[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[ e-news] [Home]
ผู้ใช้งาน 11 ท่าน จำนวนผู้ชม 2361451 ครั้ง

ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี 1
กำลังแสดงหน้าที่ 66/ ->
<< 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 >>
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 3 มีนาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
หัวข้อข่าว : ตักบาตรวันมาฆบูชา ประจำปี พ.ศ.2558

     เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี โดย ผอ.สงวน พรหมศรี คณะรองผู้อำนวยการ คณะครู นักเรียนและผู้ปกครองได้ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี พ.ศ.2558 ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนได้คิดดี ปฏิบัติดี ตามแนวทางพระพุทธศาสนา อันเป็นศาสนาประจำชาติ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 3 มีนาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเขานันทา
หัวข้อข่าว : รายงานความเสียหายโรงเรียนบ้านเขานันทาที่ประสบวาตภัยฤดูร้อน

     วันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 และวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2558 เวลาประมาณ 16.30 - 17.00 โดยประมาณ เกิดลมพายุฤดูร้อนทำให้อาคารเรียนแบบ ป.1 ก หลังคาและป้ายอาคารคอมพิวเตอร์ ไม้กั้นระแนงโรงอาหาร ของโรงเรียนบ้านเขานันทาเสียหาย และในเบื้องต้นโรงเรียนได้รายงานให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ทราบ ดังภาพถ่าย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนมารีวิทยา
หัวข้อข่าว : งานวันยุวบัณฑิต ครั้งที่ 26 / 2557 ณ โรงเรียนมารีวิทยา ปราจีนบุรี

     วันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 โรงเรียนมารีวิทยา อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี จัดงานวันยุวบัณฑิต ครั้งที่ 26 ประจำปีการศึกษา 2557 โดยในภาคเช้าเป็นการมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนที่จบการศึกษาชั้นปฐมวัยปีที่ 3 , นักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยเห็นว่าการศึกษาแต่ละช่วงชั้นมีความสำคัญทั้งสิ้น การได้เรียนรู้พยัญชนะไทยเพิ่มอีกตัวหนึ่งในระดับปฐมวัยหรือการเรียนรู้ฟิสิกส์ในระดับมหาวิทยาลัยเพิ่มอีกสูตรหนึ่งล้วนมีความสำคัญเ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนมารีวิทยา
หัวข้อข่าว : งานชุมนุมศิษย์เก่ามารีวิทยา ประจำปีการศึกษา 2557 ณ โรงเรียนมารีวิทยา ปราจีนบุรี

     วันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 โรงเรียนมารีวิทยา อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี จัดงานชุมนุมศิษย์เก่ามารีวิทยา ประจำปีการศึกษา 2557 วัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้ เพื่อให้ศิษย์เก่าทุกรุ่น ตั้งแต่รุ่นที่ 1 - รุ่นปัจจุบัน ได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์และมีความสัมพันธ์อันดีงามต่อกันของลูก ๆ ชาวมารีฯ และเพื่อให้บรรดาศิษย์ทุกรุ่นได้มีโอกาสกลับมารวมกันเพื่อไหว้ครูบาอาจารย์ที่เคยอบรมสั่งสอนและดูแลเอาใจใส่ด้วยความรัก ตลอดระยะเวลาที่เคยได้ศึกษาเล่าเรียนที่โรงเรียนมารีวิทยา ซึ่งศิษย์เก่า ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนบ้านขอนขว้าง
หัวข้อข่าว : กิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือสำรอง และลูกเสือ-เนตรานารี โรงเรียนชุมชนบ้านขอนขว้าง

     เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 โรงเรียนชุมชนบ้านขอนขว้าง นำโดย ผอ.ทองสุข เดชสุภา ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู ได้นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-5 เข้าร่วมกิจกรรมการอยู่ค่ายลูกเสือสำรอง และลูกเสือ-เนตรนารี โดยมีท่านเฉิดฉาย กระจ่างมล ผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ และคณะ ได้มาเป็นวิทยากรในการจัดค่ายครั้งนี้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
หัวข้อข่าว : ค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2557

