[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[ e-news] [Home]
ผู้ใช้งาน 98 ท่าน จำนวนผู้ชม 2194687 ครั้ง

ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี 1
กำลังแสดงหน้าที่ 73/ ->
<< 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 >>
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 22 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดแสงสว่าง
หัวข้อข่าว : ผอ.เขต สพป.ปจ.1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดแสงสว่าง

     วันที่ 18 ธันวาคม 2557 โรงเรียนวัดแสงสว่าง ได้รับการตรวจเยี่ยมโรงเรียน โดย นายดำเนิน เพียรค้า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ได้มาตรวจเยี่ยมชั้นเรียน พบปะและเป็นกำลังใจให้กับคณะครูและนักเรียน และนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-net และ NT การติดตามโครงการขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม และการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ท่านได้มาตรวจเยี่ยมและเป็นกำลังใจ ให้คำแนะนำที่เป็นป......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 22 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดแสงสว่าง
หัวข้อข่าว : รองฯปรัชญา ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดแสงสว่าง

     วันที่ 16 ธันวาคม 2557 โรงเรียนวัดแสงสว่าง ได้รับการตรวจเยี่ยมโรงเรียน นำโดยนายปรัชญา สมบูรณ์ทรัพย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 พร้อมด้วยนายอำนาจ แกมนิล ประธานเขตคุณภาพการศึกษาศรีมโหสถ ได้มาสำรวจอัตรากำลังครู เนื่องครูเกษียณอายุราชการ ต่อเนื่อง ปีการศึกษา 2556 และปีการศึกษา 2557 และได้มานิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอน การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน NTและ O-Net ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง ที่ให้คำปรึกษาและแนะนำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 22 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านวังขอน
หัวข้อข่าว : รับมอบห้องสมุดมูลนิธิประชาร่วมใจ โรงเรียนบ้านวังขอน

     เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 18 ธันวาคม 2557 เวลา 10.00 น. นายดำเนิน เพียรค้า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจันบุรี เขต 1 รับมอบอาคารห้องสมุดโรงเรียนบ้านวังขอน โดยรับการต้อนรับจากนายทองคำ เพชรจิตต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังขอน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านวังขอนและคณะกรรมการบริหาร บริษัท ซีพีเอฟ ประเทศไทย จำกัด ผู้มอบ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 22 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดแสงสว่าง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดแสงสว่าง จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

     วันที่ 4 ธันวาคม 2557 โรงเรียนวัดแสงสว่าง นำโดย ผอ.นุชรี พิพัฒศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแสงสว่าง พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้นำชุมชน ร่วมกันจัดงาน วันพ่อแห่งชาติ ในงานนี้มีการลงนามถวายพระพร การวางพานพุ่มจากหน่วยงานต่างๆ การแสดงเทอดพระเกียรติฯ พิธีสงฆ์ และ พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เพื่อแสดงความจงรักภักดีเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557 “ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ “......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 22 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดหนองคุ้ม
หัวข้อข่าว : เยี่ยมบ้านนักเรียนโรงเรียนวัดหนองคุ้ม

     วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ คณะกรรมการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน ปี ๒๕๕๗ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต ๑ ออกเยี่ยมบ้าน เด็กชายพิพัฒนชัย ชัยยะ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนวัดหนองคุ้ม โดยทางคณะกรรมการได้รับมอบเงินส่วนตัวให้แก่นักเรียนพร้อมด้วยอุปกรณ์การเรียนการสอน ๑ ชุด......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :watraboapaischool
หัวข้อข่าว : คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดระเบาะไผ่ เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

     เมื่อวันที่ 17-19 ธันวาคม พ.ศ. 2557 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดระเบาะไผ่ เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 โดยเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 11 รายการ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดอินทาราม
หัวข้อข่าว : ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา

     เมื่อวันที่ 10 – 11 ธันวาคม 2557 โรงเรียนวัดอินทาราม ได้รับคัดเลือกจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบด้านการจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เขตอำเภอบ้านสร้าง โดยจัดให้มีการศึกษาดูงานและแหล่งเรียนรู้ ณ ค่ายสุรสีห์ , โรงเรียนบ้านช่องด่าน , โรงเรียน บ้านหนองแก ประชาสรรค์ จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งจากการศึกษาดูงานดังกล่าว ผอ.ชำนาญ จันทวงษ์และคณะครู ทุกท่าน ได้รับความรู้และความประทับใจจากแหล่งเรียนรู้ ทั้งสาม เช่......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดอินทาราม
หัวข้อข่าว : ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา

     เมื่อวันที่ 10 – 11 ธันวาคม 2557 โรงเรียนวัดอินทาราม ได้รับคัดเลือกจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบด้านการจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เขตอำเภอบ้านสร้าง โดยจัดให้มีการศึกษาดูงานและแหล่งเรียนรู้ ณ ค่ายสุรสีห์ , โรงเรียนบ้านช่องด่าน , โรงเรียน บ้านหนองแก ประชาสรรค์ จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งจากการศึกษาดูงานดังกล่าว ผอ.ชำนาญ จันทวงษ์และคณะครู ทุกท่าน ได้รับความรู้และความประทับใจจากแหล่งเรียนรู้ ทั้งสาม เช่......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 16 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :วัดประสาธน์รังสรรค์
หัวข้อข่าว : การจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือและเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่

     โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ นำโดยนายปราโมทย์ ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ ในฐานะผู้อำนวยการค่ายฯ ร่วมกับคณะครู ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือและเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ระหว่างวันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2557 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ เพื่อเป็นการปลูกฝังให้ลูกเสือและเนตรนารีมีระเบียบวินัย เคารพกฎเกณฑ์ มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และการบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรพิเศษ ร.ต.ชะโอษฐ์ เนื่องกำเหนิด และคณะวิทยากรจากศูนย์การฝึก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 16 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดอินทาราม
หัวข้อข่าว : การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

     วันที่ 16 ธันวาคม 2557 เขตคุณภาพบ้านสร้าง 2 จัดอบรม เชิงปฎิบัติการโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง “ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 กับการจัดการเรียน การสอน เพื่อยกระดับผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้(O-NET) ในปีการศึกษา 2557 โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร ผู้มากด้วยความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ จากสถานบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ(พว.) อาจารย์ราตรี รุ่งทวีชัย ครูเชี่ยวชาญ โรงเรียนบ้านแหลมกะเจา อ.ดอนตูม จ.นครปฐม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1 มาบรรยายให้ความรู้ ซึ่งข้าราชก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 16 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม
หัวข้อข่าว : รร.ชุมชนวัดศรีประจันตคาม ทัศนศึกษา

     เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557 นำโดย ผอ.สันต์ เดชสุภา และคณะครูโรงเรียนชุมชนวัดศรีฯ ได้นำนักเรียนชั้นอนุบาล 1 ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 ศึกษาเเหล่งเรียนรู้เชิงเกษตร ณ สวนนงนุช จ.ชลบุรี นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การทำเกษตรเเบบเศรษฐกิจพอเพียง เเละตื่นตากับการเเสดงวัฒนธรรม 4 ภาค การเดินทางในครั้งนักเรียนไม่เสียค่าใช้จ่าย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
หัวข้อข่าว : Sport Day 2014 Anubanprachinburi School

     เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2557 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี โดยผอ.สงวน พรหมศรี คณะรองผู้อำนวยการ คณะครู และนักเรียน ได้ร่วมกันจัดกีฬาสีภายใน ณ สนามกีฬาจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อเป็นการส่งเสริมการเล่นกีฬาและการออกกำลังกายในนักเรียน เป็นการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ รวมถึงพัฒนาจิตใจในด้านรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย การมีน้ำใจเป็นนักกีฬา เป็นส่วนหนึ่งของการอยู่ร่วมกันในสังคม มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 1,600 คน คณะครูจำนวน 80 ท่าน มีผู้ปกครองให้ความสนใจเข้าร่วมชมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ซึ่งทางโรงเรียนต้องขอบคุณอย่าง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนบ้านขอนขว้าง
หัวข้อข่าว : ขอนขว้างเข้าถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

     เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2557 โรงเรียนชุมชนบ้านขอนขว้าง นำโดย ผอ.ทองสุข เดชสุภา ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้นำคณะครูและบุคลากร เข้าถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยได้นำพานพุ่ม แจกันดอกไม้ มาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย ให้พระองค์มีพระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง ณ ศาลาศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 14 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดลำดวน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดลำดวน จัดงาน “วันพ่อแห่งชาติ”

     เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ โรงเรียนวัดลำดวน จัดงาน “วันพ่อแห่งชาติ” ผอ.วิรัตน์ อรัญญิก พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาฯ และผู้ปกครอง ร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ และทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พร้อมแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติ ทางโรงเรียนขอกราบนมัสการพระคุณเจ้า และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 14 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดลำดวน
หัวข้อข่าว : โครงการฝึกอาชีพให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดลำดวน

     เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ อบต.ดงพระราม ร่วมกับพัฒนาสังคมหน่วยที่ ๒๙ จังหวัดปราจีนบุรี ได้จัดการอบรมโครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพสำหรับเด็กนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ นายสำรวย สุบุตรดี นายก อบต.ดงพระรามได้เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกวิชาชีพการทำอิฐบล็อครูปตัวหนอน เป็นโครงการที่ดีมีประโยชน์ ได้ผลิตภัณฑ์ ผลงานของนักเรียนนำไปใช้งานในโรงเรียนได้เป็นอย่างดี โรงเรียนวัดลำดวน ขอขอบพระคุณคณะผู้จัดทำโครงการนี้ มา ณ โอกาสนี้......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 73/130 ->
<< 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 >>

[เข้าสู่ระบบ] ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี 1
เนื่องจากงาน ปชส.ได้ติดตั้ง เซิฟเวอร์ใหม่ ใช้การได้ดีแล้ว ให้ใช้ชื่อกับรหัสผ่านเดิมที่เคยใช้งานอยู่ หากมีข้อสงสัยโปรดโทรถาม คุณปรีชา คุณธนู หรือ คุณกองแก้ว
โทร : 037-211362 sptpj.pr@gmail.com