[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[ e-news] [Home]
ผู้ใช้งาน 12 ท่าน จำนวนผู้ชม 2361465 ครั้ง

ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี 1
กำลังแสดงหน้าที่ 74/ ->
<< 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 >>
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดอินทาราม
หัวข้อข่าว : ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา

     เมื่อวันที่ 10 – 11 ธันวาคม 2557 โรงเรียนวัดอินทาราม ได้รับคัดเลือกจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบด้านการจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เขตอำเภอบ้านสร้าง โดยจัดให้มีการศึกษาดูงานและแหล่งเรียนรู้ ณ ค่ายสุรสีห์ , โรงเรียนบ้านช่องด่าน , โรงเรียน บ้านหนองแก ประชาสรรค์ จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งจากการศึกษาดูงานดังกล่าว ผอ.ชำนาญ จันทวงษ์และคณะครู ทุกท่าน ได้รับความรู้และความประทับใจจากแหล่งเรียนรู้ ทั้งสาม เช่......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 16 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :วัดประสาธน์รังสรรค์
หัวข้อข่าว : การจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือและเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่

     โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ นำโดยนายปราโมทย์ ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ ในฐานะผู้อำนวยการค่ายฯ ร่วมกับคณะครู ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือและเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ระหว่างวันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2557 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ เพื่อเป็นการปลูกฝังให้ลูกเสือและเนตรนารีมีระเบียบวินัย เคารพกฎเกณฑ์ มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และการบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรพิเศษ ร.ต.ชะโอษฐ์ เนื่องกำเหนิด และคณะวิทยากรจากศูนย์การฝึก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 16 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดอินทาราม
หัวข้อข่าว : การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

     วันที่ 16 ธันวาคม 2557 เขตคุณภาพบ้านสร้าง 2 จัดอบรม เชิงปฎิบัติการโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง “ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 กับการจัดการเรียน การสอน เพื่อยกระดับผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้(O-NET) ในปีการศึกษา 2557 โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร ผู้มากด้วยความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ จากสถานบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ(พว.) อาจารย์ราตรี รุ่งทวีชัย ครูเชี่ยวชาญ โรงเรียนบ้านแหลมกะเจา อ.ดอนตูม จ.นครปฐม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1 มาบรรยายให้ความรู้ ซึ่งข้าราชก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 16 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม
หัวข้อข่าว : รร.ชุมชนวัดศรีประจันตคาม ทัศนศึกษา

     เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557 นำโดย ผอ.สันต์ เดชสุภา และคณะครูโรงเรียนชุมชนวัดศรีฯ ได้นำนักเรียนชั้นอนุบาล 1 ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 ศึกษาเเหล่งเรียนรู้เชิงเกษตร ณ สวนนงนุช จ.ชลบุรี นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การทำเกษตรเเบบเศรษฐกิจพอเพียง เเละตื่นตากับการเเสดงวัฒนธรรม 4 ภาค การเดินทางในครั้งนักเรียนไม่เสียค่าใช้จ่าย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
หัวข้อข่าว : Sport Day 2014 Anubanprachinburi School

     เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2557 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี โดยผอ.สงวน พรหมศรี คณะรองผู้อำนวยการ คณะครู และนักเรียน ได้ร่วมกันจัดกีฬาสีภายใน ณ สนามกีฬาจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อเป็นการส่งเสริมการเล่นกีฬาและการออกกำลังกายในนักเรียน เป็นการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ รวมถึงพัฒนาจิตใจในด้านรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย การมีน้ำใจเป็นนักกีฬา เป็นส่วนหนึ่งของการอยู่ร่วมกันในสังคม มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 1,600 คน คณะครูจำนวน 80 ท่าน มีผู้ปกครองให้ความสนใจเข้าร่วมชมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ซึ่งทางโรงเรียนต้องขอบคุณอย่าง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนบ้านขอนขว้าง
หัวข้อข่าว : ขอนขว้างเข้าถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

     เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2557 โรงเรียนชุมชนบ้านขอนขว้าง นำโดย ผอ.ทองสุข เดชสุภา ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้นำคณะครูและบุคลากร เข้าถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยได้นำพานพุ่ม แจกันดอกไม้ มาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย ให้พระองค์มีพระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง ณ ศาลาศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 14 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดลำดวน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดลำดวน จัดงาน “วันพ่อแห่งชาติ”

     เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ โรงเรียนวัดลำดวน จัดงาน “วันพ่อแห่งชาติ” ผอ.วิรัตน์ อรัญญิก พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาฯ และผู้ปกครอง ร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ และทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พร้อมแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติ ทางโรงเรียนขอกราบนมัสการพระคุณเจ้า และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 14 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดลำดวน
หัวข้อข่าว : โครงการฝึกอาชีพให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดลำดวน

     เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ อบต.ดงพระราม ร่วมกับพัฒนาสังคมหน่วยที่ ๒๙ จังหวัดปราจีนบุรี ได้จัดการอบรมโครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพสำหรับเด็กนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ นายสำรวย สุบุตรดี นายก อบต.ดงพระรามได้เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกวิชาชีพการทำอิฐบล็อครูปตัวหนอน เป็นโครงการที่ดีมีประโยชน์ ได้ผลิตภัณฑ์ ผลงานของนักเรียนนำไปใช้งานในโรงเรียนได้เป็นอย่างดี โรงเรียนวัดลำดวน ขอขอบพระคุณคณะผู้จัดทำโครงการนี้ มา ณ โอกาสนี้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 14 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดลำดวน
หัวข้อข่าว : ท่านรอง ผอ.ไพจิตร ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดลำดวน

     เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ ท่านรอง ไพจิตร ไชยฤทธิ์ รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต ๑ ได้ทาตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน การอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้น ป. ๑ – ๖ และการเตรียมความพร้อมเพื่อสอบ O-net ของนักเรียนชั้น ป.๖ ม.๓ และสอบ NT ชั้น ป.๓ ในปีการศึกษานี้ พร้อมให้คำแนะนำที่มีประโยชน์ โรงเรียนวัดลำดวนขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 14 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดลำดวน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดลำดวนทัศนศึกษา

      เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ โรงเรียนวัดลำดวน นำโดย ผอ.วิรัตน์ อรัญญิก พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ได้ไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม นักเรียนได้ความรู้จักวัดสำคัญที่สุดของกรุงรัตนโกสินทร์ ได้กราบนมัสการพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกต พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของไทย และได้เพลิดเพลินกับการศึกษาชีวิตสัตว์ป่านานาชนิด ที่สวนสัตว์ดุสิต (เขาดิน) ไปฟรีตลอดงานหนู ๆ เด็กเล็กมีคุณแม่ตามไปดูแลด้วย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 12 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :ชุมชนวัดหนองจวง
หัวข้อข่าว : ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี...มอบของขวัญนักเรียน

     วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2557 เจ๊หมวย สุนันทา มุ่งพาลชล กลุ่มคณะพลังทิพย์ จากวัดหัวกระบือ ได้มาแจกของขวัญให้แก่นักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง ทางโรงเรียนจึงขอขอบพระคุณท่าน ไว้ ณ โอกาสนี้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 10 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง
หัวข้อข่าว : ศิษย์เก่าโรงเรียนชุมชนวัดหนองจวงมอบโทรทัศน์ให้กับโรงเรียน

     วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2557 นายพงษ์ไพศาล พูนสวัสดิ์ ซึ่งเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง และน้องๆที่ทำงาน ได้มอบโทรทัศน์สี LG 42 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง ให้กับโรงเรียน เพื่อใช้เป็นสื่อในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับนักเรียน โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน จึงขอขอบพระคุณท่าน ไว้ ณ โอกาสนี้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 9 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง
หัวข้อข่าว : วิทยาลัยสารพัดช่างเข้าแนะแนวการศึกษา

     เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2557 วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี ได้เข้าแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้างในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมีนโยบายให้โควตากับนักเรียนที่เรียนดี เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทำให้นักเรียนได้ข้อมูล เพื่อเป็นทางเลือกในการตัดสินใจที่จะเลือกเรียนได้อีกทางหนึ่ง ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 9 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง
หัวข้อข่าว : พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันพ่อแห่งชาติปี 2557

      เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2557 นายปิยะวุฒิ สมจรรยา รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน ได้ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านสร้าง โดยมีข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษา และพลังมวลชนทุกหมู่เหล่าต่างพร้อมใจกันเข้าร่วมในพิธีเพื่อแสดงความจงรักภักดีเป็นจำนวนมาก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 9 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง
หัวข้อข่าว : การทดสอบ Pre O-Net ระดับชั้น ป.6 และ ม.3

     เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557 โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง ได้ดำเนินการทดสอบ Pre O-Net ในระดับชั้น ป.6 และ ม.3 เพื่อซักซ้อมทักษะการสอบโอเน็ตให้นักเรียนคุ้นเคยกับรูปแบบข้อสอบที่หลากหลาย เป็นการฝึกทักษะในการฝนกระดาษคำตอบ ทักษะในการอ่านข้อสอบ ทำให้นักเรียนเกิดความตระหนักและเห็นความสำคัญของการสอบมากขึ้น โดยมีศึกษานิเทศก์ นายชัยณรงค์ ห่วงบุญรอด เป็นผู้นิเทศติดตามการดำเนินการสอบโอเน็ต ......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 74/130 ->
<< 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 >>

[เข้าสู่ระบบ] ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี 1
เนื่องจากงาน ปชส.ได้ติดตั้ง เซิฟเวอร์ใหม่ ใช้การได้ดีแล้ว ให้ใช้ชื่อกับรหัสผ่านเดิมที่เคยใช้งานอยู่ หากมีข้อสงสัยโปรดโทรถาม คุณปรีชา คุณธนู หรือ คุณกองแก้ว
โทร : 037-211362 sptpj.pr@gmail.com