     เมื่อวันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2557 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี โดย ผอ.สงวน พรหมศรี คระรองผู้อำนวยการ และคณะครู ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ-ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2557 ณ ค่ายลูกเสือห้วยเกษียร ต.ดงบัง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 196 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกทักษะในการทำกิจกรรมเกี่ยวกับลูกเสือ-ยุวกาชาด สร้างความสามัคคี การทำงานเป็นทีม และสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการลูกเสือไทยและยุวกาชาดไทย ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดลำดวน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดลำดวน จัดกิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

      เมื่อวันที่ ๑๗ – ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ โรงเรียนวัดลำดวน จัดกิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารีสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ ละลูกเสือสำรอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนวัดลำดวน งานนี้ได้รับเกียรติจากคณะวิทยากรคณะอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลันราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ทำให้ลูกเสือ – เนตรนารีได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย ฝึกทักษะต่าง ๆ อย่างสนุกสนาน และกิจกรรมชุมนุมรอบกองไฟท่านสำรวย สุบุตรดี นายก อบต.ดงพระราม เป็นประธานในพิธีชุมนุมรอบกองไฟ พร้อมทั้งมอบทุนสนับสนุนกิจกรรมในค......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 : ผู้ส่งข่าว :watraboapaischool
หัวข้อข่าว : ค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่โรงเรียนวัดระเบาะไผ่

     โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี ได้เป็นเจ้าภาพจัดค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ณ ค่ายลูกเสือห้วยเกษียร จ.ปราจีนบุรี วันที่ 26-28 โดยมี โรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่ โรงเรียนบ้านหว้าเอน และโรงเรียนบ้านวังทะลุ เข้าร่วมกิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือในครั้งนี้ด้วย ซึ่งการดำเนินกิจกรรมต่างๆได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
หัวข้อข่าว : พิธีมอบวุฒิบัตรยุวบัณฑิต ขาว-ฟ้า ประจำปีการศึกษา 2557

     เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี โดย ผอ.สงวน พรหมศรี คณะรองผู้อำนวยการ และคณะครูปฐมวัย ได้ร่วมจัดพิธีมอบวุฒิบัตรยุวบัณฑิต ขาว-ฟ้า ประจำปีการศึกษา 2557 จำนวน 160 คน โดยในพิธีได้นิมนต์พระสงฆ์จำนวน 9 รูป เจริญพุทธมนต์ มีผู้ปกครองเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกในการเป็นพลเมืองดี ภูมิใจในคุณค่าแห่งตนในฐานะเยาวชนของชาติ เป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวและสังคมต่อไป......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 : ผู้ส่งข่าว :กองแก้ว บุญเพ็ง นักประชาสัมพั
หัวข้อข่าว : มาตรการป้องกันการทุจริต การสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1

     มาตรการป้องกันการทุจริต การสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 1. ห้ามข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน เข้าไปยุ่งเกี่ยว หรือแสดงพฤติกรรมในการจัดติว จัดทำเอกสารหรือเผยแพร่หรือจำหน่ายเกี่ยวกับการสอบ โดยเด็ดขาด 2. หากพบเห็นผู้ใดแอบอ้างว่าจะช่วยเหลือให้สอบได้ หรือมีพฤติกรรมทำนองนี้ อย่าได้หลงเชื่อ และให้แจ้ง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ทันที ( โทร.081-9662322) 3. ผู้ใดกระทำทุจริตใน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดพรหมรังษีมิตรภาพที่ 1
หัวข้อข่าว : การออกกำลังกายของนักเรียนโรงเรียนวัดพรหมรังษีมิตรภาพที่ 1

     ภาพการออกกำลังกายหน้าเสาธงของโรงเรียนวัดพรหมรังษีมิตรภาพที่ 1......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดใหม่กวางทอง
หัวข้อข่าว : ผู้ใหญ่ใจดี

      วันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 สำนักงานพัฒนาสังคมที่ 29 จังหวัดปราจีนบุรี ได้มามอบทุนการศึกษา ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดใหม่กวางทอง จำนวน 20 ทุน นักเรียนทุกคนที่ได้รับทุนดีใจ ในความใจดีของท่านผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาสังคมที่ 29 และต้องขอขอบคุณท่านมา ณ ที่นี้ครับ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดมูลเหล็ก
หัวข้อข่าว : คัดเลือกตัวแทนคิดเร็วและเขียนตามคำบอก

     วันที่ 23 ก.พ.58โรงเรียนวัดมูลเหล็ก ส่งนักเรียนชั้นป.1-6 เข้าแข่งขันคัดเลือกตัวแทนเขตคุณภาพบ้านสร้าง1 กิจกรรมคิดเลขเร็วและเขียนตามคำบอก ตามนโยบายปีปลอดการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ของ สพฐ.และสพป.ปราจีนุรี เขต1 ผลนักเรียนได้เป็นตัวแทนเขตคุณภาพฯ ในระดับชั้น ป.1และ 2 จำนวน 5 คน โดยเฉพาะกิจกรรมคิดเลขเร็ว ชั้น ป.1ได้คะแนนเต็มคู่กับโรงเรียนวัดหัวไผ่ ส่วนเขียนตามคำบอกชั้น ป.1ได้ยกโรงเรียน คิดเลขเร็วและเขียนตามคำบอก ชั้น ป.2 ได้อันดับสอง และกิจกรรมเขียนตามคำบอกชั้น ป.4 จำนวน 1 คน ได้อันดับอันดับ 1ขอบคุณคร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดอินทาราม
หัวข้อข่าว : การแข่งขันเขียนตามคำบอก และคิดเลขเร็ว

     วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 เขตคุณภาพบ้านสร้าง 2 จัดการแข่งขันเขียนตามคำบอกและคิดเลขเร็ว ณ โรงเรียนวัดอินทาราม ซึ่งมีโรงเรียนภายในเขตคุณภาพเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 11 โรงเรียน รวมทั้งเรียน 222 คน โดยจะได้ตัวแทนนักเรียนจำนวนรายการละ 2 คน ไปแข่งขันในระดับเขตพื้นที่ ในวันที่ 13 มีนาคม 2558 ณ โรงเรียนบ้านแหลมหิน ต่อไป ทั้งนี้เขตคุณภาพบ้านสร้าง 2 ได้รับการดูแลเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมครั้งนี้อย่างดียิ่งจาก ท่าน ศน.สำเริง ออมทรัพย์ และการเข้าเยี่ยมชมการแข่งขัน จากท่าน รองไพจิต ไชยฤทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนมารีวิทยา
หัวข้อข่าว : การแข่งขันทักษะการพูดภาษาอังกฤษ Thambrit ณ โรงเรียนมารีวิทยา ปราจีนบุรี

     โรงเรียนมารีวิทยา ปราจีนบุรี จัดการแข่งขันทักษะการพูดภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน โดยวันจันทร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 , วันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 และวันพุธที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 วัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขันเพื่อมุ่งเน้นนักเรียนให้มีความสามารถสื่อสารกับชาวต่างชาติได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม มีทักษะการฟังที่ดี มีความมั่นใจในตนเอง กล้าแสดงออกในการพูดภาษาอังกฤษ และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษ......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 66/130 ->
<< 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 >>

[เข้าสู่ระบบ] ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี 1
เนื่องจากงาน ปชส.ได้ติดตั้ง เซิฟเวอร์ใหม่ ใช้การได้ดีแล้ว ให้ใช้ชื่อกับรหัสผ่านเดิมที่เคยใช้งานอยู่ หากมีข้อสงสัยโปรดโทรถาม คุณปรีชา คุณธนู หรือ คุณกองแก้ว
โทร : 037-211362 sptpj.pr@gmail.com