[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[ e-news] [Home]
ผู้ใช้งาน 7 ท่าน จำนวนผู้ชม 2194945 ครั้ง

ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี 1
กำลังแสดงหน้าที่ 8/ ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 >>
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง
หัวข้อข่าว : กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอก ชั้นอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่3

     โรงเรียนนชุมชนวัดหนองจวง จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอก ชั้นอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่3......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
หัวข้อข่าว : การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67

     วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 นายดำเนิน เพียรค้า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 – วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี เพื่อคัดเลือกตัวเเทนแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ในระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ณ จังหวัดนครนายก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง
หัวข้อข่าว : จัดกิจกรรมวางพวงมาลา“วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า”

     โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง จัดกิจกรรมวางพวงมาลา ถวายราชสดุดี เนื่องใน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวครับ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านแหลมหิน
หัวข้อข่าว : ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตคุณภาพ

     วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 เขตคุณภาพเมืองปราจีนบุรี 1 ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ประจำปี 2560 ในระดับเขตคุณภาพ ณ โรงเรียนบ้านแหลมหิน เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันในระดับเขตพื้นที่ต่อไป ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านแหลมหิน
หัวข้อข่าว : วันสมเด็จพระมหาธีราชเจ้า

     วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนบ้านแหลมหิน ได้นำลูกเสือ-เนตรนารี ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เข้าร่วมงาน “วันสมเด็จพระมหาธีราชเจ้า” ประจำปี 2560 ณ ลานพระบรมรูปราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 โดยประกอบพิธีวางพวงมาลา และถวายราชสดุดีเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านแหลมหิน
หัวข้อข่าว : นิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน

     วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนบ้านแหลมหิน ได้รับการนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2/2560 จาก ศน.บัวบาง บญอยู่ และศน.น้ำทิพย์ เพ็ชรกำจัด ศน.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 โดยได้แนะนำเพิ่มเติมในการขับเคลื่อนโครงการตามนโยบาย สพฐ. เช่น STEM โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. การวัดและประเมินผลในชั้นเรียน การสอบข้อสอบกลาง และการสอบ O-NET,NT......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านแหลมหิน
หัวข้อข่าว : โครงการพลังงานสัญจร จาก ปตท.

     วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ได้มาจัดกิจกรรมโครงการพลังงานสัญจร เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพลังงานปิโตรเลียม ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านแหลมหิน ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ 3 ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านแหลมหิน
หัวข้อข่าว : ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

     วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 นายวิรัตน์ อรัญญิก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแหลมหิน พร้อมด้วยคณะครู ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนวัดสระประดิษฐ์ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 ซึ่งได้มาศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากร และเพิ่มประสิทธิภาพยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :วัดประสาธน์รังสรรค์
หัวข้อข่าว : กิจกรรม “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า”

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2560 กองลูกเสือ-เนตรนารีโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ จัดให้มีพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เพื่อน้อมรำลึกถึงวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี) ซึ่งพระองค์ได้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยขึ้น โดยมีนางสุปราณี ไตรพิษม์ รองผู้อำนวยการกองลูกเสือโรงเรียนฯ ประธานในพิธี มีผู้บังคับบัญชา คณะลูกเสือ-เนตรนารี เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 200 คน ลูกเสือ-เนตรนารี ร่วมร้องเพลงชาติ รองผู้อำนวยการฯ และตัวแทนลูกเสือวางพ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :วัดประสาธน์รังสรรค์
หัวข้อข่าว : กิจกรรมรับลูกเสือและเนตรนารีสามัญ พิธีเข้าประจำกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

     คณะผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ ได้จัดกิจกรรมพิธีเข้าประจำกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขึ้น ตามข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติว่าด้วยการปกครองและวิชาพิเศษ พ.ศ.2509 ข้อ 295 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 ณ สนามบาสเกตบอล โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ เพื่อให้คำสัตย์ปฏิญาณตนหรือให้คำมั่นสัญญาต่อผู้กำกับว่า จะรับการฝึกอบรมวิชาลูกเสือด้วยจิตใจของการลูกเสืออย่างแท้จริง โดยไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น ยอมรับคำปฏิญาณและกฎของลูกเสือ และยึดถือปฏิบัติเป็นกิจวัตรประจำวัน ให้เกิดความภาคภูมิใจในเก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านแหลมหิน
หัวข้อข่าว : ประชุมผู้ปกครอง 2/2560

     วันที่ 30 ตุลาคม 2560 โรงเรียนบ้านแหลมหิิน นำโดย ผอ.วิรัตน์ อรัญญิก พร้อมด้วยคณะครู ได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เพื่อชี้แจงทิศทางการดำเนินงานของโรงเรียน พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์การเรียนให้แก่นักเรียนในทุกระดับชั้น......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านแหลมหิน
หัวข้อข่าว : พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

     วันที่ 26 ตุลาคม 2560 โรงเรียนบ้านแหลมหิน นำโดย นายวิรัตน์ อรัญญิก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแหลมหิน ได้นำคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา และถวายดอกไม้จันทน์ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระเมรุมาศจำลอง ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 18 ตุลาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านแหลมหิน
หัวข้อข่าว : จิตอาสาเพื่อพ่อหลวง

     วันที่ 18 ตุลาคม 2560 โรงเรียนบ้านแหลมหิน นำโดย ผอ.วิรัตน์ อรัญญิก ได้นำคณะครูและนักเรียนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมทำความสะอาด ณ บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อเตรียมความพร้อมในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 18 ตุลาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ถวายปัจจัยเลี้ยงเพลพระภิกษุสงฆ์ บวชใหม่

     เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560 นายดำเนิน เพียรค้า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ได้มอบให้บุคลากรทางการศึกษา ไปร่วมถวายปัจจัยเลี้ยงเพลพระภิกษุสงฆ์ บวชใหม่ ณ วัดป่ามะไฟ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง
หัวข้อข่าว : จัดอบรมเชิงปฎิบัติการใช้ Microsoft Excel ขั้นสูง และ PLC การวัดผลและประเมินผล

     โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง จัดอบรมเชิงปฎิบัติการใช้ Microsoft Excel ขั้นสูง และ PLC การวัดผลและประเมินผล ตามหลักสูตรฯ พ.ศ.2551 ในยุดThailand 4.0 โดยน้อมนำศาสตร์และหลักการทรงงานของพระราชา วันที่9-10 ต.ค.60 ครับ......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 8/130 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี 1
เนื่องจากงาน ปชส.ได้ติดตั้ง เซิฟเวอร์ใหม่ ใช้การได้ดีแล้ว ให้ใช้ชื่อกับรหัสผ่านเดิมที่เคยใช้งานอยู่ หากมีข้อสงสัยโปรดโทรถาม คุณปรีชา คุณธนู หรือ คุณกองแก้ว
โทร : 037-211362 sptpj.pr@gmail.com