[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[ e-news] [Home]
ผู้ใช้งาน 3 ท่าน จำนวนผู้ชม 2193685 ครั้ง

ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี 1
กำลังแสดงหน้าที่ 63/ ->
<< 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 >>
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :Anubanprachantakham School
หัวข้อข่าว : การฝึกประสบการณ์ในสถานศึกษาต้นแบบ

     โรงเรียนอนุบาลประจันตคาม โดย ผอ.วิจิตร ร่มไทร และคณะครูโรงเรียนอนุบาลประจันตคาม ได้ให้การต้อนรับคณะผู้เข้ารับการฝึกประสบการณ์ในสถานศึกษาต้นแบบ สำหรับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 10 ราย ระหว่างวันที่ 21-25 เมษายน 2558 ทั้งนี้ท่าน ผอ.เขตพื้นที่การศึกษาฯ ได้ตรวจเยี่ยมและบรรยายพิเศษ โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูเป็นวิทยากรให้ความรู้และกำกับดูแลตลอดการฝึกประสบการณ์ในสถานศึกษาต้นแบบในครั้งนี้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 22 เมษายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน
หัวข้อข่าว : โป่งตะเคียนต้อนรับคณะผอ.ฝึกประสบการณ์ฯ

     วันที่ 21 เมษายน 2558 โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน ได้ให้การต้อนรับคณะผู้อำนวยการในโอกาสฝึกประสบการณ์ผู้อำนวยการก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา นำโดย นายวรรณชัย ฉิมไทย ผอ.ร.ร.บ้านโป่งตะเคียน พร้อมด้วยคณะครู โดยมีผู้อำนวยการเข้าร่วมฝึกประสบการณ์ จำนวน 10 คน ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนได้กล่าวต้อนรับ แนะนำโรงเรียน การบริหารงาน กิจกรรมต่าง ๆ และบุคลากรในโรงเรียน ซึ่งทางคณะผู้เข้ารับการฝึกประสบการณ์ฯได้กล่าวชื่นชม และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การบริหารจัดการในโรงเรียนกับคณะคร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดอินทาราม
หัวข้อข่าว : สถานศึกษาต้นแบบฝึกประสบการณ์

     โรงเรียนวัดอินทาราม ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ให้เป็นสถานศึกษาต้นแบบในการเข้าฝึกประสบการณ์ สำหรับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 9 ราย ระหว่าง 16 – 20 เมษายน 2558 ทั้งนี้วันที่ 20 เมษายน 2558 โรงเรียนได้รับเกียรติจาก นายดำเนิน เพียรค้า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ในการเข้าเยี่ยมชมและบรรยายพิเศษการฝึกประสบการณ์สถานศึกษาต้นแบบ โดยมีนา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 18 เมษายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
หัวข้อข่าว : การฝึกประสบการณ์ในสถานศึกษาต้นแบบ

     ระหว่างวันที่ 16-20 เมษายน 2558 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี โดย ผอ.สงวน พรหมศรี คณะรองผู้อำนวยการ และคณะครู ได้ให้การต้อนรับคณะผู้เข้ารับการฝึกประสบการณ์ในสถานศึกษาต้นแบบ สำหรับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 11 ราย ทั้งนี้ท่าน ผอ.เขตพื้นที่การศึกษาฯ ได้ตรวจเยี่ยมและบรรยายพิเศษ โดยมีคณะรองผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นวิทยากรให้ความรู้และกำกับดูแลตลอดการฝึกฯในครั้งนี้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 11 เมษายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดลำดวน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดลำดวนจัดงาน OPEN HOUSE DAY ครั้งที่ ๔

     เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘ โรงเรียนวัดลำดวนจัดงานวัน OPEN HOUSE DAY ครั้งที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ได้รับเกียรติจาก ท่าน ผอ.ดำเนิน เพียรค้า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต ๑ เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตร นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มอบเกียรติบัตรแก่คณะครูผู้สอนแต่ละสาระวิชาที่นักเรียนมีผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O –NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ และท่านนายกสำรวย สุบุตรดี ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 6 เมษายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนมารีวิทยา
หัวข้อข่าว : ผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2558

      โรงเรียนมารีวิทยา ปราจีนบุรี ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนมารีวิทยา ปราจีนบุรี ที่ได้รับเหรียญรางวัลต่าง ๆ จากการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2558 (ระดับประเทศ)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 1 เมษายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่
หัวข้อข่าว : ประชุมก่อนปิดภาคเรียน โรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่

