[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[ e-news] [Home]
ผู้ใช้งาน 7 ท่าน จำนวนผู้ชม 2195304 ครั้ง

ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี 1
กำลังแสดงหน้าที่ 72/ ->
<< 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 >>
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 5 มกราคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม
หัวข้อข่าว : การนิเทศน์ ร.ร.วัดราษฎร์ฯ

     วันจันทร์ที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายไพจิตร ไชยฤทธิ์ รอง ผอ.สพป.ปจ.เขต 1 นายบัณฑิต สุขวิลัย ศึกษานิเทศน์ ได้เข้ามาตรวจเยี่ยม ร.ร.วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 30 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลศรีมหาโพธิ
หัวข้อข่าว : สวัสดีปีใหม่

      วันนี้ นางกมลทิพย์ พรมอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีมหาโพธิ ได้จัดกิจกรรม วันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ให้กับนักเรียน ได้แลกเปลี่ยนของขวัญปีใหม่ซึ่งกันและกัน เลี้ยงอาหาร ไอศกรีม นอกจากนี้ยังมีการเลี้ยงเจ้าที่คณะครูเป็นลูกช้าง อิ่มด้วยกันทุกคน ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 30 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง
หัวข้อข่าว : ศูนย์ประสานราชการเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอบ้านสร้าง เตรียมความพร้อมจัดงานวันครูปี 2558

     เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2557 เวลา 09.00 น. นายวัชรพงศ์ สุภรณ์ไพจิต ประธานศูนย์ประสานราชการเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอบ้านสร้าง เปิดการประชุมเตรียมจัดงานวันครู ประจำปี 2558 ในวันที่ 16 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง เพื่อรำลึกถึงบูรพาจารย์ ส่งเสริมสามัคคีธรรมระหว่างครู ธำรงรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 30 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง
หัวข้อข่าว : กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง

     เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2557 โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง ได้จัดกิจกรรมการเดินทางไกลสำหรับลูกเสือสำรอง เพื่อให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ได้ฝึกปฏิบัติจริงผ่านทักษะต่างๆในวิชาลูกเสือสำรอง โดยมีกิจกรรมทักษะทางลูกเสือ เช่น เดินทางไกล ฐานเงื่อนสามัคคี คำปฏิญาณ ฐานอนามัยดีมีความสุข ฐานธรรมชาติสร้างสรรค์ ฐานทักษะลูกเสือ ฐานปรุงอาหาร และกิจกรรมการแสดงของลูกเสือในแต่ละหมู่ ทำให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างมีความสุข......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 26 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :watraboapaischool
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันคริสต์มาสและงานเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

      วันที่ 26 ธันวาคม 2557 ทางโรงเรียนวัดระเบาะไผ่ นำโดย นายวิโรจน์ แพนลา ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียนได้ร่วมกันจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ 2558 ขึ้น โดยช่วงเช้าได้มีกิจกรรมวันคริสต์มาส และการมอบใบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่ชนะเลิศการวาดภาพระบายสีวันคริสต์มาส โดย นายวงศกร วงศ์วิวัฒน์โภคิน ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เป็นผู็จัดกิจกรรมในช่วงเช้า และช่วงภาคบ่ายได้มีซุ้มอาหารและกิจกรรมต่างๆมากมายให้นักเรียนได้ร่วมสนุก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 26 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่รับการนิเทศ

     เมื่อวันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมาโรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่ได้รับการนิเทศจากท่ารองมณฑล วัฒนศฤงดาร โดยท่านได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับสมาชิก กบข พร้อมกันนี้ได้ร่วมพูดคุยเรื่องผลสัมฤทธิ์การสอบ pre o-net และการเตรียมตัวเตรียมความพร้อมเรื่องการสอบ o-net ที่จะมีขึ้นอีกด้วย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 26 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่
หัวข้อข่าว : กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ โรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่

      เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมาทางโรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่นำโดย นางสุดา พันธ์ธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียนได้ร่วมกันจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ 2558 ขึ้นโดยช่วงเช้าได้มีพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและมีพิธีสงฆ์ หลังจากนั้นมีงานเลี้ยงปีใหม่โดยทางโรงเรียนได้จัดเป็นซุ้มอาหาร 4 ภาคแต่ละซุ้มมีอาหารและกิจกรรมต่างๆมากมายให้นักเรียนได้ร่วมสนุก ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 26 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนบ้านขอนขว้าง
หัวข้อข่าว : กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

     เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2557 โรงเรียนชุมชนบ้านขอนขว้าง นำโดย ผอ.ทองสุข เดชสุภา และคณะครู ได้นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2557 โดยแบ่งเป็นฐานกิจกรรมแต่ละฐานเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามฐานกิจกรรมต่างๆ การประกวดการแต่งกายซานตาครอส ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้ครบทั้ง 4 ทักษะ โดยการกระตุ้นให้ผู้เรียน นำความรู้ที่เรียนมาใช้ในการเพิ่มทักษะทางภาษาทั้งการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนโดยใช้เกม เพลง และกิจกรรมเป็นสื่อการเร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 25 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลศรีมหาโพธิ
หัวข้อข่าว : ศูนย์ประสานราชการ

