[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[ e-news] [Home]
ผู้ใช้งาน 5 ท่าน จำนวนผู้ชม 2393774 ครั้ง

ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี 1
กำลังแสดงหน้าที่ 8/ ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 >>
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :วัดประสาธน์รังสรรค์
หัวข้อข่าว : การจัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือและเนตรนารีสามัญ

     ผู้บริหารและคณะครูของโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ โรงเรียนวัดประชาวาส และโรงเรียนวัดทุ่งตะลุมพุก โรงเรียนวัดโบสถ์วิทยา โรงเรียนวัดสง่างาม และโรงเรียนวัดเลียบ นำโดยนายปราโมทย์ ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ ในฐานะผู้อำนวยการค่ายฯ ได้จัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือและเนตรนารีสามัญ ระหว่างวันที่ 21 – 22 ธันวาคม 2560 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ ลูกเสือและเนตรนารีได้รับความรู้ ความสนุกสนานและประสบการณ์ต่าง ๆ ที่จัดขึ้น โดยได้รับความเมตตาจาก ร้อยตรีชะโอษฐ์ เนื่......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง
หัวข้อข่าว : ประชุมผู้ปกครองนักเรียนและเครือข่ายผู้ปกครองชั้นเรียน ครั้งที่2/2560

     โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนและเครือข่ายผู้ปกครองชั้นเรียน ครั้งที่2/2560 ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากผู้ปกครองโดยเข้าร่วมประชุมเกือบ100%ครับ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :วัดประสาธน์รังสรรค์
หัวข้อข่าว : การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือและเนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ประจำปี 2560

     ระหว่างวันที่ 14 – 15 ธันวาคม 2560 โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ นำโดยนายปราโมทย์ ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ ในฐานะผู้อำนวยการค่ายฯ ร่วมกับคณะครู ผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือและเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ เพื่อเป็นการปลูกฝังให้ลูกเสือและเนตรนารีมีระเบียบวินัย เคารพกฎเกณฑ์ มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และการบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรพิเศษจาก ร.ต.ชะโอษฐ์ เนื......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง
หัวข้อข่าว : ประชุมประจำเดือนและมอบเกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67

     โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง ประชุมประจำเดือน กล่าวขอบคุณชื่นชม และมอบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอนนักเรียนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาฯ จำนวน 7 เหรียญทอง และแนะนำครูต่างชาติครับ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 13 ธันวาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ประชุมเตรียมการกรอกข้อมูล NT และ RT และชี้แจงระบบ NT ACCESS

     เมื่อวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560 (เวลา 13.30 น.) นายดำเนิน เพียรค้า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 เป็นประธานในการประชุมเตรียมการกรอกข้อมูล NT และ RT และชี้แจงระบบ NT ACCESS โครงการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (Nation Test: NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 150 คน โดยมีนางนิตยา พรรณภักดี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมสมานฉันท์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง
หัวข้อข่าว : นิทรรศการวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากลประเทศไทยจังหวัดปราจีนบุรี

      โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง ขอขอบคุณท่านผอ.ดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.ปจ.1 ที่ให้เกียรติเข้าชมนิทรรศการของโรงเรียน วันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2560 ที่บริเวณศูนย์ประชุมโรงเรียนปราจีนราษฎรอำรุง และสร้างขวัญกำลังใจแก่คณะครู นักเรียนขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ครับ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง
หัวข้อข่าว : จัดกิจกรรมเด็กไทยใส่ใจวินัยจราจร

     โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง จัดกิจกรรมเด็กไทยใส่ใจวินัยจราจร เพื่อต้องการลดอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนนให้เป็น0ครับ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :วัดประสาธน์รังสรรค์
หัวข้อข่าว : การประชุมสมาคมผู้บริหารการศึกษาปราจีนบุรี

     เมื่อวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2560 นายปราโมทย์ ผลพฤกษา ผอ.โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ คณะครู – นักเรียน ให้การต้อนรับ นายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 และสมาชิกสมาคมผู้บริหารการศึกษาปราจีนบุรี ที่ได้มาร่วมประชุมประจำเดือนธันวาคม ณ ห้องโสตศึกษา เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการ วางแผนการดำเนินการในภารกิจต่าง ๆ ที่จะต้องทำในเดือนธันวาคม อันจะส่งผลดีต่อคณะครูและนักเรียนในเขตอำเภอเมืองปราจีนบุรี ก่อนการประชุม นายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ได้เยี่ยมชมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง
หัวข้อข่าว : กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอก ชั้นอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่3

     โรงเรียนนชุมชนวัดหนองจวง จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอก ชั้นอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่3......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
หัวข้อข่าว : การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67

     วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 นายดำเนิน เพียรค้า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 – วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี เพื่อคัดเลือกตัวเเทนแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ในระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ณ จังหวัดนครนายก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง
หัวข้อข่าว : จัดกิจกรรมวางพวงมาลา“วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า”

     โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง จัดกิจกรรมวางพวงมาลา ถวายราชสดุดี เนื่องใน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวครับ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านแหลมหิน
หัวข้อข่าว : ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตคุณภาพ

     วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 เขตคุณภาพเมืองปราจีนบุรี 1 ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ประจำปี 2560 ในระดับเขตคุณภาพ ณ โรงเรียนบ้านแหลมหิน เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันในระดับเขตพื้นที่ต่อไป ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านแหลมหิน
หัวข้อข่าว : วันสมเด็จพระมหาธีราชเจ้า

     วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนบ้านแหลมหิน ได้นำลูกเสือ-เนตรนารี ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เข้าร่วมงาน “วันสมเด็จพระมหาธีราชเจ้า” ประจำปี 2560 ณ ลานพระบรมรูปราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 โดยประกอบพิธีวางพวงมาลา และถวายราชสดุดีเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านแหลมหิน
หัวข้อข่าว : นิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน

     วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนบ้านแหลมหิน ได้รับการนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2/2560 จาก ศน.บัวบาง บญอยู่ และศน.น้ำทิพย์ เพ็ชรกำจัด ศน.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 โดยได้แนะนำเพิ่มเติมในการขับเคลื่อนโครงการตามนโยบาย สพฐ. เช่น STEM โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. การวัดและประเมินผลในชั้นเรียน การสอบข้อสอบกลาง และการสอบ O-NET,NT......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านแหลมหิน
หัวข้อข่าว : โครงการพลังงานสัญจร จาก ปตท.

     วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ได้มาจัดกิจกรรมโครงการพลังงานสัญจร เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพลังงานปิโตรเลียม ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านแหลมหิน ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ 3 ......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 8/130 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี 1
เนื่องจากงาน ปชส.ได้ติดตั้ง เซิฟเวอร์ใหม่ ใช้การได้ดีแล้ว ให้ใช้ชื่อกับรหัสผ่านเดิมที่เคยใช้งานอยู่ หากมีข้อสงสัยโปรดโทรถาม คุณปรีชา คุณธนู หรือ คุณกองแก้ว
โทร : 037-211362 sptpj.pr@gmail.com