[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[ e-news] [Home]
ผู้ใช้งาน 27 ท่าน จำนวนผู้ชม 2193709 ครั้ง

ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี 1
กำลังแสดงหน้าที่ 70/ ->
<< 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 >>
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 17 มกราคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง
หัวข้อข่าว : กิจกรรมการเข้าค่ายวิชาการภาษาอังกฤษแบบเข้ม สำหรับนักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3

     วันที่ 17 มกราคม 2558 ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษประถมศึกษา (Peer Center) อำเภอบ้านสร้าง ได้ดำเนินการจัดค่ายวิชาการภาษาอังกฤษแบบเข้ม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนในอำเภอบ้านสร้าง เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน (O-NET) โดยดำเนินการจัดค่ายระหว่างวันที่ 17 - 19 มกราคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 15.30 น. ณ โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 17 มกราคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง
หัวข้อข่าว : วันครูแห่งชาติ ปี 2558

     เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558 ศูนย์ประสานงานราชการเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอบ้านสร้าง ได้จัดงานวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2558 ณ โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง โดยมีนายพงษ์สิทธิ์ เนื่องจำนงค์ นายอำเภอบ้านสร้าง เป็นประธานในพิธี ในการจัดงานครั้งนี้มีคณะครู ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ภายในงานจัดให้มีพิธีสวดคำฉันท์ระลึกถึงพระครูบูรพาจารย์ทำนองสรภัญญะ และร่วมกันสงบนิ่ง 1 นาที และกล่าวคำปฏิญาณตน จากนั้นได้รดน้ำดำหัวมุทิตาจิตแก่ข้าราชการครูบำนาญ มอบโล่และเกียรติบัตรรางวัลหนึ่งครูแสนด......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 17 มกราคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

     เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2558 เวลา 08.30 - 15.30 น. โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 ณ บริเวณโรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง เพื่อตอบสนองความสนใจ ความถนัด และความต้องการของเด็ก โดยมีการแสดงของนักเรียน การให้ทุนการศึกษา การจับของรางวัล การเล่นเกม และภายในงานมีอาหารบริการฟรีตลอดงานจากผู้ปกครองนักเรียน และหน่วยงานภายนอก ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 17 มกราคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :Anubanprachantakham School
หัวข้อข่าว : งานเลี้ยงวันครู

     เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558 ช่วงค่ำนายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ได้เดินทางมาร่วมงานเลี้ยงที่โรงเรียนอนุบาลประจันตคามพร้อมด้วย นายไพจิต ไชยฤทธิ รองผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 คณะครู อาจารย์จากโรงเรียนต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน ร่วมกันให้การต้อนรับด้วยความยินดี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 17 มกราคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :Anubanprachantakham School
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันครู

     เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558 หลังจากเสร็จพิธีวันครู คณะครู อาจารย์จากโรงเรียนต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน ร่วมกันแข่งขันกีฬา เพื่อความสนุกสนานและประสานความสามัคคีระหว่างเขตคุณภาพประจันตคาม ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 17 มกราคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :Anubanprachantakham School
หัวข้อข่าว : วันครู 2558

     เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558 ท่านรองไพจิต ไชยฤทธิ เป็นประธานในพิธีงานวันครู ประจำปี พ.ศ.2558 ที่อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลประจันตคาม โดยมีคณะครู อาจารย์จากโรงเรียนต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน ในอำเภอประจันตคามเข้าร่วมพิธีกว่า 300 คน เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ตลอดจนยกย่องเชิดชูเกียรติครู โดยมีกิจกรรมทางศาสนา การแสดงมุทิตาจิตแก่ครูอาวุโส การระลึกถึงพระคุณครู การร่วมกล่าวคำปฏิญาณเพื่อปลุกจิตสำนึก และยืนยันในอุดมการณ์วิชาชีพ รวมถึงการมอบเกียรติบัตรโล่รางวัล เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติครู ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 13 มกราคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดอินทาราม
หัวข้อข่าว : O-NET ปีการศึกษา 2557

     วันที่ 13 มกราคม 2558 เขตคุณภาพบ้านสร้าง 2 ได้รับเกียรติจาก นายดำเนิน เพียรค้า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 และ นายปรัชญา สมบูรณ์ทรัพย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ในการเข้าร่วมประชุมผู้บริหารเขตคุณภาพ ณ โรงเรียนบ้านปากคลอง - บางกระดาน ซึ่งท่านได้ให้คำปรึกษาและชี้แนะแนวทาง รวมทั้งมอบนโยบายการดำเนินงานต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาเขตคุณภาพต่อไป นอกจากนี้ท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 13 มกราคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านบางรุ่งโรจน์
หัวข้อข่าว : จากพี่สู่น้อง

     วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 ซึ่งตรงกับวันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2558 โรงเรียนบ้านบางรุ่งโรจน์ ได้รับเกียรติจาก นายปรัชญา สมบูรณ์ทรัพย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ในการรับมอบอาคารเอนกประสงค์ , สนามเปตอง ,อุปกรณ์การเรียนและกีฬา , ขนม , เครื่องดื่ม และ ทุนทรัพย์ จากชมรมตำนานป่าที่ให้การสนับสนุนและจัดกิจกรรม ร่วมกับนักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และชุมชนใกล้เคียง ในการนี้ โรงเรียนบ้านบางรุ่งโรจน์ คณะครู นักเรียน พร้อมด้วยประชาชน ในชุมชน ขอขอบพระ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 13 มกราคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านบางรุ่งโรจน์
หัวข้อข่าว : จากพี่สู่น้อง

     วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 ซึ่งตรงกับวันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2558 โรงเรียนบ้านบางรุ่งโรจน์ ได้รับเกียรติจาก นายปรัชญา สมบูรณ์ทรัพย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ในการรับมอบอาคารเอนกประสงค์ , สนามเปตอง ,อุปกรณ์การเรียนและกีฬา , ขนม , เครื่องดื่ม และ ทุนทรัพย์ จากชมรมตำนานป่าที่ให้การสนับสนุนและจัดกิจกรรม ร่วมกับนักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และชุมชนใกล้เคียง ในการนี้ โรงเรียนบ้านบางรุ่งโรจน์ คณะครู นักเรียน พร้อมด้วยประชาชน ในชุมชน ขอขอบพระ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 13 มกราคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่
หัวข้อข่าว : พิธีมอบอาคารเรียน(เพิ่มเติม) และกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

      เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มกราคม 2558 ทางโรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่นำโดย นางสุดา พันธ์ธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนได้จัดพิธีมอบอาคารเรียน (เพิ่มเติม) และปรับภูมิทัศน์โดยได้รับเกียรติจาก นายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป ปราจีนบุรีเขต 1 มาเป็นประธานในพิธี โดยโรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่ได้รับความอนุเคราะห์จากบริษัทไทยชิมิซึและบริษัทในเครือมาร่วมสร้างและต่อเติมอาคารเรียนและบริเวณโดยรอบให้ร่มรื่นน่าอยู่มากยิ่งขึ้น ภายหลังจากเสร็จพิธีรับมอบอาคารแล้วเสร็จได้มีการจัดกิจกรรมวันเด็กขึ้น โดยประธานในพิธีได้กล่าวเปิดงานและอ่านสารว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 13 มกราคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :กองแก้ว บุญเพ็ง นักประชาสัมพั
หัวข้อข่าว : สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ร่วมกับ อบจ.ปราจีนบุรี จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558

     สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี จัดกิจกรรมฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 ในวันที่ 10 มกราคม 2558 ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. – 24.00 น. ในการจัดกิจกรรมดังกล่าวท่านดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 อยู่ร่วมงานตลอดจนเลิก ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 13 มกราคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลศรีมหาโพธิ
หัวข้อข่าว : วันเด็กแห่งชาติ

      โรงเรียนอนุบาลศรีมหาโพธิ โดยนางกมลทิพย์ พรมอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้จัดกิจกรรมวันเด็ก ณ โรงเรียนอนุบาลศรีมหาโพธิ โดยได้รับความร่วมมือจาก เทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ ผู้ปกครองนักเรียน คณะครู ร่วมกันบริจาคของขวัญวันเด็กให้กับนักเรียน และรางวัลในเกมการแข่งขันต่างๆมากมาย เด็กๆทุกคนมีความสุข ในกิจกรรมนันทนาการและขนม ของกิน ของเล่น โรงเรียนจึงขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ ที่นี้ เป็นอย่างสูงค่ะ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 12 มกราคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ของโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม

     เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2558 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม ท่าน ผอ.สายยิ่น วัฒนศฤงคาร และคณะครูทุกคน ร่วมกันจัดกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 ให้แก่นักเรียน โดยได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากกลุ่มผู้ประกอบการร้านค้า ในเขต นิคมอุตสาหกรรม 304 นำของขวัญของรางวัลและอาหารและขนม น้ำดื่ม มาเลี้ยงแก่นักเรียนและผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งร่วมเล่นเกมส์ มอบของรางวัลแก่นักเรียนที่ทำการแสดง บนเวที รวมทั้งมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนอีกจำนวนมาก สร้างความสนุกสนานแก่นักเรียนอย่างเต็มที่ งานนี้พูดได้คำเดียวว่า ทั้ง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 12 มกราคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
หัวข้อข่าว : ผู้ใหญ่ใจดีมอบรางวัลมากมายแก่เด็กดี

     เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2558 ทางท่านผอ.สายยิ่น วัฒนศฤงคาร โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม ได้รับมอบของขวัญจากหน่วยงานบริษัท ต่าง ๆ ที่นำมามอบให้เป็นของขวัญแก่เด็กนักเรียนในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 นี้ กว่า 10 บริษัท ทางโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม ขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 12 มกราคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
หัวข้อข่าว : ทำบุญปีใหม่ ร่วมใจสร้างกุศล สวัสดีปีมะแม 2558

     เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2558 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม โดยท่าน ผอ. สายยิ่น วัฒนศฤงคาร คณะครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน และประชาชนในชุมชน ร่วมกันจัดงานทำบุญเลี้ยงพระ และตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ซึ่งจัดกันมาเป็นประจำทุกปี รวมทั้งร่วมกันตั้งกองผ้าป่าเพื่อสมทบทุนปูกระเบื้องอาคารเรียนหลังใหม่ ซึ่งกำลังก่อสร้าง โดยมีผู้ใจบุญในชุมชนรวมทั้งศิษย์เก่าของโรงเรียนร่วมบริจาคเงินผ้าป่า เป็นจำนวนเงินกว่า 100,000.- บาท ท่าน ผอ. สายยิ่น ยิ้มรับแก้มปริ ชุมชนเข้มแข็งจริ......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 70/130 ->
<< 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 >>

[เข้าสู่ระบบ] ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี 1
เนื่องจากงาน ปชส.ได้ติดตั้ง เซิฟเวอร์ใหม่ ใช้การได้ดีแล้ว ให้ใช้ชื่อกับรหัสผ่านเดิมที่เคยใช้งานอยู่ หากมีข้อสงสัยโปรดโทรถาม คุณปรีชา คุณธนู หรือ คุณกองแก้ว
โทร : 037-211362 sptpj.pr@gmail.com