[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[ e-news] [Home]
ผู้ใช้งาน 44 ท่าน จำนวนผู้ชม 2194983 ครั้ง

ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี 1
กำลังแสดงหน้าที่ 66/ ->
<< 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 >>
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
หัวข้อข่าว : พิธีมอบวุฒิบัตรยุวบัณฑิต ขาว-ฟ้า ประจำปีการศึกษา 2557

     เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี โดย ผอ.สงวน พรหมศรี คณะรองผู้อำนวยการ และคณะครูปฐมวัย ได้ร่วมจัดพิธีมอบวุฒิบัตรยุวบัณฑิต ขาว-ฟ้า ประจำปีการศึกษา 2557 จำนวน 160 คน โดยในพิธีได้นิมนต์พระสงฆ์จำนวน 9 รูป เจริญพุทธมนต์ มีผู้ปกครองเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกในการเป็นพลเมืองดี ภูมิใจในคุณค่าแห่งตนในฐานะเยาวชนของชาติ เป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวและสังคมต่อไป......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 : ผู้ส่งข่าว :กองแก้ว บุญเพ็ง นักประชาสัมพั
หัวข้อข่าว : มาตรการป้องกันการทุจริต การสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1

     มาตรการป้องกันการทุจริต การสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 1. ห้ามข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน เข้าไปยุ่งเกี่ยว หรือแสดงพฤติกรรมในการจัดติว จัดทำเอกสารหรือเผยแพร่หรือจำหน่ายเกี่ยวกับการสอบ โดยเด็ดขาด 2. หากพบเห็นผู้ใดแอบอ้างว่าจะช่วยเหลือให้สอบได้ หรือมีพฤติกรรมทำนองนี้ อย่าได้หลงเชื่อ และให้แจ้ง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ทันที ( โทร.081-9662322) 3. ผู้ใดกระทำทุจริตใน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดพรหมรังษีมิตรภาพที่ 1
หัวข้อข่าว : การออกกำลังกายของนักเรียนโรงเรียนวัดพรหมรังษีมิตรภาพที่ 1

     ภาพการออกกำลังกายหน้าเสาธงของโรงเรียนวัดพรหมรังษีมิตรภาพที่ 1......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดใหม่กวางทอง
หัวข้อข่าว : ผู้ใหญ่ใจดี

      วันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 สำนักงานพัฒนาสังคมที่ 29 จังหวัดปราจีนบุรี ได้มามอบทุนการศึกษา ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดใหม่กวางทอง จำนวน 20 ทุน นักเรียนทุกคนที่ได้รับทุนดีใจ ในความใจดีของท่านผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาสังคมที่ 29 และต้องขอขอบคุณท่านมา ณ ที่นี้ครับ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดมูลเหล็ก
หัวข้อข่าว : คัดเลือกตัวแทนคิดเร็วและเขียนตามคำบอก

     วันที่ 23 ก.พ.58โรงเรียนวัดมูลเหล็ก ส่งนักเรียนชั้นป.1-6 เข้าแข่งขันคัดเลือกตัวแทนเขตคุณภาพบ้านสร้าง1 กิจกรรมคิดเลขเร็วและเขียนตามคำบอก ตามนโยบายปีปลอดการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ของ สพฐ.และสพป.ปราจีนุรี เขต1 ผลนักเรียนได้เป็นตัวแทนเขตคุณภาพฯ ในระดับชั้น ป.1และ 2 จำนวน 5 คน โดยเฉพาะกิจกรรมคิดเลขเร็ว ชั้น ป.1ได้คะแนนเต็มคู่กับโรงเรียนวัดหัวไผ่ ส่วนเขียนตามคำบอกชั้น ป.1ได้ยกโรงเรียน คิดเลขเร็วและเขียนตามคำบอก ชั้น ป.2 ได้อันดับสอง และกิจกรรมเขียนตามคำบอกชั้น ป.4 จำนวน 1 คน ได้อันดับอันดับ 1ขอบคุณคร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดอินทาราม
หัวข้อข่าว : การแข่งขันเขียนตามคำบอก และคิดเลขเร็ว

     วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 เขตคุณภาพบ้านสร้าง 2 จัดการแข่งขันเขียนตามคำบอกและคิดเลขเร็ว ณ โรงเรียนวัดอินทาราม ซึ่งมีโรงเรียนภายในเขตคุณภาพเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 11 โรงเรียน รวมทั้งเรียน 222 คน โดยจะได้ตัวแทนนักเรียนจำนวนรายการละ 2 คน ไปแข่งขันในระดับเขตพื้นที่ ในวันที่ 13 มีนาคม 2558 ณ โรงเรียนบ้านแหลมหิน ต่อไป ทั้งนี้เขตคุณภาพบ้านสร้าง 2 ได้รับการดูแลเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมครั้งนี้อย่างดียิ่งจาก ท่าน ศน.สำเริง ออมทรัพย์ และการเข้าเยี่ยมชมการแข่งขัน จากท่าน รองไพจิต ไชยฤทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนมารีวิทยา
หัวข้อข่าว : การแข่งขันทักษะการพูดภาษาอังกฤษ Thambrit ณ โรงเรียนมารีวิทยา ปราจีนบุรี

     โรงเรียนมารีวิทยา ปราจีนบุรี จัดการแข่งขันทักษะการพูดภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน โดยวันจันทร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 , วันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 และวันพุธที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 วัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขันเพื่อมุ่งเน้นนักเรียนให้มีความสามารถสื่อสารกับชาวต่างชาติได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม มีทักษะการฟังที่ดี มีความมั่นใจในตนเอง กล้าแสดงออกในการพูดภาษาอังกฤษ และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนมารีวิทยา
หัวข้อข่าว : งานสุขสันต์วันตรุษจีน ณ โรงเรียนมารีวิทยา ปราจีนบุรี

     เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 โรงเรียนมารีวิทยา อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ได้จัดงานสุขสันต์วันตรุษจีน Happy Chinese New Year ประจำปีการศึกษา 2557 มีการจัดกิจกรรมฐานความรู้ต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวันตรุษจีน การใช้ภาษาจีน ประเพณี และวัฒนธรรมชาวจีนมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมงานทุกท่านยังได้ชมการแสดงเกี่ยวกับวัฒนธรรมของชาวจีน แสดงโดยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนมารีวิทยา และในโอกาสการจัดงานอันเป็นมงคลนี้ โรงเรียนมารีวิทยาได้รับเกียรติจ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดอินทาราม
หัวข้อข่าว : กิจกรรมเปิดบ้านเศรษฐกิจพอเพียง

     โรงเรียนวัดอินทาราม ได้รับคัดเลือกจาก สำนักงานเขต พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ให้เป็นโรงเรียนแกนนำด้านเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา เขตอำเภอบ้านสร้าง โดยวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 โรงเรียนได้จัด กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เปิดบ้านเศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่โรงเรียนเครือข่ายได้เข้าเยี่ยมชม การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและฐานการเรียนรู้ อาทิเช่น การปลูกผัก สวนครัว , การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ , การเลี้ยงเป็ดและการทำไข่เค็มดินจอมปลวก , การปลูกเห็ดนางฟ้าภูฐาน , การทำน้ำยาเอนกประสงค์ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดหนองคุ้ม
หัวข้อข่าว : กีฬานักเรียนเขตคุณภาพประจันตคาม 2

     เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 นายไพจิต ไชยฤทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนเขตคุณภาพประจันตคาม 2 ประจำปีการศึกษา 2557 โดยมีนายสุนันท์ พอดี ประธานเขตคุณภาพประจันตคาม 2 พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณะครู นักกีฬา ให้การต้อนรับ ซึ่งการแข่งขันกีฬานักเรียนเขตคุณภาพประจันตคาม 2 มี โรงเรียนเข้าแข่งขัน 8 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดหนองคุ้ม โรงเรียนวัดบ้านโนน โรงเรียนวัดดงบัง โรงเรียนวัดทุ่งสบก โรงเรียนวัดศรีมงคล โรงเรียน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2558 : ผู้ส่งข่าว :นิตยาดีสนธิกุล
หัวข้อข่าว : รับการตรวจเยี่ยม

      เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ คณะครูโรงเรียนบ้านหนองเต่า ให้การต้อนการตรวจเยี่ยมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้ปลอดนักเรียนอ่านไม่ออก และการเตรียมความพร้อมเพื่อสอบ NT ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ จาก นายไพจิต ไชยฤทธิ์ รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต ๑ และคณะศึกษานิเทศก์ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่
หัวข้อข่าว : ทัศนศึกษา โรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่

     เมื่อวันอังคารที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา ทางโรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่นำโดย นางสุดา พันธ์ธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูได้นำนักเรียนไปทัศนศึกษาที่พิพิธภัฑณ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ที่อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี หลังจากนั้นได้เดินทางไปสวนสนุกดรีมเวิลด์ทั้งนี้เด็กๆได้รับทั้งความรู้มากมายเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และความสนุกสนานอีกด้วย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดท้าวอู่ทอง
หัวข้อข่าว : ผอ.ประสิทธิ์ รักหน้าที่ เดินทางมาปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท้าวอู่ทอง

      เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 ผอ.ประสิทธิ์ รักหน้าที่ เดินทางมาปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท้าวอู่ทอง มีผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษา คณะครู นักเรียน ผู้นำชุมชน ญาติมิตรมาส่งและรับแสดงความยินดี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม
หัวข้อข่าว : กิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี เขตคุณภาพศรีมหาโพธิ 2

     ท่านดำเนิน เพียรค้า ผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ เขตคุณภาพศรีมหาโพธิ 2 โดยได้การต้อนรับเป็นอย่างดียิ่งจากนายพงษ์เทพ สืบพิลา ประธานเขตคุณภาพฯและผู้บริหารในเขตคุณภาพฯ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวร.ร.วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 : ผู้ส่งข่าว :กองแก้ว บุญเพ็ง นักประชาสัมพั
หัวข้อข่าว : ประชุมผ่านทางไกล (Video Conference) สพฐ.

     เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดประชุมผ่านทางไกล (Video Conference) เพื่อประสานแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่เขตตรวจราชการ ซึ่งถ่ายทอดสัญญาณจากห้องประชุม สพฐ.5 ชั้น 9 การจัดการประชุมมีขึ้น ณ ห้องประชุมสมานฉันท์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย นายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 และ สพป.ปราจีนบุรี เขต 2, ผอ.สพม. เขต 7, ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึ......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 66/130 ->
<< 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 >>

[เข้าสู่ระบบ] ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี 1
เนื่องจากงาน ปชส.ได้ติดตั้ง เซิฟเวอร์ใหม่ ใช้การได้ดีแล้ว ให้ใช้ชื่อกับรหัสผ่านเดิมที่เคยใช้งานอยู่ หากมีข้อสงสัยโปรดโทรถาม คุณปรีชา คุณธนู หรือ คุณกองแก้ว
โทร : 037-211362 sptpj.pr@gmail.com