[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[ e-news] [Home]
ผู้ใช้งาน 77 ท่าน จำนวนผู้ชม 2194666 ครั้ง

ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี 1
กำลังแสดงหน้าที่ 67/ ->
<< 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 >>
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 : ผู้ส่งข่าว :วัดอินทร์ไตรย์
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดอินทร์ไตรย์จัดกิจกรรมส่งเสริมกิจกรรมกายบริหารหน้าเสาธง

     โรงเรียนวัดอินทร์ไตรย์ ได้พานักเรียนและครูจัดกิจกรรม "กายบริหารแบบแอโรบิกด๊านซ์" หน้าเสาธงก่อนเข้าเรียนในภาคเช้าทุกวัน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนได้ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ทำให้สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ร่างกายแข็งแรง อารมณ์แจ่มใส จิตใจเบิกบาน เข้าเรียนอย่างมีความสุข.......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 : ผู้ส่งข่าว :watraboapaischool
หัวข้อข่าว : มอบใบประกาศเกียรติคุณนักเรียน

     วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 ตำรวตจาก สภต.ระเบาะไผ่ มอบไปประกาศเกียรติคุณให้กับ เด็กหญิงปิยะธิดา สืบสวาย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ ที่เก็บทองได้แล้วนำไปคืนแก่เจ้าของ ขอจงรักษาความดีอย่างนี้สืบไป......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวงนำนักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้

     เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมาทางโรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง นำโดยนางวนิดา ปริงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนได้นำคณะครูและนักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ ฟาร์มแกะพัทยา(Pattaya Sheep Farm), วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร และอันเดอร์วอเตอร์ เวิลด์ พัทยา (Underwater World Pattaya) จังหวัดชลบุรี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง
หัวข้อข่าว : การประเมินการคัดเลือกโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ

     เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 คณะกรรมการประเมินการคัดเลือกโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ได้มาประเมินคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง โดยประเมิน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน ด้านผู้บริหาร ด้านครู และด้านผู้เรียน เพื่อให้ได้ข้อมูลคัดเลือกเพื่อเป็นโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับต้นแบบ ซึ่งการประเมินดังกล่าวได้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี ทางโรงเรียนจึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง
หัวข้อข่าว : ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 เยี่ยมสนามสอบ O-Net

     เมื่อวันที่ 31 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2558 นายดำเนิน เพียรค้า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 และนายปรัชญา สมบูรณ์ทรัพย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ได้ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-netโรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง โดยตรวจเยี่ยมห้องสอบนักเรียน และให้กำลังใจคณะครูที่มาเป็นกรรมการคุมสอบ โดยมีนายวัชรพงศ์ สุภรณ์ไพจิต ผอ.โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง คณะครู และนักเรียนให้การต้อนรับ ทางโรงเรียนจึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง
หัวข้อข่าว : การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ป.6 และ ม.3

     เมื่อวันที่ 31 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2558 ศูนย์สอบโรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง ได้จัดการสอบ O-NET ช่วงชั้นที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และช่วงชั้นที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2557 โดยมีนักเรียนเข้าร่วมการสอบจำนวน 12 โรงเรียน ซึ่งการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ดังกล่าวได้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง
หัวข้อข่าว : สธ.รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบในกลุ่มผู้ใหญ่ อายุ 20-50 ปี

     เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2558 เวลา 15.00 น. เจ้าพนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านสร้าง ได้ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบในประชากรกลุ่มเป้าหมายอายุ 20-50 ปี (เกิดปี พ.ศ.2508 - 2538) ให้กับคณะครูโรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง คนละ 1 เข็ม เพื่อเพิ่มระดับภูมิคุ้มกันของโรคคอตีบ เนื่องจากผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นผู้ใหญ่อายุระหว่าง 20-50 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มที่เกิดก่อนที่ประเทศไทยเริ่มแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในเด็กระดับชาติ ใน พ.ศ.2520 จึงเป็นกลุ่มที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนชนิดนี้ จึงมีระดับภูมิคุ้มกันต่อโรคคอตีบไม่เพียงพอ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง
หัวข้อข่าว : การสำรวจสภาวะในช่องปากเด็กปฐมวัย

     เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2558 โรงพยาบาลบ้านสร้าง ได้มาสำรวจสภาวะในช่องปากเด็กปฐมวัยให้กับนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 - 2 โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง โดยแนะนำการตรวจฟัน และเทคนิคการดูแลสุขภาพปากในเด็กอายุ 3 - 5 ปี ให้กับครูอนุบาล เพื่อที่จะได้มีความรู้สามารถดูแลสุขภาพร่องปากตนเอง และคนรอบข้างได้ การตรวจฟันในครั้งนี้ ได้มีการแจ้งสุขภาพช่องปากนักเรียนให้ผู้ปกครองทราบ เพื่อให้ผู้ปกครองนำบุตรหลานไปอุดฟันที่โรงพยาบาลบ้านสร้างต่อไป......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนบ้านขอนขว้าง
หัวข้อข่าว : กิจกรรมปันผลออมทรัพย์

     เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ โรงเรียนชุมชนบ้านขอนขว้าง โดย ผอ.ทองสุข เดชสุภา ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู ได้นำเงินปันผลออมทรัพย์แจกจ่ายให้กับนักเรียนแต่ละชั้นเรียน ตามโครงการออมทรัพย์โรงเรียนชุมชนบ้านขอนขว้าง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านประพาส
หัวข้อข่าว : ผอ.เขต มาตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-Net ชั้น ม.3 ที่โรงเรียนบ้านประพาส

     เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 10.00 น. ท่าน ผอ.เขต ดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 มาตรวจเยี่ยมสนามสอบO-Net ชั้น ม.3 ที่โรงเรียนบ้านประพาส โดยรับการต้อนรับอย่างดีต่อนายปัญญา ธวัชชัยพรพงษ์ ผอ.ร.ร.บ้านประพาส และคณะครู โดย ผอ.ดำเนิน ได้อยู่ปรึกษาหารือข้อราชการที่โรงเรียน และกลับเขตพื้นที่ ฯ ในเวลา 13.00 น.......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 : ผู้ส่งข่าว :Anubanprachantakham School
หัวข้อข่าว : เยี่ยมสนามสอบ o-net วันที่ ๒

     เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ นายดำเนิน เพียรค้า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต ๑ ได้มอบหมายให้นายไพจิต ไชยฤทธิ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต ๑ และคณะ ตรวจเยี่ยม สนามสอบ O-netโรงเรียนอนุบาลประจันตคาม โดยตรวจเยี่ยมห้องสอบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ พร้อมทั้งให้กำลังใจกับคณะตรูที่มาเป็นกรรมการคุมสอบ โดยมีนายวิจิตร ร่มไทร ผอ.โรงเรียนอนุบาลประจันตคาม คณะครู และนักเรียนให้การต้อนรับด้วยความยินดียิ่ง จึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 : ผู้ส่งข่าว :Anubanprachantakham School
หัวข้อข่าว : สนามสอบ O-net ร.ร.อนุบาลประจันตคาม

      เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๘ นายดำเนิน เพียรค้า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต ๑ ได้ออกตรวจเยี่ยม สนามสอบ O-netโรงเรียนอนุบาลประจันตคาม โดยตรวจเยี่ยมห้องสอบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อีกทั้งให้กำลังใจกับคณะตรูที่มาเป็นกรรมการคุมสอบ โดยมีนายวิจิตร ร่มไทร ผอ.โรงเรียนอนุบาลประจันตคาม คณะครู และนักเรียนให้การต้อนรับด้วยความยินดียิ่ง จึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเลียบ
หัวข้อข่าว : ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี

     ด้วย พันตรียุทธนา อยู่สุนทร ตัวแทน ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.12 ได้มอบขนมและเครื่องดื่ม บริษัท บิ๊กวัน อินเตอร์เทรด จำกัด และ บริษัท ยูนิ-เพรสซิเดนท์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ให้แก่โรงเรียนในโครงการเรียนร่วม 3 โรง ได้แก่ โรงเรียนวัดเลียบ โรงเรียนวัดสง่างาม และโรงเรียนวัดกระแจะ มอบโดย พันโทมนัส ตั้งประดิษฐ คณะครูและนักเรียนโครงการเรียนร่วมขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 27 มกราคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่
หัวข้อข่าว : ค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้ม (O-NET) โรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่

      เมื่อวันศุกร์ที่ 23 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา นางสุดา พันธ์ธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้ม (O-NET) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างวันที่ 23 – 25 มกราคม 2558 จุดที่ 1 ณ โรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่และโรงเรียนบ้านหว้าเอนเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ด้วย โดยค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้มนี้ได้จัดขึ้นเพื่อเป็นการทบทวนความรู้และแนะแนวทางตลอดจนการติวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษแบบเข้มตลอดทั้ง 3 วัน ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 27 มกราคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดหนองคุ้ม
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดหนองคุ้ม รับการตรวจเยี่ยมจาก ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต ๑

      เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘ โรงเรียนวัดหนองคุ้ม มีโอกาสได้ต้อนรับ นายดำเนิน เพียรค้า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต ๑ พร้อมคณะ ได้ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดหนองคุ้ม รวมทั้งโรงเรียนในเขตคุณภาพประจันตคาม ๒ โดยให้แนวปฏิบัติการสอบ O-net และ NT แก่นักเรียนและให้กำลังใจนักเรียนที่จะสอบ O-net ตลอดจนเยี่ยมห้องเรียนทุกชั้นเรียนเป็นขวัญกำลังใจให้กับคณะครูนักเรียน โดยมีนายสุนันท์ พอดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองคุ้ม คณะครู ให้การต้อนรับด้วยความยินดียิ่ง ......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 67/130 ->
<< 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 >>

[เข้าสู่ระบบ] ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี 1
เนื่องจากงาน ปชส.ได้ติดตั้ง เซิฟเวอร์ใหม่ ใช้การได้ดีแล้ว ให้ใช้ชื่อกับรหัสผ่านเดิมที่เคยใช้งานอยู่ หากมีข้อสงสัยโปรดโทรถาม คุณปรีชา คุณธนู หรือ คุณกองแก้ว
โทร : 037-211362 sptpj.pr@gmail.com