     วันที่ 31 มีนาคม โรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่นำโดย นางสุดา พันธ์ธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนได้ประชุมครูเพื่อร่วมกันสรุปผลการปฎิงานในปีการศึกษาที่ผ่านมาและปีการศึกษา 2558 ก่อนปิดภาคเรียน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 1 เมษายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่
หัวข้อข่าว : วันแห่งความสำเร้จ โรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่

     เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมาทางโรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่นำโดย นางสุดา พันธ์ธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครู ได้กิจกรรมวันแห่งความสำเร็จให้กับนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมีพิธีมอบวุฒิบัตรให้กับนักเรียนที่จบการศึกษาและบายศรีสู่ขวัญ เพื่อเป็นขวัญและกลังใจให้กับนักเรียนในครั้งนี้อีกด้วย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 1 เมษายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนมารีวิทยา
หัวข้อข่าว : ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนมารีวิทยา ปราจีนบุรี กับรางวัลเหรียญทองและรางวัลเหรียญเงิน

      โรงเรียนมารีวิทยา ปราจีนบุรี ร่วมแสดงความยินดีกับเด็กชายภูมิรพี ศรีสุวรรณ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง วิชาวิทยาศาสตร์ และรางวัลเหรียญเงิน วิชาคณิตศาสตร์ จากการเข้าร่วมแข่งขันวิชาการ ในโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี 2557 ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเข้ารับเหรียญรางวัล ในพิธีมอบเหรียญรางวัล เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2558 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม
หัวข้อข่าว : โรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม ร่วมงานมหกรรมส่งเสริมสุขภาพ

     เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2558 โรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม ได้รับความอนุเคราะห์จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ให้นำการเเสดงเเอโรบิค ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมส่งเสริมสุขภาพ ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาปราจีนบุรี โดยมีท่านนายกฯ บังอร วิลาวัลย์ เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้ ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณ มา ณ โอกาสนี้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
หัวข้อข่าว : ปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

     เมื่อวันศุกร์ที่ 27 มีันาคม 2558 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี โดย ผอ.สงวน พรหมศรี คณะรองผู้อำนวยการ และคณะครู ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2557 จำนวน 247 คน ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนทุกคนที่สำเร็จการศึกษา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนบ้านขอนขว้าง
หัวข้อข่าว : พิธีมอบเอกสารผู้สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557

     เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2558 โรงเรียนชุมชนบ้านขอนขว้าง นำโดย ผอ.ทองสุข เดชสุภา และคณะครู ได้ร่วมจัดพิธีมอบเอกสารผู้สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 โดยมี ท่านรองฯรัตนาภรณ์ ศรีสรวย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ให้เกียรติมาเป็นประธานในการมอบเกียรติให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 47 คน ที่ได้สำเร็จการศึกษาในปีนี้ โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนในครั้งนี้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่รับการประเมินการอ่าน

      เมื่อวันพุธที่ 18 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมาทางโรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่ รับการประเมินการอ่านจากคณะกรรมการประเมินการอ่าน เขตคุณภาพศรีมหาโพธิ 2 โดยประเมินชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ผลการประเมินเป็นที่น่าพึงพอใจ ทั้งนี้ทางโรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่ต้องขอขอบคุณท่านคณะกรรมการประเมินฯ มา ณ โอกาสนี้ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่
หัวข้อข่าว : ค่ายวิชาการ นักเรียนชั้นอนุบาล

     เมื่อวันอังคารที่ 17 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมาทางโรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่ได้จัดค่ายวิชาการนักเรียนระดับชั้นอนุบาลขึ้น โดยมีกิจกรรมต่างๆมากมาย โดยมีการเรียนตามฐานการเรียนรู้และเด็กๆได้รับการพัฒนาตามช่วงวัยและได้ลงมือทำและปฏิบัติด้วยตัวเอง สร้างความสนุกสนานให้กับเด็กๆเป็นอย่างมาก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่
หัวข้อข่าว : กิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม โรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่

     วันที่ 20 มีนาคม 2558 ทางโรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่ได้จัดกิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่ โดยมีกิจกรรมทดสอบวิชาพิเศษและการเดินทางไกล เพื่อฝึกความอดทนและสร้างความสามัคคีอีกด้วย......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 63/130 ->
<< 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 >>

[เข้าสู่ระบบ] ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี 1
เนื่องจากงาน ปชส.ได้ติดตั้ง เซิฟเวอร์ใหม่ ใช้การได้ดีแล้ว ให้ใช้ชื่อกับรหัสผ่านเดิมที่เคยใช้งานอยู่ หากมีข้อสงสัยโปรดโทรถาม คุณปรีชา คุณธนู หรือ คุณกองแก้ว
โทร : 037-211362 sptpj.pr@gmail.com