[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[ e-news] [Home]
ผู้ใช้งาน 5 ท่าน จำนวนผู้ชม 2299814 ครั้ง

ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี 1
กำลังแสดงหน้าที่ 69/ ->
<< 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 >>
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 23 มกราคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :วัดประสาธน์รังสรรค์
หัวข้อข่าว : ค่ายวิชาการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ป.6 (ติว O-NET)

     ระหว่างวันที่ 19 – 21 มกราคม 2558 ผู้บริหารและคณะครูภายในกลุ่มคุณภาพเมืองปราจีนบุรี 3 จัดให้มีการติว O-NET ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภายในกลุ่มคุณภาพฯ ขึ้น ณ ห้องโสตศึกษาของโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ โดยมีนายปราโมทย์ ผลพฤกษา ผอ.โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ ร่วมกับคณะครูให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนประมาณ 100 กว่าคนที่มาเข้าค่ายวิชาการดังกล่าว ได้รับความร่วมมือคณะวิทยากรจากคณะครูภายในกลุ่มฯ และท่าน ศน.บัวบาง บุญอยู่ มาคอยให้กำลังใจ การจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อเป็นการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 23 มกราคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม
หัวข้อข่าว : ค่ายภาษาอังกฤษโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

     วันศุกร์ที่ 23 มกราคม ร.ร.วัดราษฎร์ฯ โดยนายพงษ์เทพ สืบพิลา ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายภาษาอังกฤษ จุดที่ 5 ณ ร.ร.วัดราษฎร์ฯ โดยมีครูผู้รับผิดชอบโครงการ 2 คน 1.น.ส.จันทร์ศิริ มากะเต 2.น.ส.ยาใจ ใยสุ่น นักเรียนที่เข้าร่วมคือ นักเรียนร.ร.วัดราษฎร์ฯและ ร.ร.บ้านมาบเหียง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 23 มกราคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนบ้านขอนขว้าง
หัวข้อข่าว : ศิษย์เก่าขอนขว้างมอบทุนการศึกษาให้น้องๆ

     เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558 โรงเรียนชุมชนบ้านขอนขว้าง นำโดย ผอ.ทองสุข เดชสุภา คณะครู และนักเรียน ร่วมต้อนรับคณะศิษย์เก่าโรงเรียนชุมชนบ้านขอนขว้าง รุ่น พ.ศ.2520 ได้มามอบทุนการศึกษาแก่น้องๆ จำนวน 36 ทุนๆละ 1,000 บาท ทั้งนี้พี่ๆ ศิษย์เก่ายังได้มอบรองเท้าให้กับน้องๆ ที่ขัดสน รวมทั้งเลี้ยงอาหารกลางวัน ไอศกรีม และน้ำผลไม้ โรงเรียนชุมชนบ้านขอนขว้างขอขอบพระคุณศิษย์เก่ามา ณ โอกาสนี้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
หัวข้อข่าว : ผู้มีอุปการคุณ บริจาคกระเบื้องปูพื้นอาคารเรียนโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม

     ท่านผอ.สายยิ่น วัฒนศฤงคาร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม และคณะครูนักเรียน ขอขอบพระคุณ ผู้มีอุปการทุกท่านที่ร่วมกันบริจาคเงินและกระเบื้องปูพื้นอาคารเรียนหลังใหม่ ให้แก่โรงเรียน ซึ่งจำนวนเงินสดและกระเบื้องที่ได้รับ มีมูลค่าประมาณ 200,000 บาท ทางโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มขอขอบพระคุณ มา ณ โอกาสนี้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
หัวข้อข่าว : อาคารเรียนหลังใหม่จากผู้ใหญ่ใจดีใกล้แล้วเสร็จ

