpj.pr@gmail.com