[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[ e-news] [Home]
ผู้ใช้งาน 65 ท่าน จำนวนผู้ชม 2194518 ครั้ง

ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี 1
กำลังแสดงหน้าที่ 69/ ->
<< 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 >>
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 21 มกราคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดมูลเหล็ก
หัวข้อข่าว : กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน

      วันนี้นักเรียนโรงเรียนวัดมูลเหล็กได้รับการตรวจสุขภาพ จากนางอาภรณ์ ธงยาม จนท.สาธารณสุข ฝ่ายเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน โรงพยาบาลบ้านสร้าง โดยตรวจสุขภาพทั่วไป ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง พัฒนาการตามวัยรวมถึงการให้ความรู้สุขศึกษาเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพตามหลักสุขบัญญัติ ๑๐ ประการ ทางโรงเรียนวัดมูลเหล็ก จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 21 มกราคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :ชุมชนวัดหนองจวง
หัวข้อข่าว : มอบหนังสือ

     วันที่ 21 มกราคม 2558 ศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน บ้านรักพอเพียง ได้มอบหนังสือ จำนวน 1 ชุด ให้แก่โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง โรงเรียนขอขอบพระคุณท่านไว้ ณ โอกาสนี้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 21 มกราคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง
หัวข้อข่าว : สำนักพิมพ์หนังสือแม็ค ติวเข้ม O-NET นักเรียนชั้น ป.6

     วันนี้ วันที่ 21 มกราคม 2558 สำนักพิมพ์หนังสือแม็ค บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด ได้จัดกิจกรรมค่ายวิชาการติวเข้มสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 3 วิชา (คณิตศาสตร์,วิทยาศาสตร์,ภาษาอังกฤษ) ให้กับนักเรียนในเขตคุณภาพบ้านสร้าง 1 เพื่อเตรียมการสอบ O-NET โดยกำหนดการจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 21-23 มกราคม 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 21 มกราคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง
หัวข้อข่าว : กองสาธารณสุข ตรวจสุขภาพประจำปี นักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง

     เมื่อวันที่ 19-20 มกราคม 2558 เจ้าหน้าที่จากกองสาธารณสุขอำเภอบ้านสร้าง ได้ทำการตรวจสุขภาพประจำปีให้แก่นักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล-มัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 514 คน โดยมีครูประจำชั้นช่วยในการควบคุมดูแล และจากการตรวจสุขภาพดังกล่าว พบว่าปัญหาและความผิดปกติที่พบมากที่สุดในนักเรียนกลุ่มนี้ คือ ปัญหาเรื่องฟันผุ และโรคผิวหนัง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 21 มกราคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :ร.ร.บ้านประเถท(โพธิพิทยาราม)
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านประเถท(โพธิพิทยาราม)รับการตรวจเยี่ยมจากท่านรองไพจิต ไชยฤทธิ์

     เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2558 โรงเรียนบ้านประเถท(โพธิพิทยาราม) นำโดยนางสุภาส จันทร์บัว ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้รับการตรวจเยี่ยมนิเทศครู จากว่าที่ ผอ.สพป.คนใหม่ ท่านรองไพจิต ไชยฤทธิ์ เรื่องการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมจากโรงเรียนไกลกังวล การใช้เทคโนโลยีการสอนของครู การสร้า้งแรงจูงใจให้นักเรียน การตรวจการบ้าน ถ้าถูก เขียนชมเชย ว่า "ดีมาก" ถ้าผิดให้เขียนว่า "แก้ไข" หรือไปคิดมาใหม่ ให้หลีกเลี่ยงการใช้คำพูดยืม,เสีย,ตาย ใช้คำว่า ให้แทนยืม เป็นกา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 21 มกราคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :วัดอินทร์ไตรย์
หัวข้อข่าว : รอง ผอ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียน

     วันที่ 14 มกราคม 2558 รองไพจิต ไชยฤทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ได้ออกตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนวัดอินทร์ไตรย์ ได้เข้าตรวจเยี่ยมและนิเทศการสอนของครูและชี้แนะแนวทางการบริหารจัดการแก่ผู้บริหารโรงเรียน ได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม การอ่านและการเขียน พร้อมทั้งให้กำลังใจและชมเชยในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนวัดอินทร์ไตรย์.......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 21 มกราคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดใหม่กวางทอง
หัวข้อข่าว : รณรงค์งดเผาฟางและตอซังพืช

     เมื่อวันอังคารที่ 20 มกราคม 2558 โรงเรียนวัดใหม่กวางทอง ได้ร่วมกับพัฒนาที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี เปิดโครงการรณรงค์งดเผาฟางและตอซังพืช ประจำปี 2558 ณ บ้านเนินสูงเหนือ ตำบลคำโตนด อำเภอประจันตคาม มีคณะครู นักเรียนโรงเรียนวัดใหม่กวางทอง ชาวบ้าน หมู่ 16 และหมู่ 17 ตำบลคำโตนด ร่วมงาน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 20 มกราคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม
หัวข้อข่าว : รับโล่โรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์

     10.00 น. วันที่ 20 มกราคม 2558 โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรมรับโล่โรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ โดย ผอ.ส่งเสริมสหกรณ์ฯจังหวัดปราจีนบุรี และคณะ นำมามอบให้ถึงโรงเรียนโดยมิได้แจ้งผลการประเมินล่วงหน้า ซึ่งเป็นรางวัล 1 เดี่ยวในสพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ประจำปี พ.ศ. 2557 ที่เราชาววัดราษฎร์ฯ ต้องชื่นชมและยินดีโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัว ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่มีส่วนส่งเสริมสนับสนุน โดยเฉพาะท่าน ศน.รัชนี ตะเภาพงศ์ ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 20 มกราคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหนองชะอม
หัวข้อข่าว : นายดำเนิน เพียรค้า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ได้ออกเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองชะอม

     เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2558 นายดำเนิน เพียรค้า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ได้ออกเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองชะอม โดยให้แนวปฏิบัติการสอบ O-net และ NT ตลอดจนเยี่ยมห้องเรียนทุกชั้นเรียนเป็นขวัญกำลังใจให้กับคณะครู โดยมีนายสาคร วงษ์ยาแดงและคณะครูให้การต้อนรับ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 19 มกราคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดใหม่กวางทอง
หัวข้อข่าว : มีเยอะก็แบ่งปัน

     เมื่อวันเสาร์ที่ 17 มกราคม 2558 คณะสรรพสามิตจังหวัดสมุทรปราการและพื้นที่ปราจีนบุรี ได้นำอาหารกลางวันมาเลี้ยงนักเรียนโรงเรียนวัดใหม่กวางทอง พร้อมทั้งเล่นเกมส์ มอบอุปกรณ์กีฬา ให้กับนักเรียน ทำให้นักเรียนทุกคนสนุกสนาน อิ่ม และมีความสุขในวันหยุดทางโรงเรียนวัดใหม่กวางทองต้องขอขอบคุณไว้ ณ ที่นี้ครับ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 19 มกราคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลศรีมหาโพธิ
หัวข้อข่าว : ทดสอบทักษะวิชาการ

      องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับ สมาคมการศึกษาเอกชน สมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอศรีมหาโพธิ จัดกิจกรรมทดสอบทักษะทางวิชาการนักเรียนจังหวัดปราจีนบุรี ณ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง ในพระราชูปถัมภ์ และมอบเกียรติบัตรครูดีของสมาคมครู นางกมลทิพย์ พรมอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีมหาโพธิ ได้ส่งนักเรียนทุกระดับชั้นเข้าทดสอบ นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง เหรียญเงินและเหรียญทองแดง และโรงเรียนได้มอบรางวัลให้กับนักเรียนเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 19 มกราคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลศรีมหาโพธิ
หัวข้อข่าว : วันครู 2558

      เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558 อำเภอศรีมหาโพธิ ได้จัดกิจกรรมวันครู ณ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง ในพระราชูปถัมภ์ ภาคเช้ามีพิธีไหว้ครู และมอบประกาศเกียรติคุณบัตรให้กับครูดีศรีมหาโพธิ ภาคบ่ายมีการแข่งขันกีฬาเพื่อความสามัคคี ภาคค่ำมีกิจกรรมนันทนาการ และมอบของขวัญให้ครูผู้โชคี นางกมลทิพย์ พรมอินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานราชการอำเภอศรีมหาโพธิ ขอขอบพระคุณท่าน ผอ.เขตฯ นายดำเนิน เพียรค้า ท่านรองฯ ผอ.เขต นายมณฑล วัฒนศฤงคาร ที่ไปให้กำลังใจครูอำเภอศรีมหาโพธิ และทุกท่าน ทุกฝ่าย ที่ร่ว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 19 มกราคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดโคกเขื่อน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดโคกเขื่อนช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบปัญหาครอบครัว

      วันที่ 19 มกราคม 2558 ว่าที่ร้อยโทอิทธิพัทธ์ พรมเขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกเขื่อน พร้อมด้วยคณะครู ได้เยี่ยมบ้านนักเรียนในความดูแลเพื่อ ให้ความช่วยเหลือ แก่นักเรียน ศูนย์เด็กเล็ก ชั้นอนุบาล 2 ประถมศึกษาชั้นปีที่ 2 ,4 และ 5 ที่ประสบปัญหาครอบครัว พ่อและแม่เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2558 . ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 18 มกราคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันครู โดย สมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอเมืองปราจีนบุรี

     เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558 เวลา 11.00 น.โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี โดย ผอ.สงวน พรหมศรี และสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอเมืองปราจีนบุรี โดยนายทองสุข เดชสุภา ประธานสมาคมฯ ได้จัดกิจกรรมวันครู เพื่อเป็นการส่งเสริมความรักความสามัคคีของบุคลากรทางการศึกษา ในเขตอำเภอเมืองปราจีนบุรี ในงานมีการรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน การแสดงของครูแต่ละเขตคุณภาพ จำนวน 3 เขตคุณภาพ การจับของขวัญรางวัลต่าง ๆ โดยมี ฯพณฯ สุนทร วิลาวัลย์ อดีต สส.ปราจีนบุรี และนายดำเนิน เพียรค้า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาป......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 18 มกราคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
หัวข้อข่าว : "วันครู" ประจำปีพุทธศักราช 2558

     เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558 "วันครู" ประจำปีพุทธศักราช 2558 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี โดย ผอ.สงวน พรหมศรี คณะรองผู้อำนวยการและคณะครู ได้เข้าร่วมพิธีเนื่องในวันครู ณ หอประชุมอเนกสัมพันธ์ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง โดยมีบุคลากรของโรงเรียนเข้ารับรางวัล"ครูดีในดวงใจ"และ "หนึ่งแสนครูดี" จำนวน 7 ท่าน ทางโรงเรียนขอแสดงความยินดีไว้ ณ โอกาสนี้ ......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 69/130 ->
<< 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 >>

[เข้าสู่ระบบ] ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี 1
เนื่องจากงาน ปชส.ได้ติดตั้ง เซิฟเวอร์ใหม่ ใช้การได้ดีแล้ว ให้ใช้ชื่อกับรหัสผ่านเดิมที่เคยใช้งานอยู่ หากมีข้อสงสัยโปรดโทรถาม คุณปรีชา คุณธนู หรือ คุณกองแก้ว
โทร : 037-211362 sptpj.pr@gmail.com