[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[ e-news] [Home]
ผู้ใช้งาน 91 ท่าน จำนวนผู้ชม 2194680 ครั้ง

ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี 1
กำลังแสดงหน้าที่ 75/ ->
<< 75 >>
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :Anubanprachantakham School
หัวข้อข่าว : วันพ่อ

     เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2557 โรงเรียนอนุบาลประจันตคาม นำโดย นายวิจิตร ร่มไทร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลประจันตคาม พร้อมด้วยคณะครู นักเรียนและผู้ปกครอง ร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง อีกทั้งทอดผ้าป่าโรงเรียน เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2557 ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน..!!......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :วัดประสาธน์รังสรรค์
หัวข้อข่าว : การจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม 2557 คณะครู – ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ ได้จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติขึ้น ณ สนามบาสเกตบอล โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ เพื่อให้เด็กนักเรียนรู้สึกซาบซึ้งและระลึกถึงพระคุณของพ่อ โดยเฉพาะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พระผู้เป็นพ่อของแผ่นดิน มีนายปราโมทย์ ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ เป็นประธานในการกล่าวเปิดการจัดกิจกรรมดังกล่าว คณะครู – ผู้ปกครองและนักเรียนร่วมกันทำบุญใส่บาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง และมีกิจกรรมจัดป้ายนิทรรศการ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
หัวข้อข่าว : พิธีถวายพระพรชัยเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ ปีพุทธศักราช 2557

     วันที่ 4 ธันวาคม 2557 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี โดย ผอ.สงวน พรหมศรี คณะรองผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียน ได้ร่วมกันจัดพิธีถวายพระพรชัย เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2557 โดยในพิธีได้มีการวางพานพุ่ม เครื่องราชสักการะ และกล่าวคำปฏิญาณตน ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีมหาราชา เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรปวงชนชาวไทยตลอดมา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน
หัวข้อข่าว : โป่งตะเคียนรวมใจถวายพระพร

     วันที่ 4 ธันวาคม 2557 โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน นำโดย นายวรรณชัย ฉิมไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน ผู้ปกครองและนักการภารโรง ได้ร่วมกันถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ แด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 87 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2557 และให้ทุกคนได้ตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :wadbanpra school
หัวข้อข่าว : พิธีถวายพระพรชัยมงคล 5 ธันวาคม 2557

     วันที่ 4 ธันวาคม 2557 โรงเรียนวัดบ้านพระ นำโดยท่าน ผอ.ประสงค์ เฟื่องสำรวจ พร้อมด้วยข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษและนักเรียน ร่วมกันจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดหนองคุ้ม
หัวข้อข่าว : ศึกษานิเทศก์ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ Pre O-Net โรงเรียนวัดหนองคุ้ม

     เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ ศน.สำเริง ออมทรัพย์ ศน.ลมุล มาตรคำจันทร์ ศน.สายสุนีย์ ไชยวงศ์ ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต ๑ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ Pre O-net ณ โรงเรียนวัดหนองคุ้ม โดยในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีโรงเรียนเข้าสอบ ได้แก่โรงเรียนวัดหนองคุ้ม โรงเรียนวัดใหม่กวางทอง และโรงเรียนวัดตะเคียนทอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีโรงเรียนวัดหนองคุ้ม โดยมี ผอ.สุนันท์ พอดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองคุ้ม พร้อมด้วยคณะกรรมการคุมสอบ คณะครูให้การต้อนรับ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดโคกเขื่อน
หัวข้อข่าว : วันพ่อแห่งชาติ 2557

     ในวันที่ 4 ธันวาคม 2557 โรงเรียนวัดโคกเขื่อน นำโดย ว่าที่ร้อยโทอิทธิพัทธ์ พรมเขียวผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกเขื่อน คณะครู และนักเรียน ร่วมถวายพระพรพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2557 ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน........
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 3 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้างจัดกิจกรรมเนื่องใน “วันเอดส์โลก”

     เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2557 โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง ได้เข้าร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านโรคเอดส์กับหน่วยงานราชการในอำเภอบ้านสร้าง เนื่องใน “วันเอดส์โลก” เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน ให้มีมาตรการการป้องกันโรคเอดส์ให้มากขึ้นในสังคม ทุกชนชั้น......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 3 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง
หัวข้อข่าว : วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรีเปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

     เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2557 วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี ได้ดำเนินการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง รายวิชาช่างตัดผมชาย ประกอบด้วย การตัดผมชายเบื้องต้น การบริการเสริมเบื้องต้น และการตัดผมชายสมัยนิยม ทำให้นักเรียนมีความรู้สามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพได้ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 3 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง
หัวข้อข่าว : สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 ส่งเสริมการศึกษาพรรณไม้

     เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี ได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับพรรณไม้ที่ปลูกในบริเวณโรงเรียน เพื่อส่งเสริมนักเรียนให้มีความรัก หวงแหน และเห็นคุณค่าของพืชพรรณไม้ ตามแนวพระราชดำริ ฯ ทำให้นักเรียนมีความรู้เรื่องพรรณไม้มากขึ้น ทางโรงเรียนจึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้เป็นอย่างสูง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 3 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง
หัวข้อข่าว : การยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET และ NT ปีการศึกษา 2557

     โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง ได้ดำเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการสอบ NT และ O-NET ปีการศึกษา 2557 โดยให้นักเรียนในระดับชั้น ป.3,ป.6 และ ม.3 มาติวเพื่อเตรียมสอบทุกวันเสาร์ และสอนซ่อมเสริมนักเรียน เวลาเช้า/กลางวัน/หลังเลิกเรียน ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2557 - มกราคม 2558......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 3 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลศรีมหาโพธิ
หัวข้อข่าว : PRE O-NET

     วันนี้ 3 พ.ย.2557 ท่านรองฯ มณฑล วัฒนศฤงคาร ได้มาตรวจเยี่ยมสนามสอบ Pre O - Net ณ โรงเรียนอนุบาลศรีมหาโพธิ ท่าน ผอ.กมลทิพย์ พรมอินทร์ ได้ให้ต้อนรับพาเยี่ยมสนามสอบ เรียบร้อยดีไม่มีปัญหา ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 3 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนบ้านขอนขว้าง
หัวข้อข่าว : การประชุมสมาคมผู้บริหารการศึกษาปราจีนบุรี

     เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2557 ท่าน ผอ.ดำเนิน เพียรค้า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 พร้อมด้วย รองฯ รัตนาภรณ์ ศรีสรวย ได้มาพบปะผู้บริหารเขตอำเภอเมืองปราจีนบุรี ในการประชุมสมาคมผู้บริหารการศึกษาปราจีนบุรี ณ ห้องประชุม ปตท. โรงเรียนชุมชนบ้านขอนขว้าง และได้เข้าพบปะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ด้วย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 3 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง
หัวข้อข่าว : วันวชิราวุธ 25 พฤศจิกายน 2557

     เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง จัดพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 โดยนายวัชรพงศ์ สุภรณ์ไพจิต ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชา คณะลูกเสือ เนตรนารี สามัญและสามัญรุ่นใหญ่ ร่วมกันเทิดพระเกียรติและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน หลังจากเสร็จพิธีได้ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์โดยการทำความสะอาดบริเวณโดยรอบโรงเรียนและชุมชน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 2 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :ชุมชนวัดหนองจวง
หัวข้อข่าว : มอบเกียรติบัตร "งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาฯ"

     เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2557 โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง โดยท่าน ผอ.วนิดา ปริงทอง ได้ทำการมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ที่ได้ดำเนินการแข่งขันไปเมื่อวันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี และโรงเรียนเมืองปราจีนบุรี ซึ่งผลการแข่งขันดังกล่าวมีนักเรียนได้เป็นตัวแทนไปร่วมการแข่งขันในระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ณ จังหวัด นนทบุรี จำนวน 4 รายการ ได้แก่ 1.กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โด......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 75/130 ->
<< 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 >>

[เข้าสู่ระบบ] ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี 1
เนื่องจากงาน ปชส.ได้ติดตั้ง เซิฟเวอร์ใหม่ ใช้การได้ดีแล้ว ให้ใช้ชื่อกับรหัสผ่านเดิมที่เคยใช้งานอยู่ หากมีข้อสงสัยโปรดโทรถาม คุณปรีชา คุณธนู หรือ คุณกองแก้ว
โทร : 037-211362 sptpj.pr@gmail.com