      วันนี้ ผอ.กมลทิพย์ พรมอินทร์ ผอ.ศูนย์ประสานราชการอำเภอศรีมหาโพธิ ได้จัดการประชุมผู้บริหารอำเภอศรีมหาโพธิ เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการ ณ โรงเรียนอนุบาลศรีมหาโพธิ การดำเนินการประชุมเป็นไปอย่างสดชื่น แจ่มใส ต้องขอขอบพระคุณ ท่านผู้บริหารทุกท่านเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้ค่ะ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 25 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
หัวข้อข่าว : Christmas Day.....2014

     เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2557 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี โดย ผอ.สงวน พรหมศรี คณะรองผู้อำนวยการ คณะครูสายภาษาอังกฤษและห้องเรียน English Program ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม Christmas Day...2014 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในวันสำคัญสากลทางศาสนาของคริสตศาสนิกชน เป็นการเรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคม ซึ่งมีภาษา ศาสนา และวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมนักเรียนเข้าสู่ AEC ซึ่งกำลังจะถึงปลายปี พ.ศ. 2558......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 24 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :วัดประสาธน์รังสรรค์
หัวข้อข่าว : การจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือและเนตรนารีสามัญ

      เมื่อวันที่ 23 – 24 ธันวาคม 2557 ผู้บริหารร่วมกับคณะครูจากโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ โรงเรียนวัดประชาวาส และโรงเรียนวัดทุ่งตะลุมพุก นำโดยนายปราโมทย์ ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ ในฐานะผู้อำนวยการค่ายฯ และนายอภิสิทธิ์ มาตรคำจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งตะลุมพุก ในฐานะผู้อำนวยการฝึกฯ ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือและเนตรนารีสามัญ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ โดยมีคณะวิทยากร ลูกเสือและเนตรนารีเข้าร่วมประมาณ 120 คนในการจัดกิจกรรมดังกล่าว เพื......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 23 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้างร่วมงาน “เปิดกรมการข้าวส่งความสุขปีใหม่ 2558 ด้วยข้าวคุณภาพ”

     วันที่ 23 ธันวาคม 2557 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง ได้เข้าร่วมงาน “เปิดกรมการข้าวส่งความสุขปีใหม่ 2558 ด้วยข้าวคุณภาพ” ณ ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมมากมาย เช่น นิทรรศการกระบวนการผลิตข้าวตามมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัย การผลิตข้าวคุณภาพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเสริมสร้างการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน และยังมีผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวผ่านกิจกรรมโชว์ ชิม ช้อป ทำให้นักเรียนรู้จักรักษาวัฒนธรรมไทยของตนเองมากขึ้น ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 23 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง
หัวข้อข่าว : การจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี สามัญและสามัญรุ่นใหญ่

     เมื่อวันที่ 17 - 19 ธันวาคม 2557 นายวัชรพงศ์ สุภรณ์ไพจิต ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี สามัญและสามัญรุ่นใหญ่ ณ ค่ายลูกเสือภูกระเหรี่ยง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เพื่อเป็นการปลูกฝังให้ลูกเสือ เนตรนารี สามัญและสามัญรุ่นใหญ่ มีระเบียบวินัย เคารพกฎเกณฑ์ มีความสามัคคีในหมู่คณะ และการบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ทำให้ลูกเสือ เนตรนารี สามัญและสามัญรุ่นใหญ่ ได้รับความรู้ และความสนุกสนานจากกิจกรร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 23 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดแสงสว่าง
หัวข้อข่าว : รองฯไพจิตร ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดแสงสว่าง

     วันที่ 15 ธันวาคม 2557 โรงเรียนวัดแสงสว่างได้รับการตรวจเยี่ยมโรงเรียน นำโดย นายไพจิตร ไชยฤทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 พร้อมด้วยนายบัณฑิต สุขวิลัย ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และนายชัยณรงค์ ห่วงบุญรอด ศึกษานิเทศก์ ได้มานิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (O-net) และชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (NT) และ การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณท่านและคณะเป็นอย่างสูง ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 23 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดแสงสว่าง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดแสงสว่าง ร่วมงาน 5 ธันวา มหาราช

     วันที่ 5 ธันวาคม 2557 โรงเรียนวัดแสงสว่าง นำคณะครูและนักเรียนร่วมงาน 5 ธํนวา มหาราช ณ ที่ว่าการอำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี และบ้านโคกไทย โดยนำนักเรียนร่วมการแสดงเทอดพระเกียรติฯ ถวายพานพุ่ม และจุดเทียนชัยถวายพระพร ทางโรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากนายพิพิธ ภาระบุญ นายอำเภอศรีมโหสถ นายเบิ้ม ฉัตรชูสิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย และผู้นำชุมชนตำบลโคกไทย ทุกๆท่าน จึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 72/130 ->
<< 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 >>

[เข้าสู่ระบบ] ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี 1
เนื่องจากงาน ปชส.ได้ติดตั้ง เซิฟเวอร์ใหม่ ใช้การได้ดีแล้ว ให้ใช้ชื่อกับรหัสผ่านเดิมที่เคยใช้งานอยู่ หากมีข้อสงสัยโปรดโทรถาม คุณปรีชา คุณธนู หรือ คุณกองแก้ว
โทร : 037-211362 sptpj.pr@gmail.com