[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[ e-news] [Home]
ผู้ใช้งาน 103 ท่าน จำนวนผู้ชม 2194558 ครั้ง

ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี 1
กำลังแสดงหน้าที่ 74/ ->
<< 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 >>
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 14 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดลำดวน
หัวข้อข่าว : ท่านรอง ผอ.ไพจิตร ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดลำดวน

     เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ ท่านรอง ไพจิตร ไชยฤทธิ์ รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต ๑ ได้ทาตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน การอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้น ป. ๑ – ๖ และการเตรียมความพร้อมเพื่อสอบ O-net ของนักเรียนชั้น ป.๖ ม.๓ และสอบ NT ชั้น ป.๓ ในปีการศึกษานี้ พร้อมให้คำแนะนำที่มีประโยชน์ โรงเรียนวัดลำดวนขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 14 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดลำดวน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดลำดวนทัศนศึกษา

      เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ โรงเรียนวัดลำดวน นำโดย ผอ.วิรัตน์ อรัญญิก พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ได้ไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม นักเรียนได้ความรู้จักวัดสำคัญที่สุดของกรุงรัตนโกสินทร์ ได้กราบนมัสการพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกต พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของไทย และได้เพลิดเพลินกับการศึกษาชีวิตสัตว์ป่านานาชนิด ที่สวนสัตว์ดุสิต (เขาดิน) ไปฟรีตลอดงานหนู ๆ เด็กเล็กมีคุณแม่ตามไปดูแลด้วย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 12 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :ชุมชนวัดหนองจวง
หัวข้อข่าว : ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี...มอบของขวัญนักเรียน

     วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2557 เจ๊หมวย สุนันทา มุ่งพาลชล กลุ่มคณะพลังทิพย์ จากวัดหัวกระบือ ได้มาแจกของขวัญให้แก่นักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง ทางโรงเรียนจึงขอขอบพระคุณท่าน ไว้ ณ โอกาสนี้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 10 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง
หัวข้อข่าว : ศิษย์เก่าโรงเรียนชุมชนวัดหนองจวงมอบโทรทัศน์ให้กับโรงเรียน

     วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2557 นายพงษ์ไพศาล พูนสวัสดิ์ ซึ่งเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง และน้องๆที่ทำงาน ได้มอบโทรทัศน์สี LG 42 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง ให้กับโรงเรียน เพื่อใช้เป็นสื่อในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับนักเรียน โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน จึงขอขอบพระคุณท่าน ไว้ ณ โอกาสนี้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 9 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง
หัวข้อข่าว : วิทยาลัยสารพัดช่างเข้าแนะแนวการศึกษา

     เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2557 วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี ได้เข้าแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้างในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมีนโยบายให้โควตากับนักเรียนที่เรียนดี เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทำให้นักเรียนได้ข้อมูล เพื่อเป็นทางเลือกในการตัดสินใจที่จะเลือกเรียนได้อีกทางหนึ่ง ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 9 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง
หัวข้อข่าว : พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันพ่อแห่งชาติปี 2557

      เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2557 นายปิยะวุฒิ สมจรรยา รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน ได้ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านสร้าง โดยมีข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษา และพลังมวลชนทุกหมู่เหล่าต่างพร้อมใจกันเข้าร่วมในพิธีเพื่อแสดงความจงรักภักดีเป็นจำนวนมาก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 9 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง
หัวข้อข่าว : การทดสอบ Pre O-Net ระดับชั้น ป.6 และ ม.3

     เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557 โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง ได้ดำเนินการทดสอบ Pre O-Net ในระดับชั้น ป.6 และ ม.3 เพื่อซักซ้อมทักษะการสอบโอเน็ตให้นักเรียนคุ้นเคยกับรูปแบบข้อสอบที่หลากหลาย เป็นการฝึกทักษะในการฝนกระดาษคำตอบ ทักษะในการอ่านข้อสอบ ทำให้นักเรียนเกิดความตระหนักและเห็นความสำคัญของการสอบมากขึ้น โดยมีศึกษานิเทศก์ นายชัยณรงค์ ห่วงบุญรอด เป็นผู้นิเทศติดตามการดำเนินการสอบโอเน็ต ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 9 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนบ้านขอนขว้าง
หัวข้อข่าว : ขอนขว้างร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

     เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2557 โรงเรียนชุมชนบ้านขอนขว้าง นำโดย ผอ.ทองสุข เดชสุภา ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้นำคณะครู ร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557 เพื่อปลูกฝังให้ข้าราชการมีจิตสำนึก “ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และตรวจสอบได้” ยึดมั่นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 9 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดหนองคุ้ม
หัวข้อข่าว : ชาวหนองคุ้มร่วมงาน "วันพ่อแห่งชาติ"

      เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ โรงเรียนวัดหนองคุ้ม นำโดย นายสุนันท์ พอดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองคุ้ม พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน ร่วมงานพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวอยู่ฯ ณ บริเวณหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 9 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
หัวข้อข่าว : นักเรียนทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น

     เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2557 คณะครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้นำนักเรียนทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น ได้แก่ อ่างเก็บน้ำวังบอนและดาษดา เด็ก ๆ ได้รับความรู้ในเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่นเชิงอนุรักษ์ และความรู้เกี่ยวกับพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ รวมถึงศิลปในการจัดตกแต่งสวนไม้ดอกไม้ประดับ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 9 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
หัวข้อข่าว : ร่วมงานจุดเทียนชัยเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวาคม ณ ศูนย์ราชการ

      เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2557 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี โดย ผอ.สงวน พรหมศรี คณะรองผู้อำนวยการและคณะครู ได้ร่วมพิธีวางพานพุ่ม และร่วมจุดเทียนชัยเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี ทั้งนี้โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธี ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 8 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลศรีมหาโพธิ
หัวข้อข่าว : กบข. โรงเรียนอนุบาลศรีมหาโพธิ

      วันนี้ ท่านรอง ผอ.สพป.ปจ.1 นายมณฑล วัฒนศฤงคาร ได้มานิเทศ ติดตามงานวิชาการ แผนยกระดับคุณภาพการศึกษา และให้ความรู้ เกี่ยวกับ กบข. ให้ครูโรงเรียนอนุบาลศรีมหาโพธิ ได้มีข้อมูลตัดสินใจว่าจะลาออกหรือไม่ลาออก ผลได้ ผลเสีย ของการลาออกหรือไม่ลาออก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 8 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนบ้านขอนขว้าง
หัวข้อข่าว : ขอนขว้างจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2557

     เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2557 ผอ.ทองสุข เดชสุภา ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านขอนขว้าง พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาฯ ผู้ปกครองนักเรียน คณะครู และนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านขอนขว้าง ได้ร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2557 เพื่อให้นักเรียนได้ระลึกถึงพระคุณของพ่อ กิจกรรมในวันนี้ มีการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง กิจกรรมการแสดงของนักเรียน และได้มอบเกียรติบัตรแก่พ่อดีเด่น เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีต่อไป......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 8 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่
หัวข้อข่าว : วันพ่อแห่งชาติ โรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่

     เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมาทางโรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่นำโดย นางสุดา พันธ์ธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครูนักเรียนได้ร่วมกันจัดงาน วันพ่อแห่งชาติ ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยทางโรงเรียนได้จัดขึ้นทุกปีและ ภายในงานมีการลงนามถวายพระพรและวางพานพุ่มจากหน่วยงานต่างๆและการมอบเกียรติบัตรให้กับพ่อดีเด่นในแต่ละชั้น โดยวัตถุประสงค์หลักในการจัดงานวันพ่อแห่งชาติในครั้งนี้คือ เพื่อเทิดทูน และเผยแพร่พระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในฐานะพ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 8 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่
หัวข้อข่าว : พิธีถวายราชสดุดี

     วันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2557 โรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่ได้จัดพิธีถวายราชสดุดีขึ้น เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย โดยมี นางสุดา พันธ์ธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่เป็นประธานในพิธี มีผู้บังคับบัญชา คณะลูกเสือ-เนตรนารี เข้าร่วมในพิธี ภายหลังจากเสร็จกิจกรรมมีการบำเพ็ญประโยชน์บริเวณโดยรอบโรงเรียนและชุมชนจากลูกเสือ เนตรนารีที่ร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 74/130 ->
<< 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 >>

[เข้าสู่ระบบ] ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี 1
เนื่องจากงาน ปชส.ได้ติดตั้ง เซิฟเวอร์ใหม่ ใช้การได้ดีแล้ว ให้ใช้ชื่อกับรหัสผ่านเดิมที่เคยใช้งานอยู่ หากมีข้อสงสัยโปรดโทรถาม คุณปรีชา คุณธนู หรือ คุณกองแก้ว
โทร : 037-211362 sptpj.pr@gmail.com