     ท่านผอ.สายยิ่น วัฒนศฤงคาร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม ควบคุมดูแลการก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ (สปช.104/26) ซึ่งได้รับเงินบริจาคจากบริษัท เอกชน ในนิคมอุตสาหรรม 304 จำนวนเงิน 1,062,000.- และได้รับจัดสรรจากเงินงบประมาณ อีก 838,000.- บาท การก่อสร้างใกล้แล้วเสร็จ เด็กนักเรียนพากันดีใจที่จะมีอาคารเรียนหลังใหม่ ได้ห้องเรียนใหม่ ซึ่งในปีนี้ทางโรงเรียนได้รับการบริจาคสร้างอาคารเรียนใหม่ สองหลัง ทางโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มขอขอบพระคุณ มา ณ โอกาสนี้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
หัวข้อข่าว : รอง ผอ.สพป.ปจ. เขต 1 พร้อมศึกษานิเทศก์ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม

     เมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2558 ท่านรองมณฑล วัฒนศฤงคาร รอง ผอ.สพป.ปจ. เขต 1 พร้อมด้วยท่าน ศน.บัณฑิต สุขวิลัย ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ได้มาตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม ผอ. สายยิ่น วัฒนศฤงคาร ได้รายงานชี้แจงการบริหารจัดการภายในโรงเรียน และการวางแผนในการยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบโอเน็ต,NT ซึ่ง ได้รับคำแนะนำเพิ่มเติม และแนวทางการดำเนินงาน จากท่านรองฯมณฑล วัฒนศฤงคารและท่าน ศน.บัณฑิต สุขวิลัย เป็นอย่างดียิ่ง นับว่าเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านหน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง
หัวข้อข่าว : นายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ตรวจราชการ รร.อนุบาลวัดบ้านสร้างและค่ายวิชาการติวเข้มสำหรับนักเรียนชั้น ป.6 (O-NET)

     วันนี้ วันที่ 22 มกราคม 2558 นายดำเนิน เพียรค้า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ได้ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง และค่ายวิชาการติวเข้มสำหรับนักเรียนชั้น ป.6 (O-NET) โดยมีนายวัชรพงศ์ สุภรณ์ไพจิต ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง และคณะผู้บริหารเขตคุณภาพบ้านสร้าง 1 ให้การต้อนรับ ทำให้นักเรียนและคณะครูมีขวัญกำลังใจในการทำงาน จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดโคกเขื่อน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดโคกเขื่อนรับการตรวจเยี่ยมจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

     วันที่ 22 มกราคม 2558 นายดำเนิน เพียรค้า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ว่าที่ร้อยโทอิทธิพัทธ์ พรมเขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกเขื่อน พร้อมด้วยคณะครู ได้ต้อนรับ พลตํารวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งเดินทางมาตรวจเยี่ยมนักเรียน ด.ญ.วรรณิตา จันทร์แจ่ม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวักโคกเขื่อน ซึ่งได้ประสบปัญหาครอบครัว พ่อและแม่เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 21 มกราคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดมูลเหล็ก
หัวข้อข่าว : กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน

      วันนี้นักเรียนโรงเรียนวัดมูลเหล็กได้รับการตรวจสุขภาพ จากนางอาภรณ์ ธงยาม จนท.สาธารณสุข ฝ่ายเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน โรงพยาบาลบ้านสร้าง โดยตรวจสุขภาพทั่วไป ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง พัฒนาการตามวัยรวมถึงการให้ความรู้สุขศึกษาเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพตามหลักสุขบัญญัติ ๑๐ ประการ ทางโรงเรียนวัดมูลเหล็ก จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 21 มกราคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :ชุมชนวัดหนองจวง
หัวข้อข่าว : มอบหนังสือ

     วันที่ 21 มกราคม 2558 ศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน บ้านรักพอเพียง ได้มอบหนังสือ จำนวน 1 ชุด ให้แก่โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง โรงเรียนขอขอบพระคุณท่านไว้ ณ โอกาสนี้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 21 มกราคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง
หัวข้อข่าว : สำนักพิมพ์หนังสือแม็ค ติวเข้ม O-NET นักเรียนชั้น ป.6

     วันนี้ วันที่ 21 มกราคม 2558 สำนักพิมพ์หนังสือแม็ค บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด ได้จัดกิจกรรมค่ายวิชาการติวเข้มสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 3 วิชา (คณิตศาสตร์,วิทยาศาสตร์,ภาษาอังกฤษ) ให้กับนักเรียนในเขตคุณภาพบ้านสร้าง 1 เพื่อเตรียมการสอบ O-NET โดยกำหนดการจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 21-23 มกราคม 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 21 มกราคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง
หัวข้อข่าว : กองสาธารณสุข ตรวจสุขภาพประจำปี นักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง

     เมื่อวันที่ 19-20 มกราคม 2558 เจ้าหน้าที่จากกองสาธารณสุขอำเภอบ้านสร้าง ได้ทำการตรวจสุขภาพประจำปีให้แก่นักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล-มัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 514 คน โดยมีครูประจำชั้นช่วยในการควบคุมดูแล และจากการตรวจสุขภาพดังกล่าว พบว่าปัญหาและความผิดปกติที่พบมากที่สุดในนักเรียนกลุ่มนี้ คือ ปัญหาเรื่องฟันผุ และโรคผิวหนัง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 21 มกราคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :ร.ร.บ้านประเถท(โพธิพิทยาราม)
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านประเถท(โพธิพิทยาราม)รับการตรวจเยี่ยมจากท่านรองไพจิต ไชยฤทธิ์

     เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2558 โรงเรียนบ้านประเถท(โพธิพิทยาราม) นำโดยนางสุภาส จันทร์บัว ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้รับการตรวจเยี่ยมนิเทศครู จากว่าที่ ผอ.สพป.คนใหม่ ท่านรองไพจิต ไชยฤทธิ์ เรื่องการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมจากโรงเรียนไกลกังวล การใช้เทคโนโลยีการสอนของครู การสร้า้งแรงจูงใจให้นักเรียน การตรวจการบ้าน ถ้าถูก เขียนชมเชย ว่า "ดีมาก" ถ้าผิดให้เขียนว่า "แก้ไข" หรือไปคิดมาใหม่ ให้หลีกเลี่ยงการใช้คำพูดยืม,เสีย,ตาย ใช้คำว่า ให้แทนยืม เป็นกา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 21 มกราคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :วัดอินทร์ไตรย์
หัวข้อข่าว : รอง ผอ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียน

     วันที่ 14 มกราคม 2558 รองไพจิต ไชยฤทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ได้ออกตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนวัดอินทร์ไตรย์ ได้เข้าตรวจเยี่ยมและนิเทศการสอนของครูและชี้แนะแนวทางการบริหารจัดการแก่ผู้บริหารโรงเรียน ได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม การอ่านและการเขียน พร้อมทั้งให้กำลังใจและชมเชยในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนวัดอินทร์ไตรย์.......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 21 มกราคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดใหม่กวางทอง
หัวข้อข่าว : รณรงค์งดเผาฟางและตอซังพืช

     เมื่อวันอังคารที่ 20 มกราคม 2558 โรงเรียนวัดใหม่กวางทอง ได้ร่วมกับพัฒนาที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี เปิดโครงการรณรงค์งดเผาฟางและตอซังพืช ประจำปี 2558 ณ บ้านเนินสูงเหนือ ตำบลคำโตนด อำเภอประจันตคาม มีคณะครู นักเรียนโรงเรียนวัดใหม่กวางทอง ชาวบ้าน หมู่ 16 และหมู่ 17 ตำบลคำโตนด ร่วมงาน......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 69/130 ->
<< 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 >>

[เข้าสู่ระบบ] ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี 1
เนื่องจากงาน ปชส.ได้ติดตั้ง เซิฟเวอร์ใหม่ ใช้การได้ดีแล้ว ให้ใช้ชื่อกับรหัสผ่านเดิมที่เคยใช้งานอยู่ หากมีข้อสงสัยโปรดโทรถาม คุณปรีชา คุณธนู หรือ คุณกองแก้ว
โทร : 037-211362 sptpj.pr@gmail.com